РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2018г. до 30.09.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 3321/2018Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-М.К.Г.
Ответник-К.А.С.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.09.2018
Изтегли: Определение
2Гражданско дело № 2083/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.И.И.
Ответник-И.М.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.09.2018
в законна сила от 04.09.2018
3Гражданско дело № 2632/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КО ИН КО-63 ЕООД
Ответник-СД ВЕЛТА КЛИМАТ-КАЛЧЕВ СИЕ
Ответник-Ж.И.Ж.
Ответник-И.Б.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.09.2018
в законна сила от 15.11.2018
Изтегли: Определение
4Гражданско дело № 3774/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Ю.Д.И.
Ответник-АСКЕНТ ШОП ЕООД
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.09.2018
Изтегли: Определение
5Гражданско дело № 5426/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Ж.Г.Ч.
Ответник-К.В.Т.
Ответник-ДИЛЕС 2000
Ответник-А.Л.Ч.
Ответник-Г.М.М.
Ответник-Р.К.М.
Ответник-А.К.М.
Ответник-В.Г.М.
Ответник-П.В.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.09.2018
Изтегли: Определение
6Гражданско дело № 3245/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Р.К.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 11.09.2018
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 2029/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-М.М.Д.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.09.2018
в законна сила от 08.11.2018
Изтегли: Определение
8Гражданско дело № 2314/2018Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕСИщец-Ж.С.Т.
Ответник-КООПЕРАЦИЯ АВГАНДИРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.09.2018
Изтегли: Определение
9Гражданско дело № 3366/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.Г.Т.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.09.2018
в законна сила от 09.10.2018
10Гражданско дело № 3718/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.М.Г.
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.09.2018
в законна сила от 09.10.2018
Изтегли: Определение
11Гражданско дело № 3719/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-С.Ф.С.
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.09.2018
в законна сила от 10.10.2018
Изтегли: Определение
12Гражданско дело № 3133/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.В.Ч.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.09.2018
в законна сила от 09.10.2018
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 946/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-К.В.П.
Ответник-М.И.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.09.2018
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 2232/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-С.В.С.
Ответник-ВИТО 95 ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.09.2018
в законна сила от 17.10.2018
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 3721/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.С.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.09.2018
в законна сила от 22.10.2018
Изтегли: Определение
16Гражданско дело № 3888/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.
Ответник-Х.И.Х.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 17.09.2018
в законна сила от 09.10.2018
Изтегли: Определение
17Гражданско дело № 5650/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Д.Д.Д.
Ответник-Б.П.В.
Ответник-Т.П.В.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.09.2018
в законна сила от 22.11.2018
Изтегли: Определение
18Гражданско дело № 4137/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАМолител-СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ СТАРТ ООД
Ответник-ЗЕМА ООД
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: С готово определение
Определение от 18.09.2018
в законна сила от 16.11.2018
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 4493/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В И К ЕООД СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Д.Н.Г.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 18.09.2018
в законна сила от 05.10.2018
Изтегли: Определение
20Гражданско дело № 888/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Н.П.С.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.09.2018
Изтегли: Определение
21Гражданско дело № 2421/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Н.В.Н.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.09.2018
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 2559/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.П.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.09.2018
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 2648/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-З.П.З.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.09.2018
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 3363/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.Т.С.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.09.2018
в законна сила от 20.10.2018
Изтегли: Определение
25Гражданско дело № 1236/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-И.Г.Д.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.09.2018
в законна сила от 18.10.2018
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 1319/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.П.И.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.09.2018
в законна сила от 30.10.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 3138/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-И.Й.И.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.09.2018
Изтегли: Определение
28Гражданско дело № 4664/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Б.М.М.
Ищец-Д.П.Г.
Ищец-Ж.М.М.
Ответник-Б.П.Б.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово определение
Определение от 20.09.2018
в законна сила от 12.10.2018
Изтегли: Определение
29Гражданско дело № 1140/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕКОФАРМ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.09.2018
Изтегли: Определение
30Гражданско дело № 3439/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.Б.Б.
Ищец-М.Б.Б.
Ответник-Б.П.Б.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.09.2018
в законна сила от 25.09.2018
Изтегли: Определение
31Гражданско дело № 3716/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.М.М.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.09.2018
в законна сила от 27.10.2018
Изтегли: Определение
32Гражданско дело № 4211/2018АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Н.Д.С.
Жалбоподател-С.Х.Д.
 Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.09.2018
в законна сила от 16.10.2018
Изтегли: Определение
33Гражданско дело № 1215/2015ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Г.Г.И.
Ищец-Д.М.И.
Ищец-Т.М.И.
Ответник-П.Х.Г.
Ответник-Е.Х.Х.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.09.2018
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 3337/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-К.Д.Г.
Ответник-СОБСТВЕНИЦИ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
Ответник-К.П.К.
Ответник-Р.Н.К.
Ответник-Г.К.П.
Ответник-В.Ж.Б.
Ответник-Х.И.Х.
Ответник-Т.Н.Х.
Ответник-П.Х.В.
Ответник-Д.Ж.В.
Ответник-Ж.П.В.
Ответник-В.П.В.
Ответник-М.Ж.М.
Ответник-Т.П.М.
Ответник-М.П.М.
Ответник-Т.Д.Б.
Ответник-М.П.Б.
Ответник-Д.Т.Б.
Ответник-И.Д.Б.
Ответник-А.Х.Д.
Ответник-Д.К.Д.
Ответник-Д.Д.К.
Ответник-Х.Д.К.
Ответник-Г.Г.Г.
Ответник-Р.С.Л.
Ответник-Г.М.Л.
Ответник-В.Г.С.
Ответник-А.М.С.
Ответник-С.А.С.
Ответник-Г.А.С.
Ответник-С.Н.К.
Ответник-П.Н.П.
Ответник-П.П.П.
Ответник-Р.И.К.
Ответник-Р.Д.Б.
Ответник-Д.М.И.
Ответник-И.Х.И.
Ответник-Х.Д.М.
Ответник-К.Г.К.
Ответник-Л.Н.Б.
Ответник-И.Н.П.
Ответник-Е.Я.П.
Ответник-Г.Н.С.
Ответник-П.М.Р.
Ответник-Г.Й.К.
Ответник-К.Й.К.
Ответник-Д.С.Т.
Ответник-К.Г.Ж.
Ответник-К.Д.Д.
Ответник-Р.Н.Д.
Ответник-В.К.Д.
Ответник-Д.К.С.
Ответник-Т.С.Т.
Ответник-М.В.Т.
Ответник-П.П.П.
Ответник-З.Ж.Д.
Ответник-П.П.П.
Ответник-Т.Г.М.
Ответник-В.И.М.
Ответник-К.Т.М.
Ответник-Т.В.П.
Ответник-П.Х.П.
Ответник-Х.П.П.
Ответник-Е.П.П.
Ответник-А.Г.П.
Ответник-Л.Д.П.
Ответник-Г.А.П.
Ответник-А.А.А.
Ответник-С.К.А.
Ответник-П.П.П.
Ответник-П.П.Ц.
Ответник-Г.С.Ц.
Ответник-С.П.М.
Ответник-К.К.М.
Ответник-К.С.М.
Ответник-К.Р.М.
Ответник-П.И.Б.
Ответник-Д.Д.Б.
Ответник-Р.Т.А.
Ответник-Н.Т.А.
Ответник-Т.К.А.
Ответник-Д.Д.А.
Ответник-И.К.А.
Ответник-Е.Б.Г.
Ответник-А.Е.Г.
Ответник-Н.В.Н.
Ответник-К.Д.Н.
Ответник-В.Н.В.
Ответник-Е.К.Г.
Ответник-В.К.Г.
Ответник-К.Е.К.
Ответник-Г.Г.М.
Ответник-Г.И.М.
Ответник-С.Г.К.
Ответник-С.И.К.
Ответник-Г.С.К.
Ответник-М.В.М.
Ответник-Н.А.М.
Ответник-В.А.М.
Ответник-В.С.С.
Ответник-Т.А.С.
Ответник-С.В.С.
Ответник-К.А.А.
Ответник-Д.Л.А.
Ответник-С.М.С.
Ответник-М.С.С.
Ответник-М.С.С.
Ответник-Ж.С.С.
Ответник-Г.Б.Г.
Ответник-С.С.К.
Ответник-Г.Р.К.
Ответник-С.С.К.
Ответник-М.С.К.
Ответник-Д.Б.Д.
Ответник-М.П.Д.
Ответник-С.П.Ч.
Ответник-М.Х.Ч.
Ответник-С.Д.Д.
Ответник-З.П.С.
Ответник-Й.И.С.
Ответник-Д.П.И.
Ответник-М.З.И.
Ответник-Й.Р.Н.
Ответник-И.Д.В.
Ответник-З.П.С.
Ответник-Г.Т.И.
Ответник-И.Д.И.
Ответник-С.С.Д.
Ответник-С.Г.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.09.2018
в законна сила от 27.10.2018
Изтегли: Определение
35Гражданско дело № 1997/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В.С.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.09.2018
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 3365/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.В.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.09.2018
в законна сила от 29.10.2018
Изтегли: Определение
37Гражданско дело № 3720/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.П.Г.
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово определение
Определение от 26.09.2018
в законна сила от 05.11.2018
Изтегли: Определение
38Гражданско дело № 1340/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Л.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.09.2018
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 1658/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.С.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.09.2018
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 3461/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Ответник-А.А.Х.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.09.2018
в законна сила от 22.10.2018
Изтегли: Определение
последна актуализация: 31.12.2018г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra