РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2018г. до 31.12.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 144/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Т.Г.Г.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.12.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 1193/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Ответник-Д.М.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.12.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 1265/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-ДЕЛТА- Г ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.12.2018
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 1854/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-И.Г.П.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.12.2018
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 1977/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД-КЛОН СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Х.П.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 2560/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Д.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.12.2018
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 2871/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Й.Я.Й.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.12.2018
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 3985/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-2001 ЛОВЕЧ ООД
Ответник-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЛАМ ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.12.2018
в законна сила от 03.12.2018
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 4814/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Г.Д.Б.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 03.12.2018
в законна сила от 12.02.2019
Изтегли: Определение
10Гражданско дело № 2459/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД
Ответник-П.Н.У.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Определение
11Гражданско дело № 3560/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.Ж.П.
Ответник-Т.И.Р.
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.12.2018
в законна сила от 04.12.2018
Изтегли: Определение
12Гражданско дело № 3697/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД
Ответник-ЕТ "РОНШАНС КОМПЛЕКС-90-АНТОН АНТОНОВ"
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 04.12.2018
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 4443/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.Т.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.12.2018
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 4572/2018Искове за трудово възнаграждениеИщец-И.П.И.
Ответник-БАС 2006 - АТАНАС ПЕТРОВ ЕТ
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 04.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 4831/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.Р.Р.
Ответник-Р.К.Р.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 902/2018Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-М.С.И.
Ответник-С.М.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.12.2018
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 1093/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕМАНУИЛ-70 ЕООД
Ответник-М.Г.С.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.12.2018
в законна сила от 07.01.2019
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 5464/2018ДелбаИщец-М.Д.Е.
Ответник-М.Г.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.12.2018
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 1388/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СИНТАМЕД ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.12.2018
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 2519/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-С.Г.С.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.12.2018
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 5295/2016ДелбаИщец-А.Г.А.
Ответник-М.Г.К.
Ответник-З.С.А.
Ответник-М.С.А.
Ответник-А.С.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.12.2018
в законна сила от 18.01.2019
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 599/2018Павлов искИщец-РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД-КЛОН СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Х.Л.Х.
Ответник-Г.С.Г.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.12.2018
в законна сила от 17.01.2019
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 2673/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Д.С.Н.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.12.2018
в законна сила от 26.02.2019
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 3890/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.Н.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово решение
Решение от 07.12.2018
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 6837/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТИРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН ПАВЛОВ"- СТАРА ЗАГОРА
Ответник-МЕД КЕЪР ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.12.2018
в законна сила от 07.01.2019
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 1287/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-С.Т.Т.
Ответник-А.Г.К.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 10.12.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 1883/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СИС КРЕДИТ АД
Ответник-Е.Д.З.
Ответник-А.Р.И.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.12.2018
в законна сила от 15.02.2019
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 1889/2018Искове по КЗИщец-Х.Т.К.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.12.2018
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 5159/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Б.Е.Б.
Ответник-Е.С.Б.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.12.2018
в законна сила от 18.12.2018
Изтегли: Определение
30Гражданско дело № 6164/2018Искове по ЗОДОВИщец-П.Й.С.
Ответник-АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-СОФИЯ
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.12.2018
в законна сила от 16.01.2019
Изтегли: Определение
31Гражданско дело № 3944/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД
Ответник-М.Г.Б.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.12.2018
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 6295/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-З.М.С.
Ответник-В.Д.М.
Ответник-Д.И.М.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.12.2018
в законна сила от 11.12.2018
Изтегли: Определение
33Гражданско дело № 1556/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Р.Е.Г.
Ищец-Г.Е.Г.
Ответник-Е.Г.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.12.2018
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 3376/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ж.С.Б.
Ответник-И.П.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.12.2018
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 3447/2018ДелбаИщец-Н.Ж.Т.
Ответник-Р.Ж.Д.
Ответник-М.Д.Ж.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.12.2018
Изтегли: Определение
36Гражданско дело № 4218/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.З.И.
Ответник-З.И.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.12.2018
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 5144/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-В.Д.С.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.12.2018
в законна сила от 14.01.2019
Изтегли: Определение
38Гражданско дело № 321/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-Я.И.К.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.12.2018
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 1234/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКРОАДВАНС АД
Ответник-С.З.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.12.2018
в законна сила от 22.01.2019
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 1671/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Д.Г.Г.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.12.2018
в законна сила от 19.01.2019
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 1693/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БАНКА ДСК ЕАД
Ответник-К.Д.К.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 12.12.2018
42Гражданско дело № 5013/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГРОХИМСТАНДАРТ-ДИНЕВ ООД
Ответник-Т.Ж.К.
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.12.2018
Изтегли: Определение
43Гражданско дело № 3231/2017ДелбаИщец-Н.Т.Н.
Ищец-О.Н.
Ответник-Х.О.Х.
Ответник-Ф.Х.Б.
Ответник-И.Х.И.
Ответник-К.Х.М.
Ответник-Д.Х.Б.
Ответник-К.Х.Н.
Ответник-Г.Х.И.
Ответник-Н.Д.Г.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.12.2018
Изтегли: Решение
44Гражданско дело № 780/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД - СОФИЯ
Ответник-Р.Р.Р.
Ответник-Р.Р.Р.
Ответник-М.Р.Р.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.12.2018
в законна сила от 06.02.2019
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 1667/2018Иск за обявяване на предварителен договор за окончателенИщец-Г.И.П.
Ответник-Т.Г.К.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.12.2018
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 2642/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.Р.Л.
Ответник-Р.Г.Л.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 13.12.2018
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 3545/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Н.Т.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.12.2018
в законна сила от 13.12.2018
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 3690/2018ДелбаИщец-Т.Г.Х.
Ответник-Р.Т.П.
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.12.2018
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 3778/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕН ДЖИ ВИ ГРУП ЕООД
Ответник-БЕТОНИКС ДЖИ ЕН ДЖИ ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.12.2018
Изтегли: Решение
50Гражданско дело № 3883/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГАРТА-ЦМ ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.12.2018
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 5744/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ХРАНСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ АД
Ответник-СИЛВИЯ 7 ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.12.2018
Изтегли: Определение
52Гражданско дело № 567/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАМолител-ГД ИН ПЛОВДИВ
Ищец-В.И.Ч.
Ответник-РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО-СТ.ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 14.12.2018
Изтегли: Определение
53Гражданско дело № 1257/2018ДелбаИщец-Ж.Н.Ж.
Ответник-Д.Е.Ж.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.12.2018
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 2656/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.И.К.
Ответник-КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО " КД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.12.2018
55Гражданско дело № 3508/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ж.К.Х.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 14.12.2018
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 3915/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000 ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.12.2018
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 2871/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-П.Р.Р.
Ответник-Г.Г.Г.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 17.12.2018
в законна сила от 23.01.2019
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 79/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
Ответник-Т.К.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.12.2018
в законна сила от 23.01.2019
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 2285/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Д.М.В.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 17.12.2018
в законна сила от 17.12.2018
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 2656/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.И.К.
Ответник-КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО " КД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.12.2018
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 2742/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.Д.
Ответник-ТРАНЗАКТ ЮРЪП ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.12.2018
Изтегли: Определение
62Гражданско дело № 3199/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МАРВЕНА ООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.12.2018
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 3645/2018ДелбаИщец-И.С.И.
Ответник-М.С.И.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.12.2018
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 3885/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГАРТА-ЦМ ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.12.2018
Изтегли: Решение
65Гражданско дело № 5005/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-М.Т.М.
Ответник-ВИТО-95 ООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.12.2018
в законна сила от 19.01.2019
Изтегли: Определение
66Гражданско дело № 5160/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-П.Ж.К.
Ответник-ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ П.Р.СЛАВЕЙКОВ
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.12.2018
Изтегли: Определение
67Гражданско дело № 5671/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ЕТ САНЯ- МАРГАРИТА ДУРЧОВА
Ответник-ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.12.2018
Изтегли: Определение
68Гражданско дело № 4575/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.М.М.
Ответник-М.Т.М.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.12.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Определение
69Гражданско дело № 4681/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-И.В.Н.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.12.2018
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 5838/2017ДелбаИщец-Д.Н.Й.
Ответник-И.К.Й.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Определение
71Гражданско дело № 909/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-П.Н.П.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2018
в законна сила от 21.01.2019
Изтегли: Решение
72Гражданско дело № 2218/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД
Молител-ТД НА НАП-ОФИС СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Й.К.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.12.2018
в законна сила от 12.01.2019
Изтегли: Определение
73Гражданско дело № 2661/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-П.В.П.
Ответник-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2018
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 3286/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Д.Ж.И.
Ответник-В.Т.К.
Ответник-Д.С.В.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2018
в законна сила от 02.02.2019
Изтегли: Решение
75Гражданско дело № 3993/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.П.Г.
Ищец-Н.М.М.
Ответник-М.Д.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Определение
76Гражданско дело № 4130/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БЪЛГАРИЯ-ТЕКС АД
Ответник-АЛЕКС ГРУП 2011 ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2018
в законна сила от 19.12.2018
Изтегли: Решение
77Гражданско дело № 6133/2018Искове за обезщетение по чл. 200 КТМолител-Д.Т.Г.
Ищец-Р.Г.Г.
Ответник-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА"
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово определение
Определение от 19.12.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Определение
78Гражданско дело № 6410/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.Й.Х.
Ответник-М.Л.Т.Т.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.12.2018
Изтегли: Определение
79Гражданско дело № 2294/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-И.К.Ч.
Ответник-И.Г.Т.
Ответник-И.Г.К.
Ответник-Д.Ж.Т.
Ответник-С.А.К.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2018
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 2654/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-МИРА-ЕС-2008 ООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2018
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 3275/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Д.С.Ж.
Ответник-Ж.Ц.Ж.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.12.2018
Изтегли: Определение
82Гражданско дело № 3623/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВЕНЖОР АГРО ООД
Ответник-ЗАРИ-АГРО ООД
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 3660/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-В.Х.М.
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2018
в законна сила от 25.01.2019
Изтегли: Решение
84Гражданско дело № 4642/2018Искове по КЗИщец-ЛОРИВ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.12.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Определение
85Гражданско дело № 5040/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТЕМА ООД
Ответник-ДАРСТА ЕООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.12.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Определение
86Гражданско дело № 5832/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.П.П.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.12.2018
Изтегли: Определение
87Гражданско дело № 425/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 21.12.2018
Изтегли: Решение
88Гражданско дело № 1859/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКРОАДВАНС АД
Ответник-Т.Д.В.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.12.2018
Изтегли: Решение
89Гражданско дело № 3073/2018Искове по КЗИщец-Д.А.Г.
Ответник-ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.12.2018
Изтегли: Решение
90Гражданско дело № 4492/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В И К ЕООД СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ПЛЪМБИНГ ИНСТАЛЕЙШЪН ЕООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.12.2018
в законна сила от 11.01.2019
Изтегли: Определение
91Гражданско дело № 4990/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.Р.К.
Ответник-Г.П.Г.
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: С готово решение
Решение от 21.12.2018
в законна сила от 07.01.2019
Изтегли: Решение
92Гражданско дело № 5182/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.Г.Х.
Ответник-Г.П.Х.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.12.2018
в законна сила от 05.01.2019
Изтегли: Решение
93Гражданско дело № 1110/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Н.С.Н.
Ищец-Т.И.Н.
Ответник-С.Н.Н.
Ответник-Д.К.Н.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.12.2018
Изтегли: Определение
94Гражданско дело № 1320/2018Облигационни искове между съсобственициИщец-П.К.Т.
Ответник-М.К.Т.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.12.2018
Изтегли: Решение
95Гражданско дело № 1625/2018Искове по КЗИщец-ЗК "УНИКА" АД
Ответник-Ф.М.К.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.12.2018
в законна сила от 16.01.2019
Изтегли: Определение
96Гражданско дело № 2524/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Т.Н.Т.
Ответник-СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.12.2018
в законна сила от 28.01.2019
Изтегли: Решение
97Гражданско дело № 4487/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.К.М.
Ответник-ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.12.2018
в законна сила от 02.02.2019
Изтегли: Решение
98Гражданско дело № 4989/2018Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-М.Т.П.
Ответник-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА"
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.12.2018
Изтегли: Определение
99Гражданско дело № 5149/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.И.К.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.12.2018
Изтегли: Решение
100Гражданско дело № 507/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНД АД
Ответник-К.Г.И.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.12.2018
Изтегли: Решение
101Гражданско дело № 1886/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-С.Ф.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.12.2018
Изтегли: Решение
102Гражданско дело № 3319/2018Искове за трудово възнаграждениеИщец-С.Т.П.
Ищец-Л.Н.Т.
Ищец-Т.И.П.
Ищец-Д.Д.А.
Ответник-СОЛЕКТРИКС ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.12.2018
в законна сила от 25.01.2019
Изтегли: Решение
103Гражданско дело № 3480/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-С.С.И.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.12.2018
Изтегли: Решение
104Гражданско дело № 76/2018Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-С.Ж.К.
Ответник-ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Страна-В.Д.М.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 29.12.2018
Изтегли: Решение
105Гражданско дело № 4458/2017ДелбаИщец-Ц.Д.И.
Ответник-Г.Т.И.
Ответник-Н.Т.И.
Ответник-И.Ж.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.12.2018
Изтегли: Решение
106Гражданско дело № 5792/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ЕТ ШАНС-МИЛКО БАЙЧЕВ
Ответник-АПИ - ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.12.2018
в законна сила от 07.02.2019
Изтегли: Решение
107Гражданско дело № 818/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Т.Г.Б.
Ответник-ЕТ "ДЖИ АЙ ГЕОРГИ ИВАНОВ"
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.12.2018
Изтегли: Решение
108Гражданско дело № 859/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД
Ответник-К.Й.К.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 31.12.2018
Изтегли: Решение
109Гражданско дело № 1258/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.А.А.
Ответник-М.С.П.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 31.12.2018
Изтегли: Решение
110Гражданско дело № 1860/2018Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-Р.С.С.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.12.2018
Изтегли: Решение
111Гражданско дело № 1981/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-СМАРТ СЕЛЕКШЪН ООД
Ответник-РИТЪМ-4-ТБ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.12.2018
Изтегли: Решение
112Гражданско дело № 6286/2018Искове по КЗИщец-Д.Г.Г.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово определение
Определение от 31.12.2018
в законна сила от 10.01.2019
последна актуализация: 28.02.2019г. 06:03ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra