РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1НОХД № 96/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.В.А.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово определение
Определение от 01.11.2018
Изтегли: Определение
2АНД № 2367/2018КАТЖалбоподател-К.М.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 01.11.2018
в законна сила от 23.11.2018
Изтегли: Решение
3НЧХД № 2438/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Р.И.С.
Подсъдим-Г.И.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.11.2018
в законна сила от 17.11.2018
Изтегли: Определение
4НОХД № 2562/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Й.Г.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 01.11.2018
в законна сила от 17.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
5НОХД № 2786/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.К.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 01.11.2018
в законна сила от 01.11.2018
Изтегли: Споразумение
6НОХД № 2798/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.З.Г.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 01.11.2018
в законна сила от 01.11.2018
Изтегли: Споразумение
7НОХД № 2800/2018Длъжностно присвояванеВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.К.Г.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 01.11.2018
в законна сила от 01.11.2018
Изтегли: Споразумение
8АНД № 2112/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.Ц.Ц.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.11.2018
Изтегли: Определение
9АНД № 2360/2018КАТЖалбоподател-Х.К.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 02.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Решение
10НОХД № 2696/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Й.С.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 02.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
11НОХД № 2774/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.А.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.11.2018
в законна сила от 02.11.2018
Изтегли: Споразумение
12НОХД № 2801/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Р.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.11.2018
в законна сила от 02.11.2018
Изтегли: Споразумение
13НОХД № 2833/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.А.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.11.2018
в законна сила от 02.11.2018
Изтегли: Споразумение
14НОХД № 2834/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Д.Н.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.11.2018
в законна сила от 02.11.2018
Изтегли: Споразумение
15НЧХД № 1270/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Р.И.С.
Подсъдим-Г.И.П.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 05.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
16АНД № 1584/2018ОбщиниЖалбоподател-В.Р.В.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 30.11.2018
Изтегли: Решение
17АНД № 1819/2018ОбщиниЖалбоподател-И.Н.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Решение
18АНД № 1879/2018Здравна инспекцияЖалбоподател-АУРА ГЛОБАЛ ЕООД
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 01.01.2019
Изтегли: Решение
19АНД № 2004/2018КАТЖалбоподател-С.И.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 27.11.2018
Изтегли: Решение
20АНД № 2113/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.Г.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-изменено
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Решение
21АНД № 2292/2018Министерство на културатаЖалбоподател-ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД
Админ.наказ.орган-МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 20.02.2019
Изтегли: Решение
22АНД № 2306/2018МВРЖалбоподател-М.В.Ф.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 13.12.2018
Изтегли: Решение
23АНД № 2310/2018ОбщиниЖалбоподател-П.Х.П.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
24АНД № 2325/2018ДИТЖалбоподател-ЕНЕРЖИ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 08.02.2019
Изтегли: Решение
25НОХД № 2802/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Г.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.11.2018
в законна сила от 05.11.2018
Изтегли: Споразумение
26НОХД № 2804/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Г.Б.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.11.2018
в законна сила от 05.11.2018
Изтегли: Споразумение
27АНД № 2317/2018НАПЖалбоподател-С.З.П.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 06.11.2018
в законна сила от 04.02.2019
Изтегли: Решение
28НОХД № 2498/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.Т.М.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 06.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
29НОХД № 2785/2018Длъжностно присвояванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Р.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.11.2018
в законна сила от 06.11.2018
Изтегли: Определение
30НОХД № 1581/2018Квалифицирани състави на телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.П.Д.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 07.11.2018
в законна сила от 01.02.2019
Изтегли: Присъда Мотиви
31АНД № 2190/2018КАТЖалбоподател-Х.Е.О.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 07.11.2018
в законна сила от 18.12.2018
Изтегли: Решение
32АНД № 2191/2018КАТЖалбоподател-Б.И.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 07.11.2018
в законна сила от 21.12.2018
Изтегли: Решение
33НОХД № 2303/2018Ползване на неистински или преправен документОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.С.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 07.11.2018
в законна сила от 23.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
34НОХД № 2417/2018Квалифицирани състави на измамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-РАДНЕВО
Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Б.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.11.2018
в законна сила от 16.01.2019
Изтегли: Определение
35АНД № 2443/2018КАТЖалбоподател-С.Р.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 07.11.2018
в законна сила от 24.11.2018
Изтегли: Решение
36АНД № 2446/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.А.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 07.11.2018
Изтегли: Решение
37НОХД № 2481/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.И.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 07.11.2018
в законна сила от 23.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
38НОХД № 2618/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.П.В.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 07.11.2018
в законна сила от 23.11.2018
Изтегли: Решение Мотиви
39НОХД № 2816/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Й.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.11.2018
в законна сила от 07.11.2018
Изтегли: Споразумение
40НОХД № 2849/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Г.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.11.2018
в законна сила от 07.11.2018
Изтегли: Споразумение
41АНД № 2189/2018КАТЖалбоподател-М.Г.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 08.11.2018
в законна сила от 12.12.2018
Изтегли: Решение
42АНД № 2492/2018МВРЖалбоподател-Д.Н.П.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Определение
43АНД № 2550/2018КАТЖалбоподател-Ц.К.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 08.11.2018
в законна сила от 05.02.2019
Изтегли: Решение
44АНД № 2554/2018ИАААЖалбоподател-ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС АД - ГУРКОВО
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОО "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 08.11.2018
в законна сила от 05.12.2018
Изтегли: Решение
45НОХД № 2845/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.Г.Ж.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.11.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Споразумение
46НОХД № 2850/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Е.Н.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.11.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Споразумение
47АНД № 2903/2018ОбщиниЖалбоподател-Д.М.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.11.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Определение
48АНД № 1631/2018ДАМТНЖалбоподател-ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД
Админ.наказ.орган-ГД "НАДЗОР НА ПАЗАРА" РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 09.11.2018
Изтегли: Решение
49АНД № 1769/2018КАТЖалбоподател-В.М.С.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.11.2018
в законна сила от 05.01.2019
Изтегли: Определение
50АНД № 2436/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Д.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.11.2018
в законна сила от 27.11.2018
Изтегли: Решение Мотиви
51НОХД № 2896/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Й.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.11.2018
в законна сила от 09.11.2018
Изтегли: Споразумение
52АНД № 2898/2018КАТЖалбоподател-С.Г.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.11.2018
в законна сила от 09.11.2018
Изтегли: Определение
53АНД № 1883/2017КАТЖалбоподател-Б.Х.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 10.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Решение
54АНД № 1990/2018ОбщиниЖалбоподател-И.С.С.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 10.11.2018
в законна сила от 07.12.2018
Изтегли: Решение
55АНД № 1828/2018КАТЖалбоподател-С.Ц.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 12.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Решение
56АНД № 1870/2018МВРЖалбоподател-А.М.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.11.2018
в законна сила от 07.12.2018
Изтегли: Определение
57НОХД № 2081/2018ОбсебванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.В.Д.
Подсъдим-Н.Я.Т.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.11.2018
в законна сила от 12.11.2018
Изтегли: Споразумение
58АНД № 2242/2018ДКСБТЖалбоподател-КРАСИЙДО ЕООД
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.11.2018
Изтегли: Решение
59НОХД № 2882/2018Престъпления против кредиторитеВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Й.Д.Ж.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.11.2018
в законна сила от 12.11.2018
Изтегли: Споразумение
60АНД № 1843/2018ДИТЖалбоподател-ЕТ"БИ ВИ ЕМ-БАНКО ИВАНОВ"
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 13.11.2018
в законна сила от 14.12.2018
Изтегли: Решение
61АНД № 1995/2018ОбщиниЖалбоподател-К.Й.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.11.2018
в законна сила от 13.11.2018
Изтегли: Определение
62АНД № 2227/2018КАТЖалбоподател-Б.И.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 13.11.2018
в законна сила от 21.12.2018
Изтегли: Решение
63АНД № 2368/2018КАТЖалбоподател-Х.К.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 13.11.2018
Изтегли: Решение
64НОХД № 2867/2018ИзмамаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Р.Р.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.11.2018
в законна сила от 13.11.2018
Изтегли: Споразумение
65НОХД № 2881/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.В.П.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.11.2018
в законна сила от 13.11.2018
Изтегли: Споразумение
66АНД № 2363/2018КАТЖалбоподател-Г.П.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-изменено
Решение от 14.11.2018
в законна сила от 21.12.2018
Изтегли: Решение
67НОХД № 2455/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.В.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.11.2018
в законна сила от 30.11.2018
Изтегли: Определение
68НОХД № 2878/2018ГрабежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.А.И.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.11.2018
в законна сила от 14.11.2018
Изтегли: Споразумение
69НОХД № 2879/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.В.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.11.2018
в законна сила от 14.11.2018
Изтегли: Споразумение
70НОХД № 2880/2018Средна телесна повредаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.М.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.11.2018
в законна сила от 14.11.2018
Изтегли: Споразумение
71НОХД № 2914/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Й.А.Й.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.11.2018
в законна сила от 14.11.2018
Изтегли: Споразумение
72НОХД № 2915/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Г.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.11.2018
в законна сила от 14.11.2018
Изтегли: Споразумение
73НЧХД № 2274/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-К.М.И.
Подсъдим-Т.Н.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.11.2018
в законна сила от 01.12.2018
Изтегли: Определение
74АНД № 2691/2018ИАААЖалбоподател-Д.Г.Д.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.11.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Решение
75АНД № 2705/2018КАТЖалбоподател-Г.М.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Решение
76АНД № 2759/2018ОбщиниЖалбоподател-Х.И.В.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.11.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Решение
77НОХД № 2893/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.К.П.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.11.2018
в законна сила от 15.11.2018
Изтегли: Споразумение
78НОХД № 2916/2018Средна телесна повредаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.В.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.11.2018
в законна сила от 15.11.2018
Изтегли: Споразумение
79НОХД № 2926/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.М.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.11.2018
в законна сила от 15.11.2018
Изтегли: Споразумение
80АНД № 2649/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ВЕЙПЪР ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД СОФИЯ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 16.11.2018
Изтегли: Решение
81НОХД № 2692/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Г.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.11.2018
в законна сила от 16.11.2018
Изтегли: Споразумение
82НОХД № 2072/2018Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършенотоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Д.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.11.2018
в законна сила от 05.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
83НОХД № 2434/2018Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Г.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.11.2018
в законна сила от 05.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
84НЧХД № 2499/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-С.Ж.П.
Подсъдим-К.Д.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 19.11.2018
в законна сила от 05.12.2018
Изтегли: Определение
85АНД № 2904/2018ОбщиниЖалбоподател-П.Х.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.11.2018
в законна сила от 19.11.2018
Изтегли: Определение
86НОХД № 1947/2018Престъпления против горското стопанствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.С.С.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.11.2018
в законна сила от 20.11.2018
Изтегли: Споразумение
87НОХД № 1998/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.М.И.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 20.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
88НОХД № 2036/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.К.Г.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 20.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
89НОХД № 2632/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.М.Х.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 20.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
90АНД № 2853/2018РИОСВЖалбоподател-СИТИ БЕТОН ЕООД
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 20.11.2018
в законна сила от 01.01.2019
Изтегли: Решение
91НОХД № 2967/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.С.И.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.11.2018
в законна сила от 20.11.2018
Изтегли: Споразумение
92НОХД № 2968/2018Съставяне и подправка на неистински частен или официален документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Т.Е.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.11.2018
в законна сила от 20.11.2018
Изтегли: Споразумение
93АНД № 2447/2018ОбщиниЖалбоподател-Р.Н.Д.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 21.11.2018
Изтегли: Решение
94АНД № 2591/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЛИВЕН
Обвиняем-С.Ж.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.11.2018
в законна сила от 21.11.2018
Изтегли: Определение
95АНД № 2931/2018МВРЖалбоподател-Д.Б.Г.
Админ.наказ.орган-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.11.2018
в законна сила от 11.12.2018
Изтегли: Определение
96НОХД № 1510/2018Ползване на неистински или преправен документОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.Й.А.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 22.11.2018
в законна сила от 08.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
97АНД № 1519/2018Комисия по хазартаЖалбоподател-С.С.Т.
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.11.2018
Изтегли: Решение
98НОХД № 1743/2018Средна телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Х.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 22.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
99НОХД № 2625/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Б.З.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 22.11.2018
в законна сила от 08.12.2018
Изтегли: Решение Мотиви
100НЧХД № 2716/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-А.М.Т.
Подсъдим-С.Т.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Определение
101НОХД № 2951/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.И.Т.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Споразумение
102НОХД № 2969/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.Т.Т.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Споразумение
103НОХД № 2978/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.Н.Т.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Споразумение
104НОХД № 2979/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Д.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Споразумение
105НОХД № 2981/2018ГрабежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Н.Н.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Споразумение
106НОХД № 2982/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.В.Н.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Споразумение
107НОХД № 3014/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Ю.Ф.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Споразумение
108НОХД № 652/2017ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.И.Н.
Председател и докладчик: ЗЛАТКА Т. ИЛИЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 23.11.2018
в законна сила от 11.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
109НОХД № 2518/2018Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.В.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 26.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
110НОХД № 3016/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.И.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.11.2018
в законна сила от 26.11.2018
Изтегли: Споразумение
111НОХД № 3056/2018Квалифицирани състави на хулиганствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.А.З.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.11.2018
в законна сила от 26.11.2018
Изтегли: Споразумение
112АНД № 3064/2018КАТЖалбоподател-МЕГАДОМ ООД
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.11.2018
Изтегли: Определение
113АНД № 3082/2018КАТЖалбоподател-Н.М.Н.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.11.2018
в законна сила от 08.01.2019
Изтегли: Определение
114АНД № 1975/2018КАТЖалбоподател-Д.И.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.11.2018
Изтегли: Решение
115АНД № 2439/2018КАТЖалбоподател-М.Л.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.11.2018
Изтегли: Решение
116АНД № 2442/2018КАТЖалбоподател-Т.Н.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 27.11.2018
в законна сила от 29.12.2018
Изтегли: Решение
117НОХД № 2519/2018Привилегирован състав на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.Г.В.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.11.2018
в законна сила от 27.11.2018
Изтегли: Споразумение
118АНД № 2808/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.К.П.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 27.11.2018
в законна сила от 01.01.2019
Изтегли: Решение Мотиви
119АНД № 2906/2018ОбщиниЖалбоподател-Т.Д.Т.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.11.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
120АНД № 3012/2018КАТЖалбоподател-З.И.Ч.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.11.2018
в законна сила от 27.11.2018
Изтегли: Определение
121НОХД № 3045/2018КражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.В.Н.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.11.2018
в законна сила от 27.11.2018
Изтегли: Споразумение
122АНД № 3080/2018КАТЖалбоподател-ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД - ДИМИТРОВГРАД
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.11.2018
в законна сила от 27.11.2018
Изтегли: Определение
123АНД № 821/2018МВРЖалбоподател-Я.С.Г.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 28.11.2018
в законна сила от 19.02.2019
Изтегли: Решение
124АНД № 1431/2018КАТЖалбоподател-Д.Е.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 28.11.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
125АНД № 1940/2018КАТЖалбоподател-Д.Д.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 28.11.2018
Изтегли: Решение
126АНД № 2362/2018КАТЖалбоподател-Г.Х.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.11.2018
Изтегли: Решение
127НОХД № 2412/2018Средна телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.К.В.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.11.2018
в законна сила от 29.11.2018
Изтегли: Споразумение
128НЧХД № 2570/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Т.В.К.
Подсъдим-М.М.К.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.11.2018
в законна сила от 15.12.2018
129АНД № 2728/2018ОбщиниЖалбоподател-Б.Я.Д.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 29.11.2018
в законна сила от 19.02.2019
Изтегли: Решение
130ЧНД № 2809/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-И.С.И.
 Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово определение
Определение от 29.11.2018
Изтегли: Определение
131АНД № 3112/2018Производство по УБДХОбвинител-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-И.Д.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 29.11.2018
в законна сила от 01.12.2018
Изтегли: Решение
132АНД № 3113/2018Производство по УБДХ Нарушител-К.И.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 29.11.2018
в законна сила от 01.12.2018
Изтегли: Решение
133АНД № 1903/2018СЕМЖалбоподател-СТАТИС АД
Админ.наказ.орган-СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 30.11.2018
Изтегли: Решение
134АНД № 2549/2018КАТЖалбоподател-Е.А.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 30.11.2018
в законна сила от 21.12.2018
Изтегли: Решение
135АНД № 2690/2018ИАААЖалбоподател-Д.Г.Д.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 30.11.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
136НОХД № 3091/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ф.П.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.11.2018
в законна сила от 30.11.2018
Изтегли: Споразумение
последна актуализация: 28.02.2019г. 06:05ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra