РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за насрочените дела
за периода от 26.04.2018г. до 26.05.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаНасрочване на делото
1Гражданско дело № 6143/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-С.К.С.
26.04.2018г.
14:00ч.
2Гражданско дело № 370/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-З.К.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
27.04.2018г.
10:45ч.
3Гражданско дело № 371/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-П.Д.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
27.04.2018г.
11:00ч.
4Гражданско дело № 6295/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-З.М.С.
Ответник-В.Д.М.
Ответник-Д.И.М.
Ответник-Н.Г.В.
Ответник-В.Г.Б.
Ответник-В.Г.В.
27.04.2018г.
11:15ч.
5Гражданско дело № 3554/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.Н.П.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Т.Х.Д.
Ответник-Н.С.Т.
Ответник-И.Н.Т.
Ответник-К.П.Г.
Ответник-П.Г.Д.
Ответник-Г.Д.Д.
Ответник-Д.П.М.
Ответник-П.П.М.
27.04.2018г.
11:45ч.
6Гражданско дело № 5876/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КОНДОР - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕООД
Ответник-Т.Б.Д.
27.04.2018г.
13:00ч.
7Гражданско дело № 2591/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Г.Т.П.
Ответник-К.И.К.
02.05.2018г.
09:30ч.
8Гражданско дело № 360/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ПОЛИ М 8 ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
02.05.2018г.
10:00ч.
9Гражданско дело № 934/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Р.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
02.05.2018г.
10:10ч.
10Гражданско дело № 6548/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД
Ответник-Д.М.К.
02.05.2018г.
10:20ч.
11Гражданско дело № 843/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.Г.И.
Ответник-Г.С.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
02.05.2018г.
11:00ч.
12Гражданско дело № 499/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД - ПЛОВДИВ
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
02.05.2018г.
14:00ч.
13Гражданско дело № 6102/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Б.И.Й.
Ищец-Я.Б.Я.
Ищец-К.Я.Б.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
02.05.2018г.
14:30ч.
14Гражданско дело № 982/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.С.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
02.05.2018г.
15:00ч.
15Гражданско дело № 5855/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-П.И.П.
Ответник-И.П.И.
03.05.2018г.
13:45ч.
16Гражданско дело № 5835/2017Искове за имуществена отговорност на работника/служителяИщец-СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ - МО ЕООД
Ответник-П.К.К.
03.05.2018г.
14:00ч.
17Гражданско дело № 898/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.Б.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
03.05.2018г.
15:00ч.
18Гражданско дело № 922/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МИКСА ЕООД
Ответник-ДЖОРДАН ФЕРМА ООД
03.05.2018г.
15:30ч.
19Гражданско дело № 6627/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-С.Б.Х.
Ответник-ФЕРТ БУЛ ЕАД
04.05.2018г.
09:20ч.
20Гражданско дело № 6005/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-С.Я.И.
Ответник-КУФФЕРАТ БЪЛГАРИЯ ООД
04.05.2018г.
10:00ч.
21Гражданско дело № 6775/2017ДелбаИщец-И.В.К.
Ответник-Д.К.Г.П.
04.05.2018г.
10:30ч.
22Гражданско дело № 157/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-КРИС ТРАНС ООД
Ответник-ЕТ ТАНЧО ИЛЧЕВ
04.05.2018г.
10:45ч.
23Гражданско дело № 5120/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В.К.Т.
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
04.05.2018г.
11:30ч.
24Гражданско дело № 4458/2017ДелбаИщец-Ц.Д.И.
Ответник-Г.Т.И.
Ответник-Н.Т.И.
Ответник-И.Ж.И.
04.05.2018г.
14:00ч.
25Гражданско дело № 1097/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Т.М.И.
Ответник-М.Т.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
08.05.2018г.
09:30ч.
26Гражданско дело № 6049/2016ДелбаИщец-А.П.П.
Ответник-Е.С.П.
Ответник-Т.П.П.
Ответник-Н.Г.П.
08.05.2018г.
09:45ч.
27Гражданско дело № 1886/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-С.И.М.
Ищец-И.М.И.
Ищец-К.М.И.
Ищец-И.Т.И.
Ответник-М.П.П.
08.05.2018г.
09:50ч.
28Гражданско дело № 6208/2017Искове по ЗОДОВИщец-П.Й.С.
Ищец-Т.С.К.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
08.05.2018г.
10:00ч.
29Гражданско дело № 427/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
08.05.2018г.
10:00ч.
30Гражданско дело № 436/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕЛПАК-ЛИЗИНК ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
08.05.2018г.
10:10ч.
31Гражданско дело № 6134/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.И.Н.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
08.05.2018г.
10:15ч.
32Гражданско дело № 5336/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-И.Ю.И.
Ответник-Н.О.П.
08.05.2018г.
10:20ч.
33Гражданско дело № 900/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПАН АГРО 2016 ООД
Ответник-БМГ АГРО ООД
08.05.2018г.
10:30ч.
34Гражданско дело № 828/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Н.А.Д.
Ответник-БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
08.05.2018г.
10:40ч.
35Гражданско дело № 780/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД - СОФИЯ
Ответник-Р.Р.Р.
Ответник-Р.Р.Р.
Ответник-М.Р.Р.
08.05.2018г.
10:45ч.
36Гражданско дело № 882/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-К.В.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
08.05.2018г.
11:00ч.
37Гражданско дело № 6806/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДИЗ АРХ ПРОЕКТ ЕООД
Ответник-АГРОЗЛАТЕКС ООД
08.05.2018г.
11:15ч.
38Гражданско дело № 6726/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Л.Г.Ф.
08.05.2018г.
13:30ч.
39Гражданско дело № 528/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.И.Г.
Ответник-Т.С.Г.
08.05.2018г.
13:45ч.
40Гражданско дело № 6543/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Я.Ю.
Ищец-Е.А.Ю.
Ответник-ПАС КОМЕРС ООД
08.05.2018г.
14:00ч.
41Гражданско дело № 907/2018АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Ж.Л.А.
Жалбоподател-Л.Е.А.
Жалбоподател-С.Е.А.
Жалбоподател-А.К.А.
Жалбоподател-Д.С.Ж.
Ответник-КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
08.05.2018г.
14:00ч.
42Гражданско дело № 6489/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ ООД
Ответник-ГЕРИС ОЙЛ ЕООД
08.05.2018г.
14:30ч.
43Гражданско дело № 76/2018Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-С.Ж.К.
Ответник-ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
08.05.2018г.
15:00ч.
44Гражданско дело № 425/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
08.05.2018г.
16:00ч.
45Гражданско дело № 3862/2017ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-В.А.Т.
Ищец-Ж.Б.Т.
Ответник-Г.Т.П.
Ответник-П.Г.П.
Ответник-Т.Г.П.
Ответник-Т.К.Г.
Ответник-Д.К.Г.
Ответник-Е.Н.Г.
Ответник-Р.В.Б.
Ответник-Г.Н.В.
Ответник-Д.И.Н.
Ответник-М.Г.Й.
Ответник-Й.П.П.
Ответник-К.Д.Х.
Ответник-В.М.Р.
Ответник-С.Й.С.
Ответник-К.С.Н.
Ответник-К.С.С.
Ответник-Я.В.Т.
Ответник-Р.Н.Т.
Ответник-Д.И.И.
Ответник-К.М.М.
Ответник-Е.Д.И.
Ответник-М.Т.И.
Ответник-М.Б.И.
Ответник-Н.С.И.
Ответник-Б.В.М.
Ответник-П.М.М.
Ответник-В.Т.Н.
09.05.2018г.
09:30ч.
46Гражданско дело № 4809/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.С.П.
Ищец-Д.Г.П.
Ответник-З.Р.П.
Ответник-П.Р.П.
09.05.2018г.
10:00ч.
47Гражданско дело № 2294/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-И.К.Ч.
Ответник-И.Г.Т.
Ответник-И.Г.К.
Ответник-Д.Ж.Т.
Ответник-С.А.К.
09.05.2018г.
10:30ч.
48Гражданско дело № 1918/2017ДелбаИщец-Д.А.А.
Ответник-И.И.И.
Ответник-М.И.И.
09.05.2018г.
10:40ч.
49Гражданско дело № 4019/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
09.05.2018г.
11:20ч.
50Гражданско дело № 4058/2017Павлов искИщец-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
Ответник-М.Г.Х.
Ответник-П.И.С.
09.05.2018г.
13:20ч.
51Гражданско дело № 214/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.Е.Р.
Ответник-Е.Т.Р.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
09.05.2018г.
14:00ч.
52Гражданско дело № 365/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВРО КРЕДИТ ГРУП ЕООД
Ответник-Т.Б.Б.
10.05.2018г.
13:45ч.
53Гражданско дело № 324/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
Ответник-ТУРИСТ ИМПЕКС ЕООД
11.05.2018г.
09:30ч.
54Гражданско дело № 764/2018Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-Д.Д.Й.
11.05.2018г.
09:45ч.
55Гражданско дело № 3361/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Ответник-М.Г.П.
Ответник-М.Д.П.
11.05.2018г.
10:00ч.
56Гражданско дело № 6755/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-И.Н.К.
Ответник-С.Р.Ж.
11.05.2018г.
11:00ч.
57Гражданско дело № 1092/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Н.Д.
Ответник-ЕНВ БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
11.05.2018г.
11:30ч.
58Гражданско дело № 4719/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-С.И.И.
Ответник-Т.А.Е.
11.05.2018г.
14:00ч.
59Гражданско дело № 207/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Т.К.Д.
14.05.2018г.
09:30ч.
60Гражданско дело № 5228/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.Х.Ц.
Ищец-П.Х.Ф.
Ответник-МБАЛ НИАМЕД ООД
14.05.2018г.
09:40ч.
61Гражданско дело № 6380/2017УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕИщец-ДИДЖИТАЛРЕСЪРЧ ЕООД
Ответник-Я.Г.Я.
14.05.2018г.
09:45ч.
62Гражданско дело № 827/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДЕВИМЕД ООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
14.05.2018г.
10:40ч.
63Гражданско дело № 5874/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-С.П.С.
Ответник-КАТЕКА ТРАНС ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
14.05.2018г.
14:00ч.
64Гражданско дело № 423/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
14.05.2018г.
14:00ч.
65Гражданско дело № 914/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.К.Л.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
14.05.2018г.
14:10ч.
66Гражданско дело № 6276/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Ответник-Т.Р.С.
15.05.2018г.
10:00ч.
67Гражданско дело № 6462/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Д.К.Д.
Ответник-АУТО АСИСТЪНС ЕООД
15.05.2018г.
10:00ч.
68Гражданско дело № 6360/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СТОКСИ ООД
Ответник-ДАРНИТРОН ЕООД
15.05.2018г.
10:15ч.
69Гражданско дело № 24/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-К.А.И.
Ответник-Е.Н.А.
15.05.2018г.
10:30ч.
70Гражданско дело № 6156/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Й.И.О.
Ответник-И.И.О.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
15.05.2018г.
10:30ч.
71Гражданско дело № 965/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АРИИ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Н.П.П.
15.05.2018г.
10:45ч.
72Гражданско дело № 995/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.А.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
15.05.2018г.
11:00ч.
73Гражданско дело № 1163/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.И.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
15.05.2018г.
11:00ч.
74Гражданско дело № 6739/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Д.П.С.
Ответник-СДРУЖЕНИЕ ДЕТСКИ СПОРТ
16.05.2018г.
10:00ч.
75Гражданско дело № 426/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
16.05.2018г.
10:00ч.
76Гражданско дело № 792/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Д.Г.Д.
Ответник-СМЦ ООД
16.05.2018г.
10:00ч.
77Гражданско дело № 5893/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-АГРОКОНСУЛТ МЕТАЛ ЕООД
Ответник-Б.П.Ч.
16.05.2018г.
10:10ч.
78Гражданско дело № 5280/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ ЕКОТОП -ДИМИТЪР КИРОВ
Ответник-ЕМЕНЕКС ЕООД
16.05.2018г.
10:20ч.
79Гражданско дело № 858/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Е.К.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
16.05.2018г.
10:20ч.
80Гражданско дело № 146/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Г.И.И.
16.05.2018г.
10:40ч.
81Гражданско дело № 6776/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.И.И.
Ответник-И.И.И.
16.05.2018г.
11:10ч.
82Гражданско дело № 569/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-З.Н.П.
Ответник-Н.Х.П.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
16.05.2018г.
13:30ч.
83Гражданско дело № 6863/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-С.П.Т.
Ответник-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
16.05.2018г.
13:50ч.
84Гражданско дело № 2561/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Х.Д.Я.
Ответник-З.И.Я.
Ответник-Й.И.С.
16.05.2018г.
14:00ч.
85Гражданско дело № 6200/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-4ФИНАНС ЕООД
Ответник-И.Н.С.
16.05.2018г.
14:20ч.
86Гражданско дело № 1503/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Н.Д.Т.
16.05.2018г.
14:30ч.
87Гражданско дело № 1249/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДАЙВ ТЕХНОЛЪДЖИС ЕООД
Ответник-ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ ЕООД
16.05.2018г.
14:45ч.
88Гражданско дело № 4785/2016Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследствоИщец-Е.Г.Е.
Ответник-Д.Д.Е.
Ответник-БГ КОНСТРУКТ ООД
16.05.2018г.
15:30ч.
89Гражданско дело № 3231/2017ДелбаИщец-Н.Т.Н.
Ищец-О.Н.
Ответник-Х.О.Х.
Ответник-Ф.Х.Б.
Ответник-И.Х.И.
Ответник-К.Х.М.
Ответник-Д.Х.Б.
Ответник-К.Х.Н.
Ответник-Г.Х.И.
Ответник-Н.Д.Г.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
18.05.2018г.
09:30ч.
90Гражданско дело № 429/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
21.05.2018г.
09:30ч.
91Гражданско дело № 1164/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-А.Я.К.
Ответник-П.Г.К.
21.05.2018г.
10:30ч.
92Гражданско дело № 1423/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Г.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
21.05.2018г.
10:50ч.
93Гражданско дело № 1115/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Т.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
21.05.2018г.
13:30ч.
94Гражданско дело № 4258/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ ЕООД
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
21.05.2018г.
14:00ч.
95Гражданско дело № 4867/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ ЕООД
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
21.05.2018г.
15:00ч.
96Гражданско дело № 356/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКС КОЛЕКТ ООД
Ответник-А.О.С.
22.05.2018г.
09:30ч.
97Гражданско дело № 513/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.Х.Ш.
Ответник-И.С.И.
22.05.2018г.
10:00ч.
98Гражданско дело № 1139/2018УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕИщец-В.С.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
22.05.2018г.
10:00ч.
99Гражданско дело № 1185/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ф.Х.Ф.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
22.05.2018г.
10:10ч.
100Гражданско дело № 6040/2016ДелбаИщец-Д.И.А.
Ищец-И.С.Х.
Ищец-Д.Г.И.
Ответник-Т.С.И.
Ответник-Г.С.Т.
Ответник-Д.И.М.
Ответник-К.И.И.
Ответник-Т.И.И.
Ответник-П.Т.И.
Ответник-М.Т.И.
Ответник-С.Х.С.
Ответник-К.Х.С.
22.05.2018г.
10:20ч.
101Гражданско дело № 75/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РАДУЛОВ ЕООД
Ответник-МЕГАТРЕЙД 2015 ЕООД
22.05.2018г.
10:30ч.
102Гражданско дело № 937/2018ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Ответник-ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД
Ответник-М.И.К.
22.05.2018г.
10:50ч.
103Гражданско дело № 5766/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-ВА ДИ 7 ООД
Ответник-ТРАНС КИБЕРНЕТИКА ЕООД
22.05.2018г.
11:00ч.
104Гражданско дело № 1217/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Ж.П.Ч.
Ответник-В.П.Т.
22.05.2018г.
11:00ч.
105Гражданско дело № 1190/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.И.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
22.05.2018г.
11:20ч.
106Гражданско дело № 785/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Е.Т.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
22.05.2018г.
13:45ч.
107Гражданско дело № 598/2018ИСКОВЕ ПО КТИщец-А.М.К.
Ответник-СМЦ ООД
22.05.2018г.
16:00ч.
108Гражданско дело № 2936/2017ДелбаИщец-Я.Г.П.
Ответник-З.Г.К.
23.05.2018г.
09:30ч.
109Гражданско дело № 870/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Т.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
23.05.2018г.
10:00ч.
110Гражданско дело № 1186/2018ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-Н.Н.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
23.05.2018г.
10:10ч.
111Гражданско дело № 1108/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.А.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
23.05.2018г.
10:15ч.
112Гражданско дело № 428/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
23.05.2018г.
10:40ч.
113Гражданско дело № 424/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
23.05.2018г.
10:50ч.
114Гражданско дело № 6658/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.М.Й.
23.05.2018г.
11:00ч.
115Гражданско дело № 4449/2017ДелбаИщец-Т.Г.Х.
Ответник-Х.П.Х.
23.05.2018г.
14:40ч.
116Гражданско дело № 182/2018Искове за недействителност на правни сделкиИщец-Г.Ц.И.
Ответник-МОБИЛТЕЛ ЕАД
23.05.2018г.
15:00ч.
последна актуализация: 26.04.2018г. 16:00ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra