РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2018г. до 31.08.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1АНД № 1691/2018КАТЖалбоподател-Б.И.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 01.08.2018
Изтегли: Решение
2НОХД № 1609/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.С.С.
Подсъдим-Н.С.П.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 02.08.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
3АНД № 1946/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Н.П.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.08.2018
в законна сила от 18.08.2018
Изтегли: Решение Мотиви
4НОХД № 2046/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Р.Ш.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.08.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Споразумение
5НОХД № 2048/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Г.Г.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.08.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Споразумение
6НОХД № 2062/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.В.Д.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.08.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Споразумение
7НОХД № 2063/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.С.С.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.08.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Споразумение
8НОХД № 2069/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.А.Г.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.08.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Споразумение
9НОХД № 2070/2018ГрабежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.М.Ф.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.08.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Споразумение
10НОХД № 2071/2018ГрабежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.М.Ф.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.08.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Споразумение
11ЧНД № 1976/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Д.И.В.
 Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Отменя
Определение от 05.08.2018
в законна сила от 04.10.2018
Изтегли: Определение
12ЧНД № 1528/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-И.С.Г.
Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Потвърждава
Определение от 06.08.2018
в законна сила от 12.10.2018
Изтегли: Определение
13АНД № 2127/2018Производство по УБДХОбвинител-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-В.В.В.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.08.2018
в законна сила от 09.08.2018
Изтегли: Определение
14АНД № 2128/2018Производство по УБДХОбвинител-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-Т.С.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.08.2018
в законна сила от 09.08.2018
Изтегли: Определение
15АНД № 1733/2018КАТЖалбоподател-А.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 07.08.2018
в законна сила от 02.11.2018
Изтегли: Решение
16ЧНД № 2067/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.А.Ж.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Потвърждава
Определение от 07.08.2018
в законна сила от 19.09.2018
Изтегли: Определение
17ЧНД № 2108/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Д.Ц.И.
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Отменя
Определение от 07.08.2018
в законна сила от 10.10.2018
Изтегли: Определение
18НОХД № 2094/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.С.Й.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.08.2018
в законна сила от 08.08.2018
Изтегли: Споразумение
19НОХД № 2093/2018КражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Ж.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово определение
Определение от 09.08.2018
в законна сила от 25.08.2018
Изтегли: Определение
20НОХД № 2093/2018КражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Ж.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.08.2018
в законна сила от 09.08.2018
Изтегли: Споразумение
21ЧНД № 2161/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-М.М.М.
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Потвърждава
Определение от 09.08.2018
в законна сила от 13.09.2018
Изтегли: Определение
22ЧНД № 2167/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-М.А.М.
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Отменя
Определение от 10.08.2018
Изтегли: Определение
23НЧХД № 1845/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-С.Г.П.
 Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.08.2018
в законна сила от 04.09.2018
Изтегли: Определение
24НОХД № 2162/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.И.В.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.08.2018
в законна сила от 13.08.2018
Изтегли: Споразумение
25АНД № 2183/2018Производство по УБДХОбвинител-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-М.Б.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.08.2018
в законна сила от 15.08.2018
Изтегли: Решение
26АНД № 491/2018КАТЖалбоподател-В.Д.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.08.2018
в законна сила от 11.10.2018
Изтегли: Решение
27НОХД № 1930/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.М.Ч.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 15.08.2018
в законна сила от 31.08.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
28НОХД № 1973/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Б.П.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 15.08.2018
в законна сила от 31.08.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
29НОХД № 2176/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.Д.Й.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.08.2018
в законна сила от 15.08.2018
Изтегли: Споразумение
30ЧНД № 1951/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-М.И.И.
Страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Потвърждава
Определение от 16.08.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Определение
31НОХД № 2184/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Т.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.08.2018
в законна сила от 16.08.2018
Изтегли: Споразумение
32АНД № 1108/2018ИАААЖалбоподател-Д.Т.Д.
Админ.наказ.орган-ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 17.08.2018
в законна сила от 03.10.2018
Изтегли: Решение
33АНД № 1310/2018НАПЖалбоподател-ЕВРОГРЕЙД БГ ЕООД
Админ.наказ.орган-НАП ТД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 17.08.2018
в законна сила от 03.11.2018
Изтегли: Решение
34НЧХД № 1564/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Л.М.М.
Подсъдим-С.Д.Р.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово определение
Определение от 17.08.2018
в законна сила от 27.09.2018
Изтегли: Определение
35АНД № 1586/2018НАПЖалбоподател-ЕТ"МИХАИЛ МИХАЛЕВ-АЯКС"
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 17.08.2018
Изтегли: Решение
36НОХД № 2230/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Й.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.08.2018
в законна сила от 17.08.2018
Изтегли: Споразумение
37АНД № 1477/2018РДГЖалбоподател-С.Г.С.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 20.08.2018
Изтегли: Решение
38АНД № 1530/2018ОбщиниЖалбоподател-С.М.Ч.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 20.08.2018
в законна сила от 15.09.2018
Изтегли: Решение
39ЧНД № 2016/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-Н.С.М.
Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
 Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.08.2018
Изтегли: Определение
40НОХД № 2185/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.И.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 20.08.2018
в законна сила от 05.09.2018
Изтегли: Определение
41НОХД № 2185/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.И.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.08.2018
в законна сила от 20.08.2018
Изтегли: Споразумение
42НОХД № 2215/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.К.К.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.08.2018
в законна сила от 20.08.2018
Изтегли: Споразумение
43НОХД № 2240/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.В.Н.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.08.2018
в законна сила от 20.08.2018
Изтегли: Споразумение
44АНД № 1524/2018НАПЖалбоподател-МАРИЙКА СТОЙЧЕВА ЕТ
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 22.08.2018
в законна сила от 19.09.2018
Изтегли: Решение
45НОХД № 2013/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.И.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 22.08.2018
в законна сила от 08.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
46НОХД № 2028/2018Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ж.Г.В.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 22.08.2018
в законна сила от 08.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
47НОХД № 2239/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.А.Г.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.08.2018
в законна сила от 23.08.2018
Изтегли: Споразумение
48НОХД № 2241/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ц.М.Ф.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.08.2018
в законна сила от 23.08.2018
Изтегли: Споразумение
49НОХД № 2256/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.В.Ф.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.08.2018
в законна сила от 23.08.2018
Изтегли: Споразумение
50АНД № 1384/2018КАТЖалбоподател-А.С.Л.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 24.08.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Решение
51АНД № 1555/2018МВРЖалбоподател-И.А.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 24.08.2018
Изтегли: Решение
52АНД № 1690/2018КАТЖалбоподател-М.Р.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 24.08.2018
Изтегли: Решение
53АНД № 2059/2018КАТЖалбоподател-В.Х.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.08.2018
в законна сила от 31.10.2018
Изтегли: Определение
54НОХД № 2231/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Р.Н.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.08.2018
в законна сила от 27.08.2018
Изтегли: Споразумение
55НОХД № 2255/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.К.Ч.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.08.2018
в законна сила от 27.08.2018
Изтегли: Споразумение
56НОХД № 2285/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.И.Е.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.08.2018
в законна сила от 27.08.2018
Изтегли: Споразумение
57АНД № 1891/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Т.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.08.2018
в законна сила от 14.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
58НОХД № 2301/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.С.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.08.2018
в законна сила от 29.08.2018
Изтегли: Споразумение
59НОХД № 2302/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Г.Е.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.08.2018
в законна сила от 29.08.2018
Изтегли: Споразумение
60АНД № 2307/2018НАПЖалбоподател-З.В.Д.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.08.2018
в законна сила от 15.09.2018
Изтегли: Определение
61НОХД № 2308/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.И.Т.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.08.2018
в законна сила от 29.08.2018
Изтегли: Споразумение
62АНД № 1227/2018НАПЖалбоподател-А.З.Р.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 30.08.2018
в законна сила от 26.09.2018
Изтегли: Решение
63АНД № 2187/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.С.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.08.2018
в законна сила от 15.09.2018
Изтегли: Решение Мотиви
64НОХД № 2319/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.С.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.08.2018
в законна сила от 30.08.2018
Изтегли: Споразумение
65НОХД № 2321/2018ИзмамаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.В.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.08.2018
в законна сила от 30.08.2018
Изтегли: Споразумение
66АНД № 2341/2018Производство по УБДХОбвинител-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-С.А.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.08.2018
в законна сила от 04.09.2018
Изтегли: Решение
последна актуализация: 30.11.2018г. 06:03ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra