РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2018г. до 31.01.2018г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 4852/2016Иск за обявяване на предварителен договор за окончателенИщец-М.С.Ч.
Ответник-К.С.Б.
Ответник-М.П.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.01.2018
в законна сила от 05.02.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 5339/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Т.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.01.2018
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 2840/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.Г.Н.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.01.2018
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 4247/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ДАНО ЕООД
Ответник-ТИЕНГРУП ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.01.2018
в законна сила от 23.01.2018
Изтегли: Определение
5Гражданско дело № 4819/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Х.И.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.01.2018
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 4871/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.Й.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.01.2018
в законна сила от 12.04.2018
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 1965/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Г.А.Б.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.01.2018
в законна сила от 04.01.2018
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 4455/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.Р.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.01.2018
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 4564/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.Г.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.01.2018
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 5984/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДАНИ -95 ООД
Ответник-ПСТ ГРУП ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.01.2018
Изтегли: Определение
11Гражданско дело № 4213/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.В.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.01.2018
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 4960/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Ж.Н.Б.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.01.2018
в законна сила от 16.03.2018
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 5649/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПИ ЕМ ОЙЛ ЕООД
Ответник-АТН-ТРАНС ЕООД
Ответник-А.Н.Ц.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.01.2018
в законна сила от 19.01.2018
Изтегли: Определение
14Гражданско дело № 3809/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Д.М.К.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 08.01.2018
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 5798/2016Искове по КЗИщец-Б.С.К.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК -КЛОН БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 08.01.2018
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 689/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-И.Г.И.
Ответник-ЖЕС ГРУП ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.01.2018
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 4097/2017Павлов искИщец-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
Ответник-М.Г.Х.
Ответник-П.И.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.01.2018
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 4657/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Г.Д.
Ищец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
 Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.01.2018
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 4858/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Т.А.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.01.2018
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 6069/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Н.С.Р.
Ответник-А.К.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.01.2018
Изтегли: Определение
21Гражданско дело № 3956/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Ответник-Е.С.А.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 09.01.2018
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 4034/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Б.П.П.
Ответник-АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 09.01.2018
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 6233/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-МИКСА ЕООД
Ответник-ЕКАНИ АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.01.2018
в законна сила от 01.03.2018
Изтегли: Определение
24Гражданско дело № 71/2018АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАИщец-Д.Т.Д.
Ищец-Б.Д.И.
Ищец-Т.Д.И.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.01.2018
в законна сила от 09.01.2018
Изтегли: Определение
25Гражданско дело № 3615/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИЗИ ФИНАНС ЕООД
Ответник-К.С.Щ.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.01.2018
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 5445/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-С.И.Г.
Ответник-КВАЛИТЕТ СПОРТ ЕООД
Ответник-СД КВАЛИТЕТ 21-ГЕНОВ, ГЕНОВА И СИЕ
Ответник-Ж.П.Г.
Ответник-Е.И.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.01.2018
в законна сила от 02.03.2018
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 4272/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Н.И.К.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.01.2018
в законна сила от 01.02.2018
Изтегли: Определение
28Гражданско дело № 5751/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ МИТЬО ЯНЕВ
Ответник-СТОРКО ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 11.01.2018
Изтегли: Определение
29Гражданско дело № 6747/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СПЕЙС ЕООД
Ответник-Г.В.Г.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.01.2018
в законна сила от 20.01.2018
Изтегли: Определение
30Гражданско дело № 6799/2012ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-Л.К.З.
Ответник-Д.Ф.Ф.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.01.2018
в законна сила от 06.02.2018
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 1119/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БУЛПОЙНТ 2015 ЕОООД
Ответник-С.И.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.01.2018
в законна сила от 19.02.2018
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 1276/2017Павлов искИщец-ТОБИ-АВТОТРАНС ООД
Ответник-Р.Ц.Ж.
Ответник-В.Г.Ж.
Ответник-Р.В.Ж.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.01.2018
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 2175/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СУПЕР ТРАНС-99 ООД
Ответник-АГРИАФЕР ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.01.2018
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 2253/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Г.И.Д.
Ответник-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 36150 СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22320 - БОЖУРИЩЕ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.01.2018
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 3889/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-С.К.С.
Ответник-ПЕРФЕКТЮП ПАКЕДЖИНГ БГ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 15.01.2018
в законна сила от 24.03.2018
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 4379/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-В.Е.Б.
Ответник-ПРЕСКОВ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.01.2018
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 5480/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗАГОРА МОБИЛ ЕООД
Ответник-КЕНТ ЛОГ ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.01.2018
в законна сила от 15.01.2018
Изтегли: Определение
38Гражданско дело № 1336/2017Искове по КЗИщец-К.Д.П.
Ответник-ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.01.2018
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 3184/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БЪК ЕООД
Ответник-СИПО ТРЕЙДИНГ ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.01.2018
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 5728/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Н.М.М.
Ответник-УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.01.2018
в законна сила от 01.02.2018
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 1215/2015ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Г.Г.И.
Ищец-Д.М.И.
Ищец-Т.М.И.
Ответник-П.Х.Г.
Ответник-Е.Х.Х.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.01.2018
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 1634/2017Искове по КЗИщец-И.С.С.
Ответник-БУЛ ИНС АД-СОФИЯ
Ответник-А.М.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.01.2018
Изтегли: Определение
43Гражданско дело № 4820/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Т.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.01.2018
Изтегли: Решение
44Гражданско дело № 5059/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.С.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.01.2018
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 5438/2017Искове по КЗИщец-С.Х.Д.
Ответник-С.Т.Г.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.01.2018
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 2482/2016ДелбаИщец-Т.М.С.
Ответник-С.М.С.
Ответник-Е.М.С.
Ответник-Т.С.М.
Ответник-З.С.Р.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.01.2018
в законна сила от 11.04.2018
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 3138/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.Д.Г.
Ответник-П.С.П.
Ответник-Р.В.Д.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.01.2018
в законна сила от 16.02.2018
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 6269/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.П.П.
Ответник-П.Д.П.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.01.2018
в законна сила от 28.02.2018
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 6816/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-К.П.М.
Ответник-АЙКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.01.2018
в законна сила от 20.02.2018
Изтегли: Определение
50Гражданско дело № 454/2018Искове по ЗОДОВИщец-П.А.И.
Ответник-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.01.2018
51Гражданско дело № 6596/2012ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-РИКОШЕТ ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.01.2018
в законна сила от 12.02.2018
Изтегли: Определение
52Гражданско дело № 4584/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Ж.Т.И.
Ответник-К.Н.И.
Ответник-Т.И.И.
Страна-Т.Ж.Т.
Страна-И.Ж.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.01.2018
в законна сила от 07.02.2018
Изтегли: Определение
53Гражданско дело № 4659/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Р.М.Х.
Ответник-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.01.2018
в законна сила от 20.02.2018
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 5360/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БЪЛГАРИЯ-ТЕКС АД
Ответник-УЕБСТАР БГ ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.01.2018
в законна сила от 24.01.2018
Изтегли: Определение
55Гражданско дело № 6611/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-КАЛИНА-КЛЕНСКИ ООД
Ответник-ЕТ МЕТАЛИК - ИВАН МИХАЙЛОВ
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.01.2018
Изтегли: Определение
56Гражданско дело № 6727/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВИВА ПРИМА ЕООД
Ответник-Д.Д.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.01.2018
Изтегли: Определение
57Гражданско дело № 4970/2017Искове по КЗИщец-С.Й.Т.
Ответник-БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.01.2018
в законна сила от 16.02.2018
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 5133/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗЛАТНАТА РЪКА-2013 ЕООД
Ответник-СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ"
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 25.01.2018
в законна сила от 25.01.2018
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 5565/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-Ж.П.В.
Ответник-АГРОЛИНК ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.01.2018
Изтегли: Определение
60Гражданско дело № 5993/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ж.И.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.01.2018
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 4818/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Б.С.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.01.2018
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 5884/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.А.А.
Ответник-А.Г.А.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.01.2018
в законна сила от 12.02.2018
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 6730/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.И.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.01.2018
Изтегли: Определение
64Гражданско дело № 2501/2016ДелбаИщец-Д.И.Н.
Ищец-Н.М.Н.
Ответник-М.К.Х.
Ответник-Ц.К.Ж.
Ответник-М.Й.М.
Ответник-Д.Й.Н.
Ответник-М.М.М.
Ответник-Н.И.Б.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.01.2018
Изтегли: Решение
65Гражданско дело № 49/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Т.И.Г.
Ищец-Т.Н.Г.
Ответник-ГРАМАТИКОВ 99 ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.01.2018
Изтегли: Определение
66Гражданско дело № 1256/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-И.Б.П.
Ответник-СРЕДНА ГОРА АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.01.2018
в законна сила от 27.02.2018
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 2778/2017Искове по ЗУЕСИщец-К.Т.К.
Ответник-Г.И.Д.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.01.2018
в законна сила от 20.02.2018
Изтегли: Определение
68Гражданско дело № 6386/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Г.Х.
 Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.01.2018
в законна сила от 13.02.2018
69Гражданско дело № 4211/2017ДелбаИщец-З.Д.Д.
Ответник-П.В.Х.В.
Ответник-Е.Р.В.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.01.2018
в законна сила от 07.02.2018
Изтегли: Определение
70Гражданско дело № 6369/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.В.Д.
Ответник-Д.И.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.01.2018
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 5316/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД
Ответник-Д.Д.Т.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.01.2018
в законна сила от 31.01.2018
Изтегли: Решение
последна актуализация: 30.04.2018г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra