РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2018г. до 31.10.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 1406/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-М.И.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.10.2018
в законна сила от 22.10.2018
Изтегли: Определение
2Гражданско дело № 2031/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Р.Р.Л.
Ответник-Р.Г.Л.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.10.2018
в законна сила от 24.10.2018
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 2877/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВИВА ПРИМА ЕООД
Ответник-М.П.Б.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.10.2018
в законна сила от 22.10.2018
Изтегли: Определение
4Гражданско дело № 3332/2018Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.Г.В.
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.10.2018
в законна сила от 18.10.2018
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 4339/2018ДелбаИщец-Г.А.Г.
Ищец-Ц.П.Г.
Ответник-М.А.С.
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово определение
Определение от 01.10.2018
в законна сила от 17.10.2018
Изтегли: Определение
6Гражданско дело № 1262/2018ДелбаИщец-И.Г.Н.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.10.2018
Изтегли: Определение
7Гражданско дело № 3072/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДИ ЕН СИ ГРУП ООД
Ответник-В.С.Д.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.10.2018
Изтегли: Определение
8Гражданско дело № 3514/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.Х.Б.
Ищец-К.Х.Б.
Ответник-Х.Л.Б.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.10.2018
в законна сила от 02.10.2018
Изтегли: Определение
9Гражданско дело № 3655/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-С.А.С.
Ищец-Д.А.В.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.10.2018
в законна сила от 31.10.2018
Изтегли: Определение
10Гражданско дело № 3713/2018АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Л.И.К.
Жалбоподател-И.И.К.
Жалбоподател-Ф.Е.К.
Ответник-КОМИСИЯ НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово определение
Определение от 04.10.2018
Изтегли: Определение
11Гражданско дело № 4988/2018Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-Д.Т.Г.
Ответник-ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА"
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.10.2018
в законна сила от 01.11.2018
Изтегли: Определение
12Гражданско дело № 2071/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-И.П.К.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.10.2018
в законна сила от 28.12.2018
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 340/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-П.И.Ш.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 08.10.2018
в законна сила от 08.10.2018
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 426/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ АЛЕКС-ГЮНАЙ ХАЛИЛ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 08.10.2018
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 1874/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-З.С.И.
Ответник-ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.ОПАН
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.10.2018
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 2284/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.В.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 08.10.2018
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 3265/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВИВА ПРИМА ЕООД
Ответник-Н.Г.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.10.2018
в законна сила от 27.10.2018
Изтегли: Определение
18Гражданско дело № 3550/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗЛАТЕКС ООД
Ответник-СИД И КО ЕООД
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово определение
Определение от 08.10.2018
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 1135/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-АРИИ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Б.Т.Т.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 09.10.2018
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 1316/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Б.Д.Б.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.10.2018
в законна сила от 29.11.2018
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 2224/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.П.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.10.2018
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 2470/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Д.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.10.2018
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 3430/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-КОМЕРСИАЛ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 09.10.2018
Изтегли: Определение
24Гражданско дело № 3527/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.Р.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.10.2018
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 857/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-П.И.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.10.2018
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 2181/2018Искове по КЗИщец-Н.М.Д.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.10.2018
в законна сила от 19.11.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 3717/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-А.А.С.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.10.2018
в законна сила от 13.11.2018
Изтегли: Определение
28Гражданско дело № 4520/2016ДелбаИщец-М.Д.Д.
Ответник-Г.Н.Д.
Ответник-Е.В.И.
Ответник-Д.В.Д.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.10.2018
в законна сила от 10.01.2019
Изтегли: Определение
29Гражданско дело № 1935/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-М.С.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 12.10.2018
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 2583/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-АКОНТ - ФИНА КОНСУЛТ ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 12.10.2018
в законна сила от 12.10.2018
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 2660/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЮСИС СЕКЮРИТИ ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.10.2018
в законна сила от 10.11.2018
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 487/2018ДелбаИщец-Ж.П.Г.
Ответник-Н.М.Г.
Ответник-Ц.И.П.
Ответник-И.П.М.
Ответник-Г.И.М.
Ответник-Ц.М.М.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.10.2018
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 826/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-Г.С.С.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.10.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 1379/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД
Ответник-Д.К.В.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.10.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 1641/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.И.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.10.2018
в законна сила от 13.11.2018
Изтегли: Определение
36Гражданско дело № 3147/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Д.М.К.
Ответник-СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-ТАБАК АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 15.10.2018
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 3225/2018ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ТИХ ООД
Ответник-НАНОТРИНО АГ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.10.2018
в законна сила от 15.10.2018
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 3777/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-В.Х.Б.
Ответник-ДАМТН
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.10.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 212/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Р.Д.К.
Ответник-КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2018
в законна сила от 16.11.2018
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 1404/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-П.Т.П.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2018
в законна сила от 16.10.2018
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 2469/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Д.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2018
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 2643/2018Иск за изкупуване на част от съсобствен имотИщец-Ж.И.Д.
Ответник-ВИГО ООД
Ответник-ИВАНОВ ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2018
в законна сила от 14.11.2018
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 4517/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-К.Ж.И.
Ответник-Т.Д.Т.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.10.2018
Изтегли: Определение
44Гражданско дело № 2440/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Х.Л.К.
Ответник-Р.Н.И.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.10.2018
в законна сила от 17.10.2018
Изтегли: Определение
45Гражданско дело № 997/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МУЗИКАУТОР
Ответник-ЕС ТИ ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2018
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 1958/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.М.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2018
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 3183/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Б.С.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2018
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 6134/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.И.Н.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.10.2018
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 1635/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-П.К.В.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.10.2018
в законна сила от 19.11.2018
Изтегли: Решение
50Гражданско дело № 2274/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-М.М.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.10.2018
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 2295/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.В.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.10.2018
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 2505/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.Н.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.10.2018
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 449/2018Искове за недействителност на правни сделкиИщец-В.С.П.
Ответник-Р.Н.Р.
Ответник-РАДИКАЛ ЕООД
Ответник-ЕТ РУМЕН РАДЕВ
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.10.2018
в законна сила от 07.01.2019
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 513/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.Х.Ш.
Ответник-И.С.И.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.10.2018
в законна сила от 14.11.2018
Изтегли: Решение
55Гражданско дело № 2731/2018Искове за недействителност на правни сделкиИщец-А.М.Н.
Ответник-Ж.Д.К.
Ответник-К.М.К.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.10.2018
в законна сила от 21.11.2018
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 526/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Г.М.О.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.10.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 1385/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ЕТ "ИВАН БАЛАБАНОВ"
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.10.2018
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 2313/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.К.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.10.2018
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 2545/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-П.Ц.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.10.2018
в законна сила от 26.10.2018
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 941/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.Г.Л.
Ответник-Р.Р.Р.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 1156/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РИА КОНСУЛТ ЕООД
Ответник-КОМПЛЕКС КОЛХИДА АД
Ответник-ЛЕКОНА БГ ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2018
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 1347/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-РИВС ЕНЕРДЖИ ООД
Ответник-ЕЛГРУП ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2018
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 1550/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-П.С.Ц.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 4105/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Е.Г.Н.
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.10.2018
65Гражданско дело № 4445/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АГРО ЛУКС 1 ООД
Ответник-СМР 22 ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.10.2018
Изтегли: Определение
66Гражданско дело № 780/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ АД - СОФИЯ
Ответник-Р.Р.Р.
Ответник-Р.Р.Р.
Ответник-М.Р.Р.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.10.2018
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 1391/2018Иск за обявяване на предварителен договор за окончателенИщец-Е.Г.Т.
Ответник-РЕКЛАМА КОНСУЛТ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 24.10.2018
в законна сила от 15.11.2018
Изтегли: Определение
68Гражданско дело № 4446/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-В И К ЕООД СТАРА ЗАГОРА
Ответник-А.И.А.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.10.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Определение
69Гражданско дело № 815/2018Искове по КЗИщец-Х.И.И.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.10.2018
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 2223/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Л.П.К.
Ответник-С.С.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.10.2018
в законна сила от 25.10.2018
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 2548/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД
Ответник-Р.А.А.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Разпореждане от 25.10.2018
в законна сила от 13.11.2018
Изтегли: Разпореждане
72Гражданско дело № 2558/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Н.П.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.10.2018
Изтегли: Решение
73Гражданско дело № 3722/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Й.А.П.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.10.2018
в законна сила от 20.11.2018
Изтегли: Определение
74Гражданско дело № 2463/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ
Ответник-ЕТ СЕЛЕКТ-ИЛИЯ МИХАЙЛОВ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.10.2018
в законна сила от 16.11.2018
Изтегли: Определение
75Гражданско дело № 2616/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-И.Я.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.10.2018
Изтегли: Решение
76Гражданско дело № 992/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Д.А.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.10.2018
Изтегли: Решение
77Гражданско дело № 2028/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Д.С.Д.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.10.2018
в законна сила от 20.11.2018
Изтегли: Определение
78Гражданско дело № 2052/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Л.И.М.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 29.10.2018
Изтегли: Решение
79Гражданско дело № 3753/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.И.Ч.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.10.2018
в законна сила от 23.11.2018
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 1475/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Й.Ж.Б.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 30.10.2018
в законна сила от 20.11.2018
Изтегли: Определение
81Гражданско дело № 2468/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ЧЕРНОШАРЕНАТА ПОРОДА В БЪЛГАРИЯ
Ответник-ЕТ АСКЕНТ-ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.10.2018
в законна сила от 30.11.2018
Изтегли: Определение
82Гражданско дело № 1345/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АГРОТЕХКОМПЛЕКС ЕООД
Ответник-АГРОГАРАНТ - СЕРВИЗ ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.10.2018
в законна сила от 23.11.2018
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 3715/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-П.Н.В.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 31.10.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Определение
84Гражданско дело № 3744/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД
Ответник-ТИЕНГРУП ЕООД
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: С готово решение
Решение от 31.10.2018
в законна сила от 31.10.2018
Изтегли: Решение
последна актуализация: 31.01.2019г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra