РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 6789/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КАВАНЯ ГРУП ЕС ПИ ЕЙ
Ответник-ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.11.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 4994/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Л.И.Д.
Ответник-ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.11.2018
Изтегли: Определение
3Гражданско дело № 626/2018Облигационни искове между съсобственициИщец-А.С.С.
Ответник-Р.Н.Т.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.11.2018
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 2631/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КО ИН КО-63 ЕООД
Ответник-НИКЕ-72-ДМ ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.11.2018
в законна сила от 08.12.2018
Изтегли: Определение
5Гражданско дело № 2863/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТИДИ ЕООД
Ответник-ЕКСПРЕС ЕВРО КАРГО ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 02.11.2018
в законна сила от 22.12.2018
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 3316/2017Иск за обявяване на предварителен договор за окончателенИщец-Е.Е.Т.
Ищец-НАСЛЕДНИЦИ НА КРАСИМИР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
Ответник-А.С.Д.
Ответник-Я.К.Я.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.11.2018
в законна сила от 27.11.2018
Изтегли: Определение
7Гражданско дело № 6622/2017ДелбаИщец-Р.Ж.М.
Ищец-Ж.М.Ж.
Ищец-И.М.Ж.
Ищец-И.С.П.
Ответник-С.Д.Г.
Ответник-Т.Г.Д.
Ответник-В.Г.Д.
Ответник-М.П.Т.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.11.2018
8Гражданско дело № 6658/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.М.Й.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.11.2018
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 1749/2018Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 2870/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.Т.М.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 05.11.2018
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 3089/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ю.Ю.Д.
Ответник-Ю.М.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.11.2018
в законна сила от 20.02.2019
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 4147/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕФИР-РЕМОНТ ВЕРИЖНИ МАШИНИ ЕООД
Ответник-МИН ИНВЕСТ ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 4442/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-З.М.С.
Ответник-МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.11.2018
в законна сила от 15.11.2018
Изтегли: Определение
14Гражданско дело № 5578/2018ДелбаИщец-С.И.М.
Ответник-Р.И.В.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 05.11.2018
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 794/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МЕГА МОНТАЖИ ММ ЕООД
Ответник-А.Х.К.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2018
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 1198/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-В.М.С.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.11.2018
Изтегли: Определение
17Гражданско дело № 2773/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БУЛМЕД 2000 ЕООД
Ответник-МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2018
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 2987/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.Н.С.
Ответник-Н.Е.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2018
в законна сила от 21.11.2018
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 3112/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.И.К.
Ответник-И.Д.К.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.11.2018
в законна сила от 06.11.2018
Изтегли: Определение
20Гражданско дело № 216/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-И.Б.И.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.11.2018
в законна сила от 01.12.2018
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 2173/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЛОРИВ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.11.2018
в законна сила от 15.11.2018
Изтегли: Определение
22Гражданско дело № 2974/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-С.С.Г.Д.
Ответник-К.А.И.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 07.11.2018
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 3593/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ИНТЕРТРЕД АД
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.11.2018
в законна сила от 15.01.2019
Изтегли: Определение
24Гражданско дело № 563/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕВРОБИЛД-15 ООД
Ответник-МЕТАЛКОМ-М ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.11.2018
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 1481/2018ДелбаИщец-С.П.А.
Ответник-П.Г.И.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 08.11.2018
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 1646/2018Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-И.П.Д.
Ответник-АГРОТИМ ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.11.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 3974/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000 ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: С готово решение
Решение от 08.11.2018
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 4530/2018Искове за трудово възнаграждениеИщец-Н.М.С.
Ответник-АЕРИЛМЕЗ 2011 ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.11.2018
в законна сила от 30.11.2018
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 5612/2018Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-Д.Т.Г.
Ищец-Р.Г.Г.
Ответник-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА"
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово определение
Определение от 08.11.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Определение
30Гражданско дело № 5657/2018Искове по КЗИщец-Т.С.Й.
Ответник-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.11.2018
Изтегли: Определение
31Гражданско дело № 5989/2017ДелбаИщец-Д.И.А.
Ответник-Д.Б.Г.
Ответник-П.Б.Г.
Ответник-Н.Г.А.
Ответник-И.В.И.
Ответник-А.В.И.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.11.2018
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 852/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Р.Ж.С.
Ответник-К.Г.К.
Ответник-Д.Г.П.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.11.2018
в законна сила от 07.12.2018
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 2527/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.11.2018
Изтегли: Определение
34Гражданско дело № 2562/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Г.К.Г.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.11.2018
Изтегли: Определение
35Гражданско дело № 4685/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЛЕННО АД С ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ ТНК КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
Ответник-И.Б.В.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.11.2018
в законна сила от 07.12.2018
Изтегли: Определение
36Гражданско дело № 5672/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Л.И.Д.
Ответник-ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.11.2018
Изтегли: Определение
37Гражданско дело № 1267/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД
Ответник-И.С.С.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.11.2018
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 1872/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-К.Б.М.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.11.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 1910/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.Д.Г.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.11.2018
в законна сила от 05.02.2019
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 2283/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Г.Д.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.11.2018
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 2485/2018Искове по ЗОДОВИщец-Р.С.Д.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РБ
Ответник-ОД НА МВР
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 12.11.2018
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 2999/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ГЛОБАЛ ТЕХНО КОНСУЛТ ЕООД
Ответник-ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ СИТИ ГАЗ ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.11.2018
в законна сила от 11.12.2018
Изтегли: Определение
43Гражданско дело № 5670/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Л.И.Д.
Ответник-ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.11.2018
Изтегли: Определение
44Гражданско дело № 3091/2018ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ПРЕСО ООД
Ответник-ИНА КРЕАТИВ ЕООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.11.2018
в законна сила от 13.11.2018
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 3903/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Б.С.К.
Ответник-С.Б.К.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.11.2018
в законна сила от 14.11.2018
Изтегли: Определение
46Гражданско дело № 1382/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Т.Д.В.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Определение
47Гражданско дело № 1885/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МУЗИКАУТОР
Ответник-СТАТИС АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.11.2018
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 3889/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Б.Д.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: С готово решение
Решение от 15.11.2018
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 6806/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДИЗ АРХ ПРОЕКТ ЕООД
Ответник-АГРОЗЛАТЕКС ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.11.2018
Изтегли: Решение
50Гражданско дело № 3695/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПРОФОН
Ответник-ЕС ТИ ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.11.2018
в законна сила от 16.11.2018
Изтегли: Определение
51Гражданско дело № 3905/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЛЕСО ИНВЕСТ ООД
Ответник-ФЕНИКС АГРО 11 ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.11.2018
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 6273/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Д.Н.Д.
Ответник-К.М.К.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.11.2018
в законна сила от 08.12.2018
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 878/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-А.Б.Т.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.11.2018
в законна сила от 02.01.2019
54Гражданско дело № 943/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Д.П.С.
Ответник-СДРУЖЕНИЕ ДЕТСКИ СПОРТ
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.11.2018
в законна сила от 05.12.2018
Изтегли: Решение
55Гражданско дело № 1945/2018ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ОБЩИНА КОТЕЛ
Ответник-ТАРА 60 ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.11.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 3019/2018Искове по КЗИщец-В.А.Г.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.11.2018
в законна сила от 27.11.2018
Изтегли: Определение
57Гражданско дело № 3059/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Б.Г.А.
Ответник-ГРЕЙН ХИЛ ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.11.2018
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 3178/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ГРАДУС-3 АД - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЛЕНД О ЛЕЙК
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.11.2018
в законна сила от 21.02.2019
Изтегли: Определение
59Гражданско дело № 4338/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.И.С.
Ответник-В.П.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.11.2018
в законна сила от 06.12.2018
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 4520/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.Д.Б.
Ответник-А.А.А.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.11.2018
в законна сила от 19.11.2018
Изтегли: Определение
61Гражданско дело № 2465/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ
Ответник-КЪНЕВ ФАРМ ЕООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.11.2018
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 3060/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-А.Х.Х.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.11.2018
в законна сила от 20.12.2018
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 5637/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-К.Е.К.
Ответник-ЕТ ДИМО СЛАВОВ ДДС
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.11.2018
в законна сила от 05.12.2018
Изтегли: Определение
64Гражданско дело № 3505/2018Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-Г.С.Г.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.11.2018
в законна сила от 21.11.2018
Изтегли: Определение
65Гражданско дело № 3751/2018Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.11.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
66Гражданско дело № 6689/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕКО ЗАРА ООД
Ответник-ЧАЛЕВ ООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.11.2018
в законна сила от 15.02.2019
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 1107/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-И.С.И.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 22.11.2018
в законна сила от 21.12.2018
Изтегли: Решение
68Гражданско дело № 1181/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-П.Х.Г.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.11.2018
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 2178/2018Искове по КЗИщец-ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.11.2018
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 3192/2018Искове по КЗИщец-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 22.11.2018
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 5419/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.А.П.
Ответник-К.А.А.
Ответник-П.А.П.
Ответник-Н.А.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.11.2018
Изтегли: Решение
72Гражданско дело № 2160/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Б.Ж.
Ответник-Б.И.Ж.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.11.2018
в законна сила от 10.12.2018
Изтегли: Решение
73Гражданско дело № 2948/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Ответник-К.Х.Е.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 23.11.2018
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 3189/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-И.Т.Г.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 23.11.2018
Изтегли: Определение
75Гражданско дело № 1847/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-М.Х.Ю.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.11.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
76Гражданско дело № 2539/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-П.С.П.
Ответник-И.М.Н.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.11.2018
в законна сила от 21.12.2018
Изтегли: Решение
77Гражданско дело № 4671/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Д.Е.
Ответник-Ж.Д.Ж.
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.11.2018
в законна сила от 26.11.2018
Изтегли: Определение
78Гражданско дело № 5290/2018Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-МАВА СПЕД ЕООД
Ответник-ЗЛАТЕКС ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 26.11.2018
Изтегли: Определение
79Гражданско дело № 2936/2017ДелбаИщец-Я.Г.П.
Ответник-З.Г.К.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.11.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 4352/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Д.П.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.11.2018
в законна сила от 27.11.2018
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 4678/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Н.Н.
Ответник-Н.Г.Н.
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.11.2018
в законна сила от 27.11.2018
Изтегли: Определение
82Гражданско дело № 427/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.11.2018
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 3190/2018Искове по КЗИщец-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.11.2018
в законна сила от 31.12.2018
Изтегли: Решение
84Гражданско дело № 4550/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Н.А.
Ответник-Н.И.А.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 28.11.2018
Изтегли: Решение
85Гражданско дело № 6135/2017ДелбаИщец-ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД
Ответник-Г.П.П.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.11.2018
в законна сила от 29.12.2018
Изтегли: Решение
86Гражданско дело № 460/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-К.Т.К.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.11.2018
Изтегли: Решение
87Гражданско дело № 3191/2018Искове по КЗИщец-ЗАД АРМЕЕЦ АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.11.2018
в законна сила от 31.12.2018
Изтегли: Решение
88Гражданско дело № 4199/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Б.С.О.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.11.2018
в законна сила от 29.11.2018
Изтегли: Решение
89Гражданско дело № 4992/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.К.П.
Ответник-К.П.В.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.11.2018
в законна сила от 29.11.2018
Изтегли: Определение
90Гражданско дело № 5283/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-И.Х.Р.
Ответник-И.Р.К.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.11.2018
в законна сила от 14.12.2018
Изтегли: Определение
91Гражданско дело № 1993/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Ц.А.М.
Ответник-А.Д.И.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.11.2018
в законна сила от 27.12.2018
Изтегли: Определение
92Гражданско дело № 2289/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.Х.Б.
Ответник-Х.Е.Б.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.11.2018
в законна сила от 30.11.2018
Изтегли: Определение
93Гражданско дело № 3109/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД-КЛОН СТАРА ЗАГОРА
Ответник-М.П.И.
Ответник-М.Г.К.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.11.2018
Изтегли: Решение
94Гражданско дело № 5189/2018Облигационни искове от/срещу владелецИщец-ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.11.2018
в законна сила от 29.01.2019
Изтегли: Решение
последна актуализация: 28.02.2019г. 06:03ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra