РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2018г. до 30.09.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1ЧНД № 2092/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-В.В.И.
 Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Потвърждава
Определение от 03.09.2018
в законна сила от 23.10.2018
Изтегли: Определение
2НОХД № 1722/2018Длъжностно присвояванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-РАДНЕВО
Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Й.П.
Подсъдим-А.К.Д.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.09.2018
в законна сила от 12.09.2018
3АНД № 2345/2018МВРЖалбоподател-С.М.Н.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.09.2018
в законна сила от 04.09.2018
Изтегли: Определение
4АНД № 1851/2018КАТЖалбоподател-П.Д.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 05.09.2018
в законна сила от 05.10.2018
Изтегли: Решение
5НОХД № 2347/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Д.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.09.2018
в законна сила от 07.09.2018
Изтегли: Споразумение
6АНД № 2385/2018ОбщиниЖалбоподател-П.Х.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.09.2018
в законна сила от 07.09.2018
Изтегли: Определение
7АНД № 1932/2018Министерство на културатаЖалбоподател-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 10.09.2018
в законна сила от 04.10.2018
Изтегли: Определение
8НОХД № 1958/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.Ж.Ж.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.09.2018
в законна сила от 26.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
9НОХД № 1971/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.И.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.09.2018
в законна сила от 26.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
10АНД № 2027/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.С.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.09.2018
в законна сила от 26.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
11НОХД № 2375/2018Неизпълнение на съдебно решениеВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.М.С.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.09.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Споразумение
12АНД № 1873/2018КАТЖалбоподател-Д.С.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.09.2018
в законна сила от 11.10.2018
Изтегли: Решение
13НОХД № 1887/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.И.И.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.09.2018
в законна сила от 28.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
14АНД № 2218/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.П.С.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.09.2018
в законна сила от 28.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
15НОХД № 814/2018Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.Х.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 13.09.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
16АНД № 1898/2018ОбщиниЖалбоподател-Д.К.Д.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 13.09.2018
в законна сила от 06.10.2018
Изтегли: Решение
17НОХД № 1963/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.К.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.09.2018
в законна сила от 29.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
18НОХД № 1964/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.В.С.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.09.2018
в законна сила от 29.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
19НОХД № 2393/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.И.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.09.2018
в законна сила от 13.09.2018
Изтегли: Споразумение
20АНД № 1941/2018КАТЖалбоподател-Х.Г.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 14.09.2018
Изтегли: Решение
21НОХД № 867/2017Упражняване на професия без правоспособностОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Х.В.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 17.09.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
22НОХД № 512/2018Унищожаване и поврежданеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Г.К.
Подсъдим-Т.Д.Б.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 17.09.2018
в законна сила от 03.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
23АНД № 1457/2018ИАААЖалбоподател-И.Г.С.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 17.09.2018
в законна сила от 13.12.2018
Изтегли: Решение
24НЧХД № 1886/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-В.Х.В.
Подсъдим-Р.Х.И.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.09.2018
в законна сила от 17.09.2018
25АНД № 2022/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Р.С.К.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.09.2018
в законна сила от 17.09.2018
Изтегли: Определение
26НОХД № 2424/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.С.Б.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.09.2018
в законна сила от 17.09.2018
Изтегли: Споразумение
27АНД № 3469/2017Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-С.П.П.
Админ.наказ.орган-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" - СОФИЯ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.09.2018
в законна сила от 04.12.2018
Изтегли: Решение
28АНД № 1562/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ю.Ф.Я.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.09.2018
в законна сила от 04.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
29НОХД № 1972/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.П.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.09.2018
в законна сила от 04.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
30ЧНД № 2320/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-М.М.И.
 Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Потвърждава
Определение от 18.09.2018
в законна сила от 29.10.2018
Изтегли: Определение
31АНД № 2340/2018Производство по УБДХ Нарушител-А.А.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.09.2018
в законна сила от 20.09.2018
Изтегли: Решение
32АНД № 2342/2018Производство по УБДХОбвинител-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-Д.А.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.09.2018
в законна сила от 20.09.2018
Изтегли: Решение
33НОХД № 2410/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Л.Д.Л.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.09.2018
в законна сила от 18.09.2018
34НОХД № 94/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.С.Т.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.09.2018
в законна сила от 04.12.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
35НОХД № 1023/2018Документна измамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Я.Г.Ч.
Подсъдим-М.К.А.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.09.2018
Изтегли: Определение
36АНД № 1783/2018КАТЖалбоподател-Т.Д.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 19.09.2018
в законна сила от 17.10.2018
Изтегли: Решение
37АНД № 1809/2018КАТЖалбоподател-Т.Д.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 19.09.2018
в законна сила от 17.10.2018
Изтегли: Решение
38НОХД № 1862/2018Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.З.Й.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.09.2018
в законна сила от 05.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
39НОХД № 1746/2017Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.В.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 20.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
40НЧХД № 697/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-М.Г.М.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.09.2018
в законна сила от 18.10.2018
Изтегли: Определение
41АНД № 1649/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Б.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
42НОХД № 1704/2018Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ж.А.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.09.2018
в законна сила от 20.09.2018
Изтегли: Споразумение
43НОХД № 1719/2018Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Б.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 20.09.2018
в законна сила от 06.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
44НОХД № 1802/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.В.Г.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.09.2018
в законна сила от 20.09.2018
Изтегли: Споразумение
45НОХД № 1840/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.А.Х.
Подсъдим-Р.Д.А.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 20.09.2018
в законна сила от 06.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
46АНД № 2002/2018КАТЖалбоподател-В.Г.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.09.2018
Изтегли: Определение
47НОХД № 2064/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ц.С.Х.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 20.09.2018
в законна сила от 06.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
48АНД № 2151/2018ДАМТНЖалбоподател-СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ БЯЛО ПОЛЕ-2014
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.09.2018
Изтегли: Определение
49АНД № 2364/2018КАТЖалбоподател-В.Д.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.09.2018
Изтегли: Определение
50НОХД № 2435/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.Д.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.09.2018
в законна сила от 20.09.2018
Изтегли: Споразумение
51НОХД № 2468/2018Престъпления против горското стопанствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.А.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.09.2018
в законна сила от 20.09.2018
Изтегли: Споразумение
52АНД № 1126/2018КАТЖалбоподател-М.Ж.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.09.2018
в законна сила от 09.10.2018
Изтегли: Определение
53АНД № 1732/2018КАТЖалбоподател-Т.П.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 21.09.2018
Изтегли: Решение
54АНД № 1944/2018КАТЖалбоподател-Б.К.З.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 21.09.2018
в законна сила от 19.10.2018
Изтегли: Решение
55АНД № 1438/2018ИАААЖалбоподател-И.С.И.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 25.09.2018
в законна сила от 15.11.2018
Изтегли: Решение
56НОХД № 1961/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.М.Н.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 25.09.2018
в законна сила от 11.10.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
57АНД № 2037/2018КАТЖалбоподател-В.Н.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 25.09.2018
в законна сила от 01.11.2018
Изтегли: Решение
58АНД № 2098/2018ОбщиниЖалбоподател-ТЕРМО КОНТРОЛ 2000 ООД
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-изменено
Решение от 25.09.2018
в законна сила от 17.12.2018
Изтегли: Решение
59НОХД № 3669/2017Документна измамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.Д.Л.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 26.09.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
60АНД № 1386/2018КАТЖалбоподател-А.С.Л.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 26.09.2018
в законна сила от 13.12.2018
Изтегли: Решение
61АНД № 1686/2018КАТЖалбоподател-Б.Л.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.09.2018
Изтегли: Решение
62АНД № 1810/2018Министерство на културатаЖалбоподател-ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД
Админ.наказ.орган-МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 26.09.2018
Изтегли: Решение
63АНД № 2152/2018ДАМТНЖалбоподател-СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ БЯЛО ПОЛЕ-2014
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.09.2018
в законна сила от 03.11.2018
Изтегли: Определение
64АНД № 2217/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.И.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 26.09.2018
в законна сила от 12.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
65НОХД № 2456/2018ИзмамаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.Р.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.09.2018
в законна сила от 26.09.2018
Изтегли: Споразумение
66НОХД № 2467/2018Престъпления против младежтаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.М.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.09.2018
в законна сила от 26.09.2018
Изтегли: Споразумение
67НОХД № 2478/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Х.А.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.09.2018
в законна сила от 26.09.2018
Изтегли: Споразумение
68НОХД № 2479/2018ГрабежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.И.К.
Обвиняем-С.И.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.09.2018
в законна сила от 26.09.2018
Изтегли: Споразумение
69АНД № 1141/2018НАПЖалбоподател-СВОБОДНИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.09.2018
Изтегли: Решение
70АНД № 1818/2018ОбщиниЖалбоподател-В.А.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.09.2018
Изтегли: Решение
71АНД № 1830/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.С.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 27.09.2018
в законна сила от 13.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
72АНД № 1897/2018ОбщиниЖалбоподател-Д.М.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 27.09.2018
в законна сила от 24.11.2018
Изтегли: Решение
73НОХД № 2035/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.П.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.09.2018
в законна сила от 27.09.2018
Изтегли: Споразумение
74НОХД № 2105/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.Б.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 27.09.2018
в законна сила от 13.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
75НОХД № 2150/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.Г.А.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 27.09.2018
в законна сила от 13.10.2018
Изтегли: Решение Мотиви
76АНД № 1067/2018МВРЖалбоподател-Т.М.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 28.09.2018
Изтегли: Решение
77АНД № 1527/2018НАПЖалбоподател-МАРИЙКА СТОЙЧЕВА ЕТ
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.09.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
78АНД № 1965/2018КАТЖалбоподател-М.П.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.09.2018
в законна сила от 30.10.2018
Изтегли: Решение
79НОХД № 2109/2018Длъжностно присвояванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Р.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.09.2018
в законна сила от 06.10.2018
80АНД № 2133/2018МВРЖалбоподател-К.К.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.09.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
81АНД № 2538/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ИС - 11 ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.09.2018
в законна сила от 28.09.2018
Изтегли: Определение
82АНД № 1724/2018ДИТЖалбоподател-В.Г.Г.
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 30.09.2018
Изтегли: Решение
последна актуализация: 31.12.2018г. 06:03ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra