РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2018г. до 30.06.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1ЧНД № 180/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-К.М.Г.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 01.06.2018
Изтегли: Определение
2АНД № 298/2018Агенция "Митници"Жалбоподател-ЕКОПЕТРОЛ ЕООД
Админ.наказ.орган-МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 01.06.2018
Изтегли: Решение
3АНД № 723/2018КРСЖалбоподател-АЛФА НЕТ БГ ЕООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 01.06.2018
в законна сила от 17.07.2018
Изтегли: Определение
4АНД № 795/2018МВРЖалбоподател-Г.В.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 01.06.2018
в законна сила от 12.09.2018
Изтегли: Решение
5АНД № 824/2018РДГЖалбоподател-Х.Н.Д.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 01.06.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Определение
6НОХД № 1143/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.С.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 01.06.2018
в законна сила от 19.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
7АНД № 1187/2018НАПЖалбоподател-МЕЧИ КЛАДЕНЕЦ ООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 01.06.2018
в законна сила от 22.06.2018
Изтегли: Решение
8НОХД № 1387/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Н.А.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.06.2018
в законна сила от 01.06.2018
Изтегли: Определение
9НОХД № 1447/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 01.06.2018
в законна сила от 01.06.2018
Изтегли: Споразумение
10НОХД № 1629/2017Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.С.Т.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 04.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
11НЧХД № 23/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-С.Т.М.
Подсъдим-Ж.П.Ж.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 04.06.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
12АНД № 142/2018НАПЖалбоподател-ГРАУНД 2011 ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.06.2018
Изтегли: Решение
13НОХД № 1101/2018Блудство с лице, ненавършило 14 г.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Л.Г.Ф.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 04.06.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
14АНД № 1350/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.С.Б.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 04.06.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Решение Мотиви
15НОХД № 1483/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.Д.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.06.2018
в законна сила от 04.06.2018
Изтегли: Споразумение
16НОХД № 1484/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.М.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.06.2018
в законна сила от 04.06.2018
Изтегли: Споразумение
17НОХД № 1485/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.В.П.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.06.2018
в законна сила от 04.06.2018
Изтегли: Споразумение
18АНД № 1508/2018Производство по УБДХ Нарушител-М.И.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.06.2018
в законна сила от 06.06.2018
Изтегли: Решение
19АНД № 1358/2018НАПЖалбоподател-КАЛИСТОГА ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 05.06.2018
в законна сила от 27.06.2018
Изтегли: Решение
20НОХД № 1465/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.В.В.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.06.2018
в законна сила от 05.06.2018
Изтегли: Споразумение
21НОХД № 1467/2018Престъпления против младежтаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.А.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.06.2018
в законна сила от 05.06.2018
Изтегли: Споразумение
22НОХД № 1492/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Б.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.06.2018
в законна сила от 05.06.2018
Изтегли: Споразумение
23НОХД № 1498/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.Д.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.06.2018
в законна сила от 05.06.2018
Изтегли: Споразумение
24НОХД № 1499/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.П.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.06.2018
в законна сила от 05.06.2018
Изтегли: Споразумение
25НОХД № 1200/2018КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Р.Б.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 06.06.2018
в законна сила от 22.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
26АНД № 1309/2018НАПЖалбоподател-ЕВРОГРЕЙД БГ ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.06.2018
Изтегли: Решение
27АНД № 1338/2018ДИТЖалбоподател-КОИ "РАЛИЦА"
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.06.2018
в законна сила от 06.07.2018
Изтегли: Решение
28НОХД № 1393/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-З.С.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 06.06.2018
в законна сила от 06.06.2018
Изтегли: Споразумение
29НОХД № 1518/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Й.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 06.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
30ЧНД № 1528/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-И.С.Г.
Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.06.2018
Изтегли: Определение
31НОХД № 2068/2017Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Т.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 07.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
32НОХД № 3687/2017Длъжностно присвояванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Р.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 07.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
33АНД № 856/2018МВРЖалбоподател-П.Х.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 07.06.2018
в законна сила от 27.07.2018
Изтегли: Решение
34НЧХД № 1030/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-В.П.Г.
Подсъдим-А.А.О.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.06.2018
в законна сила от 23.06.2018
Изтегли: Определение
35НОХД № 1500/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Н.Н.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.06.2018
в законна сила от 07.06.2018
Изтегли: Споразумение
36НОХД № 1516/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.Д.С.
Подсъдим-С.С.А.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.06.2018
в законна сила от 07.06.2018
Изтегли: Споразумение
37НОХД № 1536/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-З.А.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.06.2018
в законна сила от 07.06.2018
Изтегли: Споразумение
38НОХД № 1537/2018Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служителВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.И.Й.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.06.2018
в законна сила от 07.06.2018
Изтегли: Споразумение
39АНД № 1464/2018КАТЖалбоподател-БУЛСАТКОМ АД
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.06.2018
в законна сила от 05.07.2018
Изтегли: Определение
40НОХД № 1509/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.М.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.06.2018
в законна сила от 08.06.2018
Изтегли: Споразумение
41НОХД № 1534/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Г.Т.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.06.2018
в законна сила от 08.06.2018
Изтегли: Споразумение
42АНД № 1578/2018Производство по УБДХОбвинител-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-П.С.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 08.06.2018
в законна сила от 12.06.2018
Изтегли: Решение
43АНД № 3101/2017ОбщиниЖалбоподател-И.Ж.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 11.06.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Решение
44НОХД № 3330/2017Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.М.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 11.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
45НОХД № 3658/2017Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.М.М.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.06.2018
в законна сила от 27.06.2018
Изтегли: Решение Мотиви
46НОХД № 421/2018Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начинОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Е.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 11.06.2018
в законна сила от 27.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
47АНД № 594/2018КАТЖалбоподател-Д.Г.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 11.06.2018
Изтегли: Решение
48АНД № 793/2018КАТЖалбоподател-П.Й.З.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 11.06.2018
Изтегли: Решение
49АНД № 1327/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-НАП ТД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 11.06.2018
Изтегли: Решение
50АНД № 1361/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 11.06.2018
Изтегли: Решение
51АНД № 530/2018КАТЖалбоподател-В.Н.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 12.06.2018
в законна сила от 10.07.2018
Изтегли: Решение
52АНД № 589/2018КАТЖалбоподател-В.И.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 12.06.2018
Изтегли: Решение
53АНД № 641/2018КАТЖалбоподател-М.И.Б.
Админ.наказ.орган-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 12.06.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Решение
54АНД № 700/2018КАТЖалбоподател-К.Ц.Ж.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.06.2018
Изтегли: Решение
55АНД № 1400/2018МВРЖалбоподател-П.П.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.06.2018
в законна сила от 27.06.2018
Изтегли: Определение
56НОХД № 1559/2018ГрабежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.С.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.06.2018
в законна сила от 12.06.2018
Изтегли: Споразумение
57НОХД № 1560/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.Л.Т.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.06.2018
в законна сила от 12.06.2018
Изтегли: Споразумение
58НЧХД № 258/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Д.И.Д.
Тъжител-А.Р.
Подсъдим-М.Ж.Ж.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.06.2018
в законна сила от 13.09.2018
Изтегли: Определение
59АНД № 585/2018ИАААЖалбоподател-РАДИКАЛ БГ ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.06.2018
Изтегли: Определение
60НОХД № 659/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.Д.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 13.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
61АНД № 1129/2018МВРЖалбоподател-П.С.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 13.06.2018
Изтегли: Решение
62НОХД № 1348/2018Съвкупление с лице, ненавършило 14г. или с лице, навършило 14 г., неразбиращо свойството и значението на извършенотоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 13.06.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
63АНД № 1407/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.С.Ч.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.06.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Решение Мотиви
64НОХД № 1582/2018Причиняване на смърт по непредпазливост в транспортаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Ц.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.06.2018
в законна сила от 13.06.2018
Изтегли: Споразумение
65НОХД № 1583/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Г.Т.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.06.2018
в законна сила от 13.06.2018
Изтегли: Споразумение
66АНД № 963/2018РДГЖалбоподател-С.А.С.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-изменено
Решение от 14.06.2018
в законна сила от 10.07.2018
Изтегли: Решение
67АНД № 1056/2018ОбщиниЖалбоподател-Б.Н.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-изменено
Решение от 14.06.2018
Изтегли: Решение
68АНД № 1256/2018КАТЖалбоподател-Б.Т.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.06.2018
Изтегли: Решение
69АНД № 1257/2018КАТЖалбоподател-П.М.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.06.2018
Изтегли: Решение
70АНД № 1299/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.06.2018
Изтегли: Решение
71АНД № 1326/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.06.2018
Изтегли: Решение
72АНД № 1405/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-А.К.А.
Админ.наказ.орган-НОИ - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 14.06.2018
в законна сила от 18.07.2018
Изтегли: Решение
73АНД № 1433/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.06.2018
Изтегли: Решение
74АНД № 1434/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.06.2018
Изтегли: Решение
75НОХД № 1572/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.С.И.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.06.2018
в законна сила от 14.06.2018
Изтегли: Споразумение
76НОХД № 1594/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Х.Д.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.06.2018
в законна сила от 14.06.2018
Изтегли: Споразумение
77НОХД № 1599/2018КражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.А.З.
Обвиняем-М.С.М.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.06.2018
в законна сила от 14.06.2018
Изтегли: Споразумение
78НОХД № 1607/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.М.Й.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.06.2018
в законна сила от 14.06.2018
Изтегли: Споразумение
79АНД № 522/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-АРСТ ООД
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 15.06.2018
в законна сила от 10.07.2018
Изтегли: Решение
80АНД № 1070/2018МВРЖалбоподател-Т.Б.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 15.06.2018
Изтегли: Решение
81АНД № 1636/2018Производство по УБДХОбвинител-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-К.Д.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 15.06.2018
в законна сила от 19.06.2018
Изтегли: Решение
82АНД № 1188/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.Х.Р.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 17.06.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Решение
83АНД № 100/2018Патентно ведомствоЖалбоподател-И.Г.Д.
Админ.наказ.орган-ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.06.2018
в законна сила от 28.07.2018
Изтегли: Решение
84АНД № 467/2018ОбщиниЖалбоподател-А.Р.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 18.06.2018
в законна сила от 06.09.2018
Изтегли: Решение
85НОХД № 608/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.А.И.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 18.06.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
86НОХД № 608/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.А.И.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.06.2018
в законна сила от 18.06.2018
Изтегли: Споразумение
87АНД № 812/2018Агенция "Митници"Жалбоподател-П.Г.П.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
88АНД № 1068/2018МВРЖалбоподател-Н.К.Н.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
89АНД № 1078/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Г.С.С.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
90АНД № 1087/2018Агенция "Митници"Жалбоподател-ПАНАЙОТ ГОЧЕВ ПАНАЙОТОВ ЕТ
Админ.наказ.орган-МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
91АНД № 1140/2018ДИТЖалбоподател-К.И.А.
Админ.наказ.орган-ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
92АНД № 1194/2018МВРЖалбоподател-Н.П.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.06.2018
в законна сила от 20.07.2018
Изтегли: Решение
93АНД № 1231/2018КАТЖалбоподател-А.И.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
94АНД № 1351/2018КАТЖалбоподател-И.Н.Н.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.06.2018
Изтегли: Определение
95НОХД № 1456/2018Престъпления против кредиторитеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Й.Г.Й.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.06.2018
в законна сила от 18.06.2018
Изтегли: Споразумение
96НОХД № 1595/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Ж.Г.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.06.2018
в законна сила от 04.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
97АНД № 853/2018ДИТЖалбоподател-Г.А.Г.
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 19.06.2018
Изтегли: Решение
98НОХД № 1016/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.П.П.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 19.06.2018
в законна сила от 19.06.2018
Изтегли: Споразумение
99НЧХД № 1084/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-И.Д.П.
Подсъдим-С.Ж.П.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.06.2018
в законна сила от 05.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
100НЧХД № 1618/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-И.Н.И.
Подсъдим-И.Д.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Разпореждане от 19.06.2018
Изтегли: Разпореждане
101АНД № 672/2018ИАААЖалбоподател-Б.А.Д.
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 20.06.2018
в законна сила от 03.08.2018
Изтегли: Решение
102АНД № 799/2018МВРЖалбоподател-Н.К.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 20.06.2018
в законна сила от 19.07.2018
Изтегли: Решение
103АНД № 1086/2018ОбщиниЖалбоподател-Т.Т.Т.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 20.06.2018
в законна сила от 19.07.2018
Изтегли: Решение
104АНД № 1300/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.06.2018
Изтегли: Решение
105АНД № 1432/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.06.2018
Изтегли: Решение
106НОХД № 1632/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Е.К.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.06.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Споразумение
107НОХД № 1634/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Ц.В.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.06.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Споразумение
108НОХД № 1639/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.И.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.06.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Споразумение
109АНД № 537/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-РИТЪМ 3 ООД
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 21.06.2018
Изтегли: Решение
110НОХД № 1311/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.К.А.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово определение
Определение от 21.06.2018
в законна сила от 07.07.2018
Изтегли: Определение
111НОХД № 1313/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.А.Н.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 21.06.2018
в законна сила от 07.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
112АНД № 1448/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.И.И.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.06.2018
в законна сила от 07.07.2018
Изтегли: Решение Мотиви
113АНД № 1466/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-З.П.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.06.2018
в законна сила от 07.07.2018
Изтегли: Решение Мотиви
114НОХД № 1638/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.В.К.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 21.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
115НОХД № 1642/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.П.К.
Подсъдим-Й.П.К.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.06.2018
в законна сила от 21.06.2018
Изтегли: Споразумение
116НОХД № 1650/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Х.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.06.2018
в законна сила от 21.06.2018
Изтегли: Споразумение
117НОХД № 381/2018Квалифицирани състави на хулиганствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-РАДНЕВО
Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.И.П.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 22.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
118НОХД № 870/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ю.А.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.06.2018
в законна сила от 10.07.2018
Изтегли: Решение Мотиви
119НОХД № 1648/2018Привилегирован състав на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.И.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.06.2018
в законна сила от 22.06.2018
Изтегли: Споразумение
120НОХД № 1693/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.В.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.06.2018
в законна сила от 22.06.2018
Изтегли: Споразумение
121НОХД № 95/2018Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.И.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 25.06.2018
в законна сила от 11.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
122НОХД № 168/2018Длъжностно присвояванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.П.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 25.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
123АНД № 1340/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-М.П.Ж.
Админ.наказ.орган-НОИ - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
124НОХД № 1404/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.В.И.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 25.06.2018
в законна сила от 11.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
125АНД № 1428/2018КАТЖалбоподател-М.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 25.06.2018
в законна сила от 20.07.2018
Изтегли: Решение
126НОХД № 1486/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.А.И.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 25.06.2018
в законна сила от 11.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
127НОХД № 1565/2018Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Р.Ж.
Подсъдим-Г.Н.П.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.06.2018
128АНД № 1596/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.К.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
в законна сила от 11.07.2018
Изтегли: Решение Мотиви
129НОХД № 1663/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Г.И.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.06.2018
в законна сила от 25.06.2018
Изтегли: Споразумение
130НОХД № 1665/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Й.С.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.06.2018
в законна сила от 25.06.2018
Изтегли: Споразумение
131НОХД № 1695/2018Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривовеВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.Г.Ж.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.06.2018
в законна сила от 25.06.2018
Изтегли: Споразумение
132НОХД № 1702/2018Престъпления против младежтаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.Г.Г.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.06.2018
в законна сила от 25.06.2018
Изтегли: Споразумение
133АНД № 3408/2017КАТЖалбоподател-С.Д.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 26.06.2018
Изтегли: Решение
134НОХД № 3479/2017ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.В.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 26.06.2018
в законна сила от 15.09.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
135АНД № 698/2018КАТЖалбоподател-М.М.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 26.06.2018
Изтегли: Решение
136АНД № 1230/2018КАТЖалбоподател-И.С.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-изменено
Решение от 26.06.2018
в законна сила от 19.07.2018
Изтегли: Решение
137НЧХД № 1272/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-С.Г.П.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.06.2018
Изтегли: Определение
138АНД № 1579/2018КАТЖалбоподател-АВТОНОМНА КОМПАНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ БУКУРЕЩ-РА
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.06.2018
в законна сила от 16.08.2018
Изтегли: Определение
139АНД № 1585/2018НАПЖалбоподател-ЕТ"МИХАИЛ МИХАЛЕВ-АЯКС"
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 26.06.2018
Изтегли: Решение
140НОХД № 1694/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.В.М.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.06.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Споразумение
141АНД № 244/2018ДИТЖалбоподател-СТРОЙКОМЕРС ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-изменено
Решение от 27.06.2018
в законна сила от 08.08.2018
Изтегли: Решение
142АНД № 245/2018ДИТЖалбоподател-СТРОЙКОМЕРС ЕООД
Админ.наказ.орган-ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.06.2018
в законна сила от 08.08.2018
Изтегли: Решение
143НЧХД № 600/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-К.П.Д.
Подсъдим-К.К.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 27.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
144АНД № 667/2018КАТЖалбоподател-Т.Р.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.06.2018
Изтегли: Решение
145АНД № 854/2018ДИТЖалбоподател-Г.А.Г.
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.06.2018
Изтегли: Решение
146АНД № 855/2018ДИТЖалбоподател-Г.А.Г.
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.06.2018
Изтегли: Решение
147НОХД № 909/2018Квалифицирани състави на телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.З.З.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.06.2018
в законна сила от 14.08.2018
148АНД № 1077/2018ИАААЖалбоподател-И.Г.Г.
Админ.наказ.орган-ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.06.2018
в законна сила от 01.08.2018
Изтегли: Решение
149НОХД № 1098/2018Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.Д.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 27.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
150АНД № 1128/2018КАТЖалбоподател-С.Х.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-изменено
Решение от 27.06.2018
в законна сила от 21.07.2018
Изтегли: Решение
151АНД № 1267/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.06.2018
Изтегли: Решение
152АНД № 1329/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.06.2018
Изтегли: Решение
153НОХД № 1608/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.С.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 27.06.2018
в законна сила от 13.07.2018
Изтегли: Решение Мотиви
154АНД № 1667/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Г.А.П.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.06.2018
в законна сила от 27.06.2018
Изтегли: Определение
155АНД № 48/2018КАТЖалбоподател-Б.А.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-изменено
Решение от 28.06.2018
Изтегли: Решение
156АНД № 859/2018МВРЖалбоподател-С.В.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 28.06.2018
в законна сила от 21.07.2018
Изтегли: Решение
157НОХД № 1159/2018Противозаконно отнемане на МПСОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.Д.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.06.2018
в законна сила от 14.07.2018
158АНД № 1185/2018НАПЖалбоподател-Н.Н.И.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.06.2018
в законна сила от 20.07.2018
Изтегли: Решение
159АНД № 1232/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.06.2018
Изтегли: Решение
160АНД № 1297/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.06.2018
Изтегли: Решение
161АНД № 1301/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.06.2018
Изтегли: Решение
162АНД № 1328/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-НАП ТД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.06.2018
Изтегли: Решение
163АНД № 1360/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.06.2018
Изтегли: Решение
164НОХД № 1363/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.С.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.06.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Споразумение
165АНД № 1435/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.06.2018
Изтегли: Решение
166НОХД № 1472/2018Квалифицирани състави на измамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.И.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 28.06.2018
в законна сила от 14.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
167АНД № 1501/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.С.Г.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.06.2018
в законна сила от 14.07.2018
Изтегли: Решение Мотиви
168НОХД № 1716/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Г.П.
Обвиняем-Д.В.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.06.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Споразумение
169НОХД № 1717/2018ХулиганствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Й.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.06.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Споразумение
170НОХД № 1718/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.А.Ж.
Обвиняем-С.А.Ж.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.06.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Споразумение
171НОХД № 1720/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Н.Х.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.06.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Споразумение
172НОХД № 1725/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.К.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.06.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Споразумение
173НОХД № 1737/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.С.Н.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.06.2018
Изтегли: Определение
174НОХД № 1738/2018Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Р.Н.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.06.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Споразумение
175НОХД № 1744/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.И.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.06.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Споразумение
176НОХД № 1726/2018Документни престъпленияВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Т.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.06.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Споразумение
последна актуализация: 30.09.2018г. 06:03ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra