Бюро "Съдимост"

  В бюро "Съдимост" към Районен съд - Стара Загора гражданите могат да получат свидетелство за съдимост, валидно шест месеца. Благодарение на въведената компютъризираната система времето за получаване на свидетелствата е съкратено максимално.

        Работно време с граждани: 09:00 - 17:00

   Документи, нужни за издаването на свидетелство за съдимост:

  • Молба - формуляр може да се закупи от книжарницата на първи етаж  
  • Лична карта
  • Акт за раждане или кръщелно свидетелство   
  • Платена държавна такса 5 (пет) лева по сметката на РС - Ст. Загора.