РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2018г. до 31.08.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 6134/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.И.Н.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.08.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 397/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.Х.Й.
Ответник-Х.К.Й.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.08.2018
в законна сила от 20.11.2018
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 3323/2018ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-БЕЛОТЕКС-95 АД
Ответник-ЧАРДАКЛИЕВ ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.08.2018
в законна сила от 11.10.2018
Изтегли: Определение
4Гражданско дело № 6623/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Я.Т.П.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.08.2018
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 2282/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.П.Е.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.08.2018
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 2546/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАМолител-И.Д.Д.
Страна-А.И.А.
Страна-ПЕРПЕРИКОН-3 ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 03.08.2018
в законна сила от 07.09.2018
Изтегли: Определение
7Гражданско дело № 347/2018Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСКИщец-ЗП ДАРИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
Ответник-ГЕЦ-ГИ ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.08.2018
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 499/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД - ПЛОВДИВ
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.08.2018
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 1268/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-М.Г.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 09.08.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 2438/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ЕТ АТАНАС АТАНАСОВ-РЕНАТ
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 09.08.2018
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 2561/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД-КЛОН СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Х.Д.Я.
Ответник-З.И.Я.
Ответник-Й.И.С.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.08.2018
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 1554/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Я.К.Д.
Ответник-К.Х.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 17.08.2018
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 4867/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ ЕООД
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.08.2018
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 825/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А.Г.Ч.
Ответник-Р.Р.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 20.08.2018
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 1334/2018Искове по КЗИщец-К.Х.В.
Ответник-ЗК НАДЕЖДА АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 20.08.2018
в законна сила от 01.10.2018
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 4785/2016Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследствоИщец-Е.Г.Е.
Ответник-Д.Д.Е.
Ответник-БГ КОНСТРУКТ ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.08.2018
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 3775/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Н.И.С.
Ответник-АСКЕНТ ШОП ЕООД
Председател и докладчик: СВИЛЕН И. ЖЕКОВРезултат: С готово определение
Определение от 21.08.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Определение
18Гражданско дело № 5890/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД
Ответник-В.Д.В.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.08.2018
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 6410/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.08.2018
в законна сила от 17.10.2018
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 785/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Е.Т.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 23.08.2018
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 4258/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-КЪРДЖАЛИ ЕООД
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.08.2018
в законна сила от 19.09.2018
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 6726/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Л.Г.Ф.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 24.08.2018
в законна сила от 05.10.2018
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 3952/2017Павлов искИщец-ПАУЪР-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Ответник-Н.Ж.Р.
Ответник-Л.Н.Р.
Ответник-И.Н.Я.
Ответник-Т.Ж.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 25.08.2018
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 3554/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.Н.П.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Т.Х.Д.
Ответник-Н.С.Т.
Ответник-И.Н.Т.
Ответник-К.П.Г.
Ответник-П.Г.Д.
Ответник-Г.Д.Д.
Ответник-Д.П.М.
Ответник-П.П.М.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 26.08.2018
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 6885/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.Н.П.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Л.С.Ф.
Ответник-А.Ж.Ф.
Ответник-С.Ж.Ф.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.08.2018
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 598/2018ИСКОВЕ ПО КТИщец-А.М.К.
Ответник-СМЦ ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.08.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 795/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Д.А.В.
Ответник-Е ДИНАМИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.08.2018
Изтегли: Решение
последна актуализация: 30.11.2018г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra