Важно!Районен съд - Стара Загора

инициира дарителска кампания за събиране на парични средства в помощ на бедстващите от наводненията в Област Стара Загора

Срок на кампанията: 15.12.2014г. - 31.01.2015г.

Средствата ще бъдат използвани за осигуряване на инженерна техника, с която да се осигури възстановяването на дигите край придошлите реки, както и за закупуване на консервирана храна, бутилирана минерамна вода, хигиенни материали.

Инициативата е подкрепена от Областен управител на Област Стара Загора

Всички желаещи да подкрепят инициативата могат да преведат суми по следните сметки:

  • Първа Инвестиционна Банка АД, клон стара Загора

IBAN: BG34FINV915010BGN08AY9

BIC: FINV BGSF

Титуляр на сметката: ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ - СТАРА ЗАГОРА

  • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон КАЗАНЛЪК

IBAN: BG16UNCR966084113213

BIC: UNCR BGSF

Титуляр на сметката: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО