РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2018г. до 31.07.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 2591/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Г.Т.П.
Ответник-К.И.К.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.07.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 5835/2017Искове за имуществена отговорност на работника/служителяИщец-СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ - МО ЕООД
Ответник-П.К.К.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.07.2018
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 374/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Я.Г.Я.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.07.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 2216/2018Искове по СК - издръжка, изменениеМолител-В.М.К.
Ответник-И.М.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.07.2018
в законна сила от 26.07.2018
Изтегли: Определение
5Гражданско дело № 6200/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-4ФИНАНС ЕООД
Ответник-И.Н.С.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2018
в законна сила от 08.10.2018
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 146/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Г.И.И.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 459/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-К.К.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2018
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 534/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.Г.Б.
Ответник-Ж.Б.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2018
в законна сила от 03.07.2018
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 858/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Е.К.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2018
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 1266/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-З.В.Д.
Ответник-Ф.В.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.07.2018
Изтегли: Определение
11Гражданско дело № 1627/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-ДАЧЕВ ЕООД
Ответник-Й.К.Я.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2018
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 1657/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Д.Р.Д.
Ответник-КРОМ ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2018
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 1980/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2018
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 5280/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ ЕКОТОП -ДИМИТЪР КИРОВ
Ответник-ЕМЕНЕКС ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.07.2018
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 1611/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.Й.К.
Ответник-В.Д.Я.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.07.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 1337/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Б.П.Б.
Ответник-П.Б.Б.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.07.2018
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 5886/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Ответник-Д.К.Х.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2018
в законна сила от 03.09.2018
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 5893/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-АГРОКОНСУЛТ МЕТАЛ ЕООД
Ответник-Б.П.Ч.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2018
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 6546/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД
Ответник-С.Т.Т.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2018
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 6729/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.Р.И.
Ищец-Ю.Г.И.
Ищец-М.И.Р.
Ищец-Р.Д.Р.
Ответник-БЪЛГАРИЯ ЕР АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2018
в законна сила от 06.07.2018
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 506/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Н.И.Н.
Ответник-Г.С.Б.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2018
в законна сила от 06.07.2018
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 879/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-АНЕЛИ-АНН ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2018
в законна сила от 06.07.2018
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 1324/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АНДИ БГ ООД
Ответник-ЕЛИНА АД ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2018
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 4809/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.С.П.
Ищец-Д.Г.П.
Ответник-З.Р.П.
Ответник-П.Р.П.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.07.2018
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 3862/2017ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-В.А.Т.
Ищец-Ж.Б.Т.
Ответник-Г.Т.П.
Ответник-П.Г.П.
Ответник-Т.Г.П.
Ответник-Т.К.Г.
Ответник-Д.К.Г.
Ответник-Е.Н.Г.
Ответник-Р.В.Б.
Ответник-Г.Н.В.
Ответник-Д.И.Н.
Ответник-М.Г.Й.
Ответник-Й.П.П.
Ответник-К.Д.Х.
Ответник-В.М.Р.
Ответник-С.Й.С.
Ответник-К.С.Н.
Ответник-К.С.С.
Ответник-Я.В.Т.
Ответник-Р.Н.Т.
Ответник-Д.И.И.
Ответник-К.М.М.
Ответник-Е.Д.И.
Ответник-М.Т.И.
Ответник-М.Б.И.
Ответник-Н.С.И.
Ответник-Б.В.М.
Ответник-П.М.М.
Ответник-В.Т.Н.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 09.07.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 6739/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Д.П.С.
Ответник-СДРУЖЕНИЕ ДЕТСКИ СПОРТ
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.07.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 142/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Ж.Х.П.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.07.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 1261/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕИМ ОЙЛ ЕООД
Ответник-ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.07.2018
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 1549/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-А.М.Р.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.07.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 1901/2018ДелбаИщец-М.Р.В.
Ищец-В.С.В.
Ответник-Ю.Р.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.07.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Определение
31Гражданско дело № 2035/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Д.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.07.2018
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 1503/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Н.Д.Т.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.07.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 1529/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-С.Х.П.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
34Гражданско дело № 1534/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Д.И.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
35Гражданско дело № 1729/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-В.К.М.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
36Гражданско дело № 1765/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.Е.И.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
37Гражданско дело № 1771/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.И.Ж.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
38Гражданско дело № 1810/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Т.В.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
39Гражданско дело № 1815/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Н.М.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
40Гражданско дело № 2054/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.Т.Ч.
Ответник-Т.Л.Ч.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.07.2018
в законна сила от 25.07.2018
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 2490/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А.С.К.
Ответник-А.С.Д.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.07.2018
в законна сила от 10.10.2018
Изтегли: Определение
42Гражданско дело № 24/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-К.А.И.
Ответник-Е.Н.А.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.07.2018
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 6276/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Ответник-Т.Р.С.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.07.2018
в законна сила от 25.09.2018
Изтегли: Решение
44Гражданско дело № 215/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-С.Ж.И.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
Изтегли: Определение
45Гражданско дело № 1039/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-С.К.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
Изтегли: Определение
46Гражданско дело № 1525/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-А.А.Я.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
Изтегли: Определение
47Гражданско дело № 1721/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-А.Г.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
Изтегли: Определение
48Гражданско дело № 1760/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.С.А.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
49Гражданско дело № 1773/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.Д.Р.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
Изтегли: Определение
50Гражданско дело № 1785/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-И.С.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
Изтегли: Определение
51Гражданско дело № 1793/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-К.Д.Г.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
Изтегли: Определение
52Гражданско дело № 1819/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Ч.А.П.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
Изтегли: Определение
53Гражданско дело № 1835/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Молител-Т.К.В.
 Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
54Гражданско дело № 2979/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Х.Н.М.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
55Гражданско дело № 3412/2016ДелбаИщец-Р.Я.Ж.
Ответник-Б.С.Б.
Ответник-Д.Т.Б.
Ответник-Б.Т.А.
Ответник-Д.Г.Т.
Ответник-Н.Т.Г.
Ответник-К.М.И.
Ответник-Н.М.И.
Ответник-Я.Г.В.
Ответник-Т.С.С.
Ответник-Д.Д.Т.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.07.2018
Изтегли: Определение
56Гражданско дело № 6102/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Б.И.Й.
Ищец-Я.Б.Я.
Ищец-К.Я.Б.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.07.2018
в законна сила от 28.09.2018
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 6489/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ ООД
Ответник-ГЕРИС ОЙЛ ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 13.07.2018
в законна сила от 17.10.2018
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 145/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Т.И.В.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.07.2018
Изтегли: Определение
59Гражданско дело № 1276/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВАЛМЕН ВВ ЕООД
Ответник-СТЕЛА БЕЛЧЕВА ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.07.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 1752/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.И.С.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.07.2018
Изтегли: Определение
61Гражданско дело № 1806/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.К.А.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.07.2018
Изтегли: Определение
62Гражданско дело № 3462/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СТИЛ-РАДЕВИ ООД
Ответник-ТЕОДОРОС ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.07.2018
в законна сила от 12.09.2018
Изтегли: Определение
63Гражданско дело № 5707/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.И.П.
Ответник-Х.А.А.
Ответник-М.П.А.
Ответник-П.Х.А.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.07.2018
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 1918/2017ДелбаИщец-Д.А.А.
Ответник-И.И.И.
Ответник-М.И.И.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.07.2018
Изтегли: Решение
65Гражданско дело № 1217/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Ж.П.Ч.
Ответник-В.П.Т.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.07.2018
в законна сила от 16.07.2018
Изтегли: Решение
66Гражданско дело № 1235/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДИМЕКС 2007 ЕООД
Ответник-ЛОСТ СИТИ ЕКСПОРТ ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.07.2018
в законна сила от 16.07.2018
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 1708/2018Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА МЪГЛИЖ
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
68Гражданско дело № 3152/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Г.П.Ж.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
69Гражданско дело № 208/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Т.Т.Д.
Ответник-Т.И.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.07.2018
в законна сила от 17.07.2018
Изтегли: Определение
70Гражданско дело № 1310/2018АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАИщец-Ж.Т.И.
Ищец-И.Т.И.
Ищец-И.В.И.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
71Гражданско дело № 2418/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.С.Я.
Ищец-А.С.Я.
Ответник-С.Н.Я.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.07.2018
в законна сила от 17.07.2018
Изтегли: Определение
72Гражданско дело № 4935/2016ДелбаИщец-К.Т.Г.
Ищец-З.Т.П.
Ответник-Т.К.К.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово определение
Определение от 18.07.2018
Изтегли: Определение
73Гражданско дело № 6380/2017УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕИщец-ДИДЖИТАЛРЕСЪРЧ ЕООД
Ответник-Я.Г.Я.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.07.2018
в законна сила от 08.10.2018
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 6863/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-С.П.Т.
Ответник-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.07.2018
в законна сила от 18.09.2018
Изтегли: Решение
75Гражданско дело № 1164/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-А.Я.К.
Ответник-П.Г.К.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.07.2018
Изтегли: Решение
76Гражданско дело № 3300/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВЕНЖОР АГРО ООД
Ответник-ЗАРИ-АГРО ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.07.2018
Изтегли: Решение
77Гражданско дело № 2578/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-А.Й.Н.
Ищец-Я.Д.Н.
Ищец-Ц.Д.Н.
Ищец-Р.Д.Н.
Ответник-РУДИН ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.07.2018
Изтегли: Решение
78Гражданско дело № 6232/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-С.И.И.
Ответник-Ж.Р.Ж.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.07.2018
Изтегли: Определение
79Гражданско дело № 1346/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.Н.Н.
Ответник-Н.Ц.Н.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.07.2018
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 6005/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-С.Я.И.
Ответник-КУФФЕРАТ БЪЛГАРИЯ ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.07.2018
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 1828/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-П.Г.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.07.2018
в законна сила от 14.08.2018
Изтегли: Определение
82Гражданско дело № 1873/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-И.Б.П.
Ответник-СРЕДНА ГОРА АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.07.2018
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 2180/2018Искове по КЗИщец-В.К.А.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.07.2018
в законна сила от 11.08.2018
Изтегли: Определение
84Гражданско дело № 3082/2018Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-БУЛФИЙЛД ООД
Ответник-БЕТЪРХАЛФ 1968 ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.07.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Определение
85Гражданско дело № 1188/2018ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ВЕРЕЯ КАРС ООД
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.07.2018
в законна сила от 17.09.2018
Изтегли: Решение
86Гражданско дело № 1557/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-П.Ф.С.
Ответник-С.Н.С.
Ответник-Г.Д.С.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 24.07.2018
Изтегли: Решение
87Гражданско дело № 1640/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МАНТИ КО ООД
Ответник-ЗАГОРКА АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.07.2018
Изтегли: Определение
88Гражданско дело № 2040/2018Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.В.В.
Ответник-ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 24.07.2018
Изтегли: Решение
89Гражданско дело № 1227/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Л.Д.
Ответник-Д.Т.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.07.2018
Изтегли: Решение
90Гражданско дело № 1244/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.Н.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.07.2018
Изтегли: Решение
91Гражданско дело № 1341/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.П.Я.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.07.2018
Изтегли: Решение
92Гражданско дело № 1263/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.С.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.07.2018
Изтегли: Решение
93Гражданско дело № 1300/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ
Ответник-Е.В.В.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 30.07.2018
94Гражданско дело № 345/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Н.Т.Г.
Ответник-ЕТ ДИНАМО-КОНКИЛЕВ
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.07.2018
в законна сила от 27.09.2018
Изтегли: Решение
95Гражданско дело № 1001/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.П.Д.
Ответник-П.Ж.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 31.07.2018
в законна сила от 31.07.2018
Изтегли: Определение
96Гражданско дело № 1300/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ
Ответник-Е.В.В.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 31.07.2018
в законна сила от 27.09.2018
Изтегли: Определение
97Гражданско дело № 2572/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД
Ответник-З.К.Г.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 31.07.2018
Изтегли: Определение
98Гражданско дело № 3701/2018Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Председател и докладчик: НИКОЛА Д. КЪНЧЕВРезултат: С готово определение
Определение от 31.07.2018
последна актуализация: 31.10.2018г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra