РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1НЧХД № 436/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК) Подсъдим-А.С.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 01.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
2НОХД № 1600/2018Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.С.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 01.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
3АНД № 2110/2018МВРЖалбоподател-Е.Н.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.10.2018
в законна сила от 01.10.2018
Изтегли: Определение
4НОХД № 2515/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.К.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 01.10.2018
в законна сила от 01.10.2018
Изтегли: Споразумение
5НОХД № 2537/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.Н.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 01.10.2018
в законна сила от 01.10.2018
Изтегли: Споразумение
6АНД № 913/2018РИОСВЖалбоподател-С.А.С.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-изменено
Решение от 02.10.2018
в законна сила от 24.01.2019
Изтегли: Решение
7АНД № 1181/2018Здравна инспекцияЖалбоподател-С.И.Р.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 02.10.2018
в законна сила от 20.10.2018
Изтегли: Решение
8АНД № 1852/2018КАТЖалбоподател-К.Д.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 02.10.2018
Изтегли: Решение
9АНД № 1874/2018КАТЖалбоподател-К.П.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 02.10.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
10НОХД № 1962/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.С.Е.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 02.10.2018
в законна сила от 18.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
11АНД № 2060/2018КАТЖалбоподател-М.Т.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 02.10.2018
в законна сила от 14.12.2018
Изтегли: Решение
12НОХД № 2188/2018Квалифицирани състави на хулиганствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.А.В.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.10.2018
в законна сила от 02.10.2018
Изтегли: Споразумение
13АНД № 1251/2018КАТЖалбоподател-Х.В.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 03.10.2018
в законна сила от 07.01.2019
Изтегли: Решение
14АНД № 1820/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 03.10.2018
в законна сила от 06.11.2018
Изтегли: Решение
15АНД № 1992/2018ОбщиниЖалбоподател-С.И.Б.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 03.10.2018
Изтегли: Решение
16АНД № 2192/2018КАТЖалбоподател-Б.И.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 03.10.2018
в законна сила от 27.10.2018
Изтегли: Решение
17АНД № 2564/2018ОбщиниЖалбоподател-Д.Р.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.10.2018
в законна сила от 03.10.2018
Изтегли: Определение
18АНД № 1533/2018ОбщиниЖалбоподател-Т.М.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 04.10.2018
в законна сила от 27.10.2018
Изтегли: Решение
19АНД № 1827/2018КАТЖалбоподател-К.Д.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 04.10.2018
в законна сила от 01.11.2018
Изтегли: Решение
20НОХД № 1904/2018Ползване на неистински или преправен документОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Г.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.10.2018
в законна сила от 12.10.2018
21АНД № 1943/2018КАТЖалбоподател-И.К.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.10.2018
в законна сила от 18.12.2018
Изтегли: Решение
22НОХД № 1997/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.С.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.10.2018
в законна сила от 20.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
23АНД № 2051/2018КАТЖалбоподател-Ж.Г.Ж.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 04.10.2018
в законна сила от 26.10.2018
Изтегли: Решение
24НОХД № 2120/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Г.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.10.2018
в законна сила от 20.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
25НОХД № 2149/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.Н.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.10.2018
в законна сила от 04.10.2018
Изтегли: Споразумение
26АНД № 2311/2018ОбщиниЖалбоподател-П.Р.С.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.10.2018
в законна сила от 27.10.2018
Изтегли: Решение
27НОХД № 2517/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Р.Ж.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.10.2018
в законна сила от 04.10.2018
Изтегли: Споразумение
28ЧНД № 2533/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-И.С.Ч.
 Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Отменя
Определение от 04.10.2018
в законна сила от 16.10.2018
Изтегли: Определение
29НОХД № 2540/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Ж.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.10.2018
в законна сила от 04.10.2018
Изтегли: Споразумение
30НОХД № 2583/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.С.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.10.2018
в законна сила от 04.10.2018
Изтегли: Споразумение
31АНД № 1842/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-СРЕБЪРНО ЕЗЕРО 2007 ООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 05.10.2018
Изтегли: Решение
32НОХД № 2106/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.Н.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 05.10.2018
в законна сила от 23.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
33ЧНД № 2322/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-К.П.И.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Потвърждава
Определение от 05.10.2018
в законна сила от 22.01.2019
Изтегли: Определение
34НОХД № 2213/2017Престъпления против кредиторитеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.С.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 08.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
35АНД № 1856/2018КАТЖалбоподател-Г.К.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 08.10.2018
в законна сила от 30.10.2018
Изтегли: Решение
36АНД № 1942/2018КАТЖалбоподател-Б.М.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 08.10.2018
в законна сила от 17.12.2018
Изтегли: Решение
37НОХД № 2261/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.Т.Т.
Подсъдим-Я.К.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 08.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
38НОХД № 2309/2018ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Х.А.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 08.10.2018
в законна сила от 24.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
39НЧХД № 2355/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Л.Л.
Тъжител-Ц.М.
Подсъдим-П.Д.И.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово разпореждане
Разпореждане от 09.10.2018
Изтегли: Разпореждане
40НОХД № 2580/2018Противозаконно отнемане на МПСВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.П.П.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.10.2018
в законна сила от 09.10.2018
Изтегли: Споразумение
41НОХД № 1991/2017Престъпления против горското стопанствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.Д.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 10.10.2018
в законна сила от 18.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
42АНД № 917/2018КАТЖалбоподател-П.С.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 10.10.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
43НОХД № 1902/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.С.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 10.10.2018
в законна сила от 26.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
44НОХД № 2272/2018ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.К.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 10.10.2018
в законна сила от 26.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
45АНД № 2411/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.К.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.10.2018
в законна сила от 26.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
46НОХД № 2480/2018ГрабежОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.Д.С.
Подсъдим-А.Т.Б.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.10.2018
в законна сила от 10.10.2018
Изтегли: Споразумение
47НОХД № 2619/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.С.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.10.2018
в законна сила от 10.10.2018
Изтегли: Споразумение
48АНД № 1775/2018ОбщиниЖалбоподател-Б.Н.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 11.10.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
49НОХД № 1800/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Ж.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.10.2018
в законна сила от 11.10.2018
Изтегли: Споразумение
50АНД № 2034/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.С.Л.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 11.10.2018
в законна сила от 27.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
51АНД № 2229/2018КАТЖалбоподател-Б.И.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 11.10.2018
Изтегли: Решение
52АНД № 2237/2018КАТЖалбоподател-Х.Г.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 11.10.2018
Изтегли: Решение
53НОХД № 2602/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Д.Т.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.10.2018
в законна сила от 11.10.2018
Изтегли: Споразумение
54АНД № 1784/2018КАТЖалбоподател-Б.Г.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 12.10.2018
Изтегли: Решение
55АНД № 1950/2018ИАААЖалбоподател-М.Х.Х.
Админ.наказ.орган-ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОО"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТ. ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 12.10.2018
в законна сила от 07.11.2018
Изтегли: Решение
56АНД № 2645/2018ОбщиниЖалбоподател-И.П.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.10.2018
Изтегли: Определение
57НЧХД № 992/2018Лека телесна повредаТъжител-Т.Т.Н.
Подсъдим-Г.К.Г.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.10.2018
в законна сила от 31.10.2018
Изтегли: Определение
58АНД № 1994/2018ОбщиниЖалбоподател-Т.Я.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.10.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
59НОХД № 2047/2018Престъпления против кредиторитеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Г.Б.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 15.10.2018
в законна сила от 31.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
60АНД № 2220/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.В.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 15.10.2018
в законна сила от 31.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
61АНД № 2275/2018МВРЖалбоподател-Б.Т.П.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 15.10.2018
в законна сила от 24.11.2018
Изтегли: Решение
62АНД № 2387/2018ОбщиниЖалбоподател-С.Г.П.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 15.10.2018
Изтегли: Решение
63ЧНД № 2454/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-П.Д.Д.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Отменя
Определение от 15.10.2018
Изтегли: Определение
64НОХД № 2463/2018Унищожаване и поврежданеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Й.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.10.2018
в законна сила от 15.10.2018
Изтегли: Споразумение
65АНД № 2530/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.И.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 15.10.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
66НОХД № 2617/2018Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Е.Т.Т.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.10.2018
в законна сила от 15.10.2018
Изтегли: Споразумение
67НОХД № 2633/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Р.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.10.2018
в законна сила от 15.10.2018
Изтегли: Споразумение
68АНД № 1688/2018КАТЖалбоподател-Е.М.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 16.10.2018
Изтегли: Решение
69АНД № 1974/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-МОДИКА ЕООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 16.10.2018
Изтегли: Решение
70АНД № 2097/2018ОбщиниЖалбоподател-К.Т.Ц.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 16.10.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
71НОХД № 2107/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Ц.И.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 16.10.2018
в законна сила от 01.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
72АНД № 2202/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.А.Х.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Решение Мотиви
73НОХД № 2382/2018Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или използване положение на зависимостОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.М.Ю.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 16.10.2018
в законна сила от 01.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
74НОХД № 2634/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.А.Й.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.10.2018
в законна сила от 16.10.2018
Изтегли: Споразумение
75НОХД № 2642/2018Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.П.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.10.2018
в законна сила от 16.10.2018
Изтегли: Споразумение
76АНД № 2689/2018Производство по УБДХОбвинител-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-Д.А.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2018
в законна сила от 18.10.2018
Изтегли: Решение
77АНД № 2440/2018КАТЖалбоподател-В.Й.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 17.10.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
78АНД № 2469/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Х.Г.Х.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2018
в законна сила от 02.11.2018
Изтегли: Решение Мотиви
79НОХД № 1144/2018Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.М.С.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.10.2018
в законна сила от 03.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
80НОХД № 1869/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Г.Г.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.10.2018
в законна сила от 03.11.2018
Изтегли: Решение Мотиви
81АНД № 2243/2018МВРЖалбоподател-И.А.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ"
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 18.10.2018
Изтегли: Решение
82НОХД № 2273/2018Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Д.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
83АНД № 2291/2018Министерство на културатаЖалбоподател-ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД
Админ.наказ.орган-МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.10.2018
Изтегли: Решение
84АНД № 2366/2018КАТЖалбоподател-К.М.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.10.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
85НОХД № 2376/2018Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършенотоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.С.И.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.10.2018
в законна сила от 03.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
86ЧНД № 2471/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-Е.Г.Е.
Страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.10.2018
в законна сила от 22.01.2019
Изтегли: Определение
87АНД № 2702/2018МВРЖалбоподател-Х.П.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.10.2018
Изтегли: Определение
88АНД № 2419/2018МВРЖалбоподател-Т.И.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 19.10.2018
в законна сила от 21.11.2018
Изтегли: Решение
89АНД № 1774/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.М.Б.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.10.2018
Изтегли: Решение
90ЧНД № 2565/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-М.А.Х.
 Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.10.2018
в законна сила от 02.11.2018
Изтегли: Определение
91АНД № 1899/2018ОбщиниЖалбоподател-Д.К.Д.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 22.10.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Решение
92АНД № 2103/2018КАТЖалбоподател-Т.Т.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.10.2018
Изтегли: Решение
93АНД № 2131/2018МВРЖалбоподател-В.В.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.10.2018
в законна сила от 09.11.2018
Изтегли: Решение
94АНД № 2219/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Х.С.М.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 22.10.2018
Изтегли: Решение
95АНД № 2226/2018МВРЖалбоподател-Т.С.Т.
Админ.наказ.орган-ВТОРО РУ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.10.2018
в законна сила от 20.11.2018
Изтегли: Решение
96АНД № 2344/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-И.М.Е.
Админ.наказ.орган-РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 22.10.2018
Изтегли: Решение
97АНД № 2532/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.М.Д.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.10.2018
в законна сила от 07.11.2018
Изтегли: Решение Мотиви
98АНД № 2721/2018КАТЖалбоподател-З.И.Ч.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.10.2018
в законна сила от 22.10.2018
Изтегли: Определение
99НОХД № 418/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.П.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 23.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
100АНД № 1993/2018ОбщиниЖалбоподател-Т.Я.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-изменено
Решение от 23.10.2018
Изтегли: Решение
101АНД № 2356/2018КАТЖалбоподател-Т.Б.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 23.10.2018
Изтегли: Решение
102НОХД № 2455/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.В.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 24.10.2018
в законна сила от 24.10.2018
Изтегли: Споразумение
103АНД № 2531/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.П.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 24.10.2018
в законна сила от 07.12.2018
Изтегли: Решение Мотиви
104НОХД № 2681/2018ИзмамаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.С.С.
Обвиняем-С.Д.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 24.10.2018
в законна сила от 24.10.2018
Изтегли: Споразумение
105НОХД № 2693/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.В.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 24.10.2018
в законна сила от 24.10.2018
Изтегли: Споразумение
106НЧХД № 668/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-К.И.К.
Подсъдим-М.И.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 25.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
107АНД № 2174/2018МВРЖалбоподател-Ж.Я.Ж.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 25.10.2018
Изтегли: Решение
108НОХД № 2583/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.С.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово определение
Определение от 25.10.2018
в законна сила от 10.11.2018
Изтегли: Определение
109НОХД № 2617/2018Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Е.Т.Т.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово определение
Определение от 25.10.2018
в законна сила от 10.11.2018
Изтегли: Определение
110НОХД № 2745/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Т.О.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.10.2018
в законна сила от 25.10.2018
Изтегли: Споразумение
111АНД № 2755/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.К.С.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.10.2018
Изтегли: Определение
112ЧНД № 2760/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-М.М.С.
 Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.10.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Определение
113АНД № 2780/2018Производство по УБДХОбвинител-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-Д.Г.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 25.10.2018
в законна сила от 27.10.2018
Изтегли: Решение
114АНД № 543/2018КАТЖалбоподател-Ж.Д.Т.
Админ.наказ.орган-НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-изменено
Решение от 26.10.2018
в законна сила от 15.12.2018
Изтегли: Решение
115АНД № 1277/2018МВРЖалбоподател-Е.М.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 26.10.2018
в законна сила от 21.11.2018
Изтегли: Решение
116АНД № 1357/2018НАПЖалбоподател-КАЛИСТОГА ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 26.10.2018
в законна сила от 17.11.2018
Изтегли: Решение
117АНД № 1735/2018КАТЖалбоподател-В.Е.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 26.10.2018
Изтегли: Решение
118АНД № 1821/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ЗАЛОЖНА КЪЩА СЕЙФ ЕООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-изменено
Решение от 26.10.2018
Изтегли: Решение
119АНД № 1966/2018КАТЖалбоподател-П.Ж.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 26.10.2018
Изтегли: Решение
120НОХД № 2553/2018Блудство с лице, ненавършило 14 г.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Й.П.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 26.10.2018
в законна сила от 11.11.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
121ЧНД № 2787/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Д.Ц.И.
Обвиняем-К.Е.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Отменя
Определение от 26.10.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Определение
122АНД № 1118/2018ДАМТНЖалбоподател-МИЛЕНИУМ ГАЗ ООД
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 29.10.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Решение
123НОХД № 1633/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.П.Г.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 29.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
124АНД № 1734/2018КАТЖалбоподател-Р.М.М.
Админ.наказ.орган-ОД МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 29.10.2018
Изтегли: Решение
125АНД № 2612/2018ДАМТНЖалбоподател-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 29.10.2018
Изтегли: Решение
126АНД № 2644/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Д.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 29.10.2018
в законна сила от 14.11.2018
Изтегли: Решение Мотиви
127НОХД № 2746/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Л.А.А.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.10.2018
в законна сила от 29.10.2018
Изтегли: Споразумение
128АНД № 822/2018МВРЖалбоподател-Г.П.Г.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 30.10.2018
Изтегли: Решение
129АНД № 2224/2018МВРЖалбоподател-В.В.В.
Админ.наказ.орган-ВТОРО РУ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 30.10.2018
Изтегли: Решение
130АНД № 2228/2018МВРЖалбоподател-З.Г.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 30.10.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Решение
131АНД № 2421/2018КАТЖалбоподател-Х.И.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 30.10.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Решение
132АНД № 2646/2018ОбщиниЖалбоподател-И.Ж.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 30.10.2018
Изтегли: Решение
133НОХД № 390/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Е.Д.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 31.10.2018
Изтегли: Определение
134АНД № 1189/2018ДНСКЖалбоподател-Р.Ж.Ц.
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - БУРГАС
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 31.10.2018
Изтегли: Решение
135АНД № 1532/2018ОбщиниЖалбоподател-Т.М.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 31.10.2018
в законна сила от 16.11.2018
Изтегли: Решение
136АНД № 1563/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Г.С.М.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 31.10.2018
Изтегли: Решение
137АНД № 1945/2018КАТЖалбоподател-С.Х.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 31.10.2018
Изтегли: Решение
138АНД № 2096/2018ОбщиниЖалбоподател-С.Г.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 31.10.2018
в законна сила от 04.12.2018
Изтегли: Решение
139АНД № 2338/2018ДАНСЖалбоподател-ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД - ВЕЛИНГРАД
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" - СОФИЯ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 31.10.2018
Изтегли: Решение
140АНД № 2758/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.К.С.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово определение
Определение от 31.10.2018
Изтегли: Определение
последна актуализация: 31.01.2019г. 06:03ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra