РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2018г. до 31.03.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 4957/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-В.М.С.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.03.2018
в законна сила от 28.03.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 6257/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БУЛАГРО МАШИНИ АД
Ответник-Н.Б.Н.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.03.2018
в законна сила от 15.03.2018
Изтегли: Определение
3Гражданско дело № 4811/2010ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ХИДРОЛУКС ЕООД
Ответник-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.03.2018
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 5760/2016ДелбаИщец-Д.В.В.
Ответник-К.С.К.
Ответник-Б.Д.Д.
Ответник-Г.Г.Г.
Ответник-Т.Г.Т.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.03.2018
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 3630/2017ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Е.В.В.
Ответник-П.В.В.
Ответник-И.Т.И.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.03.2018
6Гражданско дело № 6413/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ЕТ ДЯКОВ БВ-БОЖИДАР ВАСИЛЕВ
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 02.03.2018
в законна сила от 23.03.2018
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 361/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Н.Ш.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.03.2018
Изтегли: Определение
8Гражданско дело № 2489/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АВТОХИТ - 2000 ООД
Ответник-ТЕКСТИЛ ГРУП ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.03.2018
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 3723/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТ РИКА-РОСЕН ИВАНОВ
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.03.2018
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 5650/2013ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Т.Т.Т.
Ищец-К.П.С.
Ищец-М.Г.Л.
Ищец-Д.Т.Д.
Ищец-Д.Т.Д.
Ищец-А.Т.К.
Ищец-К.И.Д.
Ищец-В.И.Т.
Ищец-В.С.Я.
Ищец-Ц.С.В.
Ищец-И.В.С.
Ищец-Н.С.К.
Ищец-В.И.В.
Ищец-З.Т.Т.
Ищец-К.Т.Г.
Ответник-К.Т.Д.
Ответник-Н.Т.А.
Ответник-Т.А.Т.
Ответник-К.Т.К.
Ответник-С.Т.К.
Ответник-Т.Т.Ж.
Ответник-С.Т.К.
Ответник-Р.Т.К.
Ответник-П.М.Т.
Ответник-Н.М.Т.
Ответник-Л.А.Е.
Ответник-А.Л.А.
Ответник-Н.П.К.
Ответник-Е.М.Т.
Ответник-Д.Г.Д.
Ответник-И.Г.Д.
Ответник-М.Д.Т.
Ответник-М.Р.Д.
Ответник-Р.В.Я.
Ответник-В.Б.П.
Ответник-И.Б.И.
Ответник-Т.Д.В.
Ответник-Я.Т.В.
Ответник-Д.Т.Д.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.03.2018
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 3902/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.Д.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 06.03.2018
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 4710/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-К.В.М.
Ответник-Р.М.П.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.03.2018
в законна сила от 14.03.2018
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 6885/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.Н.П.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 06.03.2018
14Гражданско дело № 5604/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-И.Д.П.
Ответник-С.Д.П.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.03.2018
в законна сила от 16.03.2018
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 2842/2017ДелбаИщец-К.К.М.
Ищец-М.И.М.
Ответник-К.С.Б.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.03.2018
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 4397/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.К.Е.
Ответник-Д.П.И.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 07.03.2018
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 5418/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 07.03.2018
в законна сила от 03.05.2018
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 493/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.Й.Н.
Ответник-Й.Р.Н.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.03.2018
в законна сила от 07.03.2018
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 961/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А.С.К.
Ответник-А.С.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 07.03.2018
Изтегли: Определение
20Гражданско дело № 4532/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-М.Д.М.
Ответник-ЗАУБА АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 08.03.2018
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 812/2018Искове за трудово възнаграждениеИщец-И.С.М.
Ответник-МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД ГР.ГЪЛЪБОВО
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.03.2018
в законна сила от 24.03.2018
Изтегли: Определение
22Гражданско дело № 3788/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МИРАКАЛ СТРОЙ
Ответник-ИДЕА СТРОЙ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.03.2018
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 4962/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕООД ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Р.Д.И.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.03.2018
в законна сила от 09.03.2018
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 5129/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.М.М.
Ответник-М.И.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.03.2018
в законна сила от 09.03.2018
Изтегли: Определение
25Гражданско дело № 5332/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-П.А.П.
Ответник-Н.Д.А.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.03.2018
в законна сила от 21.03.2018
Изтегли: Определение
26Гражданско дело № 6397/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Т.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.03.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 6421/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-В.М.К.
Ответник-К.И.К.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.03.2018
в законна сила от 19.03.2018
Изтегли: Определение
28Гражданско дело № 2143/2017ДелбаИщец-Н.Н.С.
Ответник-И.Ж.Т.
Ответник-С.С.Т.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.03.2018
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 2974/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-В.Р.Д.
Ответник-И.С.К.
Ответник-Г.И.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 12.03.2018
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 6256/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.Д.С.
Ответник-Д.С.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.03.2018
в законна сила от 20.03.2018
Изтегли: Определение
31Гражданско дело № 978/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Е.Т.И.
Ответник-А.Д.А.
Ответник-К.А.А.
Ответник-А.Т.Д.
Ответник-С.Д.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.03.2018
Изтегли: Определение
32Гражданско дело № 4580/2017Искове по КЗИщец-Н.А.Г.
Ищец-Г.И.Г.
Ответник-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.03.2018
в законна сила от 06.04.2018
Изтегли: Определение
33Гражданско дело № 5363/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ТРЕЙДА СТРОЙ ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.03.2018
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 6230/2017Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-С.Р.А.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.03.2018
в законна сила от 26.05.2018
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 6359/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Й.Й.С.
Ищец-Н.Й.С.
Ответник-Й.С.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.03.2018
в законна сила от 13.03.2018
Изтегли: Определение
36Гражданско дело № 6866/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРЕПЕЖ ГРУП ООД
Ответник-ПЕРЛА АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.03.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Определение
37Гражданско дело № 1037/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД
Ответник-М.А.П.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово определение
Определение от 13.03.2018
в законна сила от 11.05.2018
Изтегли: Определение
38Гражданско дело № 5972/2016Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-Д.С.Д.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.03.2018
в законна сила от 10.04.2018
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 2610/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ДЕТСКА ГРАДИНА НОМ.10 СВЕТЛИНА
Ответник-АЙМАПС.БГ ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.03.2018
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 6756/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-И.Н.К.
Ответник-Д.Г.Г.
Ответник-С.Р.Ж.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.03.2018
Изтегли: Определение
41Гражданско дело № 453/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Е.Г.И.
Ищец-И.Н.И.
Ответник-ЛОМУШО ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.03.2018
Изтегли: Определение
42Гражданско дело № 3132/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-П.С.П.
Ответник-ТЕХХА ЕООД
Ответник-ЕС ТИ АР ЛОДЖИСТИК ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2018
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 3798/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В И В ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД
Ответник-В.З.Т.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2018
Изтегли: Решение
44Гражданско дело № 4538/2017Искове по КЗИщец-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Ответник-П.Д.Т.
Ответник-Д.Т.Т.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2018
в законна сила от 25.04.2018
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 4856/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
Ответник-Г.С.С.
Ответник-Н.Г.С.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 5044/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-СЕЗАР ЗАВАРЯВАНЕ ЕООД
Ответник-СТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2018
в законна сила от 15.03.2018
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 5653/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-С.Б.Б.
Ищец-Й.Ж.М.
Ответник-Д.С.Б.
Ответник-Б.С.Б.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2018
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 4843/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В.А.Т.
Ответник-Г.Т.П.
Ответник-П.Г.П.
Ответник-Т.Г.П.
Ответник-Т.К.Г.
Ответник-Д.К.Г.
Ответник-Е.Н.Г.
Ответник-Р.В.Б.
Ответник-Г.Н.В.
Ответник-В.Т.Н.
Ответник-Д.И.Н.
Ответник-М.Г.Й.
Ответник-Й.П.П.
Ответник-К.Д.Х.
Ответник-В.М.Р.
Ответник-С.Й.С.
Ответник-К.С.Н.
Ответник-К.С.С.
Ответник-Я.В.Т.
Ответник-Р.Н.Т.
Ответник-Д.И.И.
Ответник-К.М.М.
Ответник-Е.Д.И.
Ответник-М.Т.И.
Ответник-М.Б.И.
Ответник-Н.С.И.
Ответник-Б.В.М.
Ответник-П.М.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.03.2018
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 1910/2017Искове по КЗИщец-П.Д.К.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.03.2018
в законна сила от 12.04.2018
Изтегли: Определение
50Гражданско дело № 4525/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Г.С.Д.
Ответник-П.Б.В.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.03.2018
в законна сила от 16.03.2018
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 6270/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.Д.Д.
Ищец-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
 Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.03.2018
в законна сила от 18.04.2018
Изтегли: Определение
52Гражданско дело № 4232/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-С.Х.У.
Ответник-К.В.К.
Ответник-И.Л.И.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.03.2018
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 5722/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.Ж.К.
Ответник-Ж.С.Ж.
Ответник-Т.Ж.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.03.2018
54Гражданско дело № 5333/2016Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-СИТИ БЕТОН ЕООД
Ответник-КЕМПЕС НБ ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.03.2018
Изтегли: Решение
55Гражданско дело № 4214/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.М.М.
Ответник-ЗАПРЯНОВИ ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.03.2018
в законна сила от 26.04.2018
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 4216/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Е.П.О.
Ответник-Д.Т.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.03.2018
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 4500/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД
Ответник-Г.П.Ж.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.03.2018
Изтегли: Определение
58Гражданско дело № 4552/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД
Ответник-П.Г.П.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.03.2018
в законна сила от 19.03.2018
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 4965/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Е.К.Н.
Ответник-Р.С.Д.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.03.2018
в законна сила от 31.05.2018
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 5786/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.Е.Е.
Ответник-Е.И.Е.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.03.2018
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 5830/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В.Г.М.
Ответник-С.А.М.
Ответник-Н.Т.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.03.2018
в законна сила от 19.03.2018
62Гражданско дело № 6400/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-А.Х.Х.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.03.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 4096/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АЛУМИНИУМ СТЗ ООД
Ответник-СМАРТ МЪНИ ГРУП ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.03.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 6151/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.Т.Б.
Ответник-НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД-КЛОН ГОРНА ТУНДЖА
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.03.2018
Изтегли: Решение
65Гражданско дело № 6247/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
Ответник-М.А.М.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.03.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Определение
66Гражданско дело № 1322/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.И.К.
Ответник-И.Д.К.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.03.2018
в законна сила от 26.05.2018
Изтегли: Определение
67Гражданско дело № 934/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-И.В.В.
Ищец-И.Т.Т.
Ищец-Ж.С.О.
Ищец-Г.Г.К.
Ищец-Р.Т.И.
Ищец-Н.С.П.
Ищец-К.К.К.
Ищец-В.Т.Х.
Ищец-С.Д.Б.
Ищец-П.Д.К.
Ищец-В.Д.В.
Ищец-И.Д.В.
Ищец-С.Т.М.
Ищец-С.Т.Т.
Ответник-И.И.Т.
Ответник-И.И.Т.
Ответник-Т.И.И.
Ответник-Д.С.С.
Ответник-С.С.С.
Ответник-П.С.С.
Ответник-М.К.И.
Ответник-Ц.М.К.
Ответник-П.Ж.П.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.03.2018
Изтегли: Решение
68Гражданско дело № 4540/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Д.А.А.
Ответник-Б.К.Я.
Ответник-Б.Я.Я.
Ответник-С.Я.Я.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 21.03.2018
в законна сила от 18.04.2018
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 4999/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-П.М.З.
Ответник-НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД-СОФИЯ
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.03.2018
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 6329/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Р.К.Г.
Ответник-И.Л.Т.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.03.2018
в законна сила от 08.05.2018
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 1342/2018ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Б.Т.Ц.
 Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Разпореждане от 21.03.2018
в законна сила от 21.03.2018
Изтегли: Разпореждане
72Гражданско дело № 4532/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕЛИНА АД ЕООД
Ответник-ХАЛИМИНСКИ ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.03.2018
Изтегли: Решение
73Гражданско дело № 6381/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.03.2018
в законна сила от 13.04.2018
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 378/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.Н.В.
Ответник-Н.В.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.03.2018
Изтегли: Определение
75Гражданско дело № 5888/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Н.Г.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.03.2018
Изтегли: Решение
76Гражданско дело № 363/2018Искове по ЗОДОВИщец-Д.П.К.
Ответник-ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.03.2018
Изтегли: Определение
77Гражданско дело № 5807/2016ДелбаИщец-Н.С.К.
Ответник-Г.Т.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
78Гражданско дело № 3861/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.С.П.
Ответник-ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
79Гражданско дело № 4377/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД
Ответник-З.Г.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 4392/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 4798/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-АРКАДА 79 ООД
Ответник-ВЕСТА 2003 ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
в законна сила от 17.04.2018
Изтегли: Решение
82Гражданско дело № 5337/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-И.Ю.И.
Ответник-Н.О.П.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 6202/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-З.В.Д.
Ответник-Ф.В.С.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово определение
Определение от 26.03.2018
Изтегли: Определение
84Гражданско дело № 6205/2017УСТАНОВИТЕЛНИ ИСКОВЕМолител-А.Н.В.
Ответник-МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
в законна сила от 28.05.2018
Изтегли: Решение
85Гражданско дело № 6246/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД
Ответник-С.М.К.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 26.03.2018
Изтегли: Определение
86Гражданско дело № 6485/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
87Гражданско дело № 6720/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИКАР 7 ООД
Ответник-ЕС ПИ ЕС ИМОТИ ООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
в законна сила от 14.04.2018
Изтегли: Решение
88Гражданско дело № 155/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Я.Т.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
89Гражданско дело № 228/2018Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ж.Д.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.03.2018
Изтегли: Решение
90Гражданско дело № 5949/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Ж.С.Б.
Ответник-И.П.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.03.2018
Изтегли: Решение
91Гражданско дело № 5873/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД
Ответник-Й.Х.Й.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.03.2018
в законна сила от 25.04.2018
Изтегли: Решение
92Гражданско дело № 4567/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-К.Г.У.
Ответник-Х.Х.У.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.03.2018
Изтегли: Решение
93Гражданско дело № 5648/2017Облигационни искове между съсобственициИщец-Ю.Л.К.
Ответник-Д.Д.И.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.03.2018
в законна сила от 12.04.2018
Изтегли: Определение
94Гражданско дело № 844/2018Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-С.С.Х.
Ответник-МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.03.2018
Изтегли: Определение
95Гражданско дело № 2622/2017ДелбаИщец-С.Н.П.
Ищец-Г.Г.И.
Ищец-Е.К.Р.
Ответник-Д.С.Л.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.03.2018
в законна сила от 19.04.2018
Изтегли: Определение
96Гражданско дело № 2626/2017Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-И.С.С.
Ищец-М.С.М.
Ответник-С.А.Т.
Ответник-К.А.П.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.03.2018
Изтегли: Решение
97Гражданско дело № 3578/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТРЕЙД ТРАНС ООД
Ответник-ЕКОСТРОЙ-2007 ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.03.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Решение
98Гражданско дело № 5989/2017ДелбаИщец-Д.И.А.
Ответник-Д.Б.Г.
Ответник-П.Б.Г.
Ответник-Н.Г.А.
Ответник-И.В.И.
Ответник-А.В.И.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.03.2018
Изтегли: Решение
99Гражданско дело № 6412/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-С.И.К.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.03.2018
в законна сила от 29.03.2018
Изтегли: Решение
100Гражданско дело № 139/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Р.К.Р.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.03.2018
Изтегли: Решение
101Гражданско дело № 522/2018Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-МИЛУШЕВ ФАКТОРИНГ ЕООД
Ответник-АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.03.2018
в законна сила от 20.04.2018
Изтегли: Определение
последна актуализация: 28.06.2018г. 06:02ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra