Държавна съдебно изпълнителна служба


  Съдебно-изпълнителната служба има за задача превеждането на решенията на РС, ОС и АС в изпълнение.

 

 

 

         Ръководител на службата: ДСИ Р. Раданова - каб. 53, ет. 4 , тел. 042 900-824

                                         

        Деловодител по изплащане на суми: И. Димова

                                                ст. 52. ет. 4, тел. 042/ 900-851

             

     I-ви съдебно-изпълнителен район - ДСИ П. Момчев - каб. 53, ет. 4, тел. 042 900825

                                                       - деловодител С. Караджова - ст. 51, ет. 4, тел. 042900848

    II-ри съдебно-изпълнителен район - Б. Дюгеров - каб. 55, ет. 4, тел. 042 900 821

                                                       - деловодител С. Балева - ст. 51, ет. 4, тел. 900 826

   III-ти съдебно-изпълнителен район - ДСИ Р. Раданова - каб. 53, ет. 4 тел. 042 900824

                                                       - деловодител М. Иванова - ст. 52, ет. 4, тел. 900 851

   IV-ти съдебно-изпълнителен район - ДСИ И. Методиева - каб. 54, ет. 4, тел. 042 900 823

                                                       - деловодител С. Караджова - ст. 51, ет. 4, тел. 042900848

    V-ти съдебно-изпълнителен район - ДСИ Б. Дюлгеров - каб. 55, ет. 4,тел. 042 900 821

                                                       - деловодител С. Балева - ст. 51, ет. 4, тел. 900 826

 

       Работно време на деловодствата: 9.00 - 17.00

 

      *Забележка: Съдиите не дават правна консултация