Кои сме ние?

  Съдийският колектив на Районен съд - Стара Загора е съставен изключително от млади, но с голям опит в съдебната система професионалисти.

  Структурата на Районният съд е съставена от две отделения - гражданско и наказателно, като председатели на отделенията са заметникпредседателите на РС. Гражданското отделение е разделено на единадесет съдебни състава, а наказателното - на шест. Към районният съд са и Съдебно-изпълнителната служба и Службата по вписвания.