РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2018г. до 28.02.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 1405/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Н.И.Н.
Ответник-СД ДОБИ-ПЕТРОВ И СИЕ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.02.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 1012/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Ответник-В.А.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.02.2018
в законна сила от 20.02.2018
Изтегли: Определение
3Гражданско дело № 3779/2017ДелбаИщец-И.Х.И.
Ответник-Д.С.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.02.2018
в законна сила от 22.02.2018
Изтегли: Определение
4Гражданско дело № 4476/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД
Ответник-ЗАПРЯНОВИ ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.02.2018
в законна сила от 01.02.2018
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 5729/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Р.С.З.
Ищец-М.К.И.
Ответник-Л.И.В.
Ответник-А.В.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.02.2018
Изтегли: Определение
6Гражданско дело № 6616/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ШАРКОВ ЕООД
Ответник-ВЕРО БЪЛГАРИЯ ЕООД ТРЗ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.02.2018
в законна сила от 02.03.2018
Изтегли: Определение
7Гражданско дело № 4451/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВИК СЛИВЕН
Ответник-С.К.Х.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 27.02.2018
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 4811/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТ "СТАВРЕВ-4-РУМЕН СТАВРЕВ"
Ответник-СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ФК ВЕРЕЯ
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.02.2018
в законна сила от 02.02.2018
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 1536/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-К.К.К.
Ищец-А.С.К.
Ответник-С.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.КАЗАНЛЪК
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 05.02.2018
в законна сила от 01.03.2018
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 3839/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-С.А.П.
Ответник-С.П.Р.
Ответник-Р.П.Р.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.02.2018
в законна сила от 08.03.2018
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 4706/2017ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-А.Т.П.
Ответник-ЕТ ИНСАЙТ-КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА-ИЛИЯ ХРИСТОВ
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.02.2018
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 5877/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.М.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.02.2018
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 80/2018Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-И.М.М.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.02.2018
в законна сила от 24.02.2018
Изтегли: Определение
14Гражданско дело № 3153/2017ДелбаИщец-Е.В.Д.
Ответник-А.В.М.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.02.2018
в законна сила от 06.02.2018
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 3732/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.02.2018
в законна сила от 02.05.2018
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 6166/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Т.Д.
Ответник-М.Т.П.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.02.2018
в законна сила от 05.03.2018
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 1575/2013ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.С.К.
Ищец-С.С.К.
Ответник-С.А.К.
Ответник-Б.С.К.Ю.
Ответник-Н.А.К.
Ответник-П.Х.К.
Ответник-Б.К.Х.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.02.2018
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 4673/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БУРГАСПЪТСТРОЙ АД
Ответник-ПЪТНА МАРКИРОВКА ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.02.2018
в законна сила от 07.02.2018
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 5883/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВИКИНГ-Т ООД
Ответник-ТРЕЙДА СТРОЙ ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.02.2018
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 4388/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЗУЕС
Ответник-МАКС ТЕЛЕКОМ ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.02.2018
в законна сила от 17.02.2018
Изтегли: Определение
21Гражданско дело № 5461/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Н.Д.Д.
Ответник-К.А.И.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.02.2018
в законна сила от 08.03.2018
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 23/2017ДелбаИщец-М.В.К.
Ответник-Д.Г.П.
Ответник-В.Д.П.
Ответник-А.Д.Й.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.02.2018
в законна сила от 09.02.2018
Изтегли: Определение
23Гражданско дело № 4189/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АЛФА ТРЕЙДИНГ ЕООД
Ответник-СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЪРВИСИС ЕООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.02.2018
в законна сила от 03.03.2018
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 4474/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.02.2018
в законна сила от 05.03.2018
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 6220/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-СПЕЙС ЕООД
Ответник-П.М.М.
Ответник-С.С.М.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.02.2018
в законна сила от 07.03.2018
Изтегли: Определение
26Гражданско дело № 6293/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.М.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.02.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 4380/2016ДелбаИщец-В.М.М.
Ищец-М.М.М.
Ответник-А.М.М.
Ответник-М.А.М.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.02.2018
Изтегли: Определение
28Гражданско дело № 1240/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Д.Т.С.
Ответник-В.М.С.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.02.2018
в законна сила от 20.04.2018
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 3730/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.П.Ж.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 12.02.2018
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 3963/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ЗАВОД ЗА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.02.2018
в законна сила от 06.03.2018
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 4186/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Ответник-СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ"
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.02.2018
в законна сила от 12.02.2018
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 5872/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-П.М.Е.
Ответник-ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗАГОРЕ
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово определение
Определение от 12.02.2018
Изтегли: Определение
33Гражданско дело № 5985/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-С.К.С.
Ответник-ПЕРФЕКТЮП ПАКЕДЖИНГ БГ ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.02.2018
в законна сила от 12.02.2018
Изтегли: Определение
34Гражданско дело № 455/2018Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В-СПИРИТ ЕООД
Ответник-СТАР ИНВЕСТ.БГ ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.02.2018
в законна сила от 14.03.2018
Изтегли: Определение
35Гражданско дело № 1374/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-И.М.М.
Ищец-Д.П.М.
Ответник-Н.И.Н.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.02.2018
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 3461/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.П.М.
Молител-НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ-СТАРА ЗАГОРА
Ответник-КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 13.02.2018
Изтегли: Определение
37Гражданско дело № 4086/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Д.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 14.02.2018
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 4707/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Г.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 14.02.2018
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 4875/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Г.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 14.02.2018
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 2612/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД
Ответник-Н.В.Х.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.02.2018
в законна сила от 03.03.2018
Изтегли: Определение
41Гражданско дело № 5234/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-М.К.Е.
Ответник-С.Г.А.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.02.2018
в законна сила от 27.03.2018
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 4709/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.02.2018
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 255/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-З.Л.М.
Ответник-М.Е.А.
Ответник-С.Н.А.
Ответник-Н.Д.А.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.02.2018
в законна сила от 19.02.2018
Изтегли: Определение
44Гражданско дело № 5819/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.Д.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.02.2018
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 6516/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СНЦ НАСТОЯТЕЛСТВО НА СТАРОЗАГОРСКА ОПЕРА
Ответник-ФОНДАЦИЯ ОРЛИН АНАСТАСОВ
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.02.2018
Изтегли: Определение
46Гражданско дело № 5949/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Ж.С.Б.
Ответник-И.П.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.02.2018
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 924/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.П.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.02.2018
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 5317/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.Л.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.02.2018
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 5862/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Б.Н.П.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.02.2018
в законна сила от 07.05.2018
Изтегли: Решение
50Гражданско дело № 6228/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД
Ответник-П.Л.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.02.2018
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 536/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ц.М.К.
Ответник-Ж.Й.К.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.02.2018
в законна сила от 03.03.2018
Изтегли: Определение
52Гражданско дело № 3629/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-А.Л.Н.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.02.2018
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 4656/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Ц.Д.Р.
Ответник-Н.П.Р.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 22.02.2018
в законна сила от 31.03.2018
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 5415/2017Искове по КЗИщец-АКВА И ГАЗ ЕООД
Ответник-ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.02.2018
в законна сила от 28.03.2018
Изтегли: Решение
55Гражданско дело № 2452/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Д.К.Д.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.02.2018
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 6216/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-АВТОХИТ 2000 ООД
Ответник-АУТОДИНАМИК ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 23.02.2018
в законна сила от 23.02.2018
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 6453/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Н.С.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 23.02.2018
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 305/2018Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Р.Г.С.
Ответник-М.Г.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.02.2018
в законна сила от 13.03.2018
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 4878/2016ДелбаИщец-Т.Н.Н.
Ответник-М.Г.К.
Ответник-П.Н.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.02.2018
в законна сила от 26.02.2018
60Гражданско дело № 6135/2017ДелбаИщец-ИНВЕСТКРЕДИТ ГРУП ООД
Ответник-Г.П.П.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.02.2018
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 6343/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Х.И.Н.
Ответник-ГД ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СОФИЯ
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.02.2018
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 6378/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.Д.Д.
Ответник-Д.П.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.02.2018
в законна сила от 13.03.2018
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 6541/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.Л.В.
Ответник-Л.Ж.В.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.02.2018
в законна сила от 26.02.2018
Изтегли: Определение
64Гражданско дело № 6802/2017Искове по КЗИщец-В.К.М.
Ответник-БУЛ ИНС ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.02.2018
в законна сила от 21.03.2018
Изтегли: Определение
65Гражданско дело № 5295/2016ДелбаИщец-А.Г.А.
Ответник-Р.Н.А.
Ответник-М.Н.К.
Ответник-Г.Н.Н.
Ответник-Г.А.Г.
Ответник-К.А.Г.
Ответник-Т.А.Г.
Ответник-В.А.Г.
Ответник-Н.А.Г.
Ответник-М.Г.К.
Ответник-З.С.А.
Ответник-М.С.А.
Ответник-Д.С.А.
Ответник-А.С.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.02.2018
Изтегли: Решение
66Гражданско дело № 3965/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Ф.Д.Ф.
Ответник-В.Д.К.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.02.2018
в законна сила от 26.03.2018
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 4570/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Н.Т.Н.
Ищец-С.С.Н.
Ответник-ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.02.2018
Изтегли: Решение
68Гражданско дело № 6396/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Д.Н.Г.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.02.2018
в законна сила от 28.03.2018
Изтегли: Решение
последна актуализация: 31.05.2018г. 06:02ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra