Наказателна колегия

Съдебни състави

 

          Председател на Наказателно отделение Б. Бозова - ст.37, ет. 3,  тел. 042/ 900-818

 

  • I-ви наказателен състав - председател Бл. Бозова
  • II-ри наказателен състав - председател Д. Гальов
  • V-ти наказателен състав - председател З. Илиева
  • VI-ти наказателен състав - председател Зл. Мазников
  • VII-ми наказателен състав - председател Т. Минов
  • VIII-ми наказателен състав - председател М. Рибчева
  • IX-ти наказателен състав - председател Р. Чиликов
  • XIV-ти наказателен състав - председател Д. Стоянова

 

      *Забележка: Съдиите не дават правна консултация. Всички справки относно движението на делата се извършват в съответните деловодства.