Телефонен указател

Деловодство

Състав

Телефони

етаж / стая

Архив

042/900 847

Приземен етаж, ст. 1

Наказателно деловодство

I, VI нак. състави

VII, VIII, IX нак. състави

042/900 852

042/900 831

Факс:

042/900 832

Приземен етаж, ст. 5

Наказателно

деловодство

II, V, XIV нак. състави

042/900 854

Приземен етаж, ст. 4

Регистратура

 

042/900 844

Факс:

042/900 855

Ет. 1, ст. 3

Гражданско

деловодство

I, IX, XII, XIII граждански състави

042/900845

Ет. 1, ст. 5а

Гражданско

II,, III, V, VI, VII, VIII, XV граждански състави

042/900 846

Ет. 1, ст. 6

Бюро съдимост

042/900 829

042/622 780

Ет. 1, ст. 5

Статистика

042/900 828

Ет. 4, ст. 57

Бюро „Призовки”

042/900 856

Ет. 1, ст. 1а 13:00-13:30 ч.

Съдебни Секретари

Състав

Телефони

етаж / стая

Съдебни секретари

Наказателни: II Граждански: II, VI, VII, XV

042/900 842

ет. 4, ст. 64

Съдебни секретари

Наказателни: V, VIII Граждански: III, X, IV

042/900 857

Ет, 3, ст. 1

Съдебни секретари

Наказателни: I, IX

042/900 841

Ет. 3, ст. 3

Съдебни секретари

Наказателни: VI,VII Граждански: VIII, XII, XIII

042/900 836

Ет. 4, ст. 62

Съдебни секретари

Наказателни: IX       Граждански: I

042/900 835

Ет. 4, ст. 63

Системен администратор

042/900 840

Ет. 4

Финансова служба и снабдяване

042/900 830;

факс: 042/ 604 019

Ет. 4, Счетоводство

Административен секретар

Съдебен администратор

042/900 803

факс: 042/622 949

Ет. 3, ст. 35