РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1НОХД № 1772/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.З.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 03.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
2НОХД № 2304/2018Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.М.К.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 03.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
3НОХД № 2743/2018Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Д.Г.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 03.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
4НОХД № 2799/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.С.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.12.2018
в законна сила от 03.12.2018
Изтегли: Споразумение
5НОХД № 3084/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Г.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.12.2018
в законна сила от 03.12.2018
Изтегли: Споразумение
6АНД № 1991/2018ОбщиниЖалбоподател-Д.П.П.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 04.12.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
7АНД № 2384/2018ОбщиниЖалбоподател-ДБ СТРОЙ ЕООД
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 04.12.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
8АНД № 2448/2018ОбщиниЖалбоподател-В.И.Р.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 04.12.2018
Изтегли: Решение
9АНД № 3141/2018ОбщиниЖалбоподател-П.Х.П.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.12.2018
Изтегли: Определение
10АНД № 2050/2018РИОСВЖалбоподател-Н.Х.В.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 05.12.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
11АНД № 2238/2018МВРЖалбоподател-НАРМАГ АД
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 05.12.2018
Изтегли: Решение
12АНД № 2493/2018ДАМТНЖалбоподател-ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД
Админ.наказ.орган-ГД "НАДЗОР НА ПАЗАРА" РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 05.12.2018
в законна сила от 03.01.2019
Изтегли: Решение
13НОХД № 2680/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ж.К.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.12.2018
в законна сила от 21.12.2018
Изтегли: Решение Мотиви
14ЧНД № 2723/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Т.М.К.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 05.12.2018
Изтегли: Определение
15НОХД № 2950/2018Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.И.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.12.2018
в законна сила от 05.12.2018
Изтегли: Споразумение
16НОХД № 3101/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Д.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.12.2018
в законна сила от 05.12.2018
Изтегли: Споразумение
17НОХД № 3118/2018ИзмамаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Д.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.12.2018
в законна сила от 05.12.2018
Изтегли: Споразумение
18НОХД № 3136/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Е.А.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.12.2018
в законна сила от 05.12.2018
Изтегли: Споразумение
19НОХД № 1202/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.И.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 06.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
20НЧХД № 1618/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-И.Н.И.
Подсъдим-И.Д.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.12.2018
в законна сила от 29.12.2018
Изтегли: Определение
21АНД № 2357/2018КАТЖалбоподател-С.Й.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-изменено
Решение от 06.12.2018
Изтегли: Решение
22АНД № 2361/2018КАТЖалбоподател-Х.К.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 06.12.2018
Изтегли: Решение
23АНД № 2521/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-СТЕЙД БГ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.12.2018
в законна сила от 19.01.2019
Изтегли: Решение
24АНД № 2722/2018ОбщиниЖалбоподател-П.Е.С.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 06.12.2018
Изтегли: Решение
25АНД № 2971/2018КАТЖалбоподател-А.И.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.12.2018
Изтегли: Решение
26НОХД № 3117/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.Г.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 06.12.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Споразумение
27НОХД № 3143/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.Р.Ж.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 06.12.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Споразумение
28НОХД № 3145/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.В.Н.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 06.12.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Споразумение
29НОХД № 3147/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.В.Н.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 06.12.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Споразумение
30АНД № 2552/2018КАТЖалбоподател-Н.И.Н.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 07.12.2018
Изтегли: Решение
31АНД № 3152/2018РИОСВЖалбоподател-СИТИ БЕТОН ЕООД
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.12.2018
в законна сила от 13.02.2019
Изтегли: Определение
32НОХД № 2437/2018Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.С.В.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 10.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
33АНД № 2615/2018КАТЖалбоподател-Д.Н.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 10.12.2018
в законна сила от 04.02.2019
Изтегли: Решение
34НОХД № 2762/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.Д.П.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.12.2018
в законна сила от 10.12.2018
Изтегли: Споразумение
35НОХД № 2847/2018Средна телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.Н.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 10.12.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
36НОХД № 3146/2018Привилегирован състав на транспортно престъплениеВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.И.В.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.12.2018
в законна сила от 10.12.2018
Изтегли: Споразумение
37АНД № 3189/2018КАТЖалбоподател-С.И.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 10.12.2018
в законна сила от 04.01.2019
Изтегли: Определение
38АНД № 2104/2018КАТЖалбоподател-Й.В.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 11.12.2018
в законна сила от 18.01.2019
Изтегли: Решение
39АНД № 2475/2018МВРЖалбоподател-М.С.Д.
Админ.наказ.орган-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 11.12.2018
Изтегли: Решение
40АНД № 2621/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ГРЕСИЯ 2 ООД - СОФИЯ
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 11.12.2018
в законна сила от 29.01.2019
Изтегли: Решение
41АНД № 3168/2018ОбщиниЖалбоподател-П.Т.В.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.12.2018
в законна сила от 11.12.2018
Изтегли: Определение
42НОХД № 3169/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.Т.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.12.2018
в законна сила от 11.12.2018
Изтегли: Споразумение
43НЧХД № 2298/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Д.Г.П.
Подсъдим-Д.Н.Н.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.12.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Определение
44АНД № 2567/2018ДИТЖалбоподател-ЕНЕРДЖИ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.12.2018
в законна сила от 26.01.2019
Изтегли: Решение
45АНД № 3062/2018КАТЖалбоподател-М.Т.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.12.2018
Изтегли: Решение
46НОХД № 3218/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Г.Р.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.12.2018
в законна сила от 12.12.2018
Изтегли: Споразумение
47АНД № 2101/2018МВРЖалбоподател-Й.В.М.
Админ.наказ.орган-ОД МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 13.12.2018
в законна сила от 18.01.2019
Изтегли: Решение
48АНД № 2409/2018МВРЖалбоподател-П.Д.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 13.12.2018
Изтегли: Решение
49АНД № 2516/2018ОбщиниЖалбоподател-Е.Г.Ж.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 13.12.2018
в законна сила от 19.01.2019
Изтегли: Решение
50АНД № 2589/2018КАТЖалбоподател-И.С.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 13.12.2018
в законна сила от 04.01.2019
Изтегли: Решение
51АНД № 2781/2018КАТЖалбоподател-С.С.Ж.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 13.12.2018
Изтегли: Решение
52НОХД № 2819/2018ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.И.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 13.12.2018
в законна сила от 29.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
53НОХД № 2835/2018Длъжностно присвояванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Д.Д.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.12.2018
в законна сила от 13.12.2018
Изтегли: Споразумение
54НОХД № 2848/2018ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.И.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 13.12.2018
в законна сила от 29.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
55НОХД № 3193/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.С.П.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.12.2018
в законна сила от 13.12.2018
Изтегли: Споразумение
56НОХД № 3203/2018Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начинОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Г.Г.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 13.12.2018
в законна сила от 02.01.2019
Изтегли: Присъда Мотиви
57АНД № 1580/2018КАТЖалбоподател-В.П.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.12.2018
Изтегли: Решение
58АНД № 2095/2018ОбщиниЖалбоподател-Д.Т.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.12.2018
в законна сила от 01.02.2019
Изтегли: Решение
59АНД № 2422/2018КАТЖалбоподател-Х.И.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-изменено
Решение от 14.12.2018
Изтегли: Решение
60АНД № 2483/2018Комисия по хазартаЖалбоподател-ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО АД
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.12.2018
Изтегли: Решение
61НОХД № 3198/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Г.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.12.2018
в законна сила от 14.12.2018
Изтегли: Споразумение
62НОХД № 3220/2018Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Г.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.12.2018
в законна сила от 14.12.2018
Изтегли: Споразумение
63АНД № 2782/2018КАТЖалбоподател-И.Г.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 17.12.2018
Изтегли: Решение
64АНД № 3013/2018КАТЖалбоподател-Р.А.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 17.12.2018
Изтегли: Решение
65АНД № 3029/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.А.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.12.2018
в законна сила от 03.01.2019
Изтегли: Решение Мотиви
66НОХД № 3196/2018Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начинОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.С.Б.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.12.2018
в законна сила от 17.12.2018
Изтегли: Споразумение
67НОХД № 3269/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.И.Л.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.12.2018
в законна сила от 17.12.2018
Изтегли: Споразумение
68НОХД № 2186/2018Блудство с лице, навършило 14 г.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.12.2018
в законна сила от 03.01.2019
Изтегли: Присъда Мотиви
69АНД № 2312/2018ОбщиниЖалбоподател-М.Б.С.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.12.2018
в законна сила от 25.01.2019
Изтегли: Определение
70АНД № 2365/2018КАТЖалбоподател-С.В.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.12.2018
в законна сила от 24.01.2019
Изтегли: Решение
71АНД № 2616/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-КРАСИ-2000 ЕООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.12.2018
Изтегли: Определение
72АНД № 3018/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Е.К.К.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.12.2018
в законна сила от 03.01.2019
Изтегли: Решение Мотиви
73НОХД № 3065/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.В.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
74АНД № 3086/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.И.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 18.12.2018
в законна сила от 12.01.2019
Изтегли: Решение Мотиви
75АНД № 3132/2018ОбщиниЖалбоподател-С.М.Ч.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 18.12.2018
Изтегли: Решение
76НОХД № 3219/2018Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Н.Р.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
77НОХД № 3221/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.В.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.12.2018
в законна сила от 18.12.2018
Изтегли: Споразумение
78АНД № 3280/2018МВРЖалбоподател-И.В.Ж.
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 18.12.2018
в законна сила от 13.02.2019
Изтегли: Определение
79АНД № 3297/2018КАТЖалбоподател-А.Г.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 18.12.2018
в законна сила от 20.02.2019
Изтегли: Определение
80НОХД № 895/2018ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.И.П.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
81АНД № 2102/2018МВРЖалбоподател-Ю.Й.Й.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-изменено
Решение от 19.12.2018
Изтегли: Решение
82НОХД № 2118/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ж.В.Ж.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2018
в законна сила от 04.01.2019
Изтегли: Решение Мотиви
83АНД № 2318/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ИС - 11 ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-изменено
Решение от 19.12.2018
Изтегли: Решение
84АНД № 3017/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Й.И.В.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2018
в законна сила от 04.01.2019
Изтегли: Решение Мотиви
85НОХД № 3100/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.В.Н.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 19.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Споразумение
86АНД № 3119/2018КАТЖалбоподател-Д.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.12.2018
Изтегли: Определение
87АНД № 3131/2018МВРЖалбоподател-А.С.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Разпореждане от 19.12.2018
Изтегли: Разпореждане
88АНД № 3170/2018КАТЖалбоподател-К.Г.К.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Определение
89АНД № 3182/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Т.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2018
в законна сила от 04.01.2019
Изтегли: Решение Мотиви
90НОХД № 3222/2018Привилегирован състав на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Г.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 19.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Споразумение
91АНД № 3313/2018Производство по УБДХ Нарушител-Ю.Й.Й.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Решение
92НОХД № 1184/2018Набедяване в престъпление пред орган на властОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.Д.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 20.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
93НОХД № 3057/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.Н.Т.
Подсъдим-К.Г.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.12.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Споразумение
94АНД № 3085/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.В.И.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2018
в законна сила от 05.01.2019
Изтегли: Решение Мотиви
95АНД № 3098/2018МВРЖалбоподател-Н.К.Н.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.12.2018
Изтегли: Решение
96АНД № 3183/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.П.Ж.
Обвиняем-Д.И.Н.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.12.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Определение
97НОХД № 3277/2018Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Р.И.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.12.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Споразумение
98НОХД № 3293/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.К.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.12.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Споразумение
99НОХД № 3294/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Г.Я.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.12.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Споразумение
100НОХД № 3303/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.В.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.12.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Споразумение
101АНД № 2620/2018МВРЖалбоподател-В.С.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 21.12.2018
Изтегли: Решение
102АНД № 2757/2018ОбщиниЖалбоподател-СТРОНИК ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 21.12.2018
Изтегли: Решение
103НОХД № 3323/2018Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.Б.П.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.12.2018
в законна сила от 21.12.2018
Изтегли: Споразумение
104НОХД № 3326/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.К.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.12.2018
в законна сила от 21.12.2018
Изтегли: Споразумение
105АНД № 3350/2018ИАААЖалбоподател-Г.Г.П.
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.12.2018
в законна сила от 21.12.2018
Изтегли: Определение
106АНД № 2323/2018ДИТЖалбоподател-ЕНЕРЖИ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 27.12.2018
Изтегли: Решение
107АНД № 2324/2018ДИТЖалбоподател-ЕНЕРЖИ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 27.12.2018
Изтегли: Решение
108АНД № 2593/2018КАТЖалбоподател-С.С.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СЛИВЕН
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.12.2018
в законна сила от 23.01.2019
Изтегли: Решение
109АНД № 2704/2018МВРЖалбоподател-М.И.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.12.2018
Изтегли: Решение
110АНД № 2727/2018БАБХЖалбоподател-И.Ж.И.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 27.12.2018
Изтегли: Решение
111АНД № 3299/2018ОбщиниЖалбоподател-И.В.Ж.
Админ.наказ.орган-НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.12.2018
в законна сила от 14.02.2019
Изтегли: Определение
112АНД № 2305/2018МВРЖалбоподател-Д.И.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 31.12.2018
Изтегли: Решение
113АНД № 2647/2018ОбщиниЖалбоподател-И.Ж.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 31.12.2018
в законна сила от 22.01.2019
Изтегли: Решение
114АНД № 2868/2018ИАААЖалбоподател-СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД - КАЗАНЛЪК
Админ.наказ.орган-ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 31.12.2018
в законна сила от 08.02.2019
Изтегли: Решение
115АНД № 2875/2018КАТЖалбоподател-Г.П.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 31.12.2018
в законна сила от 25.01.2019
Изтегли: Решение
последна актуализация: 28.02.2019г. 06:05ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra