РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2018г. до 31.03.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1НОХД № 3689/2017Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.Д.Ж.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 01.03.2018
в законна сила от 17.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
2НОХД № 146/2018КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.А.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 01.03.2018
в законна сила от 17.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
3АНД № 167/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Д.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 01.03.2018
в законна сила от 28.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
4НОХД № 1234/2017ИзмамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.И.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 02.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
5АНД № 3243/2017КАТЖалбоподател-С.Ц.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 02.03.2018
в законна сила от 28.03.2018
Изтегли: Решение
6НЧХД № 140/2018Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-С.Е.Ц.
Подсъдим-Д.Б.Ц.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.03.2018
в законна сила от 03.04.2018
Изтегли: Определение
7НОХД № 578/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.И.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.03.2018
в законна сила от 02.03.2018
Изтегли: Споразумение
8АНД № 2948/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.03.2018
в законна сила от 14.04.2018
Изтегли: Решение
9АНД № 2965/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.03.2018
в законна сила от 14.04.2018
Изтегли: Решение
10АНД № 2967/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.03.2018
в законна сила от 14.04.2018
Изтегли: Решение
11АНД № 2988/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.03.2018
в законна сила от 14.04.2018
Изтегли: Решение
12АНД № 3003/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.03.2018
в законна сила от 14.04.2018
Изтегли: Решение
13АНД № 3006/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.03.2018
в законна сила от 14.04.2018
Изтегли: Решение
14АНД № 3023/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.03.2018
в законна сила от 14.04.2018
Изтегли: Решение
15НОХД № 1984/2017Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.К.И.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.03.2018
в законна сила от 14.03.2018
Изтегли: Определение
16НОХД № 2613/2017ОбсебванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-К.Д.Д.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 06.03.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
17АНД № 2959/2017КАТЖалбоподател-Е.З.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ХАСКОВО
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.03.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Решение
18АНД № 3087/2017КАТЖалбоподател-С.С.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 06.03.2018
в законна сила от 05.06.2018
Изтегли: Решение
19АНД № 3238/2017Агенция "Митници"Жалбоподател-Г.Д.Г.
Админ.наказ.орган-МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.03.2018
в законна сила от 27.03.2018
Изтегли: Решение
20АНД № 3275/2017ДИТЖалбоподател-ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД - ДИМИТРОВГРАД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 06.03.2018
в законна сила от 18.06.2018
Изтегли: Решение
21АНД № 3277/2017Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ХИПОЛЕНД АД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 06.03.2018
Изтегли: Решение
22АНД № 3409/2017КАТЖалбоподател-С.Д.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 06.03.2018
в законна сила от 27.03.2018
Изтегли: Решение
23АНД № 3435/2017ДАМТНЖалбоподател-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.03.2018
Изтегли: Решение
24АНД № 3587/2017КАТЖалбоподател-Н.И.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.03.2018
в законна сила от 24.03.2018
Изтегли: Решение
25АНД № 3625/2017ОбщиниЖалбоподател-Д.В.Й.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-изменено
Решение от 06.03.2018
в законна сила от 18.04.2018
Изтегли: Решение
26АНД № 3642/2017КАТЖалбоподател-М.Р.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.03.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Решение
27НОХД № 579/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.П.П.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 06.03.2018
в законна сила от 06.03.2018
Изтегли: Споразумение
28НОХД № 595/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.Й.Б.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 06.03.2018
в законна сила от 06.03.2018
Изтегли: Споразумение
29НОХД № 597/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.И.Р.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 06.03.2018
в законна сила от 06.03.2018
Изтегли: Споразумение
30АНД № 640/2018КАТЖалбоподател-И.Б.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.03.2018
в законна сила от 06.03.2018
Изтегли: Определение
31АНД № 50/2018КАТЖалбоподател-А.Г.З.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 07.03.2018
в законна сила от 06.06.2018
Изтегли: Решение
32АНД № 240/2018КАТЖалбоподател-А.П.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 07.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Решение
33НОХД № 598/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.И.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.03.2018
в законна сила от 07.03.2018
Изтегли: Споразумение
34ЧНД № 630/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Д.Н.Н.
 Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 07.03.2018
в законна сила от 30.04.2018
Изтегли: Определение
35НОХД № 3245/2017Унищожаване и поврежданеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Г.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 08.03.2018
в законна сила от 24.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
36АНД № 3392/2017КАТЖалбоподател-Б.Г.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 08.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Решение
37АНД № 229/2018Здравна инспекцияЖалбоподател-ЕТ МИРАЖ - МАРИЯ ГРАМАТИКОВА
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 08.03.2018
Изтегли: Решение
38АНД № 375/2018КАТЖалбоподател-Й.Х.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 08.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Решение
39НОХД № 648/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.А.А.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.03.2018
в законна сила от 08.03.2018
Изтегли: Споразумение
40НОХД № 661/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.В.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.03.2018
в законна сила от 08.03.2018
Изтегли: Споразумение
41АНД № 3394/2017КАТЖалбоподател-А.К.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-изменено
Решение от 09.03.2018
Изтегли: Решение
42АНД № 3598/2017НАПЖалбоподател-ДИКОЛ-2-ГАЛИН МИХАЙЛОВ ЕТ - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.03.2018
в законна сила от 06.06.2018
Изтегли: Решение
43АНД № 118/2018ИАААЖалбоподател-С.И.М.
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.03.2018
в законна сила от 31.03.2018
Изтегли: Решение
44АНД № 149/2018ИАААЖалбоподател-Д.Х.Б.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 09.03.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Решение
45АНД № 424/2018КАТЖалбоподател-Г.Д.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 09.03.2018
Изтегли: Решение
46НОХД № 646/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Ж.А.
Подсъдим-Б.С.Б.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.03.2018
в законна сила от 09.03.2018
Изтегли: Споразумение
47НОХД № 1992/2017Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.К.Н.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.03.2018
в законна сила от 12.03.2018
Изтегли: Споразумение
48АНД № 3241/2017НАПЖалбоподател-ШИПКА 54 ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.03.2018
в законна сила от 08.06.2018
Изтегли: Решение
49АНД № 3290/2017КАТЖалбоподател-Д.С.З.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 12.03.2018
в законна сила от 04.04.2018
Изтегли: Решение
50АНД № 3393/2017КАТЖалбоподател-Ж.А.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.03.2018
в законна сила от 04.04.2018
Изтегли: Решение
51АНД № 3524/2017Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-П.Г.П.
Админ.наказ.орган-РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Решение
52НОХД № 3561/2017Документни престъпленияОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.М.Х.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 12.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
53АНД № 279/2018КАТЖалбоподател-М.П.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Решение
54НОХД № 528/2018Привилегирован състав на длъжностно присвояванеВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.П.И.
Обвиняем-В.Д.Б.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.03.2018
в законна сила от 12.03.2018
Изтегли: Споразумение
55НОХД № 647/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.П.Ж.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.03.2018
в законна сила от 12.03.2018
Изтегли: Споразумение
56НОХД № 690/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.И.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.03.2018
в законна сила от 12.03.2018
Изтегли: Споразумение
57НОХД № 3638/2017Престъпления против интелектуалната собственост - чл.172б НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.И.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 13.03.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
58НОХД № 609/2018Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другигоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.П.В.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.03.2018
в законна сила от 13.03.2018
Изтегли: Споразумение
59НОХД № 662/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.М.С.
Обвиняем-М.Ф.К.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.03.2018
в законна сила от 13.03.2018
Изтегли: Споразумение
60НОХД № 670/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.М.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.03.2018
в законна сила от 13.03.2018
Изтегли: Споразумение
61НОХД № 689/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.К.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.03.2018
в законна сила от 13.03.2018
Изтегли: Споразумение
62НОХД № 692/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.И.Г.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.03.2018
в законна сила от 13.03.2018
Изтегли: Споразумение
63ЧНД № 696/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Р.Т.Х.
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Потвърждава
Определение от 13.03.2018
Изтегли: Определение
64НОХД № 3248/2017Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 14.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
65НОХД № 3577/2017Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.К.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 14.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
66НОХД № 57/2018Престъпления против кредиторитеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.И.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 14.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
67НОХД № 382/2018Квалифицирани състави на измамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.Б.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.03.2018
Изтегли: Определение
68НОХД № 673/2018ОбсебванеВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.И.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.03.2018
в законна сила от 14.03.2018
Изтегли: Споразумение
69НОХД № 695/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.В.А.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.03.2018
в законна сила от 14.03.2018
Изтегли: Споразумение
70АНД № 716/2018КАТЖалбоподател-Т.Х.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.03.2018
Изтегли: Определение
71НОХД № 407/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.И.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 15.03.2018
в законна сила от 31.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
72АНД № 431/2018ИАААЖалбоподател-И.И.Д.
Админ.наказ.орган-И.А "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" РД-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.03.2018
в законна сила от 18.04.2018
Изтегли: Решение
73АНД № 540/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.А.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Решение Мотиви
74НОХД № 691/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Е.В.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 15.03.2018
в законна сила от 23.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
75АНД № 754/2018Производство по УБДХОбвинител-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-А.И.Х.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 15.03.2018
в законна сила от 17.03.2018
Изтегли: Решение
76НЧХД № 2962/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-К.Т.Т.
Подсъдим-А.П.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 16.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
77АНД № 144/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.А.П.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.03.2018
в законна сила от 31.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
78АНД № 3128/2017НАПЖалбоподател-ЙОАНА-КР ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 19.03.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Решение
79НОХД № 3219/2017КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.П.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 19.03.2018
в законна сила от 19.03.2018
Изтегли: Споразумение
80АНД № 3562/2017ДИТЖалбоподател-КАСКАДС КОЗМЕТИКС ООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-изменено
Решение от 19.03.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Решение
81АНД № 3713/2017МВРЖалбоподател-Г.П.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 19.03.2018
Изтегли: Решение
82АНД № 129/2018ИАААЖалбоподател-СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 19.03.2018
в законна сила от 06.04.2018
Изтегли: Решение
83АНД № 169/2018ИАААЖалбоподател-П.Ж.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 19.03.2018
Изтегли: Решение
84АНД № 203/2018КАТЖалбоподател-Д.И.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 19.03.2018
Изтегли: Решение
85НОХД № 211/2018Ползване на неистински или преправен документОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.П.Р.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.03.2018
в законна сила от 04.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
86АНД № 376/2018КАТЖалбоподател-КЛИНИК ИНВЕСТ ЕООД
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.03.2018
в законна сила от 30.05.2018
87АНД № 489/2018КАТЖалбоподател-Х.Д.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 19.03.2018
в законна сила от 19.06.2018
Изтегли: Решение
88НОХД № 501/2018Престъпления против трудовите права на гражданитеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Й.М.Й.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 19.03.2018
в законна сила от 04.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
89НОХД № 741/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.С.Т.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 19.03.2018
в законна сила от 19.03.2018
Изтегли: Споразумение
90АНД № 312/2018КАТЖалбоподател-М.С.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.03.2018
Изтегли: Решение
91АНД № 520/2018ОбщиниЖалбоподател-Б.Н.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-изменено
Решение от 20.03.2018
Изтегли: Решение
92НОХД № 740/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.С.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 20.03.2018
в законна сила от 20.03.2018
Изтегли: Споразумение
93НЧХД № 825/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-М.М.М.
Подсъдим-Т.М.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 21.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
94НЧХД № 1080/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-М.Г.Г.
Подсъдим-С.Д.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.03.2018
Изтегли: Определение
95НОХД № 539/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.Т.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 21.03.2018
в законна сила от 06.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
96НОХД № 738/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.П.Х.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.03.2018
в законна сила от 21.03.2018
Изтегли: Споразумение
97НОХД № 739/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.С.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.03.2018
в законна сила от 21.03.2018
Изтегли: Споразумение
98НОХД № 744/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.К.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.03.2018
в законна сила от 21.03.2018
Изтегли: Споразумение
99НОХД № 756/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.П.Е.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.03.2018
в законна сила от 21.03.2018
Изтегли: Споразумение
100НОХД № 758/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.М.Т.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 21.03.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
101АНД № 3251/2017РИОСВЖалбоподател-ЕНЕРДЖИ ООД
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 22.03.2018
Изтегли: Решение
102АНД № 3654/2017ДИТЖалбоподател-АРИИ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 22.03.2018
Изтегли: Решение
103АНД № 44/2018КАТЖалбоподател-Х.Р.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 22.03.2018
Изтегли: Решение
104АНД № 152/2018ОбщиниЖалбоподател-И.Ж.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.03.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Решение
105НОХД № 212/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.А.А.
Подсъдим-Н.С.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 22.03.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Решение Мотиви
106АНД № 215/2018НАПЖалбоподател-АГРОКОНСУЛТ 1324 ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 22.03.2018
Изтегли: Решение
107АНД № 394/2018КАТЖалбоподател-И.М.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-изменено
Решение от 22.03.2018
Изтегли: Решение
108АНД № 409/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД
Админ.наказ.орган-МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.03.2018
Изтегли: Решение
109АНД № 473/2018КАТЖалбоподател-М.А.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.03.2018
в законна сила от 12.04.2018
Изтегли: Решение
110АНД № 490/2018КАТЖалбоподател-И.С.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.03.2018
Изтегли: Решение
111НОХД № 645/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ш.А.А.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.03.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Споразумение
112НОХД № 693/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.С.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 22.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
113НОХД № 777/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.03.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Споразумение
114НОХД № 779/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Т.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.03.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Споразумение
115НОХД № 802/2018КражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.В.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.03.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Споразумение
116АНД № 49/2018КАТЖалбоподател-С.М.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 23.03.2018
в законна сила от 12.04.2018
Изтегли: Решение
117АНД № 372/2018ОбщиниЖалбоподател-В.М.М.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 23.03.2018
в законна сила от 26.04.2018
Изтегли: Решение
118АНД № 379/2018НАПЖалбоподател-РС-ГРУП-МИЛКОВ-2003 ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 23.03.2018
Изтегли: Решение
119АНД № 607/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Д.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.03.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Решение Мотиви
120НОХД № 800/2018КражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.П.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 23.03.2018
в законна сила от 31.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
121АНД № 3331/2017НАПЖалбоподател-ГЕНТА ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
122АНД № 3438/2017Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-АСО ЗАЛОЖНА КЪЩА ООД СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 26.03.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Решение
123АНД № 3520/2017КАТЖалбоподател-Г.Ж.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
124АНД № 3525/2017Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-А.С.Я.
Админ.наказ.орган-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ОДИТ" - СОФИЯ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
125АНД № 164/2018КАТЖалбоподател-Т.Р.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 26.03.2018
в законна сила от 13.06.2018
Изтегли: Решение
126АНД № 301/2018ОбщиниЖалбоподател-Д.М.П.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 26.03.2018
в законна сила от 20.04.2018
Изтегли: Решение
127ЧНД № 588/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-К.С.Ж.
 Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.03.2018
Изтегли: Определение
128НОХД № 825/2018Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начинОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-З.А.Х.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 27.03.2018
в законна сила от 04.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
129НОХД № 2037/2017ОбсебванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-В.С.П.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 28.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
130АНД № 2648/2017КАТЖалбоподател-Д.М.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.03.2018
Изтегли: Решение
131АНД № 246/2018ДИТЖалбоподател-СТРОЙКОМЕРС ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-изменено
Решение от 28.03.2018
в законна сила от 12.05.2018
Изтегли: Решение
132АНД № 377/2018НАПЖалбоподател-ЗЛАТИЦА-ГЕНАЙ-ИВАНОВ, ГАНЧЕВИ И СИЕ СД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.03.2018
в законна сила от 15.06.2018
Изтегли: Решение
133НОХД № 837/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Я.Я.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.03.2018
в законна сила от 28.03.2018
Изтегли: Споразумение
134АНД № 3184/2017КАТЖалбоподател-М.Б.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-изменено
Решение от 29.03.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Решение
135АНД № 202/2018КАТЖалбоподател-В.Н.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 29.03.2018
в законна сила от 26.04.2018
Изтегли: Решение
136АНД № 759/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Г.Ч.
Обвиняем-Б.Г.Ч.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 29.03.2018
в законна сила от 14.04.2018
Изтегли: Решение Мотиви
137НОХД № 838/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.А.Ш.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.03.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Споразумение
138НОХД № 839/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.А.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.03.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Споразумение
139НОХД № 851/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.М.С.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.03.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Споразумение
140НОХД № 873/2018Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начинВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ф.П.Х.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.03.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Споразумение
141НОХД № 1974/2017Квалифицирани състави на хулиганствоОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.И.М.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 30.03.2018
в законна сила от 17.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
142АНД № 3619/2017НАПЖалбоподател-ЛАЛЕФ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.03.2018
в законна сила от 22.05.2018
Изтегли: Определение
143НОХД № 193/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ш.Х.Ш.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 30.03.2018
в законна сила от 17.04.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
144АНД № 236/2018ДИТЖалбоподател-ХЕЛИОС СЗ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 30.03.2018
Изтегли: Решение
145НОХД № 441/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-З.Д.З.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.03.2018
в законна сила от 17.04.2018
Изтегли: Споразумение
146НОХД № 441/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-З.Д.З.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово определение
Определение от 30.03.2018
Изтегли: Определение
147НОХД № 826/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Б.И.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Споразумение
148НОХД № 840/2018Получаване на нетрудови доходи по непозволен или неморален начинВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.С.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Споразумение
149НОХД № 871/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.М.И.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Споразумение
150НОХД № 872/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Я.Т.К.
Председател и докладчик: ДАРИНА К. СТОЯНОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 30.03.2018
в законна сила от 30.03.2018
Изтегли: Споразумение
последна актуализация: 28.06.2018г. 06:04ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra