РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2018г. до 30.04.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 4590/2016ДелбаИщец-Р.М.С.
Ответник-Т.Д.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.04.2018
Изтегли: Определение
2Гражданско дело № 5344/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.В.Н.
Ищец-Ю.Т.К.
Ответник-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.04.2018
Изтегли: Определение
3Гражданско дело № 6460/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-В.В.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.04.2018
в законна сила от 25.04.2018
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 6786/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Л.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.04.2018
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 332/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.К.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.04.2018
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 341/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Р.Е.К.
Ответник-ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.04.2018
Изтегли: Определение
7Гражданско дело № 5842/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Р.А.
Ищец-В.П.И.
Ищец-М.П.Д.
Ищец-Г.И.Г.
Ищец-М.Т.Т.
Ищец-З.Т.Х.
Ищец-Х.Т.Т.
Ищец-М.Н.К.
Ищец-В.И.В.
Ищец-М.И.М.
Ищец-Н.Т.Н.
Ищец-Г.Д.Г.
Ищец-Ж.П.А.
Ищец-Д.П.Д.
Ищец-Т.Д.Д.
Ищец-Т.Х.Т.
Ищец-П.К.К.
Ищец-М.И.И.
Ищец-Н.Г.К.
Ищец-Т.С.Д.
Ищец-Д.К.Д.
Ищец-Р.К.Д.
Ищец-И.И.Т.
Ищец-Т.И.Т.
Ищец-М.К.М.
Ищец-Р.Д.Н.
Ищец-Г.Ж.А.
Ищец-М.Р.И.
Ищец-Г.И.И.
Ищец-Д.Т.М.
Ищец-И.Т.С.
Ищец-Д.С.Д.
Ищец-Н.С.Д.
Ищец-Д.С.И.
Ищец-Г.Г.Г.
Ищец-Е.Д.С.
Ищец-П.К.Т.
Ищец-М.Б.Б.
Ищец-М.Т.Р.
Ищец-Й.М.И.
Ищец-А.З.Т.
Ищец-Ж.В.Т.
Ищец-Д.Ж.Г.
Ищец-М.Д.М.
Ищец-В.В.П.
Ищец-Я.П.Р.
Ищец-З.П.В.
Ищец-К.И.К.
Ищец-Б.Ж.П.
Ищец-Д.Г.Г.
Ищец-Т.Г.Ч.
Ищец-М.А.М.
Ищец-С.С.М.
Ищец-Е.В.И.
Ищец-Я.И.Т.
Ищец-Т.П.Ж.
Ищец-С.З.С.
Ищец-Т.И.С.
Ищец-С.С.С.
Ищец-П.С.Т.
Ищец-М.С.М.
Ищец-С.С.К.
Ответник-А.Т.М.
Ответник-Ш.Ю.К.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.04.2018
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 3342/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
Ответник-В.И.Ж.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.04.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 3891/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Т.И.Т.
Ищец-С.З.Т.
Ответник-И.В.И.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.04.2018
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 5182/2017ДелбаИщец-С.Б.Ц.
Ответник-Ц.Б.Ц.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.04.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Определение
11Гражданско дело № 5245/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Р.Д.Б.
Ответник-ДАНИВА ТРЕЙД ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.04.2018
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 5463/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Н.Д.Д.
Ответник-К.А.И.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.04.2018
в законна сила от 17.05.2018
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 1158/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-М.М.С.
Ответник-Р.Б.Д.
Ответник-М.Н.И.
Председател и докладчик: ТОДОР Г. МИНОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.04.2018
Изтегли: Определение
14Гражданско дело № 1637/2018Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Г.Д.М.
Ответник-М.Д.И.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.04.2018
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 1157/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-М.М.С.
Ответник-Г.И.И.
Ответник-Д.В.И.
Ответник-Б.Х.Г.
Ответник-С.Г.Г.
Ответник-Г.С.Г.
Ответник-Д.К.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.04.2018
Изтегли: Определение
16Гражданско дело № 1433/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-С.Т.К.
Ответник-Т.И.Т.
Ответник-М.С.Т.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 10.04.2018
в законна сила от 12.05.2018
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 3348/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-АГРО РАТ ЕООД
Ответник-АГРО ПРОЕКТ КОНТРОЛ ООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.04.2018
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 5021/2017Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-Т.Д.Н.
Ответник-Т.З.Г.
Ответник-Ж.Г.Г.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.04.2018
в законна сила от 24.04.2018
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 107/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-С.П.У.Л.
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.04.2018
в законна сила от 04.05.2018
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 1179/2018ДелбаИщец-Н.И.Г.
Ответник-Ф.Н.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.04.2018
Изтегли: Определение
21Гражданско дело № 1284/2017ДелбаИщец-Д.С.Б.
Ответник-Г.В.Р.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.04.2018
в законна сила от 17.05.2018
Изтегли: Определение
22Гражданско дело № 6218/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-С.Г.З.
Ищец-Ж.Т.Т.
Ищец-М.Ж.Т.
Ответник-ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.04.2018
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 904/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Т.Г.К.
Ответник-ЗАПРЯНОВИ ООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово определение
Определение от 11.04.2018
в законна сила от 25.04.2018
Изтегли: Определение
24Гражданско дело № 3253/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.П.Д.
Жалбоподател-С.Д.А.
Жалбоподател-Ц.С.Х.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 5338/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-И.Ю.И.
Ответник-Н.О.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.04.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 6085/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-М.Х.К.
Ответник-Ж.Х.М.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.04.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 5695/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИВА-КРИС ООД
Ответник-АСКЕНТ ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.04.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Определение
28Гражданско дело № 3339/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФАРМА УНИВЕРСАЛ ЕООД
Ответник-АГРИАФЕР ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.04.2018
в законна сила от 21.06.2018
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 6152/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Д.М.А.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.04.2018
в законна сила от 15.05.2018
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 6523/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.С.С.
Ответник-С.М.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.04.2018
в законна сила от 02.05.2018
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 784/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.Г.Т.
Ответник-Г.И.Т.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.04.2018
в законна сила от 02.05.2018
Изтегли: Определение
32Гражданско дело № 4475/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД
Ответник-АГРОТИМ ЕООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.04.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 5924/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-В.П.Ж.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.04.2018
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 315/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Г.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.04.2018
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 2944/2017ДелбаИщец-В.А.И.
Ответник-Д.А.Я.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.04.2018
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 6372/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.04.2018
в законна сила от 17.05.2018
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 6629/2017Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-А.В.З.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.04.2018
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 6819/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000 ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.04.2018
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 652/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-К.Г.К.
Ответник-Г.И.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.04.2018
в законна сила от 04.05.2018
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 5363/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ТРЕЙДА СТРОЙ ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 20.04.2018
в законна сила от 20.04.2018
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 6518/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-С.К.В.
Ответник-Д.С.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.04.2018
в законна сила от 17.05.2018
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 4192/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АЛФА ТРЕЙДИНГ ЕООД
Ответник-СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 23.04.2018
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 5726/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-П.Д.Г.
Ответник-БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.04.2018
Изтегли: Решение
44Гражданско дело № 6209/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.М.Т.
Ответник-Д.Т.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.04.2018
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 6336/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-М.М.М.
Ответник-С.М.И.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.04.2018
в законна сила от 09.05.2018
Изтегли: Определение
46Гражданско дело № 1970/2018Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.Ж.М.
Ищец-С.К.П.
Ищец-К.Н.М.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.04.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Определение
47Гражданско дело № 6815/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Ю.П.Д.
Ответник-ФИНАНС ГРУП 1 ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.04.2018
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 580/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.З.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.04.2018
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 183/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДИМЕС 2000 ООД
Ответник-СИНДИ ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.04.2018
в законна сила от 25.05.2018
Изтегли: Решение
50Гражданско дело № 492/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Н.Г.Д.
Ответник-Г.Н.Г.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.04.2018
в законна сила от 26.04.2018
Изтегли: Определение
51Гражданско дело № 869/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Е.М.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.04.2018
в законна сила от 27.06.2018
Изтегли: Определение
52Гражданско дело № 3618/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.04.2018
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 6545/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Т.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.04.2018
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 1144/2018ИСКОВЕ ПО КТИщец-И.С.М.
Ответник-МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД ГР.ГЪЛЪБОВО
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.04.2018
Изтегли: Определение
55Гражданско дело № 6078/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Ответник-Р.Р.Б.
Ответник-Н.П.Н.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.04.2018
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 6746/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-И.В.Р.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.04.2018
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 421/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Й.Б.Б.
Ищец-Р.Б.Б.
Ответник-Б.Й.Б.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.04.2018
Изтегли: Решение
последна актуализация: 31.07.2018г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra