РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2018г. до 31.07.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1НЧХД № 1241/2017Обида и квалифицирана обидаТъжител-Й.М.Й.
Подсъдим-Я.Г.Я.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 02.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
2НОХД № 669/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 02.07.2018
в законна сила от 18.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
3АНД № 1014/2018КАТЖалбоподател-Н.Р.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 02.07.2018
в законна сила от 21.07.2018
Изтегли: Решение
4АНД № 1050/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-КОМСЕД АД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 02.07.2018
в законна сила от 01.08.2018
Изтегли: Решение
5ЧНД № 1475/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Д.И.П.
 Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Отменя
Определение от 02.07.2018
в законна сила от 01.10.2018
Изтегли: Определение
6НОХД № 1535/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.В.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.07.2018
в законна сила от 02.07.2018
Изтегли: Споразумение
7НОХД № 365/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 03.07.2018
в законна сила от 19.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
8АНД № 806/2018КАТЖалбоподател-Н.И.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 03.07.2018
Изтегли: Решение
9АНД № 1298/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 03.07.2018
Изтегли: Решение
10НОХД № 1771/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Б.Й.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.07.2018
в законна сила от 03.07.2018
Изтегли: Споразумение
11АНД № 1538/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.Д.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.07.2018
в законна сила от 20.07.2018
Изтегли: Решение Мотиви
12НОХД № 1773/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.Д.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.07.2018
в законна сила от 04.07.2018
Изтегли: Споразумение
13НЧХД № 3626/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Я.П.Г.
Подсъдим-П.А.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 05.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
14АНД № 1020/2018КАТЖалбоподател-П.В.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Админ.наказ.орган-СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.07.2018
в законна сила от 31.07.2018
Изтегли: Определение
15АНД № 1192/2018РДГЖалбоподател-Р.Н.К.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 05.07.2018
Изтегли: Решение
16АНД № 1571/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Г.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.07.2018
в законна сила от 21.07.2018
Изтегли: Решение Мотиви
17НОХД № 1801/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Д.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.07.2018
в законна сила от 05.07.2018
Изтегли: Споразумение
18НОХД № 1804/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.И.К.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.07.2018
в законна сила от 05.07.2018
Изтегли: Споразумение
19АНД № 252/2018КАТЖалбоподател-В.Х.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.07.2018
в законна сила от 27.07.2018
Изтегли: Решение
20АНД № 798/2018КАТЖалбоподател-С.М.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 09.07.2018
в законна сила от 01.08.2018
Изтегли: Решение
21АНД № 1365/2018ДАМТНЖалбоподател-МИРАЖ-КИРЕВИ АТАНАСОВ И СИЕ СД
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.07.2018
Изтегли: Решение
22АНД № 1440/2018КАТЖалбоподател-И.В.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.07.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Решение
23АНД № 1520/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-К.Г.Т.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Решение
24НОХД № 1739/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.М.Р.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.07.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Споразумение
25НОХД № 1799/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Х.Х.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.07.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Споразумение
26НОХД № 1806/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.В.Х.
Обвиняем-М.В.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.07.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Споразумение
27НОХД № 1829/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.В.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.07.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Споразумение
28НОХД № 1832/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.Р.Ж.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.07.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Споразумение
29АНД № 3427/2017ДАМТНЖалбоподател-ВЕТИМ КОМЕРС ЕООД
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.07.2018
Изтегли: Решение
30АНД № 422/2018ОбщиниЖалбоподател-Е.Е.М.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.07.2018
в законна сила от 01.08.2018
Изтегли: Решение
31АНД № 1082/2018КАТЖалбоподател-А.К.Е.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.07.2018
Изтегли: Решение
32НОХД № 1831/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.В.В.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.07.2018
в законна сила от 10.07.2018
Изтегли: Споразумение
33АНД № 1853/2018КАТЖалбоподател-И.Т.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.07.2018
в законна сила от 10.07.2018
Изтегли: Определение
34НЧХД № 632/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-П.И.П.
Подсъдим-И.Д.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.07.2018
в законна сила от 01.08.2018
Изтегли: Определение
35АНД № 1461/2018КАТЖалбоподател-А.С.Л.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 11.07.2018
Изтегли: Решение
36АНД № 1646/2018КАТЖалбоподател-Н.Р.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.07.2018
в законна сила от 31.07.2018
Изтегли: Определение
37АНД № 1883/2018Производство по УБДХОбвинител-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-Г.Д.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 11.07.2018
в законна сила от 13.07.2018
Изтегли: Решение
38АНД № 583/2018ИАААЖалбоподател-РАДИКАЛ БГ ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.07.2018
Изтегли: Решение
39НОХД № 757/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.Д.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 12.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
40АНД № 803/2018ДИТЖалбоподател-ОСАНА 96 ООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-изменено
Решение от 12.07.2018
Изтегли: Решение
41АНД № 900/2018ИАААЖалбоподател-ВЕЛИТРАНС 03 ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.07.2018
в законна сила от 04.08.2018
Изтегли: Решение
42АНД № 934/2018ОбщиниЖалбоподател-Е.В.Б.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.07.2018
в законна сила от 18.08.2018
Изтегли: Решение
43АНД № 1173/2018КАТЖалбоподател-С.А.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
в законна сила от 06.10.2018
Изтегли: Определение
44АНД № 1250/2018ОбщиниЖалбоподател-В.Р.В.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.07.2018
Изтегли: Решение
45АНД № 1429/2018КАТЖалбоподател-Л.Х.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.07.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Решение
46АНД № 1463/2018КАТЖалбоподател-М.Р.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.07.2018
в законна сила от 24.08.2018
Изтегли: Решение
47АНД № 1529/2018ОбщиниЖалбоподател-Б.Н.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.07.2018
в законна сила от 01.08.2018
Изтегли: Решение
48АНД № 1561/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.И.Г.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.07.2018
в законна сила от 28.07.2018
Изтегли: Решение Мотиви
49НОХД № 1695/2018Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривовеВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.Г.Ж.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово определение
Определение от 12.07.2018
в законна сила от 28.07.2018
Изтегли: Определение
50НОХД № 1803/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.С.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.07.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Споразумение
51НОХД № 1805/2018Квалифицирани състави на хулиганствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.В.Т.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.07.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Споразумение
52НОХД № 1808/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.К.С.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.07.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Споразумение
53НОХД № 1841/2018Трафик на хора - чл.159б НКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.И.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.07.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Споразумение
54НОХД № 1859/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Д.Г.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.07.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Споразумение
55НОХД № 1861/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.В.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.07.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Споразумение
56НОХД № 1864/2018ИзмамаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.07.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Споразумение
57АНД № 1054/2018ОбщиниЖалбоподател-Б.Н.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 13.07.2018
в законна сила от 18.08.2018
Изтегли: Решение
58АНД № 1069/2018МВРЖалбоподател-Н.К.Н.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 13.07.2018
Изтегли: Решение
59АНД № 1339/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Д.Р.Д.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 13.07.2018
Изтегли: Решение
60АНД № 1928/2018Производство по УБДХОбвинител-ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-К.С.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.07.2018
в законна сила от 17.07.2018
Изтегли: Решение
61АНД № 1036/2018МВРЖалбоподател-И.С.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.07.2018
в законна сила от 16.07.2018
Изтегли: Определение
62НЧХД № 3697/2017Лека телесна повредаТъжител-Н.Т.Н.
Подсъдим-И.Ж.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 17.07.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
63АНД № 1229/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ЕТ"ВИКИНГ СЕРВИЗ - СТЕФАН СТЕФАНОВ"
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 17.07.2018
в законна сила от 11.08.2018
Изтегли: Решение
64НОХД № 1468/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Т.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 17.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
65НОХД № 1876/2018ИзмамаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.С.С.
Обвиняем-С.Д.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.07.2018
в законна сила от 17.07.2018
Изтегли: Споразумение
66НОХД № 1888/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-З.С.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.07.2018
в законна сила от 17.07.2018
Изтегли: Споразумение
67НОХД № 1889/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Г.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.07.2018
в законна сила от 17.07.2018
Изтегли: Споразумение
68НОХД № 1931/2018Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.В.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.07.2018
в законна сила от 17.07.2018
Изтегли: Споразумение
69АНД № 1952/2018ИАААЖалбоподател-Я.И.Т.
Админ.наказ.орган-ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОО"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТ. ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.07.2018
в законна сила от 17.07.2018
Изтегли: Определение
70АНД № 1954/2018Производство по УБДХОбвинител-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-С.Т.А.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.07.2018
в законна сила от 19.07.2018
Изтегли: Решение
71АНД № 1085/2018КАТЖалбоподател-И.Д.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.07.2018
в законна сила от 24.08.2018
Изтегли: Решение
72АНД № 1471/2018МВРЖалбоподател-Т.Ж.Д.
 Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.07.2018
Изтегли: Определение
73АНД № 936/2018КАТЖалбоподател-Х.Д.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.07.2018
в законна сила от 21.09.2018
Изтегли: Определение
74НОХД № 1017/2018Престъпления против кредиторитеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.А.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.07.2018
в законна сила от 04.08.2018
Изтегли: Решение Мотиви
75АНД № 1558/2018КАТЖалбоподател-Г.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 19.07.2018
в законна сила от 24.08.2018
Изтегли: Решение
76АНД № 1770/2018КАТЖалбоподател-В.Г.Д.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.07.2018
Изтегли: Определение
77НОХД № 1838/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.В.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.07.2018
в законна сила от 07.08.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
78АНД № 1055/2018ОбщиниЖалбоподател-Б.Н.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 20.07.2018
в законна сила от 18.08.2018
Изтегли: Решение
79АНД № 1153/2018МВРЖалбоподател-В.П.С.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 20.07.2018
в законна сила от 22.08.2018
Изтегли: Решение
80АНД № 1247/2018ОбщиниЖалбоподател-Т.М.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 20.07.2018
Изтегли: Решение
81АНД № 1439/2018ОбщиниЖалбоподател-М.М.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.07.2018
Изтегли: Решение
82АНД № 1462/2018КАТЖалбоподател-Е.В.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.07.2018
в законна сила от 24.08.2018
Изтегли: Решение
83АНД № 1531/2018ОбщиниЖалбоподател-К.Т.Ц.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 20.07.2018
в законна сила от 18.08.2018
Изтегли: Решение
84АНД № 1687/2018КАТЖалбоподател-В.Г.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.07.2018
Изтегли: Решение
85НОХД № 1977/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Х.И.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.07.2018
в законна сила от 20.07.2018
Изтегли: Споразумение
86АНД № 1478/2018РДГЖалбоподател-С.Г.С.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-изменено
Решение от 21.07.2018
Изтегли: Решение
87АНД № 819/2018КАТЖалбоподател-М.В.Ф.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 23.07.2018
в законна сила от 05.10.2018
Изтегли: Решение
88ЧНД № 1705/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-ЛУВИЛУКС ЕООД - ГАБРОВО
Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
 Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Отменя
Определение от 23.07.2018
в законна сила от 30.08.2018
Изтегли: Определение
89НОХД № 1948/2018ХулиганствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.С.Х.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.07.2018
в законна сила от 23.07.2018
Изтегли: Споразумение
90АНД № 2011/2018ОбщиниЖалбоподател-В.Д.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.07.2018
в законна сила от 23.07.2018
Изтегли: Определение
91НОХД № 2014/2018ИзмамаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.М.П.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 24.07.2018
в законна сила от 24.07.2018
Изтегли: Споразумение
92НОХД № 2017/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.С.Т.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 24.07.2018
в законна сила от 24.07.2018
Изтегли: Споразумение
93АНД № 1875/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Г.В.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 25.07.2018
в законна сила от 10.08.2018
Изтегли: Решение Мотиви
94АНД № 1736/2018КАТЖалбоподател-Ю.Т.Е.
Админ.наказ.орган-ОД МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 26.07.2018
в законна сила от 15.09.2018
Изтегли: Решение
95АНД № 823/2018РДГЖалбоподател-Х.Н.Д.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-изменено
Решение от 27.07.2018
в законна сила от 27.09.2018
Изтегли: Решение
96АНД № 1089/2018ОбщиниЖалбоподател-Т.Т.Т.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 27.07.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Решение
97АНД № 1785/2018МВРЖалбоподател-Н.Г.Т.
Админ.наказ.орган-ВТОРО РУ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 27.07.2018
в законна сила от 06.09.2018
Изтегли: Решение
98НОХД № 1999/2018Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденциятаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.Е.А.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.07.2018
в законна сила от 27.07.2018
Изтегли: Споразумение
99АНД № 1850/2018КАТЖалбоподател-М.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-изменено
Решение от 29.07.2018
Изтегли: Решение
100НОХД № 1996/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.А.А.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.07.2018
в законна сила от 30.07.2018
Изтегли: Споразумение
101НОХД № 2012/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.И.М.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.07.2018
в законна сила от 30.07.2018
Изтегли: Споразумение
последна актуализация: 31.10.2018г. 06:02ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra