РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 18.11.2017г. до 18.12.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1Гражданско дело № 4903/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-Д.С.П.
Ответник-Т.И.И.
20.11.2017г.
09:25ч.
2Гражданско дело № 5842/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Р.А.
Ищец-В.П.И.
Ищец-М.П.Д.
Ищец-Г.И.Г.
Ищец-М.Т.Т.
Ищец-З.Т.Х.
Ищец-Х.Т.Т.
Ищец-М.Н.К.
Ищец-В.И.В.
Ищец-М.И.М.
Ищец-Н.Т.Н.
Ищец-Г.Д.Г.
Ищец-Ж.П.А.
Ищец-Д.П.Д.
Ищец-Т.Д.Д.
Ищец-Т.Х.Т.
Ищец-П.К.К.
Ищец-М.И.И.
Ищец-Н.Г.К.
Ищец-Т.С.Д.
Ищец-Д.К.Д.
Ищец-Р.К.Д.
Ищец-И.И.Т.
Ищец-Т.И.Т.
Ищец-М.К.М.
Ищец-Р.Д.Н.
Ищец-Г.Ж.А.
Ищец-М.Р.И.
Ищец-Г.И.И.
Ищец-Д.Т.М.
Ищец-И.Т.С.
Ищец-Д.С.Д.
Ищец-Н.С.Д.
Ищец-Д.С.И.
Ищец-Г.Г.Г.
Ищец-Е.Д.С.
Ищец-П.К.Т.
Ищец-М.Б.Б.
Ищец-М.Т.Р.
Ищец-Й.М.И.
Ищец-А.З.Т.
Ищец-Ж.В.Т.
Ищец-Д.Ж.Г.
Ищец-М.Д.М.
Ищец-В.В.П.
Ищец-Я.П.Р.
Ищец-З.П.В.
Ищец-К.И.К.
Ищец-Б.Ж.П.
Ищец-Д.Г.Г.
Ищец-Т.Г.Ч.
Ищец-М.А.М.
Ищец-С.С.М.
Ищец-Е.В.И.
Ищец-Я.И.Т.
Ищец-Т.П.Ж.
Ищец-С.З.С.
Ищец-Т.И.С.
Ищец-С.С.С.
Ищец-П.С.Т.
Ищец-М.С.М.
Ищец-С.С.К.
Ответник-А.Т.М.
20.11.2017г.
09:30ч.
3Гражданско дело № 4823/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Т.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
20.11.2017г.
13:40ч.
4Гражданско дело № 4866/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-С.К.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
20.11.2017г.
13:50ч.
5Гражданско дело № 2143/2017ДелбаИщец-Н.Н.С.
Ответник-И.Ж.Т.
Ответник-С.С.Т.
20.11.2017г.
14:00ч.
6Гражданско дело № 3789/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД,
Ответник-ДЖИ АР ПИ ТЕХ ООД
21.11.2017г.
09:45ч.
7Гражданско дело № 4873/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.Й.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
21.11.2017г.
10:10ч.
8Гражданско дело № 4567/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-К.Г.У.
Ответник-Х.Х.У.
21.11.2017г.
10:15ч.
9Гражданско дело № 1368/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Б.И.Б.
21.11.2017г.
10:20ч.
10Гражданско дело № 3956/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Ответник-Е.С.А.
21.11.2017г.
10:20ч.
11Гражданско дело № 3312/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ю.К.К.
Ответник-К.Д.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
21.11.2017г.
10:30ч.
12Гражданско дело № 4034/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Б.П.П.
Ответник-АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ
21.11.2017г.
10:30ч.
13Гражданско дело № 2610/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ДЕТСКА ГРАДИНА НОМ.10 СВЕТЛИНА
Ответник-АЙМАПС.БГ ЕООД
21.11.2017г.
10:40ч.
14Гражданско дело № 5179/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Х.С.Д.
Ответник-С.Т.Г.
21.11.2017г.
10:45ч.
15Гражданско дело № 6799/2012ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-Л.К.З.
Ответник-Д.Ф.Ф.
21.11.2017г.
10:50ч.
16Гражданско дело № 12/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Р.В.Р.
21.11.2017г.
11:00ч.
17Гражданско дело № 3936/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕОС МАТРИКС ЕООД
Ответник-Ж.В.Б.
21.11.2017г.
13:15ч.
18Гражданско дело № 3723/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТ РИКА-РОСЕН ИВАНОВ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
21.11.2017г.
13:45ч.
19Гражданско дело № 4811/2010ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ХИДРОЛУКС ЕООД
Ответник-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
21.11.2017г.
14:00ч.
20Гражданско дело № 4290/2017Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-А.Н.Л.
21.11.2017г.
14:00ч.
21Гражданско дело № 2489/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АВТОХИТ - 2000 ООД
Ответник-ТЕКСТИЛ ГРУП ЕООД
21.11.2017г.
14:15ч.
22Гражданско дело № 4528/2017Иск за установяване на трудов стажИщец-И.Г.С.
Ответник-ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА
21.11.2017г.
14:15ч.
23Гражданско дело № 4345/2010ДелбаИщец-М.М.М.
Ответник-М.К.М.
Ответник-К.М.К.
21.11.2017г.
14:30ч.
24Гражданско дело № 4532/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕЛИНА АД ЕООД
Ответник-ХАЛИМИНСКИ ЕООД
21.11.2017г.
15:00ч.
25Гражданско дело № 2797/2016ДелбаИщец-К.С.К.
Ищец-С.К.К.
Ответник-С.К.К.
21.11.2017г.
15:15ч.
26Гражданско дело № 3782/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.И.И.
Ответник-И.К.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
21.11.2017г.
16:00ч.
27Гражданско дело № 3577/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.М.К.
Ищец-С.М.К.
Ответник-М.С.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
21.11.2017г.
16:15ч.
28Гражданско дело № 4935/2016ДелбаИщец-К.Т.Г.
Ищец-З.Т.П.
Ответник-Т.К.К.
22.11.2017г.
09:30ч.
29Гражданско дело № 1240/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Д.Т.С.
Ответник-В.М.С.
22.11.2017г.
10:00ч.
30Гражданско дело № 4972/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.И.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
22.11.2017г.
10:00ч.
31Гражданско дело № 2294/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-И.К.Ч.
Ответник-И.Г.Т.
Ответник-И.Г.К.
Ответник-Д.Ж.Т.
Ответник-С.А.К.
22.11.2017г.
10:15ч.
32Гражданско дело № 5007/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ГЕЦ - ГИ ЕООД
Ответник-ЗП ДАРИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
22.11.2017г.
10:50ч.
33Гражданско дело № 48/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-МЕТАЛИК АД
Ответник-ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН ЕООД
Ответник-ТАН 2007 ООД
22.11.2017г.
11:00ч.
34Гражданско дело № 3814/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕОС МАТРИКС ЕООД
Ответник-П.Х.Х.
22.11.2017г.
11:00ч.
35Гражданско дело № 5010/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Ж.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
22.11.2017г.
14:45ч.
36Гражданско дело № 2507/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Р.Г.Б.
Ответник-АСКЛЕП-ФАРМА ООД
23.11.2017г.
14:00ч.
37Гражданско дело № 2841/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.И.Д.
Ответник-Г.И.Д.
24.11.2017г.
10:00ч.
38Гражданско дело № 1946/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА
Ответник-МАКС ТЕЛЕКОМ ООД
24.11.2017г.
10:15ч.
39Гражданско дело № 4880/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Р.Ж.Д.
Ответник-МИРА БГ ЕООД
24.11.2017г.
10:30ч.
40Гражданско дело № 5807/2016ДелбаИщец-Н.С.К.
Ответник-Г.Т.П.
27.11.2017г.
09:30ч.
41Гражданско дело № 1293/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-П.П.П.
Ответник-АГРОТИМ ЕООД
27.11.2017г.
10:20ч.
42Гражданско дело № 3499/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТРЕЙД ТРАНС ООД
Ответник-АГРО РЕЗЕРВ ООД
27.11.2017г.
13:30ч.
43Гражданско дело № 3861/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.С.П.
Ответник-ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД
27.11.2017г.
13:40ч.
44Гражданско дело № 4451/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВИК СЛИВЕН
Ответник-С.К.Х.
27.11.2017г.
13:50ч.
45Гражданско дело № 3958/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Н.М.
Ответник-Г.С.Т.
27.11.2017г.
14:00ч.
46Гражданско дело № 5211/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Р.Р.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
27.11.2017г.
14:15ч.
47Гражданско дело № 3965/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Ф.Д.Ф.
Ответник-В.Д.К.
27.11.2017г.
14:30ч.
48Гражданско дело № 1634/2017Искове по КЗИщец-И.С.С.
Ответник-БУЛ ИНС АД-СОФИЯ
Ответник-А.М.И.
27.11.2017г.
15:00ч.
49Гражданско дело № 3794/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Ответник-СТАНДАРТ-Р ООД
28.11.2017г.
10:00ч.
50Гражданско дело № 1374/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-И.М.М.
Ищец-Д.П.М.
Ответник-Н.И.Н.
Ответник-П.Н.И.
28.11.2017г.
10:10ч.
51Гражданско дело № 3618/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
28.11.2017г.
10:20ч.
52Гражданско дело № 5208/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Т.С.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
28.11.2017г.
10:30ч.
53Гражданско дело № 5883/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВИКИНГ-Т ООД
Ответник-ТРЕЙДА СТРОЙ ЕООД
28.11.2017г.
10:40ч.
54Гражданско дело № 5604/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-И.Д.П.
Ответник-С.Д.П.
28.11.2017г.
13:30ч.
55Гражданско дело № 4086/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Д.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
28.11.2017г.
13:45ч.
56Гражданско дело № 4707/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Г.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
28.11.2017г.
14:00ч.
57Гражданско дело № 4709/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
28.11.2017г.
14:15ч.
58Гражданско дело № 4875/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Г.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
28.11.2017г.
14:30ч.
59Гражданско дело № 4397/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.К.Е.
Ответник-Д.П.И.
28.11.2017г.
14:45ч.
60Гражданско дело № 2974/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-В.Р.Д.
Ответник-И.С.К.
Ответник-Г.И.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
28.11.2017г.
15:00ч.
61Гражданско дело № 4311/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-КОВАЧЕВ ГАЗ-СТЗ ЕООД
Ответник-МОБИЛТЕЛ ЕАД
28.11.2017г.
15:15ч.
62Гражданско дело № 3630/2017ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Е.В.В.
Ответник-П.В.В.
Ответник-И.Т.И.
28.11.2017г.
15:30ч.
63Гражданско дело № 4532/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-М.Д.М.
Ответник-ЗАУБА АД
28.11.2017г.
15:45ч.
64Гражданско дело № 4452/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.Д.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
29.11.2017г.
09:50ч.
65Гражданско дело № 4820/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Т.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.11.2017г.
09:50ч.
66Гражданско дело № 4809/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.С.П.
Ищец-Д.Г.П.
Ответник-Г.З.А.
Ответник-З.Р.П.
Ответник-П.Р.П.
29.11.2017г.
10:00ч.
67Гражданско дело № 5567/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.Т.А.
Ответник-А.Т.А.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
29.11.2017г.
10:00ч.
68Гражданско дело № 5295/2016ДелбаИщец-А.Г.А.
Ответник-Р.Н.А.
Ответник-М.Н.К.
Ответник-Г.Н.Н.
Ответник-Г.А.Г.
Ответник-К.А.Г.
Ответник-Т.А.Г.
Ответник-В.А.Г.
Ответник-Н.А.Г.
Ответник-М.Г.К.
Ответник-З.С.А.
Ответник-М.С.А.
Ответник-Д.С.А.
Ответник-А.С.Г.
29.11.2017г.
10:10ч.
69Гражданско дело № 5059/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.С.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.11.2017г.
10:10ч.
70Гражданско дело № 5364/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.А.Д.
Ответник-А.Д.Г.
29.11.2017г.
10:40ч.
71Гражданско дело № 3356/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-З.В.Д.
Ответник-Ф.В.С.
29.11.2017г.
11:00ч.
72Гражданско дело № 3300/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВЕНЖОР АГРО ООД
Ответник-ЗАРИ-АГРО ООД
29.11.2017г.
13:20ч.
73Гражданско дело № 4455/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.Р.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.11.2017г.
13:40ч.
74Гражданско дело № 2482/2016ДелбаИщец-Т.М.С.
Ответник-С.М.С.
Ответник-Е.М.С.
Ответник-Т.С.М.
Ответник-З.С.Р.
29.11.2017г.
14:00ч.
75Гражданско дело № 4819/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Х.И.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
29.11.2017г.
14:15ч.
76Гражданско дело № 3316/2017Иск за обявяване на предварителен договор за окончателенИщец-Е.Е.Т.
Ищец-НАСЛЕДНИЦИ НА КРАСИМИР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
Ответник-А.С.Д.
29.11.2017г.
14:30ч.
77Гражданско дело № 4871/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.Й.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
29.11.2017г.
14:50ч.
78Гражданско дело № 1256/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-И.Б.П.
Ответник-СРЕДНА ГОРА АД
29.11.2017г.
15:40ч.
79Гражданско дело № 1279/2017ДелбаИщец-Н.Д.К.
Ищец-Д.Д.К.
Ищец-В.Д.К.
Ищец-И.С.К.
Ищец-Д.И.К.
Ищец-И.И.К.
Ответник-Д.М.Б.
Ответник-С.П.М.
Ответник-А.Д.М.
Ответник-Д.И.М.
Ответник-Г.И.П.
Ответник-К.Д.К.
Ответник-И.М.И.
04.12.2017г.
14:15ч.
80Гражданско дело № 1276/2017Павлов искИщец-ТОБИ-АВТОТРАНС ООД
Ответник-Р.Ц.Ж.
Ответник-В.Г.Ж.
Ответник-Р.В.Ж.
05.12.2017г.
09:50ч.
81Гражданско дело № 5014/2017Искове по КЗИщец-И.Ж.З.
Ответник-ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ
05.12.2017г.
10:00ч.
82Гражданско дело № 5317/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.Л.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
05.12.2017г.
10:10ч.
83Гражданско дело № 5091/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Р.Р.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
05.12.2017г.
10:15ч.
84Гражданско дело № 1284/2017ДелбаИщец-Д.С.Б.
Ответник-Г.В.Р.
05.12.2017г.
10:20ч.
85Гражданско дело № 2612/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД
Ответник-Н.В.Х.
05.12.2017г.
10:30ч.
86Гражданско дело № 3798/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В И В ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
Ответник-В.З.Т.
05.12.2017г.
10:30ч.
87Гражданско дело № 5728/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Н.М.М.
Ответник-МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
05.12.2017г.
10:50ч.
88Гражданско дело № 4659/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Р.М.Х.
Ответник-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ГР.СТАРА ЗАГОРА
05.12.2017г.
11:00ч.
89Гражданско дело № 4706/2017ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-А.Т.П.
Ответник-ЕТ ИНСАЙТ-КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА-ИЛИЯ ХРИСТОВ
05.12.2017г.
11:00ч.
90Гражданско дело № 3629/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-А.Л.Н.
05.12.2017г.
14:30ч.
91Гражданско дело № 4843/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В.А.Т.
Ответник-Г.Т.П.
Ответник-П.Г.П.
Ответник-Т.Г.П.
Ответник-Т.К.Г.
Ответник-Д.К.Г.
Ответник-Е.Н.Г.
Ответник-Р.В.Б.
Ответник-Г.Н.В.
Ответник-В.Т.Н.
Ответник-Д.И.Н.
Ответник-М.Г.Й.
Ответник-Й.П.П.
Ответник-К.Д.Х.
Ответник-В.М.Р.
Ответник-С.Й.С.
Ответник-К.С.Н.
Ответник-К.С.С.
Ответник-Я.В.Т.
Ответник-Р.Н.Т.
Ответник-Д.И.И.
Ответник-К.М.М.
Ответник-Е.Д.И.
Ответник-М.Т.И.
Ответник-М.Б.И.
Ответник-Н.С.И.
Ответник-Б.В.М.
Ответник-П.М.М.
06.12.2017г.
09:50ч.
92Гражданско дело № 1965/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Г.А.Б.
06.12.2017г.
13:10ч.
93Гражданско дело № 4213/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.В.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
06.12.2017г.
13:20ч.
94Гражданско дело № 3963/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ЗАВОД ЗА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ООД
06.12.2017г.
13:30ч.
95Гражданско дело № 1433/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-С.Т.К.
Ответник-Т.И.Т.
Ответник-М.С.Т.
06.12.2017г.
14:00ч.
96Гражданско дело № 3254/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.П.Д.
Жалбоподател-С.Д.А.
Жалбоподател-Ц.С.Х.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
06.12.2017г.
14:20ч.
97Гражданско дело № 934/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-И.В.В.
Ищец-И.Т.Т.
Ищец-Ж.С.О.
Ищец-Г.Г.К.
Ищец-Р.Т.И.
Ищец-Н.С.П.
Ищец-К.К.К.
Ищец-В.Т.Х.
Ищец-С.Д.Б.
Ищец-П.Д.К.
Ищец-В.Д.В.
Ищец-И.Д.В.
Ищец-С.Т.М.
Ищец-С.Т.Т.
Ответник-И.И.Т.
Ответник-И.И.Т.
Ответник-Т.И.И.
Ответник-Д.С.С.
Ответник-С.С.С.
Ответник-П.С.С.
Ответник-М.К.И.
Ответник-Ц.М.К.
Ответник-П.Ж.П.
06.12.2017г.
14:30ч.
98Гражданско дело № 4785/2016Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследствоИщец-Е.Г.Е.
Ответник-Д.Д.Е.
Ответник-БГ КОНСТРУКТ ООД
06.12.2017г.
15:00ч.
99Гражданско дело № 3526/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ БУЛ.СЛАВЯНСКИ 3, ВХ.Г
Ответник-Й.С.Б.
11.12.2017г.
09:25ч.
100Гражданско дело № 5722/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.Ж.К.
Ответник-Ж.С.Ж.
Ответник-Т.Ж.С.
11.12.2017г.
09:30ч.
101Гражданско дело № 4474/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
11.12.2017г.
13:30ч.
102Гражданско дело № 3615/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИЗИ ФИНАНС ЕООД
Ответник-К.С.Щ.
11.12.2017г.
13:40ч.
103Гражданско дело № 3253/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.П.Д.
Жалбоподател-С.Д.А.
Жалбоподател-Ц.С.Х.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
11.12.2017г.
14:00ч.
104Гражданско дело № 4852/2016Иск за обявяване на предварителен договор за окончателенИщец-М.С.Ч.
Ответник-К.С.Б.
Ответник-М.П.Г.
11.12.2017г.
14:10ч.
105Гражданско дело № 3361/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Ответник-М.Г.П.
Ответник-М.Д.П.
11.12.2017г.
14:30ч.
106Гражданско дело № 3732/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
12.12.2017г.
09:30ч.
107Гражданско дело № 4570/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Н.Т.Н.
Ищец-С.С.Н.
Ответник-ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
12.12.2017г.
09:55ч.
108Гражданско дело № 3342/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
Ответник-В.И.Ж.
12.12.2017г.
10:30ч.
109Гражданско дело № 6049/2016ДелбаИщец-А.П.П.
Ответник-Е.С.П.
Ответник-Т.П.П.
Ответник-Н.Г.П.
12.12.2017г.
10:45ч.
110Гражданско дело № 2944/2017ДелбаИщец-В.А.И.
Ответник-Д.А.Я.
12.12.2017г.
11:00ч.
111Гражданско дело № 4856/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
Ответник-Г.С.С.
Ответник-Н.Г.С.
12.12.2017г.
11:15ч.
112Гражданско дело № 3889/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-С.К.С.
Ответник-ПЕРФЕКТЮП ПАКЕДЖИНГ БГ ООД
13.12.2017г.
09:10ч.
113Гражданско дело № 4585/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-В.Х.П.
Ищец-М.В.К.
Ищец-И.М.М.
Ищец-М.М.Д.
Ответник-В.И.Г.
Ответник-И.К.Г.
Ответник-П.К.Г.
Ответник-Д.Х.К.
Ответник-Д.Х.Н.
Ответник-С.Х.Н.
13.12.2017г.
09:30ч.
114Гражданско дело № 3730/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.П.Ж.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД
13.12.2017г.
10:30ч.
115Гражданско дело № 3847/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-М.В.К.
13.12.2017г.
14:00ч.
116Гражданско дело № 4798/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-АРКАДА 79 ООД
Ответник-ВЕСТА 2003 ООД
13.12.2017г.
14:00ч.
117Гражданско дело № 2440/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Х.Л.К.
Ответник-Р.Н.И.
13.12.2017г.
14:20ч.
118Гражданско дело № 3902/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.Д.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
13.12.2017г.
15:00ч.
119Гражданско дело № 5339/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Т.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
13.12.2017г.
15:30ч.
120Гражданско дело № 4564/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.Г.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ПЛОВДИВ
13.12.2017г.
16:00ч.
121Гражданско дело № 3788/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МИРАКАЛ СТРОЙ
Ответник-ИДЕА СТРОЙ ЕООД
15.12.2017г.
09:30ч.
122Гражданско дело № 1119/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БУЛПОЙНТ 2015 ЕОООД
Ответник-С.И.И.
15.12.2017г.
10:30ч.
123Гражданско дело № 5445/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-С.И.Г.
Ответник-КВАЛИТЕТ СПОРТ ЕООД
Ответник-СД КВАЛИТЕТ 21-ГЕНОВ, ГЕНОВА И СИЕ
Ответник-Ж.П.Г.
Ответник-Е.И.Г.
18.12.2017г.
09:30ч.
124Гражданско дело № 4097/2017Павлов искИщец-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
Ответник-М.Г.Х.
Ответник-П.И.С.
18.12.2017г.
09:45ч.
125Гражданско дело № 4379/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-В.Е.Б.
Ответник-ПРЕСКОВ АД
18.12.2017г.
10:10ч.
126Гражданско дело № 1215/2015ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Г.Г.И.
Ищец-Д.М.И.
Ищец-Т.М.И.
Ответник-П.Х.Г.
Ответник-Е.Х.Х.
18.12.2017г.
13:30ч.
127Гражданско дело № 2745/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-И.И.Д.
Ответник-Р.В.Г.
Ответник-ХОЛИДЕЙ ГРУП ЕООД
18.12.2017г.
13:40ч.
последна актуализация: 18.11.2017г. 16:30ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra