РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2017г. до 31.12.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 5201/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-С.Й.М.
Ответник-С.Г.М.
Страна-В.М.М.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.12.2017
в законна сила от 19.01.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 3144/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИВА 2 - БУНДОВ И С-ИЕ СД
Ответник-ВЕРО СКАФОЛДИНГ ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 04.12.2017
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 3185/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Ответник-СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.12.2017
в законна сила от 27.12.2017
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 4880/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Р.Ж.Д.
Ответник-МИРА БГ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.12.2017
в законна сила от 04.12.2017
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 5881/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.П.П.
Ответник-В.Г.И.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.12.2017
в законна сила от 28.12.2017
Изтегли: Определение
6Гражданско дело № 1306/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-А.Р.М.
Ответник-АГРОЛЕНД ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 05.12.2017
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 1879/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.Т.Ч.
Ищец-С.И.М.
Ищец-П.Т.К.
Ищец-И.М.И.
Ищец-К.М.И.
Ищец-И.Т.И.
Ответник-М.П.П.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.12.2017
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 3187/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Ответник-СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.12.2017
в законна сила от 28.12.2017
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 4489/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЛОРИВ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.12.2017
Изтегли: Определение
10Гражданско дело № 5733/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПИ ЕМ ОЙЛ ЕООД
Ответник-БАЛКАН ТРАНС 2010 ООД
Ответник-С.Д.С.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 05.12.2017
в законна сила от 15.01.2018
Изтегли: Определение
11Гражданско дело № 3304/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЛАСКА-2001 ООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.12.2017
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 3394/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗЛАТЕКС ООД
Ответник-ЕТ ДАР-РУМЕН КИРИЛОВ
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.12.2017
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 5211/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Р.Р.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.12.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 1293/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-П.П.П.
Ответник-АГРОТИМ ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.12.2017
в законна сила от 07.12.2017
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 3499/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТРЕЙД ТРАНС ООД
Ответник-АГРО РЕЗЕРВ ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.12.2017
в законна сила от 07.12.2017
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 4823/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Т.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.12.2017
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 3814/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕОС МАТРИКС ЕООД
Ответник-П.Х.Х.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.12.2017
в законна сила от 12.03.2018
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 4883/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1 ЕООД
Ответник-ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ИНЖ.НЕДЬО РАНЧЕВ
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.12.2017
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 5007/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ГЕЦ - ГИ ЕООД
Ответник-ЗП ДАРИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.12.2017
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 5364/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.А.Д.
Ответник-А.Д.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.12.2017
в законна сила от 08.01.2018
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 1272/2017Искове по КЗИщец-И.Д.И.
Ищец-С.М.С.
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.12.2017
в законна сила от 24.01.2018
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 2432/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕЛПАК СЕРВИЗ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.12.2017
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 2752/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ХРИСТО БОТЕВ"
Ответник-П.Т.Г.
Ответник-А.Т.Г.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.12.2017
в законна сила от 07.03.2018
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 2809/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Ответник-Д.П.И.
Ответник-М.З.И.
Ответник-Й.И.С.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.12.2017
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 5208/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Т.С.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.12.2017
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 6661/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Т.Г.Б.
Ответник-КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 11.12.2017
в законна сила от 09.01.2018
Изтегли: Определение
27Гражданско дело № 1709/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-С.Д.С.
Ответник-АГРОВИВА ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 12.12.2017
в законна сила от 26.01.2018
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 3617/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 12.12.2017
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 3980/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.И.Б.
Ответник-С.Г.М.
Ответник-С.И.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.12.2017
в законна сила от 12.12.2017
30Гражданско дело № 4866/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-С.К.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.12.2017
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 1368/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Б.И.Б.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.12.2017
в законна сила от 17.01.2018
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 3847/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-М.В.К.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.12.2017
в законна сила от 13.12.2017
Изтегли: Определение
33Гражданско дело № 5439/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.В.Д.
Ответник-В.Н.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.12.2017
в законна сила от 13.12.2017
Изтегли: Определение
34Гражданско дело № 3794/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Ответник-СТАНДАРТ-Р ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.12.2017
в законна сила от 18.01.2018
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 2425/2017Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-И.Т.Д.
Ищец-Ж.Т.Т.
Ответник-Д.Т.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.12.2017
в законна сила от 22.01.2018
Изтегли: Определение
36Гражданско дело № 3702/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.И.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.12.2017
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 3848/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Ответник-СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.12.2017
в законна сила от 22.01.2018
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 3945/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.Т.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.12.2017
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 4158/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ И ЗНАНИЯ ООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.12.2017
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 4279/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Р.Н.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.12.2017
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 4528/2017Иск за установяване на трудов стажИщец-И.Г.С.
Ответник-ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.12.2017
в законна сила от 18.01.2018
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 12/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Р.В.Р.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2017
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 1144/2017Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-М.Д.Г.
Ищец-Д.Г.Н.
Ответник-И.Г.И.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.12.2017
в законна сила от 20.01.2018
Изтегли: Определение
44Гражданско дело № 4452/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.Д.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2017
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 4873/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.Й.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2017
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 4972/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.И.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.12.2017
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 6787/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-МАКСИ ТРАНС ЕООД
Ответник-ЕНЕА АД
Ответник-АИППМПДМ Д-Р ПРЕСИЯН КРЪСТЕВ ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.12.2017
Изтегли: Определение
48Гражданско дело № 48/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-МЕТАЛИК АД
Ответник-ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН ЕООД
Ответник-ТАН 2007 ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2017
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 3312/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ю.К.К.
Ответник-К.Д.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2017
Изтегли: Решение
50Гражданско дело № 3789/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИМТ - ГЪРКОВ ЕООД,
Ответник-ДЖИ АР ПИ ТЕХ ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2017
в законна сила от 23.01.2018
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 4804/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.Д.Ж.
Ответник-Д.П.Ж.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2017
в законна сила от 19.01.2018
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 5014/2017Искове по КЗИщец-И.Ж.З.
Ответник-ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2017
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 5091/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Р.Р.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.12.2017
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 5210/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.Н.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.12.2017
Изтегли: Решение
55Гражданско дело № 5787/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.Е.Е.
Ответник-Е.И.Е.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.12.2017
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 5982/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.И.Г.
Ищец-Й.И.Г.
Ответник-И.Й.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.12.2017
в законна сила от 21.12.2017
Изтегли: Определение
57Гражданско дело № 2507/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Р.Г.Б.
Ответник-АСКЛЕП-ФАРМА ООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.12.2017
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 4585/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-В.Х.П.
Ищец-М.В.К.
Ищец-И.М.М.
Ищец-М.М.Д.
Ответник-В.И.Г.
Ответник-И.К.Г.
Ответник-П.К.Г.
Ответник-Д.Х.К.
Ответник-Д.Х.Н.
Ответник-С.Х.Н.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.12.2017
Изтегли: Определение
59Гражданско дело № 1946/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА
Ответник-МАКС ТЕЛЕКОМ ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.12.2017
в законна сила от 16.02.2018
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 2841/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.И.Д.
Ответник-Г.И.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.12.2017
в законна сила от 29.01.2018
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 3526/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ БУЛ.СЛАВЯНСКИ 3, ВХ.Г
Ответник-Й.С.Б.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.12.2017
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 4290/2017Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-А.Н.Л.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.12.2017
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 5818/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.12.2017
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 5357/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПРОЛЕТЕН ЛЪЧ ЕООД
Ответник-Я.Г.Н.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.12.2017
Изтегли: Решение
последна актуализация: 31.03.2018г. 06:02ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra