РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2018г. до 31.01.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1АНД № 2592/2017НАПЖалбоподател-ХАЙНИКЕН ГЛОБАЛ ПРОКЮРМЪНТ Б.В.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 02.01.2018
Изтегли: Решение
2ЧНД № 3200/2017Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Р.Б.Б.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 02.01.2018
в законна сила от 16.01.2018
Изтегли: Определение
3ЧНД № 3704/2017Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Т.В.В.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 02.01.2018
в законна сила от 30.01.2018
Изтегли: Определение
4АНД № 3195/2017НАПЖалбоподател-АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 03.01.2018
Изтегли: Решение
5НОХД № 3666/2017Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Ж.И.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.01.2018
в законна сила от 03.01.2018
Изтегли: Споразумение
6НОХД № 3668/2017Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.К.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.01.2018
в законна сила от 03.01.2018
Изтегли: Споразумение
7НОХД № 3691/2017ИзмамаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Й.М.
Обвиняем-Б.А.А.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.01.2018
в законна сила от 03.01.2018
Изтегли: Споразумение
8НОХД № 3692/2017Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.П.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.01.2018
в законна сила от 03.01.2018
Изтегли: Споразумение
9НОХД № 3698/2017Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.К.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.01.2018
в законна сила от 03.01.2018
Изтегли: Споразумение
10НОХД № 3699/2017Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Е.Ч.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.01.2018
в законна сила от 03.01.2018
Изтегли: Споразумение
11НОХД № 3702/2017Неплащане на издръжкаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Г.А.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 03.01.2018
в законна сила от 03.01.2018
Изтегли: Споразумение
12АНД № 22/2018Производство по УБДХОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-П.С.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 03.01.2018
в законна сила от 05.01.2018
Изтегли: Решение
13ЧНД № 2884/2017Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-ДЕЛИКОН КОНСУЛТИНГ ООД
Страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Потвърждава
Определение от 04.01.2018
в законна сила от 22.02.2018
Изтегли: Определение
14АНД № 3214/2017КАТЖалбоподател-В.А.Х.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 04.01.2018
Изтегли: Решение
15АНД № 3288/2017ДИТЖалбоподател-Д-МАКС СЕКЮРИТИ ЕООД
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-изменено
Решение от 04.01.2018
в законна сила от 08.02.2018
Изтегли: Решение
16НОХД № 3688/2017КражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.Й.Ф.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.01.2018
в законна сила от 04.01.2018
Изтегли: Споразумение
17НОХД № 3690/2017Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Г.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.01.2018
в законна сила от 04.01.2018
Изтегли: Споразумение
18НОХД № 3700/2017КражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.В.М.
Обвиняем-А.В.В.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.01.2018
в законна сила от 04.01.2018
Изтегли: Споразумение
19НОХД № 3701/2017Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.П.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.01.2018
в законна сила от 04.01.2018
Изтегли: Споразумение
20НОХД № 3703/2017Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Ж.О.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 04.01.2018
в законна сила от 04.01.2018
Изтегли: Споразумение
21АНД № 3708/2017Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-АСО ЗАЛОЖНА КЪЩА ООД СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово разпореждане
Разпореждане от 04.01.2018
в законна сила от 12.03.2018
Изтегли: Разпореждане
22АНД № 27/2018Производство по УБДХОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА
Нарушител-Д.К.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 04.01.2018
в законна сила от 06.01.2018
Изтегли: Решение
23АНД № 1456/2017КАТЖалбоподател-С.С.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СЕКТОР
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 05.01.2018
Изтегли: Решение
24АНД № 2105/2017НАПЖалбоподател-В.Д.Н.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 05.01.2018
в законна сила от 17.04.2018
Изтегли: Решение
25АНД № 2865/2017КАТЖалбоподател-Т.Н.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СЕКТОР
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 05.01.2018
в законна сила от 01.02.2018
Изтегли: Решение
26АНД № 3169/2017КАТЖалбоподател-С.С.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 05.01.2018
в законна сила от 26.01.2018
Изтегли: Решение
27ЧНД № 3210/2017Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Д.В.Ж.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Потвърждава
Определение от 05.01.2018
в законна сила от 23.02.2018
Изтегли: Определение
28АНД № 3343/2017КАТЖалбоподател-Е.Т.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 05.01.2018
в законна сила от 08.02.2018
Изтегли: Решение
29АНД № 3345/2017КАТЖалбоподател-В.Й.А.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 05.01.2018
Изтегли: Решение
30АНД № 3483/2017МВРЖалбоподател-В.М.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 05.01.2018
в законна сила от 26.01.2018
Изтегли: Решение
31НОХД № 5/2018ИзмамаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.П.П.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 05.01.2018
в законна сила от 05.01.2018
Изтегли: Споразумение
32АНД № 2256/2017МВРЖалбоподател-МАРИЕТА 2005 ЕООД
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 07.01.2018
в законна сила от 30.01.2018
Изтегли: Решение
33АНД № 3051/2017ОбщиниЖалбоподател-Т.Д.Т.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 08.01.2018
в законна сила от 27.01.2018
Изтегли: Решение
34АНД № 3335/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.К.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 08.01.2018
в законна сила от 24.01.2018
Изтегли: Решение Мотиви
35АНД № 3350/2017КАТЖалбоподател-Ж.И.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 08.01.2018
в законна сила от 31.03.2018
Изтегли: Решение
36АНД № 3430/2017КАТЖалбоподател-В.К.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 08.01.2018
в законна сила от 12.04.2018
Изтегли: Решение
37НОХД № 16/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Х.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 08.01.2018
в законна сила от 08.01.2018
Изтегли: Споразумение
38АНД № 1051/2017КАТЖалбоподател-П.М.Б.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СЕКТОР
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 09.01.2018
в законна сила от 17.04.2018
Изтегли: Решение
39АНД № 2448/2017ИАААЖалбоподател-К.Д.Я.
Админ.наказ.орган-ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОО"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.01.2018
в законна сила от 27.01.2018
Изтегли: Решение
40АНД № 3012/2017КАТЖалбоподател-М.Д.М.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-отменено
Решение от 09.01.2018
Изтегли: Решение
41АНД № 3025/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 09.01.2018
Изтегли: Решение
42АНД № 3028/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 09.01.2018
Изтегли: Решение
43АНД № 3286/2017ДИТЖалбоподател-АСТРОЙ 89 ООД - САМОКОВ
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 09.01.2018
Изтегли: Решение
44АНД № 3336/2017ОбщиниЖалбоподател-А.К.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 09.01.2018
в законна сила от 02.02.2018
Изтегли: Решение
45НОХД № 15/2018Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаиВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.И.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 09.01.2018
в законна сила от 09.01.2018
Изтегли: Споразумение
46АНД № 2924/2017КАТЖалбоподател-Е.П.Ж.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 10.01.2018
в законна сила от 06.02.2018
Изтегли: Решение
47НОХД № 3178/2017Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Р.Х.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 10.01.2018
в законна сила от 26.01.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
48АНД № 3182/2017КАТЖалбоподател-А.В.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.01.2018
в законна сила от 23.03.2018
Изтегли: Решение
49АНД № 3244/2017ОбщиниЖалбоподател-Д.А.Д.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.01.2018
в законна сила от 02.03.2018
Изтегли: Решение
50АНД № 3284/2017КАТЖалбоподател-К.П.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 10.01.2018
в законна сила от 26.01.2018
Изтегли: Решение
51АНД № 3340/2017ОбщиниЖалбоподател-Е.С.С.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 10.01.2018
в законна сила от 03.02.2018
Изтегли: Решение
52НОХД № 3509/2017Квалифицирани състави на измамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Х.И.И.
Подсъдим-П.Л.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.01.2018
Изтегли: Определение
53АНД № 3667/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-О.С.И.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.01.2018
в законна сила от 26.01.2018
Изтегли: Решение Мотиви
54НОХД № 25/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.Р.Ц.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.01.2018
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Споразумение
55НОХД № 31/2018Продажба и държане на акцизни стоки без бандеролВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.Н.М.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.01.2018
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Споразумение
56НОХД № 32/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.И.Ж.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.01.2018
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Споразумение
57НОХД № 33/2018Умишлен палежВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.М.Т.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.01.2018
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Споразумение
58НОХД № 34/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.С.К.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.01.2018
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Споразумение
59НОХД № 52/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.М.Д.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.01.2018
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Споразумение
60НОХД № 53/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Т.В.Г.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.01.2018
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Споразумение
61НОХД № 54/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.Ж.И.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 10.01.2018
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Споразумение
62НОХД № 36/2016ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Х.В.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 11.01.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
63АНД № 2569/2017МВРЖалбоподател-Е.Т.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 11.01.2018
в законна сила от 26.01.2018
Изтегли: Решение
64НЧХД № 2936/2017Лека телесна повредаТъжител-М.С.П.
Подсъдим-Х.П.С.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.01.2018
Изтегли: Определение
65НОХД № 58/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.М.П.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.01.2018
в законна сила от 11.01.2018
Изтегли: Споразумение
66НОХД № 79/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Л.С.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.01.2018
в законна сила от 11.01.2018
Изтегли: Споразумение
67НОХД № 82/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Б.Б.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.01.2018
в законна сила от 11.01.2018
Изтегли: Споразумение
68НОХД № 84/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Р.К.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.01.2018
в законна сила от 11.01.2018
Изтегли: Споразумение
69НОХД № 85/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.М.Я.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 11.01.2018
в законна сила от 11.01.2018
Изтегли: Споразумение
70АНД № 123/2018Производство по УБДХ Нарушител-П.Г.Д.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 11.01.2018
в законна сила от 13.01.2018
Изтегли: Решение
71АНД № 2946/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.01.2018
Изтегли: Решение
72АНД № 2964/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.01.2018
Изтегли: Решение
73АНД № 2982/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.01.2018
Изтегли: Решение
74АНД № 3000/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.01.2018
Изтегли: Решение
75АНД № 3007/2017НАПЖалбоподател-ЛЕВКИОН ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 12.01.2018
Изтегли: Решение
76НОХД № 60/2018Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.В.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 12.01.2018
в законна сила от 12.01.2018
Изтегли: Споразумение
77ЧНД № 117/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-П.Б.Т.
 Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Потвърждава
Определение от 12.01.2018
в законна сила от 16.03.2018
Изтегли: Определение
78АНД № 139/2018Производство по УБДХ Нарушител-М.А.А.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 12.01.2018
в законна сила от 16.01.2018
Изтегли: Решение
79АНД № 3364/2017Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-С.К.К.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 13.01.2018
Изтегли: Решение
80НЧХД № 532/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-К.М.Е.
Подсъдим-Ж.Д.Ж.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.01.2018
в законна сила от 31.01.2018
Изтегли: Определение
81НЧХД № 2128/2017Лека телесна повредаТъжител-С.П.К.
Подсъдим-Б.С.Р.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 15.01.2018
в законна сила от 31.01.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
82АНД № 2383/2017ИАААЖалбоподател-С.Х.М.
Админ.наказ.орган-ИА "АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.01.2018
в законна сила от 02.02.2018
Изтегли: Решение
83АНД № 2443/2017ИАААЖалбоподател-К.Д.Я.
Админ.наказ.орган-ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОО"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.01.2018
в законна сила от 06.02.2018
Изтегли: Решение
84АНД № 2462/2017ДИТЖалбоподател-ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ПЛОВДИВ
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-изменено
Решение от 15.01.2018
в законна сила от 08.02.2018
Изтегли: Решение
85АНД № 2808/2017ИАААЖалбоподател-Б.М.Ф.
Админ.наказ.орган-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.01.2018
в законна сила от 10.02.2018
Изтегли: Решение
86ЧНД № 3448/2017Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-ОЛИМПИЯ 90 ДЕНЧЕВ И СЪДРУЖИЕ
 Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Потвърждава
Определение от 15.01.2018
в законна сила от 30.03.2018
87АНД № 3476/2017ОбщиниЖалбоподател-Ж.П.Ж.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.01.2018
88АНД № 3478/2017МВРЖалбоподател-В.М.В.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 15.01.2018
в законна сила от 03.02.2018
Изтегли: Решение
89АНД № 3624/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.А.К.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.01.2018
в законна сила от 31.01.2018
Изтегли: Решение Мотиви
90НОХД № 51/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-З.Р.Ч.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.01.2018
в законна сила от 15.01.2018
Изтегли: Споразумение
91НОХД № 80/2018Ползване на неистински или преправен документВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.К.М.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 15.01.2018
в законна сила от 15.01.2018
Изтегли: Споразумение
92АНД № 151/2018ОбщиниЖалбоподател-З.В.А.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.01.2018
в законна сила от 26.01.2018
Изтегли: Определение
93АНД № 1898/2017КАТЖалбоподател-И.П.Т.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СЕКТОР
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 16.01.2018
в законна сила от 13.02.2018
Изтегли: Решение
94АНД № 2381/2017НАПЖалбоподател-И.Р.Я.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 16.01.2018
в законна сила от 20.02.2018
Изтегли: Решение
95АНД № 3672/2017ИАААЖалбоподател-Д.Н.Н.
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 16.01.2018
в законна сила от 03.02.2018
Изтегли: Решение
96АНД № 3673/2017ИАААЖалбоподател-Д.Н.Н.
Админ.наказ.орган-ИА"АА" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 16.01.2018
в законна сила от 03.02.2018
Изтегли: Решение
97АНД № 77/2018КАТЖалбоподател-Г.П.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.01.2018
в законна сила от 09.02.2018
Изтегли: Определение
98НОХД № 3182/2016Измама по чл. 209 ал. 1 и 2 и чл. 210 в особено големи размери, особено тежък случай или опасен рецидивОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Т.Ц.
Подсъдим-А.И.П.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.01.2018
99АНД № 3347/2017КАТЖалбоподател-Д.С.Г.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 17.01.2018
Изтегли: Решение
100НОХД № 3536/2017Квалифицирани състави на кражбаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.М.З.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.01.2018
в законна сила от 17.01.2018
Изтегли: Споразумение
101АНД № 6/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Г.И.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.01.2018
в законна сила от 02.02.2018
Изтегли: Решение Мотиви
102НОХД № 127/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.Н.К.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 17.01.2018
в законна сила от 17.01.2018
Изтегли: Споразумение
103ЧНД № 143/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-Д.Н.Н.
Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Отменя
Определение от 17.01.2018
в законна сила от 27.01.2018
Изтегли: Определение
104НОХД № 1363/2017Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Г.С.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.01.2018
в законна сила от 03.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
105НОХД № 2001/2017Ползване на неистински или преправен документОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.П.Т.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.01.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
106АНД № 2612/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.Г.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.01.2018
Изтегли: Решение Мотиви
107НОХД № 2625/2017Организиране на боеве с животни или предоставяне на животни за боевеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.М.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.01.2018
в законна сила от 03.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
108АНД № 3113/2017НАПЖалбоподател-И.П.К.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 18.01.2018
в законна сила от 13.04.2018
Изтегли: Решение
109АНД № 3481/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Е.В.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово решение
Решение от 18.01.2018
в законна сила от 03.02.2018
Изтегли: Решение Мотиви
110АНД № 3620/2017НАПЖалбоподател-М.З.М.
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 18.01.2018
в законна сила от 15.02.2018
Изтегли: Решение
111АНД № 3643/2017КАТЖалбоподател-А.С.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 18.01.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Решение
112АНД № 3645/2017ОбщиниЖалбоподател-П.Н.Х.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 18.01.2018
в законна сила от 09.02.2018
Изтегли: Решение
113ЧНД № 3670/2017Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-К.П.И.
 Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Отменя
Определение от 18.01.2018
в законна сила от 16.02.2018
Изтегли: Определение
114НОХД № 3706/2017Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаиОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Н.Г.Г.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 18.01.2018
в законна сила от 16.03.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
115НОХД № 81/2018Привилегирован състав на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Ж.А.
Обвиняем-Б.С.Б.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.01.2018
в законна сила от 18.01.2018
Изтегли: Споразумение
116НОХД № 97/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Й.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.01.2018
в законна сила от 18.01.2018
Изтегли: Споразумение
117НОХД № 115/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.Г.Г.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.01.2018
в законна сила от 18.01.2018
Изтегли: Споразумение
118НОХД № 145/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-В.Р.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 18.01.2018
в законна сила от 18.01.2018
Изтегли: Споразумение
119АНД № 2811/2017Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-МИРЕЯ БГ ООД
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: НП-отменено
Решение от 19.01.2018
в законна сила от 10.02.2018
Изтегли: Решение
120АНД № 2908/2017КАТЖалбоподател-М.Х.С.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.01.2018
в законна сила от 15.03.2018
Изтегли: Определение
121АНД № 3363/2017МВРЖалбоподател-С.К.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.01.2018
Изтегли: Определение
122АНД № 3521/2017Комисия за защита на потребителитеЖалбоподател-ЛЕОНИД ТОПАЛОВ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 19.01.2018
в законна сила от 08.02.2018
Изтегли: Решение
123АНД № 3711/2017ДИТЖалбоподател-ВАНЕСА НИКОЛ 2016 ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 19.01.2018
Изтегли: Решение
124НОХД № 1882/2017Неплащане на издръжкаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-М.И.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 22.01.2018
в законна сила от 07.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
125АНД № 2923/2017КАТЖалбоподател-З.Д.П.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СЕКТОР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.01.2018
в законна сила от 15.02.2018
Изтегли: Решение
126АНД № 3013/2017КАТЖалбоподател-Х.А.Л.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-потвърдено
Решение от 22.01.2018
в законна сила от 14.02.2018
Изтегли: Решение
127АНД № 3287/2017ДИТЖалбоподател-АСТРОЙ 89 ООД - САМОКОВ
Админ.наказ.орган-ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 22.01.2018
Изтегли: Решение
128НОХД № 3384/2017Документна измамаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-П.Д.Л.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 22.01.2018
в законна сила от 07.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
129АНД № 3407/2017НАПЖалбоподател-Р ПЛЮС К ВАСИЛЕВИ ООД
Админ.наказ.орган-ТД НА НАП ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: НП-отменено
Решение от 22.01.2018
Изтегли: Решение
130ЧНД № 165/2018Производство по чл. 243 НПКВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Жалбоподател-Х.М.Н.
 Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Отменя
Определение от 22.01.2018
в законна сила от 18.04.2018
Изтегли: Определение
131НОХД № 195/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.М.Й.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 22.01.2018
в законна сила от 22.01.2018
Изтегли: Споразумение
132НЧХД № 2836/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Й.С.Й.
Подсъдим-И.Л.С.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.01.2018
в законна сила от 24.02.2018
Изтегли: Определение
133НЧХД № 2885/2017Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Н.М.Д.
Подсъдим-Е.Т.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.01.2018
в законна сила от 08.02.2018
Изтегли: Определение
134НОХД № 130/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ю.Я.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.01.2018
в законна сила от 23.01.2018
Изтегли: Споразумение
135НОХД № 182/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.В.П.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.01.2018
в законна сила от 23.01.2018
Изтегли: Споразумение
136НОХД № 183/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Т.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.01.2018
в законна сила от 23.01.2018
Изтегли: Споразумение
137НОХД № 198/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.С.К.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.01.2018
в законна сила от 23.01.2018
Изтегли: Споразумение
138НОХД № 234/2018Квалифицирани състави на хулиганствоВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.М.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 23.01.2018
в законна сила от 23.01.2018
Изтегли: Споразумение
139АНД № 253/2018КАТЖалбоподател-М.П.И.
 Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.01.2018
в законна сила от 23.01.2018
Изтегли: Определение
140НОХД № 3146/2017Ползване на неистински или преправен документОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-А.С.А.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 24.01.2018
в законна сила от 09.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
141АНД № 3159/2017Други административни от наказателен характер делаЖалбоподател-Т.Д.Б.
Админ.наказ.орган-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 24.01.2018
Изтегли: Решение
142АНД № 99/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.К.М.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово решение
Решение от 24.01.2018
Изтегли: Решение Мотиви
143НОХД № 205/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.С.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 24.01.2018
в законна сила от 24.01.2018
Изтегли: Споразумение
144ЧНД № 255/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-Х.Г.Х.
Вносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
 Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.01.2018
Изтегли: Определение
145АНД № 2777/2017ОбщиниЖалбоподател-Д.М.П.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 25.01.2018
в законна сила от 09.02.2018
Изтегли: Решение
146НОХД № 2935/2017Състави на придобиване и държане на наркотични веществаОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Б.Д.Ч.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 25.01.2018
в законна сила от 10.02.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
147АНД № 3604/2017Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.М.Т.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово решение
Решение от 25.01.2018
в законна сила от 10.02.2018
Изтегли: Решение Мотиви
148АНД № 3674/2017МВРЖалбоподател-Д.Д.Д.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.01.2018
в законна сила от 22.02.2018
Изтегли: Определение
149НОХД № 166/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-С.Г.Г.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.01.2018
в законна сила от 25.01.2018
Изтегли: Споразумение
150НОХД № 206/2018Квалифицирани състави на кражбаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Я.М.Я.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.01.2018
в законна сила от 25.01.2018
Изтегли: Споразумение
151НОХД № 210/2018Кражба, представляваща опасен рецидивВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Н.П.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.01.2018
в законна сила от 25.01.2018
Изтегли: Споразумение
152НОХД № 230/2018Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системиВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Б.И.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.01.2018
в законна сила от 25.01.2018
Изтегли: Споразумение
153НОХД № 232/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.И.М.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.01.2018
в законна сила от 25.01.2018
Изтегли: Споразумение
154НОХД № 233/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-К.С.И.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.01.2018
в законна сила от 25.01.2018
Изтегли: Споразумение
155НОХД № 235/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-И.Г.К.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 25.01.2018
в законна сила от 25.01.2018
Изтегли: Споразумение
156АНД № 276/2018КАТЖалбоподател-Х.К.К.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СЕКТОР
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.01.2018
в законна сила от 02.03.2018
Изтегли: Определение
157АНД № 2937/2017МВРЖалбоподател-И.Г.К.
Админ.наказ.орган-ВТОРО РУП СТАРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 26.01.2018
в законна сила от 28.02.2018
Изтегли: Решение
158АНД № 4/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Д.М.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА С. РИБЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.01.2018
в законна сила от 13.02.2018
Изтегли: Решение Мотиви
159НОХД № 1013/2017Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-Т.Ж.Р.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готова присъда
Присъда от 29.01.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
160АНД № 2046/2017КАТЖалбоподател-А.О.Ч.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СЕКТОР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 29.01.2018
Изтегли: Решение
161АНД № 3434/2017ДАМТНЖалбоподател-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Админ.наказ.орган-ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-отменено
Решение от 29.01.2018
Изтегли: Решение
162АНД № 3546/2017ОбщиниЖалбоподател-Е.Т.Н.
Админ.наказ.орган-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 29.01.2018
Изтегли: Решение
163АНД № 98/2018Производства по приложението на чл.78а НКОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-П.В.П.
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.01.2018
в законна сила от 13.02.2018
Изтегли: Решение Мотиви
164НОХД № 254/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-А.Д.М.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.01.2018
в законна сила от 29.01.2018
Изтегли: Споразумение
165НОХД № 289/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-М.И.Т.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.01.2018
в законна сила от 29.01.2018
Изтегли: Споразумение
166НОХД № 310/2018Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен редВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Б.Б.М.
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 29.01.2018
в законна сила от 29.01.2018
Изтегли: Споразумение
167НОХД № 2051/2017Унищожаване и поврежданеОбвинител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Подсъдим-И.Б.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: С готова присъда
Присъда от 30.01.2018
Изтегли: Присъда Мотиви
168АНД № 3186/2017КАТЖалбоподател-И.К.И.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-потвърдено
Решение от 30.01.2018
в законна сила от 16.03.2018
Изтегли: Решение
169НЧХД № 3746/2016Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)Тъжител-Х.С.К.
Тъжител-Л.М.Б.
Подсъдим-А.С.А.
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: С готово определение
Определение от 31.01.2018
в законна сила от 08.02.2018
Изтегли: Определение
170АНД № 3260/2017МВРЖалбоподател-И.Д.Р.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР-02 РУП СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ДИМИТЪР Х. ГАЛЬОВРезултат: НП-отменено
Решение от 31.01.2018
в законна сила от 23.02.2018
Изтегли: Решение
171АНД № 12/2018КАТЖалбоподател-Й.Х.Й.
Админ.наказ.орган-ОД НА МВР СЕКТОР
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 31.01.2018
в законна сила от 15.02.2018
Изтегли: Определение
172ЧНД № 217/2018Производство по чл. 243 НПКЖалбоподател-ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: БЛАГА Д. БОЗОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 31.01.2018
в законна сила от 27.03.2018
Изтегли: Определение
173НОХД № 274/2018Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Я.В.Я.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 31.01.2018
в законна сила от 31.01.2018
Изтегли: Споразумение
174НОХД № 290/2018Състави на придобиване и държане на наркотични веществаВносител-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Обвиняем-Ж.Й.Д.
Председател и докладчик: ЗЛАТКО Д. МАЗНИКОВРезултат: С готово споразумение
Споразумение от 31.01.2018
в законна сила от 31.01.2018
Изтегли: Споразумение
последна актуализация: 30.04.2018г. 06:03ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra