РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2018г. до 30.06.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 3914/2016Искове за недействителност на правни сделкиИщец-СИТИ ГРУП 1 ЕООД
Ответник-Г.П.Т.
Ответник-Н.Г.П.
Ответник-П.Г.П.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.06.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 1886/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-С.И.М.
Ищец-И.М.И.
Ищец-К.М.И.
Ищец-И.Т.И.
Ответник-М.П.П.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.06.2018
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 4466/2017Облигационни искове между съсобственициИщец-З.Б.Б.
Ответник-АМБРОЗИЯ ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.06.2018
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 4514/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.К.Г.
Ищец-Н.М.К.
Ответник-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СТ. ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.06.2018
в законна сила от 02.07.2018
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 6176/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КОИН КОНСУЛТ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.06.2018
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 108/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Д.П.
Ответник-Д.К.П.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.06.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 1383/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-И.Т.Д.
Ответник-БДЖ-ТП ЕООД-ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.06.2018
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 1803/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.М.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.06.2018
в законна сила от 03.07.2018
Изтегли: Определение
9Гражданско дело № 1821/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-П.Г.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.06.2018
в законна сила от 03.07.2018
Изтегли: Определение
10Гражданско дело № 2004/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Д.А.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.06.2018
в законна сила от 26.07.2018
Изтегли: Определение
11Гражданско дело № 953/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Ж.И.Т.
Ищец-П.И.Т.
Ищец-И.Т.Г.
Ответник-Б.Г.Т.
Ответник-Б.М.Б.
Ответник-Я.П.Б.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.06.2018
в законна сила от 27.06.2018
Изтегли: Определение
12Гражданско дело № 4486/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-ИНТЕРСТРОЙ-ВБ ООД
Ответник-МАРМЕКС ООД
Ответник-ВИТА ФАРМ ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2018
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 3904/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Т.А.Д.
Ответник-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2018
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 4158/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ И ЗНАНИЯ ООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2018
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 6548/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД
Ответник-Д.М.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2018
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 356/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКС КОЛЕКТ ООД
Ответник-А.О.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2018
в законна сила от 06.07.2018
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 1413/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.Д.И.
Ищец-Н.Д.И.
Ответник-Я.Н.Я.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.06.2018
в законна сила от 05.06.2018
Изтегли: Определение
18Гражданско дело № 2916/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Д.Ж.В.
Ищец-З.Ж.В.
Ответник-ЕКОЕНЕРГИЯ ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.06.2018
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 6360/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СТОКСИ ООД
Ответник-ДАРНИТРОН ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.06.2018
в законна сила от 06.06.2018
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 882/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-К.В.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.06.2018
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 995/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.А.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.06.2018
в законна сила от 02.07.2018
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 5120/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В.К.Т.
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.06.2018
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 6268/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.М.Д.
Ответник-М.Д.А.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 07.06.2018
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 182/2018Искове за недействителност на правни сделкиИщец-Г.Ц.И.
Ответник-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.06.2018
в законна сила от 04.07.2018
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 365/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВРО КРЕДИТ ГРУП ЕООД
Ответник-Т.Б.Б.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.06.2018
в законна сила от 10.07.2018
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 1139/2018УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕИщец-В.С.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 07.06.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 1185/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ф.Х.Ф.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 07.06.2018
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 4019/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.06.2018
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 5045/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Б.М.Т.
Ответник-М.Т.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.06.2018
в законна сила от 28.06.2018
Изтегли: Определение
30Гражданско дело № 6776/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.И.И.
Ответник-И.И.И.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.06.2018
в законна сила от 02.07.2018
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 907/2018АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Ж.Л.А.
Жалбоподател-Л.Е.А.
Жалбоподател-С.Е.А.
Жалбоподател-А.К.А.
Жалбоподател-Д.С.Ж.
Ответник-КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.06.2018
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 3859/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.З.С.
Ищец-М.В.С.
Ищец-П.К.З.
Ищец-В.К.З.
Ответник-Й.Г.К.
Ответник-Я.Г.Г.
Ответник-Т.Г.К.
Ответник-Ж.А.Д.
Ответник-С.Е.Б.
Ответник-П.Г.П.
Ответник-Я.Г.П.
Ответник-Е.Н.А.
Ответник-М.Н.Б.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово определение
Определение от 11.06.2018
Изтегли: Определение
33Гражданско дело № 4421/2017Облигационни искове между съсобственициИщец-Н.Д.К.
Ответник-И.М.С.
Ответник-Р.К.П.
Ответник-Х.К.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.06.2018
в законна сила от 21.06.2018
Изтегли: Определение
34Гражданско дело № 25/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-А.А.М.
Ответник-АЙКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.06.2018
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 200/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-СД РАПИТ-ЖЕЛЕВ И СИЕ
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.06.2018
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 344/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-З.К.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.06.2018
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 451/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.М.Ф.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.06.2018
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 501/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-З.Г.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.06.2018
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 568/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Т.Т.Т.
 Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.06.2018
Изтегли: Определение
40Гражданско дело № 754/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Р.Д.Д.
Ответник-АВТОШКОЛА ВАЛИ М -12 ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.06.2018
в законна сила от 19.06.2018
Изтегли: Определение
41Гражданско дело № 914/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.К.Л.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.06.2018
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 994/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВРО ИНС АД
Ответник-ИНТЕРНЕТ ГРУП ООД
Ответник-РИТЪМ-4-ТБ ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.06.2018
в законна сила от 02.07.2018
Изтегли: Определение
43Гражданско дело № 1256/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-С.Т.Т.
 Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.06.2018
в законна сила от 22.06.2018
Изтегли: Определение
44Гражданско дело № 1726/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-В.И.Г.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 11.06.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Определение
45Гражданско дело № 1796/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.Б.С.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.06.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Определение
46Гражданско дело № 1800/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.П.Ч.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 11.06.2018
в законна сила от 09.07.2018
Изтегли: Определение
47Гражданско дело № 2280/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.М.С.
Ответник-Р.Б.Д.
Ответник-М.Н.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.06.2018
Изтегли: Определение
48Гражданско дело № 3254/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.П.Д.
Жалбоподател-С.Д.А.
Жалбоподател-Ц.С.Х.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.06.2018
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 4532/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-М.Д.М.
Ответник-ЗАУБА АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.06.2018
Изтегли: Определение
50Гражданско дело № 207/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Т.И.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.06.2018
в законна сила от 12.06.2018
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 998/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКРОАДВАНС АД
Ответник-В.Н.М.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.06.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Определение
52Гражданско дело № 6462/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Д.К.Д.
Ответник-АУТО АСИСТЪНС ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.06.2018
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 758/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Р.С.К.
Ответник-В.И.В.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.06.2018
в законна сила от 13.06.2018
Изтегли: Определение
54Гражданско дело № 827/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДЕВИМЕД ООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.06.2018
Изтегли: Решение
55Гражданско дело № 962/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-В.Г.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.06.2018
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 1289/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.С.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.06.2018
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 1607/2018ДелбаИщец-И.Х.И.
Ответник-Д.С.С.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.06.2018
в законна сила от 25.06.2018
Изтегли: Определение
58Гражданско дело № 2534/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛИФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Р.Г.Г.С.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.06.2018
Изтегли: Определение
59Гражданско дело № 1163/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.И.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.06.2018
в законна сила от 03.07.2018
Изтегли: Определение
60Гражданско дело № 1220/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Н.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.06.2018
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 1336/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.С.С.
Ответник-А.Н.Н.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.06.2018
Изтегли: Определение
62Гражданско дело № 5011/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Г.К.Г.
Ответник-П.Х.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.06.2018
в законна сила от 18.06.2018
63Гражданско дело № 4524/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД
Ответник-Ц.В.Ц.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 5970/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Х.Р.Р.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
65Гражданско дело № 6547/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД
Ответник-П.Х.Г.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.06.2018
в законна сила от 11.07.2018
Изтегли: Решение
66Гражданско дело № 140/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Д.Г.Т.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 18.06.2018
в законна сила от 10.07.2018
Изтегли: Определение
67Гражданско дело № 141/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-К.Д.С.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
68Гражданско дело № 172/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Е.К.Д.
Ответник-ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 1311/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-А.О.А.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 1423/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Г.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.06.2018
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 2887/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-А.К.К.
Ищец-К.К.К.
Ответник-Г.И.Г.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.06.2018
Изтегли: Решение
72Гражданско дело № 5647/2017Искове по КЗИщец-З.М.Т.
Ответник-ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.06.2018
Изтегли: Решение
73Гражданско дело № 965/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АРИИ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Н.П.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.06.2018
в законна сила от 17.09.2018
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 1115/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Т.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.06.2018
Изтегли: Решение
75Гражданско дело № 1243/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Р.Я.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.06.2018
Изтегли: Решение
76Гражданско дело № 3946/2017ДелбаИщец-В.К.М.
Ответник-А.Х.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.06.2018
в законна сила от 20.06.2018
Изтегли: Определение
77Гражданско дело № 2734/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-М.К.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.06.2018
в законна сила от 13.07.2018
Изтегли: Определение
78Гражданско дело № 5766/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-ВА ДИ 7 ООД
Ответник-ТРАНС КИБЕРНЕТИКА ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.06.2018
Изтегли: Решение
79Гражданско дело № 6659/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД
Ответник-П.Д.Я.
Ответник-С.Г.Я.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 21.06.2018
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 337/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ
Ответник-Д.М.Г.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.06.2018
в законна сила от 11.09.2018
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 4264/2017ДелбаИщец-Р.С.К.
Ответник-Е.С.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.06.2018
в законна сила от 30.07.2018
Изтегли: Решение
82Гражданско дело № 143/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-З.Х.Д.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.06.2018
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 370/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-З.К.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.06.2018
Изтегли: Решение
84Гражданско дело № 458/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-К.П.М.
Ответник-АЙКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 22.06.2018
Изтегли: Решение
85Гражданско дело № 832/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.П.Т.
Ответник-Л.С.К.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.06.2018
в законна сила от 05.09.2018
Изтегли: Решение
86Гражданско дело № 1238/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Х.Г.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.06.2018
Изтегли: Решение
87Гражданско дело № 371/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-П.Д.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 23.06.2018
Изтегли: Решение
88Гражданско дело № 3630/2017ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Е.В.В.
Ответник-П.В.В.
Ответник-И.Т.И.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 24.06.2018
Изтегли: Решение
89Гражданско дело № 4719/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-С.И.И.
Ответник-Т.А.Е.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
90Гражданско дело № 3864/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКРОАДВАНС АД
Ответник-И.Г.П.
Ответник-Б.П.П.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
91Гражданско дело № 75/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РАДУЛОВ ЕООД
Ответник-МЕГАТРЕЙД 2015 ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
92Гражданско дело № 421/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Й.Б.Б.
Ищец-Р.Б.Б.
Ответник-Б.Й.Б.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
93Гражданско дело № 870/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Т.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
94Гражданско дело № 937/2018ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Ответник-ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД
Ответник-М.И.К.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
в законна сила от 25.06.2018
Изтегли: Решение
95Гражданско дело № 1108/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.А.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
96Гражданско дело № 1116/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.С.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
97Гражданско дело № 1186/2018ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-Н.Н.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
98Гражданско дело № 1190/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.И.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
99Гражданско дело № 1332/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АВТОХИТ 2000 ООД
Ответник-ПРОМЕТ СЕЙФ ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.06.2018
Изтегли: Решение
100Гражданско дело № 1679/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Т.К.П.
Ответник-Н.Д.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.06.2018
в законна сила от 25.06.2018
Изтегли: Определение
101Гражданско дело № 4542/2017ДелбаИщец-К.Т.А.
Ответник-Г.Т.А.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 26.06.2018
Изтегли: Решение
102Гражданско дело № 5876/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КОНДОР - НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЕООД
Ответник-Т.Б.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 26.06.2018
Изтегли: Решение
103Гражданско дело № 5878/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.В.Ш.
Ответник-В.Д.Ш.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.06.2018
в законна сила от 04.07.2018
Изтегли: Определение
104Гражданско дело № 214/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.Е.Р.
Ответник-Е.Т.Р.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.06.2018
в законна сила от 18.07.2018
Изтегли: Решение
105Гражданско дело № 5336/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-И.Ю.И.
Ответник-Н.О.П.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 27.06.2018
в законна сила от 13.09.2018
Изтегли: Решение
106Гражданско дело № 6156/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Й.И.О.
Ответник-И.И.О.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.06.2018
в законна сила от 05.07.2018
Изтегли: Определение
107Гражданско дело № 436/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕЛПАК-ЛИЗИНК ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 27.06.2018
Изтегли: Решение
108Гражданско дело № 1288/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Б.Д.Х.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.06.2018
Изтегли: Решение
109Гражданско дело № 1405/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-З.К.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.06.2018
Изтегли: Решение
110Гражданско дело № 1429/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-К.С.Д.
Ищец-П.С.Д.
Ответник-С.С.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.06.2018
Изтегли: Решение
111Гражданско дело № 4058/2017Павлов искИщец-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
Ответник-М.Г.Х.
Ответник-П.И.С.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.06.2018
Изтегли: Решение
112Гражданско дело № 113/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Н.Б.Н.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.06.2018
в законна сила от 17.09.2018
Изтегли: Решение
113Гражданско дело № 2003/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Д.Т.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.06.2018
Изтегли: Решение
последна актуализация: 30.09.2018г. 06:02ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra