РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2018г. до 30.04.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1АНД № 113/2018КАТЖалбоподател-А.К.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 02.04.2018
в законна сила от 26.04.2018
Изтегли: Решение
2АНД № 373/2018ОбщиниЖалбоподател-С.Д.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 02.04.2018
в законна сила от 21.06.2018
Изтегли: Решение
3НОХД № 565/2018Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.М.О.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 02.04.2018
в законна сила от 18.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
4НОХД № 896/2018Престъпления против горското стопанствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.С.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.04.2018
в законна сила от 02.04.2018
Изтегли: Споразумение
5АНД № 3310/2017МВРЖалбоподател-С.Д.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 03.04.2018
в законна сила от 27.06.2018
Изтегли: Решение
6АНД № 3621/2017БАБХЖалбоподател-Н.Х.А.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 03.04.2018
Изтегли: Решение
7АНД № 108/2018КАТЖалбоподател-А.Ц.А.
Админ.наказ.орган-ОД МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 03.04.2018
в законна сила от 12.05.2018
Изтегли: Решение
8АНД № 338/2018КАТЖалбоподател-РОНИН 99 ЕООД
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 03.04.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Решение
9НОХД № 737/2018Блудство с лице, навършило 14 г.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Х.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 03.04.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
10НОХД № 890/2018Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.М.Ч.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.04.2018
в законна сила от 03.04.2018
Изтегли: Споразумение
11АНД № 610/2018ИАААЖалбоподател-СИЗАР ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 04.04.2018
в законна сила от 28.04.2018
Изтегли: Решение
12АНД № 761/2018ОбщиниЖалбоподател-М.А.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.04.2018
в законна сила от 21.04.2018
Изтегли: Определение
13НОХД № 888/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.Й.З.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.04.2018
в законна сила от 04.04.2018
Изтегли: Споразумение
14НОХД № 898/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.А.И.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.04.2018
в законна сила от 04.04.2018
Изтегли: Споразумение
15НОХД № 937/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-З.П.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.04.2018
в законна сила от 04.04.2018
Изтегли: Споразумение
16НОХД № 960/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Ф.Х.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.04.2018
в законна сила от 04.04.2018
Изтегли: Споразумение
17НОХД № 2013/2017Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Х.Х.
Подсъдим-К.Н.Н.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.04.2018
Изтегли: Решение Мотиви
18АНД № 3089/2017НАПЖалбоподател-ТИ ЕНД ДИ ГОСПОДИНОВИ ООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 05.04.2018
Изтегли: Решение
19АНД № 3539/2017ОбщиниЖалбоподател-А.Т.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 05.04.2018
Изтегли: Решение
20АНД № 3547/2017ОбщиниЖалбоподател-Н.М.П.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 05.04.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Решение
21НОХД № 908/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Й.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.04.2018
в законна сила от 05.04.2018
Изтегли: Споразумение
22НОХД № 911/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.И.Й.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.04.2018
в законна сила от 05.04.2018
Изтегли: Споразумение
23НОХД № 959/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Г.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.04.2018
в законна сила от 05.04.2018
Изтегли: Споразумение
24АНД № 3608/2017ОбщиниЖалбоподател-Т.И.Х.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.04.2018
Изтегли: Решение
25НЧХД № 214/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Й.М.Й.
Подсъдим-К.Г.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 10.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
26АНД № 2085/2017Комисия по хазартаЖалбоподател-ТИЙ ДЖИ ЕООД
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 10.04.2018
Изтегли: Решение
27АНД № 3276/2017ДИТЖалбоподател-ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД - ДИМИТРОВГРАД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 10.04.2018
Изтегли: Решение
28АНД № 3618/2017ДИТЖалбоподател-А-ГРУП ЕООД - КАЗАНЛЪК
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 10.04.2018
Изтегли: Решение
29АНД № 463/2018КАТЖалбоподател-Д.Т.Я.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 10.04.2018
Изтегли: Решение
30АНД № 523/2018КАТЖалбоподател-В.И.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.04.2018
в законна сила от 02.07.2018
Изтегли: Решение
31АНД № 524/2018КАТЖалбоподател-И.Т.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 10.04.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Решение
32АНД № 599/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-И.М.Р.
Админ.наказ.орган-РДНСК, ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - БУРГАС
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.04.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Решение
33АНД № 638/2018КАТЖалбоподател-И.Б.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 10.04.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Решение
34НОХД № 938/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.В.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.04.2018
в законна сила от 10.04.2018
Изтегли: Споразумение
35НОХД № 961/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Г.Ж.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.04.2018
в законна сила от 10.04.2018
Изтегли: Споразумение
36НОХД № 967/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Н.В.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово определение
Определение от 10.04.2018
в законна сила от 26.04.2018
Изтегли: Определение
37НОХД № 967/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Н.В.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.04.2018
в законна сила от 10.04.2018
Изтегли: Споразумение
38НОХД № 968/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.К.Г.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.04.2018
в законна сила от 10.04.2018
Изтегли: Споразумение
39НОХД № 969/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Д.Г.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.04.2018
в законна сила от 10.04.2018
Изтегли: Споразумение
40НОХД № 2070/2017Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.М.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 11.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
41НОХД № 390/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.А.С.
Подсъдим-Е.Д.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.04.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Споразумение
42АНД № 584/2018ИАААЖалбоподател-МЕЛИ 2000 ЕООД
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 11.04.2018
в законна сила от 17.05.2018
Изтегли: Решение
43НОХД № 631/2018Отвличане по чл. 142, ал.3 НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.И.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.04.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Споразумение
44НОХД № 970/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.И.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.04.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Споразумение
45НОХД № 981/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.И.И.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.04.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Споразумение
46НОХД № 983/2018Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начинВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.Д.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.04.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Споразумение
47НЧХД № 3317/2017Лека телесна повредаТъжител-В.Б.Г.
Подсъдим-С.С.С.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.04.2018
в законна сила от 28.04.2018
Изтегли: Определение
48АНД № 120/2018ИАААЖалбоподател-С.И.М.
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.04.2018
Изтегли: Решение
49АНД № 277/2018КАТЖалбоподател-Г.Д.Ч.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 12.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Решение
50НЧХД № 308/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-В.П.Ш.
Подсъдим-Х.П.Х.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.04.2018
в законна сила от 28.04.2018
Изтегли: Определение
51АНД № 577/2018КАТЖалбоподател-А.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 12.04.2018
в законна сила от 05.05.2018
Изтегли: Решение
52НОХД № 849/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Б.И.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 12.04.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
53НОХД № 889/2018Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.Г.Н.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 12.04.2018
Изтегли: Решение Мотиви
54НОХД № 993/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.А.Г.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.04.2018
в законна сила от 12.04.2018
Изтегли: Споразумение
55НОХД № 996/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Д.Щ.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.04.2018
в законна сила от 12.04.2018
Изтегли: Споразумение
56АНД № 3352/2017КАТЖалбоподател-С.П.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 13.04.2018
Изтегли: Решение
57АНД № 521/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.Д.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-изменено
Решение от 13.04.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Решение
58АНД № 529/2018КАТЖалбоподател-Ц.П.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 13.04.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Решение
59АНД № 570/2018ИАААЖалбоподател-ИСМАР ЕООД
Админ.наказ.орган-И.А "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" РД-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 13.04.2018
в законна сила от 04.05.2018
Изтегли: Решение
60АНД № 3694/2017ДИТЖалбоподател-ЯНЕВ ДЕНТАЛ ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 14.04.2018
в законна сила от 02.07.2018
Изтегли: Решение
61АНД № 47/2018КАТЖалбоподател-Д.В.Д.
Админ.наказ.орган-ОД МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 16.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Решение
62АНД № 76/2018КАТЖалбоподател-К.В.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 16.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Решение
63НОХД № 309/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.Г.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.04.2018
в законна сила от 03.05.2018
64АНД № 563/2018ДИТЖалбоподател-К.И.А.
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 16.04.2018
в законна сила от 06.07.2018
Изтегли: Решение
65АНД № 743/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.С.И.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.04.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Решение Мотиви
66АНД № 857/2018МВРЖалбоподател-Ж.Г.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 16.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Решение
67НОХД № 1021/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.Г.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 16.04.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
68АНД № 582/2018ИАААЖалбоподател-ТОРАКСА ООД
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 17.04.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Решение
69АНД № 836/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.Д.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.04.2018
в законна сила от 06.07.2018
Изтегли: Решение Мотиви
70НОХД № 994/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.С.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.04.2018
в законна сила от 17.04.2018
Изтегли: Споразумение
71НЧХД № 1018/2018Лека телесна повредаТъжител-Р.В.Г.
Подсъдим-П.Й.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Разпореждане от 17.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Разпореждане
72НОХД № 1028/2018Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.Д.А.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.04.2018
в законна сила от 17.04.2018
Изтегли: Споразумение
73НОХД № 1043/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Б.Х.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.04.2018
в законна сила от 17.04.2018
Изтегли: Споразумение
74НОХД № 3657/2017Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Ж.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.04.2018
в законна сила от 04.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
75НОХД № 3695/2017Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Й.Е.С.
Подсъдим-И.К.А.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.04.2018
в законна сила от 16.07.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
76АНД № 576/2018МВРЖалбоподател-В.И.Г.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Решение
77НОХД № 995/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Н.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.04.2018
в законна сила от 18.04.2018
Изтегли: Споразумение
78НОХД № 1051/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.И.И.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.04.2018
в законна сила от 18.04.2018
Изтегли: Споразумение
79НОХД № 1075/2018Причиняване на телесни повреди и щети в транспортаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.М.П.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.04.2018
в законна сила от 18.04.2018
Изтегли: Споразумение
80НОХД № 3639/2017Квалифицирани състави на измамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.М.П.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.04.2018
в законна сила от 05.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
81АНД № 717/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Р.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.04.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Решение Мотиви
82НОХД № 760/2018Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начинОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.И.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.04.2018
в законна сила от 05.05.2018
Изтегли: Решение Мотиви
83НОХД № 841/2018Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.С.А.
Подсъдим-М.Д.И.
Подсъдим-С.А.Т.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.04.2018
в законна сила от 05.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
84НОХД № 1027/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Ж.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.04.2018
в законна сила от 27.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
85ЧНД № 1037/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-В.Ж.Ж.
 Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Отменя
Определение от 19.04.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Определение
86НОХД № 1038/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.Т.Ж.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 19.04.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Споразумение
87НОХД № 1039/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.К.Щ.
Обвиняем-И.Ж.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово определение
Определение от 19.04.2018
в законна сила от 05.05.2018
Изтегли: Определение
88НОХД № 1039/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.К.Щ.
Обвиняем-И.Ж.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 19.04.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Споразумение
89НОХД № 1042/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.Т.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 19.04.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Споразумение
90НОХД № 1090/2018Умишлен палежОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Д.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.04.2018
в законна сила от 27.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
91НОХД № 1099/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Н.Б.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.04.2018
в законна сила от 20.04.2018
Изтегли: Споразумение
92АНД № 1125/2018КАТЖалбоподател-Н.М.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.04.2018
в законна сила от 03.07.2018
Изтегли: Определение
93АНД № 111/2018КАТЖалбоподател-Д.Н.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 21.04.2018
в законна сила от 15.05.2018
Изтегли: Решение
94АНД № 575/2018КАТЖалбоподател-Г.Ж.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 21.04.2018
в законна сила от 13.06.2018
Изтегли: Решение
95АНД № 374/2018ОбщиниЖалбоподател-В.М.М.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Решение
96АНД № 660/2018РДГЖалбоподател-М.Ж.Ч.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 22.04.2018
Изтегли: Решение
97АНД № 2828/2017Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-АЛВЕТ ООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 23.04.2018
Изтегли: Решение
98АНД № 150/2018ИАААЖалбоподател-Д.Ч.А.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 23.04.2018
Изтегли: Решение
99АНД № 278/2018КАТЖалбоподател-Д.Н.Н.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.04.2018
в законна сила от 18.05.2018
Изтегли: Определение
100АНД № 671/2018ИАААЖалбоподател-Х.Б.И.
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 23.04.2018
Изтегли: Решение
101АНД № 1102/2018РДГЖалбоподател-Х.Н.Д.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.04.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Определение
102НОХД № 1114/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.П.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.04.2018
в законна сила от 23.04.2018
Изтегли: Споразумение
103НОХД № 1116/2018Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начинВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Г.Я.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.04.2018
в законна сила от 23.04.2018
Изтегли: Споразумение
104АНД № 639/2018КАТЖалбоподател-И.Б.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 24.04.2018
Изтегли: Решение
105АНД № 796/2018КАТЖалбоподател-А.С.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 24.04.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Решение
106НОХД № 1052/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.П.П.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 24.04.2018
в законна сила от 24.04.2018
Изтегли: Споразумение
107НОХД № 1072/2018Престъпления против младежтаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.А.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 24.04.2018
в законна сила от 24.04.2018
Изтегли: Споразумение
108АНД № 428/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.И.С.
Обвиняем-И.С.Г.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.04.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Определение
109АНД № 776/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.И.А.
Обвиняем-В.М.А.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 25.04.2018
в законна сила от 30.05.2018
Изтегли: Решение Мотиви
110НОХД № 801/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.В.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 25.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
111АНД № 852/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.П.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 25.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Решение Мотиви
112НОХД № 1015/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.04.2018
в законна сила от 25.04.2018
Изтегли: Определение
113НОХД № 2145/2017Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Т.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 26.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
114АНД № 2363/2017КАТЖалбоподател-С.Т.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 26.04.2018
в законна сила от 24.05.2018
Изтегли: Решение
115АНД № 3596/2017ДИТЖалбоподател-САДЪКА ИБИШ ИБИШ ЮСЕИН ЕТ - СЕЛО ТУЛОВО
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-изменено
Решение от 26.04.2018
в законна сила от 30.05.2018
Изтегли: Решение
116АНД № 491/2018КАТЖалбоподател-В.Д.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.04.2018
117АНД № 869/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.А.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 26.04.2018
в законна сила от 12.05.2018
Изтегли: Решение Мотиви
118АНД № 982/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Г.С.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 26.04.2018
в законна сила от 12.05.2018
Изтегли: Решение Мотиви
119АНД № 998/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Х.С.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 26.04.2018
в законна сила от 12.05.2018
Изтегли: Решение Мотиви
120НОХД № 1115/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.К.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.04.2018
в законна сила от 26.04.2018
Изтегли: Споразумение
121НОХД № 1131/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.М.Д.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.04.2018
122НОХД № 1132/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.А.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.04.2018
в законна сила от 26.04.2018
Изтегли: Споразумение
123НОХД № 1146/2018ГрабежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Г.Ш.
Обвиняем-Д.Х.Х.
Обвиняем-Д.К.Б.
Обвиняем-С.Г.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.04.2018
в законна сила от 26.04.2018
Изтегли: Споразумение
124НОХД № 1158/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.Н.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.04.2018
в законна сила от 26.04.2018
Изтегли: Споразумение
125АНД № 1179/2018Производство по УБДХОбвинител-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-С.М.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.04.2018
в законна сила от 28.04.2018
Изтегли: Решение
126АНД № 3257/2017НАПЖалбоподател-ЗАГОРА ФРУКТ АД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 27.04.2018
Изтегли: Решение
127АНД № 3644/2017КАТЖалбоподател-Б.С.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 27.04.2018
Изтегли: Решение
128АНД № 243/2018ДИТЖалбоподател-СТРОЙКОМЕРС ЕООД
Админ.наказ.орган-ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 27.04.2018
в законна сила от 09.06.2018
Изтегли: Решение
129АНД № 247/2018ДИТЖалбоподател-СТРОЙКОМЕРС ЕООД
Админ.наказ.орган-ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 27.04.2018
в законна сила от 09.06.2018
Изтегли: Решение
130АНД № 466/2018Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ЧОКО РЕЙСИНГ 2008 ЕООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.04.2018
в законна сила от 27.04.2018
Изтегли: Определение
131АНД № 519/2018ОбщиниЖалбоподател-Г.М.Б.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-изменено
Решение от 27.04.2018
Изтегли: Решение
132ЧНД № 891/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-Й.А.С.
Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
 Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: Отменя
Определение от 27.04.2018
Изтегли: Определение
133НОХД № 1100/2018Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.В.Г.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.04.2018
в законна сила от 27.04.2018
Изтегли: Споразумение
134НОХД № 1148/2018ГрабежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Т.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.04.2018
в законна сила от 27.04.2018
Изтегли: Споразумение
135НОХД № 1149/2018Документни престъпленияВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.З.З.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.04.2018
в законна сила от 27.04.2018
Изтегли: Споразумение
136НОХД № 1150/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.С.П.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.04.2018
в законна сила от 27.04.2018
Изтегли: Споразумение
137АНД № 3710/2017Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-В.Г.Г.
Админ.наказ.орган-МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 28.04.2018
Изтегли: Решение
138АНД № 475/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-М.В.Г.
Админ.наказ.орган-РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 30.04.2018
в законна сила от 02.06.2018
Изтегли: Решение
139АНД № 495/2018КАТОбвинител-З.Н.З.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.04.2018
Изтегли: Решение
140АНД № 780/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Н.С.Н.
Админ.наказ.орган-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" - СОФИЯ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 30.04.2018
Изтегли: Решение
141НОХД № 1147/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Х.М.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.04.2018
в законна сила от 30.04.2018
Изтегли: Споразумение
142НОХД № 1171/2018Квалифицирани състави на хулиганствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Б.И.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.04.2018
в законна сила от 30.04.2018
Изтегли: Споразумение
143АНД № 1199/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Г.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Разпореждане от 30.04.2018
в законна сила от 07.06.2018
Изтегли: Разпореждане
последна актуализация: 31.07.2018г. 06:03ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra