РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 14.11.2018г. до 14.12.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1Гражданско дело № 2033/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД-СОФИЯ
Ответник-Е.Г.М.
14.11.2018г.
10:00ч.
2Гражданско дело № 906/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-К.Р.А.
Ответник-РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Ответник-ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. ХРИЩЕНИ
14.11.2018г.
13:00ч.
3Гражданско дело № 3178/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ГРАДУС-3 АД - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЛЕНД О ЛЕЙК
14.11.2018г.
13:45ч.
4Гражданско дело № 1876/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ ЕООД
14.11.2018г.
14:30ч.
5Гражданско дело № 567/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАМолител-ГД ИН ПЛОВДИВ
Ищец-В.И.Ч.
Ответник-РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-СТ.ЗАГОРА
14.11.2018г.
15:00ч.
6Гражданско дело № 1603/2018Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследствоИщец-В.Т.А.
Ответник-Г.Т.А.
14.11.2018г.
15:30ч.
7Гражданско дело № 1199/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Г.Т.А.
Ответник-В.Т.А.
Ответник-Г.С.А.
14.11.2018г.
15:45ч.
8Гражданско дело № 3455/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ИНТЕРТРЕД АД
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
16.11.2018г.
10:10ч.
9Гражданско дело № 3061/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Т.В.К.
Ответник-НИРО БГ ЕООД
16.11.2018г.
10:30ч.
10Гражданско дело № 6837/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТИРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН ПАВЛОВ"- СТАРА ЗАГОРА
Ответник-МЕД КЕЪР ООД
16.11.2018г.
12:00ч.
11Гражданско дело № 3690/2018ДелбаИщец-Т.Г.Х.
Ответник-Р.Т.П.
16.11.2018г.
14:15ч.
12Гражданско дело № 3695/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПРОФОН
Ответник-ЕС ТИ ЗАГОРА ЕООД
16.11.2018г.
14:15ч.
13Гражданско дело № 3628/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Х.П.Б.
Ответник-ПЕТКО ПЕНЕВ-2009 ЕООД
16.11.2018г.
14:30ч.
14Гражданско дело № 3156/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
Ответник-Б.Г.Б.
19.11.2018г.
09:30ч.
15Гражданско дело № 2184/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Х.Д.Х.
19.11.2018г.
09:35ч.
16Гражданско дело № 3915/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000 ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
19.11.2018г.
09:45ч.
17Гражданско дело № 3281/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-С.В.Ц.
Ищец-В.Ц.В.
Ответник-А.А.К.
19.11.2018г.
09:50ч.
18Гражданско дело № 3019/2018Искове по КЗИщец-В.А.Г.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
19.11.2018г.
10:00ч.
19Гражданско дело № 2621/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Т.Г.З.
Ответник-ИВАНОВИ 2М ЕООД
Ответник-И.К.И.
19.11.2018г.
10:10ч.
20Гражданско дело № 2742/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.Д.
Ответник-ТРАНЗАКТ ЮРЪП ЕАД
19.11.2018г.
10:30ч.
21Гражданско дело № 4520/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.Д.Б.
Ответник-А.А.А.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
19.11.2018г.
10:40ч.
22Гражданско дело № 3914/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.Д.Г.
Ответник-Д.Ж.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
19.11.2018г.
11:15ч.
23Гражданско дело № 3319/2018Искове за трудово възнаграждениеИщец-С.Т.П.
Ищец-Л.Н.Т.
Ищец-Т.И.П.
Ищец-Д.Д.А.
Ответник-СОЛЕКТРИКС ЕООД
19.11.2018г.
13:30ч.
24Гражданско дело № 755/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ИВА-КРИС ООД
Ответник-ЧСИ ПОЛЯ РУЙЧЕВА
Ответник-М.Л.Т.
20.11.2018г.
09:50ч.
25Гражданско дело № 79/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
Ответник-Т.К.К.
20.11.2018г.
10:00ч.
26Гражданско дело № 428/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
20.11.2018г.
10:00ч.
27Гражданско дело № 979/2018ДелбаИщец-Й.Х.Й.
Ответник-К.Х.Х.
20.11.2018г.
10:00ч.
28Гражданско дело № 4352/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Д.П.Г.
20.11.2018г.
10:00ч.
29Гражданско дело № 1886/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-С.Ф.М.
20.11.2018г.
10:05ч.
30Гражданско дело № 1221/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Т.Д.Т.
20.11.2018г.
10:10ч.
31Гражданско дело № 4739/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.Г.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
20.11.2018г.
10:15ч.
32Гражданско дело № 3885/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГАРТА-ЦМ ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
20.11.2018г.
10:20ч.
33Гражданско дело № 2578/2018Искове по ЗУЕСИщец-П.Г.Г.
Ищец-Д.В.Г.
Ответник-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ОДРИНСКА ЕПОПЕЯ 7
Ответник-П.Д.М.
20.11.2018г.
10:30ч.
34Гражданско дело № 3080/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕМЕНЕКС ЕООД
Ответник-МАКС ИНВЕСТСТРОЙ ООД
20.11.2018г.
10:30ч.
35Гражданско дело № 424/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
20.11.2018г.
11:00ч.
36Гражданско дело № 1291/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-П.Е.П.
20.11.2018г.
11:00ч.
37Гражданско дело № 4572/2018Искове за трудово възнаграждениеИщец-И.П.И.
Ответник-БАС 2006 - АТАНАС ПЕТРОВ ЕТ
20.11.2018г.
11:00ч.
38Гражданско дело № 3967/2018Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
20.11.2018г.
11:15ч.
39Гражданско дело № 3480/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-С.С.И.
20.11.2018г.
11:30ч.
40Гражданско дело № 4831/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.Р.Р.
Ответник-Р.К.Р.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
20.11.2018г.
11:30ч.
41Гражданско дело № 2285/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Д.М.В.
20.11.2018г.
13:15ч.
42Гражданско дело № 6241/2017ДелбаИщец-С.Г.А.
Ответник-Н.Т.А.
20.11.2018г.
13:30ч.
43Гражданско дело № 1847/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-М.Х.Ю.
20.11.2018г.
13:45ч.
44Гражданско дело № 3483/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ф.Х.Ф.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
20.11.2018г.
13:45ч.
45Гражданско дело № 3286/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Д.Ж.И.
Ответник-В.Т.К.
Ответник-Д.С.В.
20.11.2018г.
14:00ч.
46Гражданско дело № 3103/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Р.Е.Д.
Ответник-МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Ответник-ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
20.11.2018г.
14:15ч.
47Гражданско дело № 3660/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-В.Х.М.
20.11.2018г.
14:15ч.
48Гражданско дело № 3546/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
20.11.2018г.
14:30ч.
49Гражданско дело № 2215/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-П.М.
Ответник-ВОДОКАНАЛГЕОПРОЕКТ ЕООД
20.11.2018г.
15:00ч.
50Гражданско дело № 2467/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ
Ответник-АСКЕНТ ЕООД
20.11.2018г.
15:00ч.
51Гражданско дело № 2958/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТИДИ - КЪНЧО ПЕТКОВ ЕТ
Ответник-ЕКСПРЕС ЕВРО КАРГО ЕООД
20.11.2018г.
15:15ч.
52Гражданско дело № 3985/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-2001 ЛОВЕЧ ООД
Ответник-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЛАМ ООД
20.11.2018г.
15:30ч.
53Гражданско дело № 1973/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Е.П.Б.
Ответник-МЕДИКО ПЛЮС - 2 ООД
20.11.2018г.
16:00ч.
54Гражданско дело № 3745/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-С.Т.Т.
Ответник-Р.И.Д.
20.11.2018г.
16:00ч.
55Гражданско дело № 2976/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-С.С.Г.Д.
Ответник-К.А.И.
21.11.2018г.
09:30ч.
56Гражданско дело № 1277/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-КЪНЕВ И СТОЯНОВА - АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО
Ответник-А.Д.С.
21.11.2018г.
10:00ч.
57Гражданско дело № 2617/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-В.Г.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
21.11.2018г.
10:10ч.
58Гражданско дело № 3958/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ПОЛИ М 8 ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
21.11.2018г.
10:20ч.
59Гражданско дело № 1714/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Д.П.К.
21.11.2018г.
10:30ч.
60Гражданско дело № 3505/2018Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-Г.С.Г.
21.11.2018г.
10:30ч.
61Гражданско дело № 3509/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ж.К.Х.
Ищец-ЖЕЛКА ХРИСТОВА АКТИНИДИЯ ЕТ
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
21.11.2018г.
10:40ч.
62Гражданско дело № 3884/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГАРТА-ЦМ ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
21.11.2018г.
11:30ч.
63Гражданско дело № 6788/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-И.А.И.
21.11.2018г.
13:50ч.
64Гражданско дело № 3904/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Д.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
21.11.2018г.
14:00ч.
65Гражданско дело № 1974/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-В.Х.Д.
Ответник-Р.С.М.
22.11.2018г.
14:00ч.
66Гражданско дело № 4681/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-И.В.Н.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
22.11.2018г.
14:15ч.
67Гражданско дело № 2012/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Р.В.Р.
22.11.2018г.
14:30ч.
68Гражданско дело № 2871/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Й.Я.Й.
22.11.2018г.
14:45ч.
69Гражданско дело № 1992/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.К.Д.
Ответник-Х.П.Д.
23.11.2018г.
11:30ч.
70Гражданско дело № 3083/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Ж.И.Ж.
Ответник-ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП-СЛИВЕН-ТП ДГС-СТАРА ЗАГОРА
23.11.2018г.
14:00ч.
71Гражданско дело № 4981/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-С.В.З.
Ищец-Н.Т.З.
Ищец-Ч.Т.З.
Ответник-ХОЛДИНГ ЗАГОРА ООД
26.11.2018г.
09:30ч.
72Гражданско дело № 814/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-В.Т.Т.
Ответник-С.М.Т.
26.11.2018г.
09:50ч.
73Гражданско дело № 2654/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-МИРА-ЕС-2008 ООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
26.11.2018г.
10:10ч.
74Гражданско дело № 6255/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.И.Б.
Ответник-И.Н.Б.
Ответник-И.Д.И.
Ответник-Т.Н.Д.
Ответник-С.В.Н.
26.11.2018г.
10:15ч.
75Гражданско дело № 4671/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Д.Е.
Ответник-Ж.Д.Ж.
26.11.2018г.
13:30ч.
76Гражданско дело № 2129/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СТ.ЗАГОРА
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
26.11.2018г.
13:40ч.
77Гражданско дело № 423/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
26.11.2018г.
13:50ч.
78Гражданско дело № 1034/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.П.Г.
Ответник-Г.П.Г.
27.11.2018г.
09:30ч.
79Гражданско дело № 4199/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Б.С.О.
27.11.2018г.
09:40ч.
80Гражданско дело № 3176/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД
Ответник-ПСК ВИАСТРОЙ ЕООД
27.11.2018г.
09:50ч.
81Гражданско дело № 507/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНД АД
Ответник-К.Г.И.
27.11.2018г.
10:00ч.
82Гражданско дело № 3645/2018ДелбаИщец-И.С.И.
Ответник-М.С.И.
27.11.2018г.
10:00ч.
83Гражданско дело № 5189/2018Облигационни искове от/срещу владелецИщец-ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
27.11.2018г.
10:00ч.
84Гражданско дело № 3746/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.М.П.
Ответник-КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД
27.11.2018г.
10:10ч.
85Гражданско дело № 3199/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МАРВЕНА ООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
27.11.2018г.
10:20ч.
86Гражданско дело № 3073/2018Искове по КЗИщец-Д.А.Г.
Ответник-ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ
27.11.2018г.
10:30ч.
87Гражданско дело № 1859/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКРОАДВАНС АД
Ответник-Т.Д.В.
27.11.2018г.
10:40ч.
88Гражданско дело № 6319/2017ДелбаИщец-Д.Х.Д.
Ответник-Г.Г.С.
Ответник-И.Д.С.
Ответник-С.Д.С.
Ответник-Й.И.Т.
Ответник-Р.И.Т.
27.11.2018г.
10:50ч.
89Гражданско дело № 2876/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Р.В.Д.Р.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
27.11.2018г.
13:30ч.
90Гражданско дело № 2747/2018Искове за трудово възнаграждениеИщец-Г.Г.К.
Ответник-ПФК БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА ЕАД
27.11.2018г.
13:45ч.
91Гражданско дело № 4678/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Н.Н.
Ответник-Н.Г.Н.
27.11.2018г.
14:00ч.
92Гражданско дело № 1671/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Д.Г.Г.
27.11.2018г.
14:15ч.
93Гражданско дело № 597/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ
Ответник-Б.И.Т.
27.11.2018г.
14:30ч.
94Гражданско дело № 3901/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Ответник-Т.Н.П.
27.11.2018г.
14:30ч.
95Гражданско дело № 2797/2016ДелбаИщец-К.С.К.
Ищец-С.К.К.
Ответник-С.К.К.
27.11.2018г.
14:45ч.
96Гражданско дело № 823/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ПЛОВДИВ
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
27.11.2018г.
15:00ч.
97Гражданско дело № 3062/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-К.В.К.
Ответник-НИРО БГ ЕООД
27.11.2018г.
15:00ч.
98Гражданско дело № 1158/2013ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.Н.Я.
Ответник-Н.П.Н.
27.11.2018г.
15:30ч.
99Гражданско дело № 110/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД
Ответник-Д.Т.Д.
27.11.2018г.
15:45ч.
100Гражданско дело № 1994/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД
Ответник-Д.П.Л.
27.11.2018г.
16:00ч.
101Гражданско дело № 1947/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-С.Д.М.
27.11.2018г.
16:10ч.
102Гражданско дело № 2472/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Д.Д.И.
27.11.2018г.
16:20ч.
103Гражданско дело № 3266/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-З.С.А.
27.11.2018г.
16:50ч.
104Гражданско дело № 4229/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-П.Р.Г.
27.11.2018г.
16:55ч.
105Гражданско дело № 4218/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.З.И.
Ответник-З.И.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
28.11.2018г.
09:00ч.
106Гражданско дело № 1921/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-В.К.С.
Ответник-ПЕРЛА 04 ООД
28.11.2018г.
09:30ч.
107Гражданско дело № 3615/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
28.11.2018г.
09:50ч.
108Гражданско дело № 6695/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ФИНАНС ГРУП 1 ООД
Ответник-Д.Г.Г.
Ответник-С.Р.Ж.
28.11.2018г.
10:00ч.
109Гражданско дело № 1012/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Д.Г.А.
Ответник-Т.Ж.К.
28.11.2018г.
10:20ч.
110Гражданско дело № 3800/2018Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
28.11.2018г.
10:20ч.
111Гражданско дело № 62/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.К.Х.
Ищец-К.Х.И.
Ищец-Г.Х.Г.
Ответник-И.С.К.
Ответник-П.С.И.
Ответник-В.С.К.
Ответник-И.С.С.
Ответник-Д.В.Д.
Ответник-М.В.Г.
Ответник-П.В.К.
Ответник-М.Н.И.
Ответник-А.Н.М.
Ответник-М.Б.С.
28.11.2018г.
10:30ч.
112Гражданско дело № 1377/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД
Ответник-К.И.С.
28.11.2018г.
10:40ч.
113Гражданско дело № 2847/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-Д.Д.Д.
28.11.2018г.
10:50ч.
114Гражданско дело № 575/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ХИКОВИ ООД
Ответник-РИТЪМ-4-ТБ ЕООД
28.11.2018г.
11:00ч.
115Гражданско дело № 1600/2018Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследствоИщец-Д.Л.К.
Ответник-Т.Л.К.И.
28.11.2018г.
11:00ч.
116Гражданско дело № 3376/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ж.С.Б.
Ответник-И.П.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
28.11.2018г.
14:00ч.
117Гражданско дело № 4992/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.К.П.
Ответник-К.П.В.
29.11.2018г.
14:00ч.
118Гражданско дело № 2289/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.Х.Б.
Ответник-Х.Е.Б.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
30.11.2018г.
10:00ч.
119Гражданско дело № 1981/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-СМАРТ СЕЛЕКШЪН ООД
Ответник-РИТЪМ-4-ТБ ЕООД
30.11.2018г.
10:30ч.
120Гражданско дело № 829/2018Искове за недействителност на правни сделкиИщец-Ж.П.В.
Ответник-АГРОЛИНК ООД
30.11.2018г.
10:45ч.
121Гражданско дело № 6696/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ФИНАНС ГРУП 1 ООД
Ответник-Д.Г.Г.
Ответник-С.Р.Ж.
30.11.2018г.
11:00ч.
122Гражданско дело № 3084/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕТ ДЮ ВЕНЕЛИНА РАЙКОВА
30.11.2018г.
11:30ч.
123Гражданско дело № 5340/2017ДелбаИщец-В.Т.И.
Ищец-Т.М.И.
Ищец-М.Т.И.
Ищец-К.И.Д.
Ищец-М.И.Т.
Ищец-С.З.С.
Ищец-М.В.С.
Ищец-П.К.З.
Ищец-В.К.З.
Ответник-Й.Г.К.
Ответник-Я.Г.Г.
Ответник-Т.Г.К.
Ответник-Ж.А.Д.
Ответник-С.Е.Б.
Ответник-П.Г.П.
Ответник-Я.Г.П.
Ответник-Е.Н.А.
Ответник-М.Н.Б.
Ответник-Д.Г.Р.
30.11.2018г.
11:45ч.
124Гражданско дело № 1189/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Ищец-МЕСИДОР ЕООД
Ответник-Т.И.Ж.
03.12.2018г.
09:30ч.
125Гражданско дело № 4443/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.Т.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
03.12.2018г.
09:45ч.
126Гражданско дело № 3704/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-Б.С.С.
03.12.2018г.
10:00ч.
127Гражданско дело № 4504/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД
Ответник-И.Т.И.
03.12.2018г.
10:10ч.
128Гражданско дело № 1854/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД
Ответник-И.Г.П.
03.12.2018г.
10:20ч.
129Гражданско дело № 3189/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-И.Т.Т.
03.12.2018г.
10:30ч.
130Гражданско дело № 3104/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВИАС ЕООД
Ответник-ВИКТОРИЯ ПЛАСТ ЕООД
03.12.2018г.
10:45ч.
131Гражданско дело № 2279/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Г.Д.Я.
Ответник-Б.Б.Ж.
03.12.2018г.
11:30ч.
132Гражданско дело № 2457/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Р.Л.Х.
Ответник-А.Б.С.
03.12.2018г.
13:30ч.
133Гражданско дело № 3686/2018ДелбаИщец-Т.Г.Х.
Ответник-М.Х.П.
03.12.2018г.
13:30ч.
134Гражданско дело № 2649/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Д.Г.Д.
03.12.2018г.
13:50ч.
135Гражданско дело № 2872/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.Р.Е.
04.12.2018г.
09:40ч.
136Гражданско дело № 4206/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Х.В.М.
Ответник-С.И.И.
04.12.2018г.
09:50ч.
137Гражданско дело № 2460/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД
Ответник-И.П.И.
04.12.2018г.
10:00ч.
138Гражданско дело № 3770/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-М.А.Р.
04.12.2018г.
10:00ч.
139Гражданско дело № 1633/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-М.Х.М.
04.12.2018г.
10:10ч.
140Гражданско дело № 4498/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.И.П.
Ответник-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
04.12.2018г.
10:20ч.
141Гражданско дело № 596/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.Й.Н.
Ответник-Й.Н.Н.
Ответник-М.К.Н.
04.12.2018г.
10:30ч.
142Гражданско дело № 2272/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Й.П.Й.
Ответник-И.Д.С.
04.12.2018г.
11:00ч.
143Гражданско дело № 2597/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АРИИ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-И.Д.И.
04.12.2018г.
11:50ч.
144Гражданско дело № 3101/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Р.П.С.
04.12.2018г.
13:00ч.
145Гражданско дело № 2222/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-В.И.Г.
Ответник-К.К.В.
Ответник-В.Д.В.
04.12.2018г.
14:00ч.
146Гражданско дело № 2403/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.Ц.Г.
Ищец-Н.Ц.Г.
Ответник-Д.М.М.
Ответник-М.М.В.
Ответник-М.М.В.
Ответник-Й.Х.В.
04.12.2018г.
14:00ч.
147Гражданско дело № 2627/2018Искове по ЗУЕСИщец-Г.Д.Р.
Ответник-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ.ГЕНЕРАЛ ГУРКО 86
04.12.2018г.
14:15ч.
148Гражданско дело № 2971/2018ДелбаИщец-Б.И.Д.
Ответник-И.С.Д.
Ответник-Л.И.Л.
04.12.2018г.
14:30ч.
149Гражданско дело № 3623/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВЕНЖОР АГРО ООД
Ответник-ЗАРИ-АГРО ООД
04.12.2018г.
14:30ч.
150Гражданско дело № 1861/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Х.П.К.
04.12.2018г.
15:00ч.
151Гражданско дело № 3560/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.Ж.П.
Ответник-Т.И.Р.
04.12.2018г.
15:00ч.
152Гражданско дело № 6295/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-З.М.С.
Ответник-В.Д.М.
Ответник-Д.И.М.
04.12.2018г.
15:15ч.
153Гражданско дело № 2658/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-А.Г.С.
Ответник-К.П.П.
04.12.2018г.
15:30ч.
154Гражданско дело № 2864/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-ВЕРЕЯ-АГРО ПТК
Ответник-ДЕЯНА - ДЕЯНА НАНЕВА ЕТ
Ответник-ГРУПМЕЛ ООД
04.12.2018г.
15:45ч.
155Гражданско дело № 847/2018Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПОИщец-П.Д.П.
Ответник-ВОРЕК ЕООД СТАРА ЗАГОРА
05.12.2018г.
09:40ч.
156Гражданско дело № 5131/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-З.П.А.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
05.12.2018г.
10:00ч.
157Гражданско дело № 4564/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТ АТАНАС АТАНАСОВ-РЕНАТ
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
05.12.2018г.
10:10ч.
158Гражданско дело № 3916/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Б.Г.В.
Ответник-Г.М.В.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
05.12.2018г.
10:20ч.
159Гражданско дело № 3569/2018Искове по КЗИщец-ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-Д.Г.Я.
05.12.2018г.
10:40ч.
160Гражданско дело № 2949/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ЕООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-К.П.И.
05.12.2018г.
10:50ч.
161Гражданско дело № 3755/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Б.И.К.
05.12.2018г.
11:00ч.
162Гражданско дело № 3140/2018Искове по КЗИщец-ЗАД АРМЕЕЦ АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
05.12.2018г.
14:00ч.
163Гражданско дело № 4449/2017ДелбаИщец-Т.Г.Х.
Ответник-Х.П.Х.
05.12.2018г.
14:20ч.
164Гражданско дело № 3741/2018Облигационни искове между съсобственициИщец-М.П.П.
Ответник-Т.П.Т.
05.12.2018г.
14:40ч.
165Гражданско дело № 4487/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.К.М.
Ответник-ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ
06.12.2018г.
14:00ч.
166Гражданско дело № 4642/2018Искове по КЗИщец-ЛОРИВ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
06.12.2018г.
14:45ч.
167Гражданско дело № 3779/2018Искове по ЗОДОВИщец-Ж.Г.Н.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
07.12.2018г.
14:00ч.
168Гражданско дело № 2002/2018Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-И.П.И.
Ответник-М.И.К.
10.12.2018г.
10:00ч.
169Гражданско дело № 5871/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ АД
Ответник-Е.С.П.
Ответник-Т.А.Е.
11.12.2018г.
10:00ч.
170Гражданско дело № 6783/2017ДелбаИщец-Н.П.Д.
Ответник-И.С.Б.
11.12.2018г.
10:00ч.
171Гражданско дело № 3309/2018ДелбаИщец-Т.К.Х.
Ответник-К.К.Г.
11.12.2018г.
10:10ч.
172Гражданско дело № 1856/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Т.Ж.Ж.
11.12.2018г.
10:20ч.
173Гражданско дело № 1975/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТРОН ЕООД
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
11.12.2018г.
10:30ч.
174Гражданско дело № 3058/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-А.Г.Ж.
11.12.2018г.
10:30ч.
175Гражданско дело № 3114/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Г.Т.Р.
11.12.2018г.
10:45ч.
176Гражданско дело № 2139/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.П.М.
Ищец-Т.М.Т.
Ответник-Г.М.Т.
11.12.2018г.
11:00ч.
177Гражданско дело № 3110/2018Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.Б.Б.
Ответник-СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ
11.12.2018г.
11:00ч.
178Гражданско дело № 1862/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Ц.В.С.
11.12.2018г.
11:20ч.
179Гражданско дело № 1890/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-АГРОЛИНК ООД
Ответник-ТИЕНГРУП ЕООД
11.12.2018г.
13:50ч.
180Гражданско дело № 6543/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Я.Ю.
Ищец-Е.А.Ю.
Ответник-ПАС КОМЕРС ООД
11.12.2018г.
14:00ч.
181Гражданско дело № 2676/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЛИВЕДА МЕД-2000 ООД
Ответник-ИНТЕРФАРМА ООД
11.12.2018г.
14:15ч.
182Гражданско дело № 3154/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МАРВЕНА ООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
11.12.2018г.
14:30ч.
183Гражданско дело № 4686/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.П.Д.
Ответник-АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ООД
11.12.2018г.
14:30ч.
184Гражданско дело № 5018/2018Искове по КЗИщец-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД
Ответник-С.Д.Д.
12.12.2018г.
10:00ч.
185Гражданско дело № 2657/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-БАЧО ООД
Ответник-КОМЕРТОРГ ЕООД
13.12.2018г.
13:45ч.
186Гражданско дело № 990/2018Павлов искИщец-Е.Д.Д.
Ответник-П.А.Д.
Ответник-Д.Г.Г.
13.12.2018г.
14:00ч.
187Гражданско дело № 5005/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-М.Т.М.
Ответник-ВИТО-95 ООД
13.12.2018г.
15:15ч.
188Гражданско дело № 3886/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Д.А.С.
Ответник-Н.Т.Т.
14.12.2018г.
09:30ч.
189Гражданско дело № 3782/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.Б.Г.
14.12.2018г.
10:20ч.
190Гражданско дело № 2169/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-С.С.П.
14.12.2018г.
10:40ч.
191Гражданско дело № 3555/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ГРИЙНТЕК ПРО ЕООД
Ответник-Т.Ж.К.
14.12.2018г.
14:00ч.
последна актуализация: 14.11.2018г. 16:30ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra