РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 19.01.2018г. до 18.02.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1Гражданско дело № 5862/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Б.Н.П.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
22.01.2018г.
09:30ч.
2Гражданско дело № 5722/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.Ж.К.
Ответник-Ж.С.Ж.
Ответник-Т.Ж.С.
22.01.2018г.
09:40ч.
3Гражданско дело № 4474/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
22.01.2018г.
09:50ч.
4Гражданско дело № 4673/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БУРГАСПЪТСТРОЙ АД
Ответник-ПЪТНА МАРКИРОВКА ЕООД
22.01.2018г.
10:00ч.
5Гражданско дело № 6378/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.Д.Д.
Ответник-Д.П.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
22.01.2018г.
13:30ч.
6Гражданско дело № 6205/2017УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕМолител-А.Н.В.
Ответник-МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД
22.01.2018г.
13:50ч.
7Гражданско дело № 5461/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Н.Д.Д.
Ответник-К.А.И.
22.01.2018г.
14:00ч.
8Гражданско дело № 5874/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-С.П.С.
Ответник-КАТЕКА ТРАНС ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
22.01.2018г.
14:15ч.
9Гражданско дело № 4475/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ХЕГЛА ИНВЕСТ ЕООД
Ответник-АГРОТИМ ЕООД
22.01.2018г.
14:30ч.
10Гражданско дело № 4476/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ХЕГЛА ИНВЕСТ ЕООД
Ответник-ЗАПРЯНОВИ ООД
22.01.2018г.
14:30ч.
11Гражданско дело № 5415/2017Искове по КЗИщец-АКВА И ГАЗ ЕООД
Ответник-ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
22.01.2018г.
15:00ч.
12Гражданско дело № 4811/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТ "СТАВРЕВ-4-РУМЕН СТАВРЕВ"
Ответник-СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ФК ВЕРЕЯ
23.01.2018г.
09:30ч.
13Гражданско дело № 5949/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Ж.С.Б.
Ответник-И.П.И.
23.01.2018г.
09:40ч.
14Гражданско дело № 5873/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД
Ответник-Й.Х.Й.
23.01.2018г.
09:40ч.
15Гражданско дело № 5647/2017Искове по КЗИщец-З.М.Т.
Ответник-ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
23.01.2018г.
09:50ч.
16Гражданско дело № 2139/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.П.М.
Ищец-Т.М.Т.
Ответник-Г.М.Т.
23.01.2018г.
10:00ч.
17Гражданско дело № 2591/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Г.Т.П.
Ответник-К.И.К.
23.01.2018г.
10:00ч.
18Гражданско дело № 3618/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
23.01.2018г.
10:00ч.
19Гражданско дело № 5616/2017Искове по КЗИщец-БЪЛГАРИЯ ЕКСПОРТ ЕООД
Ответник-ЗД ЕВРОИНС АД
23.01.2018г.
10:00ч.
20Гражданско дело № 4019/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
23.01.2018г.
10:10ч.
21Гражданско дело № 5182/2017ДелбаИщец-С.Б.Ц.
Ответник-Ц.Б.Ц.
23.01.2018г.
10:10ч.
22Гражданско дело № 6228/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД
Ответник-П.Л.К.
23.01.2018г.
10:10ч.
23Гражданско дело № 4096/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АЛУМИНИУМ СТЗ ООД
Ответник-СМАРТ МЪНИ ГРУП ЕООД
23.01.2018г.
10:20ч.
24Гражданско дело № 5883/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВИКИНГ-Т ООД
Ответник-ТРЕЙДА СТРОЙ ЕООД
23.01.2018г.
10:20ч.
25Гражданско дело № 6230/2017Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-С.Р.А.
23.01.2018г.
10:20ч.
26Гражданско дело № 2612/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД
Ответник-Н.В.Х.
23.01.2018г.
10:30ч.
27Гражданско дело № 3891/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Т.И.Т.
Ищец-С.З.Т.
Ответник-И.В.И.
23.01.2018г.
10:30ч.
28Гражданско дело № 5317/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.Л.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
23.01.2018г.
10:40ч.
29Гражданско дело № 4656/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Ц.Д.Р.
Ответник-Н.П.Р.
23.01.2018г.
10:50ч.
30Гражданско дело № 6369/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.В.Д.
Ответник-Д.И.Д.
23.01.2018г.
13:15ч.
31Гражданско дело № 2797/2016ДелбаИщец-К.С.К.
Ищец-С.К.К.
Ответник-С.К.К.
23.01.2018г.
13:30ч.
32Гражданско дело № 4189/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АЛФА ТРЕЙДИНГ ЕООД
Ответник-СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС ЕООД
23.01.2018г.
13:45ч.
33Гражданско дело № 4291/2017Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-П.П.К.
23.01.2018г.
13:45ч.
34Гражданско дело № 4311/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-КОВАЧЕВ ГАЗ-СТЗ ЕООД
Ответник-МОБИЛТЕЛ ЕАД
23.01.2018г.
14:00ч.
35Гражданско дело № 5786/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.Е.Е.
Ответник-Е.И.Е.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
23.01.2018г.
14:15ч.
36Гражданско дело № 4818/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Б.С.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
23.01.2018г.
14:30ч.
37Гражданско дело № 5951/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-П.Д.Д.
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
23.01.2018г.
14:30ч.
38Гражданско дело № 5993/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ж.И.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
23.01.2018г.
14:45ч.
39Гражданско дело № 2626/2017Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-И.С.С.
Ищец-М.С.М.
Ответник-С.А.Т.
Ответник-К.А.П.
23.01.2018г.
15:00ч.
40Гражданско дело № 3904/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Т.А.Д.
Ответник-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
23.01.2018г.
15:00ч.
41Гражданско дело № 3946/2017ДелбаИщец-В.К.М.
Ответник-А.Х.М.
24.01.2018г.
09:50ч.
42Гражданско дело № 2294/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-И.К.Ч.
Ответник-И.Г.Т.
Ответник-И.Г.К.
Ответник-Д.Ж.Т.
Ответник-С.А.К.
24.01.2018г.
10:00ч.
43Гражданско дело № 1240/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Д.Т.С.
Ответник-В.М.С.
24.01.2018г.
10:20ч.
44Гражданско дело № 6293/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.М.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
24.01.2018г.
11:00ч.
45Гражданско дело № 5005/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-Ю.Д.Л.
Ответник-АГЛИКА ЕООД
24.01.2018г.
13:00ч.
46Гражданско дело № 4058/2017Павлов искИщец-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
Ответник-М.Г.Х.
Ответник-П.И.С.
24.01.2018г.
13:30ч.
47Гражданско дело № 5245/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Р.Д.Б.
Ответник-ДАНИВА ТРЕЙД ЕООД
24.01.2018г.
13:30ч.
48Гражданско дело № 2073/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Д.Т.В.
Ответник-Б.Т.Д.
Ответник-М.М.К.
24.01.2018г.
14:00ч.
49Гражданско дело № 4843/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В.А.Т.
Ответник-Г.Т.П.
Ответник-П.Г.П.
Ответник-Т.Г.П.
Ответник-Т.К.Г.
Ответник-Д.К.Г.
Ответник-Е.Н.Г.
Ответник-Р.В.Б.
Ответник-Г.Н.В.
Ответник-В.Т.Н.
Ответник-Д.И.Н.
Ответник-М.Г.Й.
Ответник-Й.П.П.
Ответник-К.Д.Х.
Ответник-В.М.Р.
Ответник-С.Й.С.
Ответник-К.С.Н.
Ответник-К.С.С.
Ответник-Я.В.Т.
Ответник-Р.Н.Т.
Ответник-Д.И.И.
Ответник-К.М.М.
Ответник-Е.Д.И.
Ответник-М.Т.И.
Ответник-М.Б.И.
Ответник-Н.С.И.
Ответник-Б.В.М.
Ответник-П.М.М.
24.01.2018г.
14:00ч.
50Гражданско дело № 3676/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ПЛОВДИВ
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
24.01.2018г.
14:30ч.
51Гражданско дело № 3730/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.П.Ж.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД
24.01.2018г.
15:00ч.
52Гражданско дело № 5360/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БЪЛГАРИЯ-ТЕКС АД
Ответник-УЕБСТАР БГ ЕООД
24.01.2018г.
15:00ч.
53Гражданско дело № 4580/2017Искове по КЗИщец-Н.А.Г.
Ищец-Г.И.Г.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
25.01.2018г.
13:00ч.
54Гражданско дело № 3629/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-А.Л.Н.
25.01.2018г.
14:00ч.
55Гражданско дело № 2452/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Д.К.Д.
25.01.2018г.
14:45ч.
56Гражданско дело № 3316/2017Иск за обявяване на предварителен договор за окончателенИщец-Е.Е.Т.
Ищец-НАСЛЕДНИЦИ НА КРАСИМИР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
Ответник-А.С.Д.
26.01.2018г.
10:00ч.
57Гражданско дело № 4160/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Х.Г.П.
Ответник-С.Ц.Г.
26.01.2018г.
11:00ч.
58Гражданско дело № 6343/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Х.И.Н.
Ответник-ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СОФИЯ
29.01.2018г.
09:50ч.
59Гражданско дело № 2745/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-И.И.Д.
Ответник-Р.В.Г.
Ответник-ХОЛИДЕЙ ГРУП ЕООД
29.01.2018г.
14:00ч.
60Гражданско дело № 6151/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.Т.Б.
Ответник-НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД-КЛОН ГОРНА ТУНДЖА
30.01.2018г.
09:30ч.
61Гражданско дело № 2842/2017ДелбаИщец-К.К.М.
Ищец-М.И.М.
Ответник-К.С.Б.
30.01.2018г.
09:40ч.
62Гражданско дело № 3798/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В И В ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
Ответник-В.З.Т.
30.01.2018г.
09:45ч.
63Гражданско дело № 4570/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Н.Т.Н.
Ищец-С.С.Н.
Ответник-ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
30.01.2018г.
09:50ч.
64Гражданско дело № 5295/2016ДелбаИщец-А.Г.А.
Ответник-Р.Н.А.
Ответник-М.Н.К.
Ответник-Г.Н.Н.
Ответник-Г.А.Г.
Ответник-К.А.Г.
Ответник-Т.А.Г.
Ответник-В.А.Г.
Ответник-Н.А.Г.
Ответник-М.Г.К.
Ответник-З.С.А.
Ответник-М.С.А.
Ответник-Д.С.А.
Ответник-А.С.Г.
30.01.2018г.
10:00ч.
65Гражданско дело № 3732/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
30.01.2018г.
10:00ч.
66Гражданско дело № 5760/2016ДелбаИщец-Д.В.В.
Ответник-К.С.К.
Ответник-Б.Д.Д.
Ответник-Г.Г.Г.
Ответник-Т.Г.Т.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
30.01.2018г.
10:15ч.
67Гражданско дело № 24/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-К.А.И.
Ответник-Е.Н.А.
30.01.2018г.
10:15ч.
68Гражданско дело № 4567/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-К.Г.У.
Ответник-Х.Х.У.
30.01.2018г.
10:30ч.
69Гражданско дело № 5234/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-М.К.Е.
Ответник-С.Г.А.
30.01.2018г.
10:30ч.
70Гражданско дело № 3153/2017ДелбаИщец-Е.В.Д.
Ответник-А.В.М.
30.01.2018г.
13:30ч.
71Гражданско дело № 3630/2017ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Е.В.В.
Ответник-П.В.В.
Ответник-И.Т.И.
30.01.2018г.
13:30ч.
72Гражданско дело № 4392/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
30.01.2018г.
13:45ч.
73Гражданско дело № 3554/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.Н.П.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Т.Х.Д.
Ответник-Н.С.Т.
Ответник-Д.Н.П.
Ответник-И.Н.Т.
Ответник-К.П.Г.
Ответник-П.Г.Д.
Ответник-Л.С.Ф.
Ответник-А.Ж.Ф.
Ответник-С.Ж.Ф.
Ответник-Г.Д.Д.
30.01.2018г.
14:00ч.
74Гражданско дело № 4211/2017ДелбаИщец-З.Д.Д.
Ответник-П.В.Х.В.
Ответник-Е.Р.В.
30.01.2018г.
14:00ч.
75Гражданско дело № 4264/2017ДелбаИщец-Р.С.К.
Ответник-Е.С.С.
30.01.2018г.
14:15ч.
76Гражданско дело № 6135/2017ДелбаИщец-ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД
Ответник-Г.П.П.
30.01.2018г.
14:30ч.
77Гражданско дело № 6381/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА ГР.СТАРА ЗАГОРА
30.01.2018г.
14:45ч.
78Гражданско дело № 4798/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-АРКАДА 79 ООД
Ответник-ВЕСТА 2003 ООД
31.01.2018г.
09:30ч.
79Гражданско дело № 3356/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-З.В.Д.
Ответник-Ф.В.С.
31.01.2018г.
10:00ч.
80Гражданско дело № 1374/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-И.М.М.
Ищец-Д.П.М.
Ответник-Н.И.Н.
31.01.2018г.
10:10ч.
81Гражданско дело № 3902/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.Д.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
31.01.2018г.
10:30ч.
82Гражданско дело № 6166/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Т.Д.
Ответник-М.Т.П.
31.01.2018г.
10:30ч.
83Гражданско дело № 5399/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.В.С.
Ответник-К.П.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
31.01.2018г.
10:40ч.
84Гражданско дело № 4965/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Е.К.Н.
Ответник-Р.С.Д.
31.01.2018г.
10:50ч.
85Гражданско дело № 4809/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.С.П.
Ищец-Д.Г.П.
Ответник-З.Р.П.
Ответник-П.Р.П.
31.01.2018г.
11:00ч.
86Гражданско дело № 1536/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-К.К.К.
Ищец-А.С.К.
Ответник-С.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.КАЗАНЛЪК
31.01.2018г.
11:20ч.
87Гражданско дело № 6218/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-С.Г.З.
Ищец-Ж.Т.Т.
Ищец-М.Ж.Т.
Ответник-ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД
31.01.2018г.
11:20ч.
88Гражданско дело № 23/2017ДелбаИщец-М.В.К.
Ответник-Д.Г.П.
Ответник-В.Д.П.
Ответник-А.Д.Й.
31.01.2018г.
13:20ч.
89Гражданско дело № 2887/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-А.К.К.
Ищец-К.К.К.
Ответник-Г.И.Г.
31.01.2018г.
13:30ч.
90Гражданско дело № 6257/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БУЛАГРО МАШИНИ АД
Ответник-Н.Б.Н.
01.02.2018г.
13:30ч.
91Гражданско дело № 4957/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-В.М.С.
01.02.2018г.
13:45ч.
92Гражданско дело № 4186/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ"
02.02.2018г.
09:30ч.
93Гражданско дело № 3361/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Ответник-М.Г.П.
Ответник-М.Д.П.
02.02.2018г.
11:00ч.
94Гражданско дело № 1868/2017Искове по КЗИщец-М.Г.С.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД
06.02.2018г.
09:40ч.
95Гражданско дело № 4217/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Д.С.Д.
Ответник-С.И.С.
06.02.2018г.
10:00ч.
96Гражданско дело № 6453/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Н.С.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
06.02.2018г.
10:10ч.
97Гражданско дело № 6216/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-АВТОХИТ 2000 ООД
Ответник-АУТОДИНАМИК ООД
06.02.2018г.
10:20ч.
98Гражданско дело № 4538/2017Искове по КЗИщец-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Ответник-П.Д.Т.
Ответник-Д.Т.Т.
06.02.2018г.
10:30ч.
99Гражданско дело № 5872/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-П.М.Е.
Ответник-ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗАГОРЕ
06.02.2018г.
15:00ч.
100Гражданско дело № 1433/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-С.Т.К.
Ответник-Т.И.Т.
Ответник-М.С.Т.
07.02.2018г.
09:30ч.
101Гражданско дело № 2936/2017ДелбаИщец-Я.Г.П.
Ответник-З.Г.К.
07.02.2018г.
09:50ч.
102Гражданско дело № 1888/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-И.С.И.
Ищец-С.С.И.
Ответник-И.И.И.
Ответник-Т.И.Т.
07.02.2018г.
10:00ч.
103Гражданско дело № 5844/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.С.Ж.
Жалбоподател-Л.Е.А.
Жалбоподател-Ж.Л.А.
Жалбоподател-А.К.А.
Жалбоподател-С.Е.А.
 07.02.2018г.
10:30ч.
104Гражданско дело № 5463/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Н.Д.Д.
Ответник-К.А.И.
07.02.2018г.
11:00ч.
105Гражданско дело № 4421/2017Облигационни искове между съсобственициИщец-Н.Д.К.
Ответник-И.М.С.
Ответник-Р.К.П.
Ответник-Х.К.М.
07.02.2018г.
13:00ч.
106Гражданско дело № 4486/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-ИНТЕРСТРОЙ-ВБ ООД
Ответник-МАРМЕКС ООД
Ответник-ВИТА ФАРМ ЕООД
07.02.2018г.
13:20ч.
107Гражданско дело № 934/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-И.В.В.
Ищец-И.Т.Т.
Ищец-Ж.С.О.
Ищец-Г.Г.К.
Ищец-Р.Т.И.
Ищец-Н.С.П.
Ищец-К.К.К.
Ищец-В.Т.Х.
Ищец-С.Д.Б.
Ищец-П.Д.К.
Ищец-В.Д.В.
Ищец-И.Д.В.
Ищец-С.Т.М.
Ищец-С.Т.Т.
Ответник-И.И.Т.
Ответник-И.И.Т.
Ответник-Т.И.И.
Ответник-Д.С.С.
Ответник-С.С.С.
Ответник-П.С.С.
Ответник-М.К.И.
Ответник-Ц.М.К.
Ответник-П.Ж.П.
07.02.2018г.
13:50ч.
108Гражданско дело № 3300/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВЕНЖОР АГРО ООД
Ответник-ЗАРИ-АГРО ООД
07.02.2018г.
14:00ч.
109Гражданско дело № 3254/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.П.Д.
Жалбоподател-С.Д.А.
Жалбоподател-Ц.С.Х.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
07.02.2018г.
14:20ч.
110Гражданско дело № 2440/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Х.Л.К.
Ответник-Р.Н.И.
07.02.2018г.
15:30ч.
111Гражданско дело № 3253/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.П.Д.
Жалбоподател-С.Д.А.
Жалбоподател-Ц.С.Х.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
09.02.2018г.
09:30ч.
112Гражданско дело № 5888/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Н.Г.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
09.02.2018г.
09:30ч.
113Гражданско дело № 3788/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МИРАКАЛ СТРОЙ
Ответник-ИДЕА СТРОЙ ЕООД
09.02.2018г.
10:00ч.
114Гражданско дело № 6397/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Т.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
09.02.2018г.
10:00ч.
115Гражданско дело № 4500/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД
Ответник-Г.П.Ж.
09.02.2018г.
10:30ч.
116Гражданско дело № 6220/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-СПЕЙС ЕООД
Ответник-П.М.М.
Ответник-С.С.М.
09.02.2018г.
10:45ч.
117Гражданско дело № 4458/2017ДелбаИщец-Ц.Д.И.
Ответник-Г.Т.И.
Ответник-Н.Т.И.
Ответник-И.Ж.И.
09.02.2018г.
11:00ч.
118Гражданско дело № 5985/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-С.К.С.
Ответник-ПЕРФЕКТЮП ПАКЕДЖИНГ БГ ООД
12.02.2018г.
10:00ч.
119Гражданско дело № 2143/2017ДелбаИщец-Н.Н.С.
Ответник-И.Ж.Т.
Ответник-С.С.Т.
12.02.2018г.
10:30ч.
120Гражданско дело № 4380/2016ДелбаИщец-В.М.М.
Ищец-М.М.М.
Ответник-А.М.М.
Ответник-М.А.М.
12.02.2018г.
10:45ч.
121Гражданско дело № 6247/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
Ответник-М.А.М.
13.02.2018г.
09:40ч.
122Гражданско дело № 3132/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-П.С.П.
Ответник-ТЕХХА ЕООД
Ответник-ЕС ТИ АР ЛОДЖИСТИК ЕООД
13.02.2018г.
09:50ч.
123Гражданско дело № 4856/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
Ответник-Г.С.С.
Ответник-Н.Г.С.
13.02.2018г.
10:00ч.
124Гражданско дело № 6372/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
13.02.2018г.
10:15ч.
125Гражданско дело № 6413/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ЕТ ДЯКОВ БВ-БОЖИДАР ВАСИЛЕВ
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
13.02.2018г.
10:20ч.
126Гражданско дело № 6049/2016ДелбаИщец-А.П.П.
Ответник-Е.С.П.
Ответник-Т.П.П.
Ответник-Н.Г.П.
13.02.2018г.
10:30ч.
127Гражданско дело № 6485/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
13.02.2018г.
10:30ч.
128Гражданско дело № 3342/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
Ответник-В.И.Ж.
13.02.2018г.
11:00ч.
129Гражданско дело № 2871/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-П.Р.Р.
Ответник-Г.Г.Г.
14.02.2018г.
09:30ч.
130Гражданско дело № 2610/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ДЕТСКА ГРАДИНА НОМ.10 СВЕТЛИНА
Ответник-АЙМАПС.БГ ЕООД
14.02.2018г.
10:00ч.
131Гражданско дело № 5972/2016Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-Д.С.Д.
14.02.2018г.
10:10ч.
132Гражданско дело № 5280/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ ЕКОТОП -ДИМИТЪР КИРОВ
Ответник-ЕМЕНЕКС ЕООД
14.02.2018г.
10:30ч.
133Гражданско дело № 5653/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-С.Б.Б.
Ищец-Й.Ж.М.
Ответник-Д.С.Б.
Ответник-Б.С.Б.
14.02.2018г.
10:45ч.
134Гражданско дело № 2561/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Х.Д.Я.
Ответник-З.И.Я.
Ответник-Й.И.С.
16.02.2018г.
09:30ч.
135Гражданско дело № 5224/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАВРОПОЛИ ЕООД
Ответник-Д.С.Д.
16.02.2018г.
10:30ч.
136Гражданско дело № 5044/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-СЕЗАР ЗАВАРЯВАНЕ ЕООД
Ответник-СТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
16.02.2018г.
11:00ч.
137Гражданско дело № 6460/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-В.В.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
16.02.2018г.
11:10ч.
138Гражданско дело № 4552/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД
Ответник-П.Г.П.
16.02.2018г.
11:45ч.
139Гражданско дело № 4867/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ ЕООД
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
16.02.2018г.
12:00ч.
последна актуализация: 19.01.2018г. 16:30ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra