Държавни съдебни изпълнители

  Ръководител на съдебно-изпълнителна служба: Р. Раданова

                                                                      каб. 53, ет.4, тел.: 042/ 900-824

Службата е разделена на пет района, като за всеки район е назначен съдия изпълнител:

  • I-ви район - П. Момчев - тел. 900-825
  • II-ри район - Делата се разпределят между ДСИ
  • III-ти район - Р. Раданова - тел. 900-824
  • IV-ти район - И. Методиева - тел. 900-823
  • V-ти район - Б. Дюлгеров - тел. 900-821

 

     *Забележка: Съдиите не дават правна консултация