РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 18.08.2018г. до 17.09.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1Гражданско дело № 5340/2017ДелбаИщец-В.Т.И.
Ищец-Т.М.И.
Ищец-М.Т.И.
Ищец-К.И.Д.
Ищец-М.И.Т.
Ищец-С.З.С.
Ищец-М.В.С.
Ищец-П.К.З.
Ищец-В.К.З.
Ответник-Й.Г.К.
Ответник-Я.Г.Г.
Ответник-Т.Г.К.
Ответник-Ж.А.Д.
Ответник-С.Е.Б.
Ответник-П.Г.П.
Ответник-Я.Г.П.
Ответник-Е.Н.А.
Ответник-М.Н.Б.
27.08.2018г.
10:00ч.
2Гражданско дело № 6517/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Х.П.Х.
Ответник-Т.Г.Х.
03.09.2018г.
13:45ч.
3Гражданско дело № 6689/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕКО ЗАРА ООД
Ответник-ЧАЛЕВ ООД
04.09.2018г.
09:30ч.
4Гражданско дело № 946/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-К.В.П.
Ответник-М.И.Д.
04.09.2018г.
09:45ч.
5Гражданско дело № 2083/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.И.И.
Ответник-И.М.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
04.09.2018г.
09:50ч.
6Гражданско дело № 1316/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Б.Д.Б.
10.09.2018г.
09:20ч.
7Гражданско дело № 1658/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.С.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
10.09.2018г.
09:30ч.
8Гражданско дело № 1997/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В.С.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
10.09.2018г.
09:40ч.
9Гражданско дело № 5228/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.Х.Ц.
Ищец-П.Х.Ф.
Ответник-МБАЛ НИАМЕД ООД
10.09.2018г.
09:50ч.
10Гражданско дело № 5067/2016ДелбаИщец-К.Т.Г.
Ищец-З.Т.П.
Ответник-Т.К.К.
Ответник-Л.П.К.
Ответник-П.С.К.
Ответник-Т.С.К.
10.09.2018г.
13:30ч.
11Гражданско дело № 4981/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-С.В.З.
Ищец-Н.Т.З.
Ищец-Ч.Т.З.
Ответник-ХОЛДИНГ ЗАГОРА ООД
10.09.2018г.
13:40ч.
12Гражданско дело № 2421/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Н.В.Н.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
11.09.2018г.
09:50ч.
13Гражданско дело № 2559/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.П.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
11.09.2018г.
10:00ч.
14Гражданско дело № 1262/2018ДелбаИщец-И.Г.Н.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
11.09.2018г.
10:10ч.
15Гражданско дело № 2284/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.В.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
11.09.2018г.
10:10ч.
16Гражданско дело № 426/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
11.09.2018г.
10:30ч.
17Гражданско дело № 2648/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-З.П.З.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
13.09.2018г.
13:50ч.
18Гражданско дело № 2071/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-И.П.К.
13.09.2018г.
14:00ч.
19Гражданско дело № 1236/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-И.Г.Д.
13.09.2018г.
14:15ч.
20Гражданско дело № 2660/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЮСИС СЕКЮРИТИ ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
13.09.2018г.
14:30ч.
21Гражданско дело № 2871/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Й.Я.Й.
13.09.2018г.
14:45ч.
22Гражданско дело № 3231/2017ДелбаИщец-Н.Т.Н.
Ищец-О.Н.
Ответник-Х.О.Х.
Ответник-Ф.Х.Б.
Ответник-И.Х.И.
Ответник-К.Х.М.
Ответник-Д.Х.Б.
Ответник-К.Х.Н.
Ответник-Г.Х.И.
Ответник-Н.Д.Г.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
14.09.2018г.
14:00ч.
последна актуализация: 18.08.2018г. 16:00ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra