РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2018г. до 31.05.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1АНД № 642/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-СИ БИ ЕС ООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 02.05.2018
в законна сила от 13.07.2018
Изтегли: Решение
2НОХД № 850/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Ф.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 02.05.2018
в законна сила от 18.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
3АНД № 913/2018РИОСВЖалбоподател-С.А.С.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.05.2018
Изтегли: Определение
4АНД № 914/2018КАТЖалбоподател-П.С.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.05.2018
в законна сила от 18.05.2018
Изтегли: Определение
5ЧНД № 962/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-И.Г.Т.
 Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Отменя
Определение от 02.05.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Определение
6АНД № 978/2018КАТЖалбоподател-А.И.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 02.05.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Решение
7НОХД № 1151/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Л.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.05.2018
в законна сила от 02.05.2018
Изтегли: Споразумение
8НОХД № 1161/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Н.Н.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.05.2018
в законна сила от 02.05.2018
Изтегли: Споразумение
9НОХД № 1201/2018Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ц.М.Е.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.05.2018
в законна сила от 02.05.2018
Изтегли: Споразумение
10АНД № 916/2018КАТЖалбоподател-П.С.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.05.2018
в законна сила от 18.05.2018
Изтегли: Определение
11НОХД № 1216/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.И.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.05.2018
в законна сила от 03.05.2018
12НОХД № 1228/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Г.Т.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.05.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Споразумение
13АНД № 581/2018ИАААЖалбоподател-РАДИКАЛ БГ ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 04.05.2018
Изтегли: Решение
14ЧНД № 997/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-С.Т.И.
 Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Потвърждава
Определение от 04.05.2018
в законна сила от 11.06.2018
Изтегли: Определение
15АНД № 24/2018ИАААЖалбоподател-П.Б.П.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 06.05.2018
в законна сила от 01.08.2018
Изтегли: Решение
16АНД № 587/2018ИАААЖалбоподател-РАДИКАЛ БГ ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.05.2018
в законна сила от 13.06.2018
Изтегли: Решение
17АНД № 3192/2017ОбщиниЖалбоподател-Ж.Н.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 08.05.2018
в законна сила от 30.05.2018
Изтегли: Решение
18АНД № 3193/2017ОбщиниЖалбоподател-Х.С.Т.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 08.05.2018
в законна сила от 30.05.2018
Изтегли: Решение
19НОХД № 1074/2018Престъпления против горското стопанствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Е.Р.О.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.05.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Споразумение
20НОХД № 1203/2018Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.К.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.05.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Споразумение
21НОХД № 1215/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Й.Т.Т.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.05.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Споразумение
22АНД № 3436/2017Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.05.2018
Изтегли: Решение
23АНД № 804/2018ДИТЖалбоподател-КОИ "РАЛИЦА"
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.05.2018
в законна сила от 13.06.2018
Изтегли: Решение
24НОХД № 1083/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.М.Б.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 09.05.2018
в законна сила от 19.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
25АНД № 1172/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.И.И.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.05.2018
в законна сила от 26.05.2018
Изтегли: Решение Мотиви
26НОХД № 1246/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Й.Д.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.05.2018
в законна сила от 09.05.2018
27НОХД № 1248/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.С.Д.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.05.2018
в законна сила от 09.05.2018
Изтегли: Споразумение
28ЧНД № 1275/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Е.Г.Г.
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Отменя
Определение от 09.05.2018
в законна сила от 12.06.2018
Изтегли: Определение
29НЧХД № 2672/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Д.В.Т.
Подсъдим-К.М.Г.
Подсъдим-М.К.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.05.2018
в законна сила от 26.05.2018
Изтегли: Определение
30АНД № 531/2018КАТЖалбоподател-И.К.И.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 10.05.2018
в законна сила от 01.06.2018
Изтегли: Решение
31АНД № 586/2018ИАААЖалбоподател-РАДИКАЛ БГ ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 10.05.2018
в законна сила от 13.06.2018
Изтегли: Решение
32АНД № 601/2018КАТЖалбоподател-М.Д.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.05.2018
Изтегли: Решение
33АНД № 797/2018МВРЖалбоподател-Ж.Н.Н.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.05.2018
в законна сила от 18.05.2018
34АНД № 808/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.Г.М.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.05.2018
в законна сила от 30.05.2018
Изтегли: Решение
35АНД № 892/2018МВРЖалбоподател-НЕРГ ЕООД
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.05.2018
Изтегли: Решение
36АНД № 939/2018ИАААЖалбоподател-СД ВЕСТА-АНГЕЛОВИ
Админ.наказ.орган-ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 10.05.2018
в законна сила от 10.06.2018
Изтегли: Решение
37НОХД № 1029/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Т.И.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 10.05.2018
в законна сила от 18.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
38НОХД № 1245/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.В.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.05.2018
в законна сила от 10.05.2018
Изтегли: Споразумение
39НОХД № 1259/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.С.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.05.2018
в законна сила от 10.05.2018
Изтегли: Споразумение
40НОХД № 1260/2018Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Г.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.05.2018
в законна сила от 10.05.2018
Изтегли: Споразумение
41НОХД № 1261/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Й.П.
Обвиняем-И.А.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.05.2018
в законна сила от 10.05.2018
Изтегли: Споразумение
42АНД № 3194/2017ОбщиниЖалбоподател-МИКРО КРЕДИТ АД
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 11.05.2018
Изтегли: Решение
43НОХД № 61/2018Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Д.С.
Подсъдим-С.Д.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 11.05.2018
в законна сила от 29.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
44АНД № 360/2018КАТЖалбоподател-А.Г.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 11.05.2018
Изтегли: Решение
45АНД № 525/2018КАТЖалбоподател-Х.В.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 11.05.2018
в законна сила от 01.08.2018
Изтегли: Решение
46АНД № 1053/2018ОбщиниЖалбоподател-Б.Н.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 11.05.2018
в законна сила от 02.08.2018
Изтегли: Решение
47НОХД № 1274/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.И.И.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.05.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Споразумение
48АНД № 1319/2018Производство по УБДХОбвинител-ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-Й.П.Г.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 13.05.2018
в законна сила от 15.05.2018
Изтегли: Решение
49АНД № 3363/2017МВРЖалбоподател-С.К.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 02.06.2018
Изтегли: Решение
50АНД № 3441/2017МВРЖалбоподател-И.М.Г.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Решение
51АНД № 3570/2017ОбщиниЖалбоподател-И.В.М.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 14.06.2018
Изтегли: Решение
52АНД № 216/2018НАПЖалбоподател-К.Д.С.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 04.07.2018
Изтегли: Решение
53АНД № 238/2018ДИТЖалбоподател-ХЕЛИОС СЗ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 14.05.2018
Изтегли: Решение
54АНД № 294/2018ИАААЖалбоподател-МАРСИЛИЯ - ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕТ
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 07.06.2018
Изтегли: Решение
55АНД № 359/2018КАТЖалбоподател-Г.С.Л.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.05.2018
Изтегли: Решение
56АНД № 378/2018НАПЖалбоподател-М.Н.И.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 05.06.2018
Изтегли: Решение
57АНД № 727/2018МВРЖалбоподател-Н.М.П.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 29.06.2018
58АНД № 918/2018КАТЖалбоподател-П.С.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 05.06.2018
Изтегли: Решение
59АНД № 1057/2018ОбщиниЖалбоподател-Б.Н.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Решение
60ЧНД № 1226/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-Ж.Н.Я.
Страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Потвърждава
Определение от 14.05.2018
Изтегли: Определение
61НОХД № 1311/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.К.А.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.05.2018
в законна сила от 14.05.2018
Изтегли: Споразумение
62АНД № 1325/2018Производство по УБДХОбвинител-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-Б.Й.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Решение
63НЧХД № 36/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-С.Н.Й.
Подсъдим-А.Д.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.05.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Определение
64АНД № 794/2018МВРЖалбоподател-Н.И.Н.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 15.05.2018
Изтегли: Решение
65ЧНД № 1022/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-И.Д.С.
 Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.05.2018
в законна сила от 19.06.2018
Изтегли: Определение
66АНД № 1031/2018КАТЖалбоподател-Р.Р.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.05.2018
в законна сила от 29.05.2018
Изтегли: Определение
67АНД № 1032/2018МВРЖалбоподател-Р.Р.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.05.2018
в законна сила от 29.05.2018
Изтегли: Определение
68АНД № 1145/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Д.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 15.05.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Решение Мотиви
69НОХД № 1302/2018ГрабежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.П.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.05.2018
в законна сила от 15.05.2018
Изтегли: Споразумение
70НОХД № 2995/2017Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЧИРПАН
Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ю.Т.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 16.05.2018
в законна сила от 26.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
71АНД № 792/2018МВРЖалбоподател-Г.Т.Г.
Админ.наказ.орган-ВТОРО РУ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 16.05.2018
в законна сила от 15.06.2018
Изтегли: Решение
72АНД № 1076/2018ИАААЖалбоподател-И.Г.Г.
Админ.наказ.орган-ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-изменено
Решение от 16.05.2018
в законна сила от 07.06.2018
Изтегли: Решение
73АНД № 1110/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Р.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.05.2018
в законна сила от 22.06.2018
Изтегли: Решение Мотиви
74НОХД № 1273/2018Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начинВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Б.Х.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.05.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Споразумение
75НОХД № 1278/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.И.В.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.05.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Споразумение
76НОХД № 1279/2018ПринудаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Х.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.05.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Споразумение
77НОХД № 1312/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Б.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.05.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Споразумение
78НОХД № 1335/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.С.И.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.05.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Споразумение
79НОХД № 1336/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.Д.Т.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.05.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Споразумение
80НЧХД № 54/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-К.Ч.Н.
Подсъдим-А.Д.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 17.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
81АНД № 807/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.П.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 17.05.2018
в законна сила от 15.06.2018
Изтегли: Решение
82АНД № 1190/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 17.05.2018
в законна сила от 09.06.2018
Изтегли: Решение
83АНД № 1191/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 17.05.2018
в законна сила от 09.06.2018
Изтегли: Решение
84НОХД № 1262/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-З.Д.И.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.05.2018
в законна сила от 17.05.2018
Изтегли: Споразумение
85НОХД № 1333/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.М.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.05.2018
в законна сила от 17.05.2018
Изтегли: Споразумение
86НОХД № 910/2018ХулиганствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.И.П.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.05.2018
87НОХД № 1332/2018Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Д.Д.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.05.2018
в законна сила от 18.05.2018
Изтегли: Споразумение
88АНД № 699/2018КАТЖалбоподател-М.И.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 21.05.2018
в законна сила от 17.06.2018
Изтегли: Решение
89АНД № 805/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-В.Б.П.
Админ.наказ.орган-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" - СОФИЯ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 21.05.2018
Изтегли: Решение
90АНД № 820/2018КАТЖалбоподател-Й.С.У.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 21.05.2018
в законна сила от 12.06.2018
Изтегли: Решение
91АНД № 1103/2018РДГЖалбоподател-Х.Н.Д.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.05.2018
в законна сила от 19.06.2018
Изтегли: Определение
92ЧНД № 1281/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-О.Л.Д.
 Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово определение
Определение от 21.05.2018
в законна сила от 08.06.2018
Изтегли: Определение
93НОХД № 1331/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.Х.И.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.05.2018
в законна сила от 21.05.2018
Изтегли: Споразумение
94НОХД № 1337/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.Д.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.05.2018
в законна сила от 21.05.2018
Изтегли: Споразумение
95АНД № 1391/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-И.К.М.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.05.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Определение
96АНД № 875/2018КРСЖалбоподател-АЛФА НЕТ БГ ЕООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.05.2018
Изтегли: Решение
97НОХД № 886/2018Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Н.М.
Подсъдим-С.И.С.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.05.2018
в законна сила от 12.07.2018
Изтегли: Определение
98АНД № 1186/2018ОбщиниЖалбоподател-И.Н.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.05.2018
в законна сила от 17.06.2018
Изтегли: Решение
99НОХД № 1347/2018ОбсебванеВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Й.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.05.2018
в законна сила от 22.05.2018
Изтегли: Споразумение
100НОХД № 1389/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.Я.И.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.05.2018
в законна сила от 22.05.2018
101НОХД № 3511/2017Престъпления против кредиторитеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.Н.Р.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 23.05.2018
в законна сила от 08.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
102АНД № 643/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-НАКИТ 21 ООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 23.05.2018
в законна сила от 19.06.2018
Изтегли: Решение
103АНД № 813/2018НАПЖалбоподател-ХАЙНИКЕН ГЛОБАЛ ПРОКЮРМЪНТ Б.В.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.05.2018
Изтегли: Решение
104НОХД № 1362/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Ж.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.05.2018
в законна сила от 23.05.2018
Изтегли: Споразумение
105АНД № 107/2018КАТЖалбоподател-Х.П.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 25.05.2018
Изтегли: Решение
106НОХД № 995/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Н.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 25.05.2018
в законна сила от 12.06.2018
Изтегли: Определение
107НОХД № 1388/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.Т.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.05.2018
в законна сила от 25.05.2018
Изтегли: Споразумение
108АНД № 259/2018НАПЖалбоподател-МИНСТРОЙ-МАРИЦА ИЗТОК АД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 28.05.2018
в законна сила от 05.07.2018
Изтегли: Решение
109АНД № 915/2018КАТЖалбоподател-П.С.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.05.2018
в законна сила от 12.06.2018
Изтегли: Определение
110АНД № 1041/2018Здравна инспекцияЖалбоподател-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Админ.наказ.орган-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ ГР.СОФИЯ
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: НП-изменено
Решение от 28.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Решение
111АНД № 1088/2018ОбщиниЖалбоподател-Т.Т.Т.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.05.2018
Изтегли: Решение
112АНД № 1271/2018НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-НАП ТД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.05.2018
в законна сила от 16.06.2018
Изтегли: Решение
113НОХД № 1303/2018Унищожаване и поврежданеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.И.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 28.05.2018
в законна сила от 13.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
114НОХД № 1399/2018Средна телесна повредаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.Й.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.05.2018
в законна сила от 28.05.2018
Изтегли: Споразумение
115НОХД № 1408/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.К.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.05.2018
в законна сила от 28.05.2018
Изтегли: Споразумение
116НОХД № 1437/2018КражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.П.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.05.2018
в законна сила от 28.05.2018
Изтегли: Споразумение
117АНД № 237/2018ДИТЖалбоподател-ХЕЛИОС СЗ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 29.05.2018
Изтегли: Решение
118ЧНД № 629/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-В.С.Г.
Страна-Д.Н.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Потвърждава
Определение от 29.05.2018
в законна сила от 26.07.2018
Изтегли: Определение
119АНД № 1142/2018КАТЖалбоподател-К.А.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 29.05.2018
в законна сила от 16.06.2018
Изтегли: Решение
120НОХД № 1258/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.М.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.05.2018
в законна сила от 29.05.2018
Изтегли: Споразумение
121АНД № 1276/2018КАТЖалбоподател-А.С.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.05.2018
в законна сила от 29.05.2018
Изтегли: Определение
122НЧХД № 1895/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Т.С.Х.
Подсъдим-С.И.В.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 30.05.2018
в законна сила от 15.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
123АНД № 141/2018НАПЖалбоподател-ГРАУНД 2011 ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 30.05.2018
Изтегли: Решение
124АНД № 465/2018ИАААЖалбоподател-БУЛ КРИС НИК - 09 ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 30.05.2018
Изтегли: Решение
125АНД № 569/2018ИАААЖалбоподател-ИСМАР ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-РД-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 30.05.2018
Изтегли: Решение
126АНД № 763/2018КАТЖалбоподател-В.С.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 30.05.2018
Изтегли: Решение
127АНД № 917/2018КАТЖалбоподател-П.С.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.05.2018
в законна сила от 27.06.2018
Изтегли: Определение
128АНД № 1127/2018МВРЖалбоподател-Г.Г.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 30.05.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Решение
129АНД № 1308/2018КАТЖалбоподател-В.Н.Н.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.05.2018
в законна сила от 18.06.2018
Изтегли: Определение
130НОХД № 1436/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.Й.Й.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.05.2018
в законна сила от 30.05.2018
Изтегли: Споразумение
131АНД № 1470/2018Производство по УБДХОбвинител-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-Я.Г.Г.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 30.05.2018
в законна сила от 01.06.2018
Изтегли: Решение
132АНД № 296/2018ИАААЖалбоподател-Н.В.Г.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 31.05.2018
в законна сила от 27.06.2018
Изтегли: Решение
133НОХД № 747/2018Средна телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.Н.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 31.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
134НОХД № 1073/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.И.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 31.05.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Споразумение
135АНД № 1107/2018ИАААЖалбоподател-В.С.Л.
Админ.наказ.орган-ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 31.05.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Решение
136НОХД № 1330/2018Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Я.П.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 31.05.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Споразумение
137НОХД № 1349/2018Привилегирован състав на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Х.А.
Обвиняем-М.С.А.
Обвиняем-А.А.Г.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 31.05.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Споразумение
138АНД № 1493/2018Производство по УБДХОбвинител-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-А.Г.Г.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 31.05.2018
в законна сила от 02.06.2018
Изтегли: Решение
последна актуализация: 31.08.2018г. 06:03ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra