Служебна страница

 

 

От тази страница адвокатите от АК Стара Загора* могат да справки за движението на делата в РС Стара Загора при въвеждане на потребителското си име и парола

ВХОД за справки

 

* При желание за получаване на достъп до системата за справки по делата към РС - Ст. Загора, моля обърнете се към Адвокатска Колегия - Ст. Загора