Финансова служба

 

   Финансова служба на РС извършва плащания на вещи лица, съдебни заседатели, както и определени от съдия суми за разходи на свидетели.

    Службата се помещава на четвъртия етаж.

                                      Тел. 042/ 60-40-19; 042/ 900-830

                                      e-mail: fin@rs-sz.com

               Главен Счетоводител: Силва Русева

               Счетоводител: Пламена Божинова

Важно!

Районен съд - Стара Загора се обслужва от банкови сметки в Централна Кооперативна Банка - АД както следва:

Сметка за Държавни такси:

BG37 CECB 9790 31F3 5703 00 , BIC Код: CECBBGSF

Набирателна сметка - суми по изпълнителни дела, депозити за вещи лица и особени представители, гаранции::

BG44 CECB 9790 33F3 5703 00 , BIC Код: CECBBGSF

* Старите сметки на Районен съд - Стара Загора са недействащи.

 

 

     
 

  За ваша сигурност, моля проверете сметките допълнително.