РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2018г. до 28.02.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1НОХД № 2203/2017Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.И.С.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 01.02.2018
в законна сила от 17.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
2НОХД № 2888/2017Хомосексуални действия, осъществени чрез принуда или използване положение на зависимостОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-С.А.Й.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 01.02.2018
в законна сила от 17.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
3АНД № 3151/2017Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-И.И.В.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 01.02.2018
в законна сила от 24.04.2018
Изтегли: Решение
4НОХД № 3705/2017Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.В.В.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 01.02.2018
в законна сила от 01.02.2018
Изтегли: Споразумение
5АНД № 189/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.В.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 01.02.2018
в законна сила от 17.02.2018
Изтегли: Решение Мотиви
6НОХД № 241/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.С.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 01.02.2018
в законна сила от 01.02.2018
Изтегли: Споразумение
7НОХД № 275/2018Вещно укривателствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Т.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 01.02.2018
в законна сила от 01.02.2018
Изтегли: Споразумение
8НОХД № 311/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Д.С.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 01.02.2018
в законна сила от 01.02.2018
Изтегли: Споразумение
9АНД № 2944/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 10.05.2018
Изтегли: Решение
10АНД № 2949/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 04.05.2018
Изтегли: Решение
11АНД № 2954/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 04.05.2018
Изтегли: Решение
12АНД № 2984/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 09.05.2018
Изтегли: Решение
13АНД № 2986/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-НАП ТД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 30.04.2018
Изтегли: Решение
14АНД № 2999/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 30.04.2018
Изтегли: Решение
15АНД № 3002/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 09.05.2018
Изтегли: Решение
16АНД № 3027/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 30.04.2018
Изтегли: Решение
17АНД № 3055/2017Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ЗАЛОЖНА КЪЩА ПАРАЛИЯ ЕООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 23.03.2018
Изтегли: Решение
18НОХД № 3360/2017Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.М.Т.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 02.02.2018
в законна сила от 20.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
19АНД № 3410/2017НАПЖалбоподател-Р ПЛЮС К ВАСИЛЕВИ ООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Решение
20НОХД № 231/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.А.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.02.2018
в законна сила от 02.02.2018
Изтегли: Споразумение
21НОХД № 326/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.Н.И.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.02.2018
в законна сила от 02.02.2018
Изтегли: Споразумение
22НОХД № 340/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.В.А.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.02.2018
в законна сила от 02.02.2018
Изтегли: Споразумение
23НОХД № 343/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.А.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.02.2018
в законна сила от 02.02.2018
Изтегли: Споразумение
24НОХД № 362/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Ц.И.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 02.02.2018
в законна сила от 02.02.2018
Изтегли: Споразумение
25АНД № 3307/2017БАБХЖалбоподател-И.Ж.И.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-изменено
Решение от 05.02.2018
Изтегли: Решение
26АНД № 3337/2017ОбщиниЖалбоподател-М.М.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 05.02.2018
в законна сила от 03.03.2018
Изтегли: Решение
27АНД № 3606/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.С.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.02.2018
в законна сила от 21.02.2018
Изтегли: Решение Мотиви
28НОХД № 194/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.М.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.02.2018
в законна сила от 05.02.2018
Изтегли: Споразумение
29АНД № 3088/2017НАПЖалбоподател-ТИ ЕНД ДИ ГОСПОДИНОВИ ООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 06.02.2018
в законна сила от 27.02.2018
Изтегли: Решение
30НОХД № 3179/2017Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.М.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 06.02.2018
в законна сила от 06.02.2018
Изтегли: Споразумение
31НОХД № 2171/2017Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.П.П.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 07.02.2018
в законна сила от 28.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
32АНД № 2958/2017КАТЖалбоподател-СИ ТРЕЙД 2011 ООД
Жалбоподател-И.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 07.02.2018
Изтегли: Решение
33АНД № 3319/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.С.Т.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.02.2018
в законна сила от 03.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
34НОХД № 3707/2017Блудство с лице, навършило 14 г.Обвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Е.С.Р.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 07.02.2018
в законна сила от 23.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
35НОХД № 16/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Х.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 07.02.2018
в законна сила от 23.02.2018
Изтегли: Определение
36НОХД № 55/2018ИзнасилванеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.П.П.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 07.02.2018
в законна сила от 23.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
37НОХД № 324/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Х.И.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.02.2018
в законна сила от 07.02.2018
Изтегли: Споразумение
38НОХД № 325/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Х.Н.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.02.2018
в законна сила от 07.02.2018
Изтегли: Споразумение
39НОХД № 364/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Н.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.02.2018
в законна сила от 07.02.2018
Изтегли: Споразумение
40НОХД № 366/2018ГрабежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.И.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 07.02.2018
в законна сила от 07.02.2018
Изтегли: Споразумение
41АНД № 416/2018ОбщиниЖалбоподател-Х.К.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.02.2018
в законна сила от 07.02.2018
Изтегли: Определение
42НЧХД № 1761/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Н.М.М.
Подсъдим-В.П.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 08.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
43НЧХД № 1799/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-И.К.Ч.
Подсъдим-Г.И.Т.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.02.2018
в законна сила от 24.02.2018
Изтегли: Определение
44НОХД № 2637/2017Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.П.С.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.02.2018
в законна сила от 08.02.2018
Изтегли: Споразумение
45АНД № 3607/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.С.Х.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 08.02.2018
в законна сила от 24.02.2018
Изтегли: Решение Мотиви
46АНД № 3623/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Е.Т.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 08.02.2018
в законна сила от 24.02.2018
Изтегли: Решение Мотиви
47НОХД № 35/2018Престъпление против авторските праваОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.А.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 08.02.2018
в законна сила от 24.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
48НОХД № 342/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.И.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.02.2018
в законна сила от 08.02.2018
Изтегли: Споразумение
49НОХД № 417/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.И.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.02.2018
в законна сила от 08.02.2018
Изтегли: Споразумение
50НОХД № 3142/2017Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.Б.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 09.02.2018
в законна сила от 27.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
51НОХД № 3414/2017Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.К.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.02.2018
в законна сила от 09.02.2018
Изтегли: Споразумение
52АНД № 361/2018ОбщиниЖалбоподател-Р.Г.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.02.2018
в законна сила от 09.02.2018
Изтегли: Определение
53ЧНД № 389/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Р.Д.Р.
 Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Потвърждава
Определение от 09.02.2018
в законна сила от 09.02.2018
Изтегли: Определение
54ЧНД № 408/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Ц.Д.К.
 Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.02.2018
в законна сила от 23.02.2018
Изтегли: Определение
55НОХД № 2274/2017Средна телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Х.Д.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 12.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
56АНД № 2413/2017ДИТЖалбоподател-ФУМИ-В-Е-Т ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ НА ТРУДА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 12.02.2018
Изтегли: Решение
57АНД № 2947/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.02.2018
в законна сила от 21.05.2018
Изтегли: Решение
58АНД № 3001/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.02.2018
в законна сила от 21.05.2018
Изтегли: Решение
59АНД № 3008/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.02.2018
Изтегли: Решение
60АНД № 3024/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.02.2018
в законна сила от 22.05.2018
Изтегли: Решение
61АНД № 3029/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 12.02.2018
в законна сила от 04.05.2018
Изтегли: Решение
62АНД № 3167/2017Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ЕТ "ЕВРОХАЛЕ-АЛЕКСАНДЪР СЯРОВ"
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 12.02.2018
в законна сила от 03.03.2018
Изтегли: Решение
63АНД № 3181/2017ДИТЖалбоподател-ТЕЛЕПОЛ ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-изменено
Решение от 12.02.2018
Изтегли: Решение
64НОХД № 3568/2017Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ж.Г.Ж.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 12.02.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
65НОХД № 7/2018Престъпления против младежтаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.А.О.
Подсъдим-А.О.С.
Подсъдим-З.С.И.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 12.02.2018
в законна сила от 28.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
66АНД № 46/2018КАТЖалбоподател-С.Д.А.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.02.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Определение
67АНД № 3194/2017ОбщиниЖалбоподател-МИКРО КРЕДИТ АД
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.02.2018
Изтегли: Определение
68АНД № 3675/2017МВРЖалбоподател-Д.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.02.2018
в законна сила от 24.02.2018
Изтегли: Определение
69АНД № 13/2018КАТЖалбоподател-Й.Х.Й.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.02.2018
в законна сила от 24.02.2018
Изтегли: Определение
70АНД № 213/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.А.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.02.2018
в законна сила от 01.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
71НОХД № 430/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Г.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.02.2018
в законна сила от 13.02.2018
Изтегли: Споразумение
72НОХД № 449/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.В.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.02.2018
в законна сила от 13.02.2018
Изтегли: Споразумение
73НОХД № 450/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.С.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 13.02.2018
в законна сила от 13.02.2018
Изтегли: Споразумение
74АНД № 59/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.Й.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 14.02.2018
в законна сила от 02.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
75НОХД № 363/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.М.Х.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.02.2018
в законна сила от 14.02.2018
Изтегли: Споразумение
76НОХД № 419/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.П.Т.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.02.2018
в законна сила от 14.02.2018
Изтегли: Споразумение
77НОХД № 420/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.П.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.02.2018
в законна сила от 14.02.2018
Изтегли: Споразумение
78НОХД № 460/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.В.П.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.02.2018
в законна сила от 14.02.2018
Изтегли: Споразумение
79НОХД № 464/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Х.Й.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 14.02.2018
в законна сила от 14.02.2018
Изтегли: Споразумение
80АНД № 2599/2017РДГЖалбоподател-Е.С.К.
Админ.наказ.орган-РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.02.2018
в законна сила от 23.03.2018
Изтегли: Решение
81АНД № 3475/2017ОбщиниЖалбоподател-К.К.О.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 15.02.2018
в законна сила от 15.03.2018
Изтегли: Решение
82АНД № 3484/2017МВРЖалбоподател-М.Б.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 15.02.2018
Изтегли: Решение
83АНД № 3586/2017КАТЖалбоподател-С.Х.Г.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 15.02.2018
в законна сила от 13.03.2018
Изтегли: Решение
84АНД № 3588/2017КАТЖалбоподател-М.Г.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.02.2018
в законна сила от 10.03.2018
Изтегли: Решение
85АНД № 3712/2017ДИТЖалбоподател-В.Г.Г.
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 15.02.2018
Изтегли: Решение
86АНД № 116/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.К.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 15.02.2018
в законна сила от 07.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
87АНД № 248/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.С.З.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 15.02.2018
в законна сила от 07.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
88НОХД № 458/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Х.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.02.2018
в законна сила от 15.02.2018
Изтегли: Споразумение
89НОХД № 459/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.В.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.02.2018
в законна сила от 15.02.2018
Изтегли: Споразумение
90НОХД № 461/2018Квалифицирани състави на телесна повредаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.М.Т.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.02.2018
в законна сила от 15.02.2018
Изтегли: Споразумение
91АНД № 3585/2017КАТЖалбоподател-С.С.Ц.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 16.02.2018
в законна сила от 10.03.2018
Изтегли: Решение
92НОХД № 437/2018КражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Р.Д.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.02.2018
в законна сила от 16.02.2018
Изтегли: Споразумение
93НОХД № 451/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.Д.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.02.2018
в законна сила от 16.02.2018
Изтегли: Споразумение
94НОХД № 468/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Н.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 16.02.2018
в законна сила от 16.02.2018
Изтегли: Споразумение
95АНД № 487/2018КАТЖалбоподател-Х.К.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 16.02.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Определение
96АНД № 494/2018КАТЖалбоподател-С.Т.Т.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.02.2018
в законна сила от 20.03.2018
Изтегли: Определение
97АНД № 3154/2017МВРЖалбоподател-Е.Г.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 19.02.2018
Изтегли: Решение
98АНД № 3351/2017КАТЖалбоподател-Н.М.М.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 19.02.2018
Изтегли: Решение
99НЧХД № 3641/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-С.Т.Т.
Подсъдим-Е.К.Б.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.02.2018
в законна сила от 19.02.2018
Изтегли: Определение
100АНД № 112/2018КАТЖалбоподател-И.Т.С.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 19.02.2018
Изтегли: Решение
101АНД № 191/2018МВРЖалбоподател-К.Д.Т.
Админ.наказ.орган-ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.02.2018
в законна сила от 15.03.2018
Изтегли: Определение
102АНД № 273/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Г.У.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.02.2018
в законна сила от 07.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
103НОХД № 438/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Й.З.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 19.02.2018
в законна сила от 19.02.2018
Изтегли: Споразумение
104НОХД № 440/2018Престъпления против горското стопанствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.М.Ч.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 19.02.2018
в законна сила от 19.02.2018
Изтегли: Споразумение
105ЧНД № 499/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-Д.И.Ж.
Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Потвърждава
Определение от 19.02.2018
в законна сила от 19.02.2018
Изтегли: Определение
106АНД № 2950/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 20.02.2018
в законна сила от 21.05.2018
Изтегли: Решение
107АНД № 2963/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 20.02.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Решение
108АНД № 2966/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 20.02.2018
в законна сила от 21.05.2018
Изтегли: Решение
109АНД № 2983/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 20.02.2018
в законна сила от 21.05.2018
Изтегли: Решение
110АНД № 2987/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 20.02.2018
в законна сила от 21.05.2018
Изтегли: Решение
111АНД № 3215/2017КАТЖалбоподател-Д.Н.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.02.2018
в законна сила от 10.03.2018
Изтегли: Решение
112АНД № 3283/2017КАТЖалбоподател-Н.Г.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-изменено
Решение от 20.02.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Решение
113АНД № 3285/2017ДИТЖалбоподател-АСТРОЙ 89 ООД - САМОКОВ
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 20.02.2018
Изтегли: Решение
114АНД № 3526/2017МВРЖалбоподател-В.Ж.В.
Админ.наказ.орган-ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 20.02.2018
Изтегли: Решение
115АНД № 3709/2017Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-В.Г.Г.
Админ.наказ.орган-МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.02.2018
Изтегли: Решение
116АНД № 109/2018КАТЖалбоподател-Т.А.К.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 20.02.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Решение
117АНД № 110/2018КАТЖалбоподател-Н.К.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 20.02.2018
в законна сила от 05.04.2018
Изтегли: Решение
118АНД № 3119/2017ИАААЖалбоподател-Д.Й.Д.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 21.02.2018
в законна сила от 17.03.2018
Изтегли: Решение
119НОХД № 257/2018ГрабежОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.С.Т.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 21.02.2018
в законна сила от 09.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
120НОХД № 457/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Ю.А.П.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.02.2018
в законна сила от 21.02.2018
Изтегли: Споразумение
121НОХД № 476/2018Средна телесна повредаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ш.И.Ш.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.02.2018
в законна сила от 21.02.2018
Изтегли: Споразумение
122НОХД № 493/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Х.Г.И.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 21.02.2018
в законна сила от 21.02.2018
Изтегли: Споразумение
123НОХД № 2050/2017Средна телесна повредаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.Х.Д.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 22.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
124АНД № 2945/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 22.02.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Решение
125АНД № 3026/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 22.02.2018
в законна сила от 22.02.2018
Изтегли: Решение
126АНД № 3538/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.Д.Ч.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 22.02.2018
в законна сила от 10.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
127НОХД № 96/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.В.А.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 22.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
128АНД № 119/2018ИАААЖалбоподател-ДЖОВАНИТРАН БЪЛГАРИЯ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.02.2018
в законна сила от 15.03.2018
Изтегли: Решение
129АНД № 148/2018ИАААЖалбоподател-М.Д.М.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.02.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Решение
130НОХД № 242/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Х.Н.Т.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.02.2018
в законна сила от 22.02.2018
Изтегли: Споразумение
131НОХД № 474/2018Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номераВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.П.М.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.02.2018
в законна сила от 22.02.2018
Изтегли: Споразумение
132НОХД № 500/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.А.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.02.2018
в законна сила от 22.02.2018
Изтегли: Споразумение
133НОХД № 502/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.И.Р.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.02.2018
в законна сила от 22.02.2018
Изтегли: Споразумение
134АНД № 2952/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 23.02.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Решение
135АНД № 2955/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 23.02.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Решение
136АНД № 2985/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 23.02.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Решение
137АНД № 3004/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 23.02.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Решение
138АНД № 3005/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 23.02.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Решение
139АНД № 45/2018КАТЖалбоподател-Е.М.М.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 26.02.2018
Изтегли: Решение
140АНД № 128/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.И.С.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 26.02.2018
в законна сила от 31.03.2018
Изтегли: Решение Мотиви
141АНД № 184/2018ИАААЖалбоподател-П.Б.П.
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.02.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Определение
142АНД № 199/2018Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-В.Г.Г.
Админ.наказ.орган-МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - СОФИЯ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 26.02.2018
Изтегли: Решение
143НОХД № 503/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.В.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 26.02.2018
в законна сила от 26.02.2018
Изтегли: Споразумение
144НЧХД № 1879/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-К.С.Г.
Подсъдим-И.Г.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 27.02.2018
в законна сила от 15.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
145АНД № 2928/2017ОбщиниЖалбоподател-А.Т.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 27.02.2018
в законна сила от 17.03.2018
Изтегли: Решение
146НЧХД № 3147/2017Обида и квалифицирана обидаТъжител-Н.М.С.
Подсъдим-Н.Д.Н.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.02.2018
в законна сила от 15.03.2018
147НОХД № 78/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.К.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.02.2018
в законна сила от 27.02.2018
Изтегли: Споразумение
148АНД № 204/2018КАТЖалбоподател-Т.Г.И.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-изменено
Решение от 27.02.2018
Изтегли: Решение
149АНД № 442/2018КАТЖалбоподател-Д.Д.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.02.2018
в законна сила от 16.03.2018
Изтегли: Определение
150НОХД № 511/2018Квалифицирани състави на документни престъпленияВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.С.С.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.02.2018
в законна сила от 27.02.2018
Изтегли: Споразумение
151АНД № 544/2018КАТЖалбоподател-Я.Ж.Ж.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово определение
Определение от 27.02.2018
Изтегли: Определение
152НОХД № 546/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.К.Щ.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 27.02.2018
в законна сила от 27.02.2018
Изтегли: Споразумение
153АНД № 1951/2017ОбщиниЖалбоподател-И.Ж.И.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 28.02.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Решение
154АНД № 2341/2017КАТЖалбоподател-Х.П.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 28.02.2018
в законна сила от 28.04.2018
Изтегли: Решение
155АНД № 2792/2017КАТЖалбоподател-Б.Х.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 28.02.2018
в законна сила от 24.03.2018
Изтегли: Решение
156НОХД № 2856/2017Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.Д.Щ.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.02.2018
в законна сила от 28.02.2018
Изтегли: Споразумение
157АНД № 2943/2017ОбщиниЖалбоподател-С.П.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 28.02.2018
в законна сила от 24.03.2018
Изтегли: Решение
158АНД № 3274/2017ДИТЖалбоподател-ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД - ДИМИТРОВГРАД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 28.02.2018
Изтегли: Решение
159АНД № 3381/2017НАПЖалбоподател-РЪБЕСЕН ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 28.02.2018
Изтегли: Решение
160АНД № 3382/2017НАПЖалбоподател-Л.Н.Т.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 28.02.2018
Изтегли: Решение
161АНД № 87/2018ОбщиниЖалбоподател-М.К.С.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-изменено
Решение от 28.02.2018
в законна сила от 22.03.2018
Изтегли: Решение
162АНД № 518/2018ОбщиниЖалбоподател-Е.Г.Ч.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.02.2018
Изтегли: Определение
163НОХД № 545/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.М.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.02.2018
в законна сила от 28.02.2018
Изтегли: Споразумение
164НОХД № 547/2018Кражба, представляваща опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Д.И.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 28.02.2018
в законна сила от 08.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
165НОХД № 566/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.Д.Ж.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.02.2018
в законна сила от 28.02.2018
Изтегли: Споразумение
166НОХД № 568/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.И.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 28.02.2018
в законна сила от 28.02.2018
Изтегли: Споразумение
последна актуализация: 31.05.2018г. 06:04ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra