Съдебна практика

 

  На тази страница ще побликуваме части от съдебни заседания, решения и присъди по дела, които представляват силен обществен интерес или са полезни за юристите.

 

Решения и присъди

За ваше удобство предлагаме два начина на търсене на крайни съдебни актове на РС - Стара Загора.

Търсене по вид и дата на акта:

Потърсете решението на делото според вида му и месеца на излизането му.

Разширено търсене по критерии

В следната форма изберете от падащите списъци критериите, по които искате да получите справка. След натискане на бутона "Търси" в списък се извличат съдебните актове, отговарящи на избраните критерии.

Информацията се обновява ежедневно.