РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2018г. до 31.05.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 6107/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Р.А.Т.
Ищец-А.А.Т.
Ответник-В.С.Т.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.05.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 6452/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Н.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.05.2018
в законна сила от 01.08.2018
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 364/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ЗАЛЪМОВ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.05.2018
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 1138/2018УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕИщец-ТИВАМЕКС И КО АД
Ответник-А.М.Г.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.05.2018
в законна сила от 16.07.2018
Изтегли: Определение
5Гражданско дело № 6604/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Т.Д.Г.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.05.2018
в законна сила от 04.06.2018
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 508/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.Л.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.05.2018
в законна сила от 01.06.2018
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 1392/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-СОКОЛ-ХАН АСПАРУХОВО ЕООД
Ответник-Х.А.Х.
Ответник-К.Г.Х.
Ответник-А.Х.Х.
Ответник-Г.Х.Х.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.05.2018
в законна сила от 24.05.2018
Изтегли: Определение
8Гражданско дело № 3880/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВИВА ПРИМА ЕООД
Ответник-М.Н.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.05.2018
в законна сила от 03.06.2018
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 3895/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗАГОРА СИТИ ЕАД
Ответник-СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.05.2018
в законна сила от 04.05.2018
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 4160/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Х.Г.П.
Ответник-С.Ц.Г.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.05.2018
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 6775/2017ДелбаИщец-И.В.К.
Ответник-Д.К.Г.П.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.05.2018
в законна сила от 14.05.2018
Изтегли: Определение
12Гражданско дело № 957/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ч.Д.К.
Ответник-И.К.А.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.05.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 1286/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Л.М.А.
Ищец-Т.Г.А.
Ответник-СММ ЕООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.05.2018
в законна сила от 23.05.2018
Изтегли: Определение
14Гражданско дело № 1864/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
Ответник-ЛЪКИ КОМЕРС СБ 2014 ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.05.2018
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 2164/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.Ж.М.
Ищец-С.К.П.
Ищец-К.Н.М.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.05.2018
Изтегли: Определение
16Гражданско дело № 6049/2016ДелбаИщец-А.П.П.
Ответник-Е.С.П.
Ответник-Т.П.П.
Ответник-Н.Г.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.05.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Определение
17Гражданско дело № 5916/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ТРАНС ЕНГ ЕООД
Ответник-ДИКОЛ-2-ГАЛИН МИХАЙЛОВ ЕТ - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.05.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 900/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПАН АГРО 2016 ООД
Ответник-БМГ АГРО ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.05.2018
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 1097/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Т.М.И.
Ответник-М.Т.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.05.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Определение
20Гражданско дело № 4217/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Д.С.Д.
Ответник-С.И.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.05.2018
в законна сила от 03.07.2018
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 898/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.Б.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.05.2018
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 1676/2018Искове по ЗОДОВИщец-Р.Е.Д.
Ответник-МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.05.2018
в законна сила от 09.06.2018
Изтегли: Определение
23Гражданско дело № 2086/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-К.И.С.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 09.05.2018
в законна сила от 30.05.2018
Изтегли: Определение
24Гражданско дело № 2214/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАМолител-И.Д.Д.
 Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.05.2018
в законна сила от 30.05.2018
Изтегли: Определение
25Гражданско дело № 2967/2017Искове по КЗИщец-И.И.М.
Ответник-ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.05.2018
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 3863/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Д.С.Д.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.05.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 147/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-И.Я.И.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.05.2018
в законна сила от 05.06.2018
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 331/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.Д.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.05.2018
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 1520/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.С.Д.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
30Гражданско дело № 1528/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Г.И.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
31Гражданско дело № 1535/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Л.А.В.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
32Гражданско дело № 1881/2018АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.Т.Д.
Жалбоподател-Б.Д.И.
Жалбоподател-Т.Д.И.
Жалбоподател-Т.В.П.
Страна-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 11.05.2018
Изтегли: Определение
33Гражданско дело № 2256/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.М.Д.
Ответник-МЦ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС БЕРОЕ ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.05.2018
в законна сила от 23.05.2018
Изтегли: Определение
34Гражданско дело № 4291/2017Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-П.П.К.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 14.05.2018
в законна сила от 06.06.2018
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 6159/2017ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-АГРО РАТ ЕООД
Ответник-МИЛИНИК АГРО ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.05.2018
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 1521/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-П.В.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
37Гражданско дело № 2409/2018Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.М.Д.
Ответник-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС БЕРОЕ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.05.2018
в законна сила от 12.06.2018
Изтегли: Определение
38Гражданско дело № 5789/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-А.Х.Х.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.05.2018
в законна сила от 14.06.2018
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 6160/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Д.Д.
Ответник-И.М.И.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.05.2018
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 6540/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МОНТАЖТРАНС СНА ЕООД
Ответник-ХИДРОЛАЙФ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.05.2018
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 1730/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-В.М.М.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
42Гражданско дело № 1734/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.С.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
43Гражданско дело № 1833/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-С.З.Е.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
44Гражданско дело № 5616/2017Искове по КЗИщец-БЪЛГАРИЯ ЕКСПОРТ ЕООД
Ответник-ЗД ЕВРОИНС АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.05.2018
в законна сила от 19.06.2018
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 5997/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.Д.К.
Ответник-СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.05.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 792/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Д.Г.Д.
Ответник-СМЦ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.05.2018
в законна сила от 16.05.2018
Изтегли: Определение
47Гражданско дело № 1743/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.Г.Х.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
48Гражданско дело № 1746/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.Д.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
49Гражданско дело № 1790/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Й.И.А.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
50Гражданско дело № 1844/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Х.Н.И.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
51Гражданско дело № 5224/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАВРОПОЛИ ЕООД
Ответник-Д.С.Д.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.05.2018
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 846/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-И.П.П.
Ответник-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.05.2018
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 5038/2017УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕИщец-С.Г.Т.
Ищец-М.Т.Г.
Ищец-Г.Т.Б.
Ответник-М.М.Г.
Ответник-Т.М.М.
Ответник-В.М.К.
Ответник-М.К.М.
Ответник-С.К.З.
Ответник-М.Х.К.
Ответник-С.П.К.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.05.2018
в законна сила от 18.05.2018
Изтегли: Определение
54Гражданско дело № 764/2018Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-Д.Д.Й.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.05.2018
в законна сила от 18.05.2018
Изтегли: Определение
55Гражданско дело № 2072/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ТЕД БЕД ЕАД
Ответник-ДИПОЛ ЕООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.05.2018
в законна сила от 12.06.2018
Изтегли: Определение
56Гражданско дело № 1888/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-И.С.И.
Ищец-С.С.И.
Ответник-И.И.И.
Ответник-Т.И.Т.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 21.05.2018
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 3245/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Р.К.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.05.2018
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 6639/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.Д.В.
Ответник-С.К.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.05.2018
в законна сила от 15.06.2018
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 65/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-П.С.П.
Ответник-И.М.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.05.2018
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 324/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
Ответник-ТУРИСТ ИМПЕКС ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.05.2018
в законна сила от 25.06.2018
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 360/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ПОЛИ М 8 ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.05.2018
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 934/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Р.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.05.2018
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 1092/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Н.Д.
Ответник-ЕНВ БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.05.2018
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 1526/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-И.М.И.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
65Гражданско дело № 1724/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-А.Д.П.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
66Гражданско дело № 1742/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Й.А.Д.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.05.2018
в законна сила от 09.06.2018
Изтегли: Определение
67Гражданско дело № 1757/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.Й.Г.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
68Гражданско дело № 1782/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-И.К.И.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
69Гражданско дело № 1830/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Р.Д.И.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
70Гражданско дело № 828/2018Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Н.А.Д.
Ответник-БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 22.05.2018
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 1523/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Й.М.А.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
Изтегли: Определение
72Гражданско дело № 1825/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-П.Г.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.05.2018
в законна сила от 26.06.2018
73Гражданско дело № 2053/2018Искове за недействителност на правни сделкиИщец-К.К.В.
Ответник-В.И.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.05.2018
Изтегли: Определение
74Гражданско дело № 2526/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Д.Г.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.05.2018
Изтегли: Определение
75Гражданско дело № 1868/2017Искове по КЗИщец-М.Г.С.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.05.2018
в законна сила от 29.06.2018
Изтегли: Решение
76Гражданско дело № 6371/2017ДелбаИщец-Р.Ж.Й.
Ответник-К.Я.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.05.2018
Изтегли: Решение
77Гражданско дело № 6143/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-С.К.С.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.05.2018
в законна сила от 21.06.2018
Изтегли: Решение
78Гражданско дело № 2461/2018Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-С.Г.Ж.
Ищец-Д.И.Ж.
Ответник-С.Д.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.05.2018
Изтегли: Определение
79Гражданско дело № 5844/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.С.Ж.
Жалбоподател-Л.Е.А.
Жалбоподател-Ж.Л.А.
Жалбоподател-А.К.А.
Жалбоподател-С.Е.А.
 Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.05.2018
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 5855/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-П.И.П.
Ответник-И.П.И.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.05.2018
в законна сила от 21.06.2018
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 5951/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-П.Д.Д.
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.05.2018
Изтегли: Решение
82Гражданско дело № 6387/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД
Ответник-М.Д.И.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.05.2018
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 1160/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-КРИС ТРЕЙД 2000 ЕООД
Ответник-ЕКСПРЕС СТАНДАРТ ОЙЛ ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.05.2018
Изтегли: Определение
84Гражданско дело № 2177/2018ДелбаИщец-Д.М.Д.
Ответник-В.Н.М.
Ответник-В.Н.В.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.05.2018
в законна сила от 07.06.2018
Изтегли: Определение
85Гражданско дело № 3614/2017ДелбаИщец-В.Б.Т.
Ищец-М.Б.С.
Ответник-М.Т.Н.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.05.2018
в законна сила от 06.06.2018
Изтегли: Определение
86Гражданско дело № 6451/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.Т.С.
Ответник-С.К.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.05.2018
в законна сила от 29.05.2018
Изтегли: Определение
87Гражданско дело № 6696/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ФИНАНС ГРУП 1 ООД
Ответник-Д.Г.Г.
Ответник-С.Р.Ж.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.05.2018
Изтегли: Определение
88Гражданско дело № 294/2018Искове по ЗОДОВИщец-К.П.Ж.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РБ
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.05.2018
Изтегли: Решение
89Гражданско дело № 843/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.Г.И.
Ответник-Г.С.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 29.05.2018
Изтегли: Решение
90Гражданско дело № 1005/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-НЕКСИД ЕООД
Ответник-ВЕСТИНО ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.05.2018
в законна сила от 29.05.2018
Изтегли: Определение
91Гражданско дело № 4590/2016ДелбаИщец-Р.М.С.
Ответник-Т.Д.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 30.05.2018
Изтегли: Определение
92Гражданско дело № 4311/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-КОВАЧЕВ ГАЗ-СТЗ ЕООД
Ответник-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.05.2018
Изтегли: Решение
93Гражданско дело № 5772/2017Облигационни искове между съсобственициИщец-Т.К.В.
Ищец-Б.И.Д.К.
Ищец-Д.В.Г.
Ответник-М.С.Х.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.05.2018
Изтегли: Решение
94Гражданско дело № 5868/2017Искове по КЗИщец-О.Н.Г.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.05.2018
Изтегли: Решение
95Гражданско дело № 922/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МИКСА ЕООД
Ответник-ДЖОРДАН ФЕРМА ООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.05.2018
в законна сила от 19.06.2018
Изтегли: Решение
96Гражданско дело № 2646/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-С.Т.К.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 30.05.2018
Изтегли: Определение
97Гражданско дело № 528/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.И.Г.
Ответник-Т.С.Г.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 31.05.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Определение
последна актуализация: 31.08.2018г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra