Гражданска колегия

Съдебни състави

 

          Председател на Гр. отделение - А. Тонева- ст.41, ет. 3   - тел. 042/900-817

                                                                                                

 • I-ви граждански състав - председател Г. Атанасов
 • II-ри граждански състав - председател Ал. Георгиев
 • III-ти граждански състав - председател Ем. Енчева
 • V-ти граждански състав - председател В. Тенева
 • VI-ти граждански състав - председател Т. Илкова
 • VII-ми граждански състав - председател В. Мишова
 • VIII-ми граждански състав - председател Ант. Тонева
 • X-ти граждански състав -председател М. Колева
 • XI-ти граждански състав - председател К. Аджелев
 • XII-ти граждански състав - председател И. Режев
 • XIII-ти граждански състав - председател Ж. Иванова
 • XV-ти граждански състав - председател О. Златева

 

      *Забележка: Съдиите не дават правна консултация. Всички справки относно движението на делата се извършват в съответните деловодства.