РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2017г. до 30.11.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 1167/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Г.К.П.
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.11.2017
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 2266/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.М.
Ответник-Г.Д.П.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 01.11.2017
в законна сила от 28.11.2017
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 2879/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-Б.Г.Ч.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.11.2017
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 3893/2017ДелбаИщец-Р.Ж.Й.
Ответник-К.Я.Д.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.11.2017
в законна сила от 10.11.2017
Изтегли: Определение
5Гражданско дело № 5451/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.Ц.И.
Ответник-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.11.2017
в законна сила от 10.11.2017
Изтегли: Определение
6Гражданско дело № 2588/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БРАДЪРС КОМЕРС ООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.11.2017
в законна сила от 28.11.2017
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 3439/2017Искове за имуществена отговорност на работника/служителяИщец-НИКОН МЕТАЛ ЕООД
Ответник-Т.И.И.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 02.11.2017
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 5727/2016ДелбаИщец-Д.Т.Н.
Ищец-Т.Т.Н.
Ответник-Я.Д.Т.
Ответник-Ц.Т.Т.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.11.2017
в законна сила от 16.11.2017
Изтегли: Определение
9Гражданско дело № 3803/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-С.Ж.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.11.2017
в законна сила от 03.11.2017
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 5837/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.А.Е.
 Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.11.2017
Изтегли: Определение
11Гражданско дело № 3905/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЛЕСО ИНВЕСТ ООД
Ответник-ФЕНИКС АГРО 11 ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2017
в законна сила от 29.12.2017
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 3936/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Й.М.Й.
Ищец-Н.М.А.
Ищец-Т.М.А.
Ответник-М.М.И.
Ответник-Д.М.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 06.11.2017
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 4042/2016ДелбаИщец-С.Н.Г.
Ответник-Ц.В.С.
Ответник-П.Е.Г.
Ответник-И.Н.Г.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 4308/2016Искове по ЗУЕСИщец-ИМПЕРИЯ ИНДЪСТРИ ЕООД
Ответник-К.Г.З.
Ответник-Х.Н.Х.
Ответник-А.Л.А.
Ответник-С.Г.П.
Ответник-В.Д.И.
Ответник-О.И.Л.
Ответник-Г.Ж.Г.
Ответник-И.В.И.
Ответник-П.Х.П.
Ответник-О.С.Х.
Ответник-С.С.Х.
Ответник-Н.С.К.
Ответник-Ж.И.Д.
Ответник-С.М.Ч.
Ответник-Г.Г.В.
Ответник-М.С.С.
Ответник-Е.С.И.
Ответник-И.И.С.
Ответник-А.С.К.
Ответник-В.Д.И.
Ответник-ДИНАМИК 2002 ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 06.11.2017
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 4725/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.Г.В.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2017
в законна сила от 06.12.2017
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 4751/2016Искове по КЗИщец-М.Й.П.
Ответник-ЗАД АРМЕЕЦ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 06.11.2017
17Гражданско дело № 5077/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БЪЛГЕРИАН САЛТ КЪМПАНИ ЕООД
Ответник-БРИГС ТРАНС ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 06.11.2017
в законна сила от 06.11.2017
Изтегли: Определение
18Гражданско дело № 1887/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Ответник-ДИБ-АРТ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2017
в законна сила от 12.01.2018
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 2259/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.К.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2017
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 3729/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.И.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2017
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 3793/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Б.Д.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2017
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 3967/2017Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПОИщец-В.Д.Г.
Ответник-ДЕТСКА ГРАДИНА 2 ЗОРНИЦА ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2017
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 4212/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВИР ООД
Ответник-МАЙНТЕХ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.11.2017
в законна сила от 06.11.2017
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 5328/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.Д.К.
Ответник-СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ"
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.11.2017
в законна сила от 30.12.2017
Изтегли: Определение
25Гражданско дело № 5334/2017Искове по КЗИщец-ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ЗВЕЗДА"
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 06.11.2017
Изтегли: Определение
26Гражданско дело № 6109/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-Л.Р.П.
Ответник-ПРОВИДЕНТ ФАЙНЕНШЪН БЪЛГАРИЯ ООД
Ответник-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.11.2017
27Гражданско дело № 3440/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ЗПК ДИМИТРОВЧЕ
Ищец-Х.Г.А.
Ответник-СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.11.2017
Изтегли: Определение
28Гражданско дело № 5018/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Г.Т.
Ответник-И.Е.И.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово определение
Определение от 07.11.2017
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Определение
29Гражданско дело № 5995/2013ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Т.Г.А.
Ответник-К.П.К.
Ответник-П.А.С.
Страна-Ж.А.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.11.2017
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 2821/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-ВИА ЛОГИСТИК ЕООД
Ответник-И.Г.А.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.11.2017
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 5176/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-И.П.И.
Ответник-С.В.П.
Ответник-И.К.П.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.11.2017
Изтегли: Определение
32Гражданско дело № 1323/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-КРЕДИСИМО АД
Ответник-Д.Д.К.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.11.2017
в законна сила от 28.12.2017
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 3330/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Е.Г.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 09.11.2017
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 4201/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.П.М.
Ответник-КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.11.2017
в законна сила от 08.12.2017
Изтегли: Определение
35Гражданско дело № 2289/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.М.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 10.11.2017
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 2968/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Г.Д.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 10.11.2017
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 3225/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Й.К.Я.
Ответник-ДАЧЕВ ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.11.2017
в законна сила от 12.12.2017
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 3966/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.Д.Д.
Ответник-Т.Б.И.
Ответник-И.Б.И.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.11.2017
в законна сила от 01.12.2017
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 6079/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКРОАДВАНС АД
Ответник-И.Г.П.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 10.11.2017
в законна сила от 04.12.2017
Изтегли: Определение
40Гражданско дело № 5260/2016Искове за трудово възнаграждениеИщец-С.И.Д.
Ответник-АЙ ЕМ ПИ ЕС ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.11.2017
в законна сила от 05.12.2017
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 1254/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-З.А.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 13.11.2017
в законна сила от 06.12.2017
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 2663/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗЛАТЕКС ООД
Ответник-ЗП ЦВЕТАН ГЕНОВ ПАВЛОВ
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.11.2017
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 3227/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Г.Д.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.11.2017
Изтегли: Решение
44Гражданско дело № 3247/2017Павлов искИщец-Д.Ж.И.
Ответник-Д.С.В.
Ответник-Т.В.Т.
Ответник-В.Т.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.11.2017
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 3252/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Н.Х.К.
Ответник-АБ СОЛЮШЪН СЕКЮРИТИ ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.11.2017
в законна сила от 07.12.2017
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 3849/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
Ответник-Д.П.Й.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.11.2017
в законна сила от 05.12.2017
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 3971/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Ф.Ш.М.
Ответник-СТАР ИНВЕСТ.БГ ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.11.2017
в законна сила от 16.12.2017
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 4565/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.А.Р.
Ответник-Н.Г.Р.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.11.2017
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 5160/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.К.К.
Ответник-К.Й.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.11.2017
Изтегли: Определение
50Гражданско дело № 2678/2013ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ "СВЕТА БОГОРОДИЦА"
Ответник-НИКО ГРУП ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.11.2017
в законна сила от 27.11.2017
Изтегли: Определение
51Гражданско дело № 996/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Ф.А.Б.
Ответник-ЗАЛОЖНА КЪЩА-АЧИ 2001 ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.11.2017
в законна сила от 12.02.2018
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 2881/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-РСР ЕООД
Ответник-ЕС ПИ ФАРМ ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.11.2017
в законна сила от 12.12.2017
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 4667/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.С.Г.
Ищец-С.С.Г.
Ответник-С.Г.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.11.2017
в законна сила от 16.02.2018
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 4665/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-И.И.Д.
Ищец-И.Т.У.
Ищец-И.Т.У.
Ответник-Р.И.Й.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.11.2017
Изтегли: Определение
55Гражданско дело № 2418/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-С.Т.Д.
Ответник-Е.Н.Й.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 15.11.2017
в законна сила от 13.02.2018
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 3711/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Р.Х.М.
Ответник-Ж.Д.Ж.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.11.2017
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 3901/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Ж.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.11.2017
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 5836/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТНК КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
Ответник-ЕТ НЕКВА-88-НЕШКА КОНДАКЧИЕВА
Ответник-Н.И.К.
Ответник-И.С.Х.
Ответник-С.С.Х.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.11.2017
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 2811/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЛЕСО ИНВЕСТ ООД
Ответник-СЕЗСТРОЙ ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.11.2017
в законна сила от 15.12.2017
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 3125/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Р.С.К.
Ответник-П.М.К.
Ответник-М.С.К.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.11.2017
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 3951/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Й.П.П.
Ответник-П.Н.П.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.11.2017
Изтегли: Определение
62Гражданско дело № 4902/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-И.П.П.
Ответник-Т.И.И.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.11.2017
в законна сила от 16.11.2017
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 1710/2017ИСКОВЕ ПО КТИщец-И.С.И.
Ответник-ЗАГОРКА АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.11.2017
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 3376/2017Павлов искИщец-ГД "ИН"-РАЙОННА СЛУЖБА"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА"
Ответник-П.Й.С.
Ответник-П.И.С.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.11.2017
Изтегли: Решение
65Гражданско дело № 3424/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ж.Г.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.11.2017
Изтегли: Решение
66Гражданско дело № 3884/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Д.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.11.2017
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 3894/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Ж.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.11.2017
Изтегли: Решение
68Гражданско дело № 4842/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕТ ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА
Ответник-В.Н.М.
Ответник-ГРАДУС-1 ООД
Ответник-ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.11.2017
в законна сила от 18.12.2017
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 5722/2016Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 20.11.2017
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 1111/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Г.Т.С.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.11.2017
в законна сила от 28.12.2017
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 2345/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Т.И.И.
Ответник-НИКОН МЕТАЛ ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.11.2017
Изтегли: Решение
72Гражданско дело № 2422/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Е.К.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.11.2017
Изтегли: Решение
73Гражданско дело № 1369/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
Ответник-Д.И.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.11.2017
в законна сила от 19.12.2017
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 3577/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.М.К.
Ищец-С.М.К.
Ответник-М.С.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.11.2017
в законна сила от 29.11.2017
Изтегли: Определение
75Гражданско дело № 3704/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Г.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.11.2017
Изтегли: Решение
76Гражданско дело № 3782/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.И.И.
Ответник-И.К.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.11.2017
в законна сила от 13.12.2017
Изтегли: Определение
77Гражданско дело № 3802/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Я.Н.П.
Ответник-ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.11.2017
в законна сила от 15.12.2017
Изтегли: Решение
78Гражданско дело № 3936/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕОС МАТРИКС ЕООД
Ответник-Ж.В.Б.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.11.2017
в законна сила от 29.11.2017
Изтегли: Определение
79Гражданско дело № 5179/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Х.С.Д.
Ответник-С.Т.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.11.2017
в законна сила от 21.11.2017
Изтегли: Определение
80Гражданско дело № 5246/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-З.П.П.
Ответник-П.А.П.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 21.11.2017
в законна сила от 14.12.2017
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 2842/2017ДелбаИщец-К.К.М.
Ищец-М.И.М.
Ответник-К.С.Б.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.11.2017
Изтегли: Решение
82Гражданско дело № 3922/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СМАРТ КЪЛЕКТ ЕООД
Ответник-С.О.С.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.11.2017
в законна сила от 22.11.2017
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 103/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.З.Н.
Ответник-П.З.Н.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.11.2017
в законна сила от 30.01.2018
Изтегли: Решение
84Гражданско дело № 5779/2016ДелбаИщец-К.М.Н.
Ищец-Н.М.Н.
Ответник-П.М.М.
Ответник-В.Б.З.
Ответник-Р.Г.М.
Ответник-Н.Н.Н.
Ответник-М.Н.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 23.11.2017
Изтегли: Решение
85Гражданско дело № 6040/2016ДелбаИщец-П.Ж.С.
Ищец-Д.И.А.
Ищец-И.С.Х.
Ответник-Т.С.И.
Ответник-Г.С.Т.
Ответник-Д.И.М.
Ответник-К.И.И.
Ответник-Т.И.И.
Ответник-П.Т.И.
Ответник-М.Т.И.
Ответник-С.Х.С.
Ответник-К.Х.С.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 23.11.2017
Изтегли: Решение
86Гражданско дело № 1872/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРИС ТРАНС ООД
Ответник-АГРОЛИНК ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.11.2017
Изтегли: Решение
87Гражданско дело № 2292/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТРЕЙД ТРАНС ООД
Ответник-ГОЛД ШРОТ ГРУП ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.11.2017
в законна сила от 23.11.2017
Изтегли: Решение
88Гражданско дело № 4539/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СИБАНК ЕАД
Ответник-Д.С.Г.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.11.2017
в законна сила от 19.12.2017
Изтегли: Определение
89Гражданско дело № 4989/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Б.Д.Д.
Ответник-АТЕ ПЛАСТ ООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.11.2017
в законна сила от 08.12.2017
Изтегли: Решение
90Гражданско дело № 3456/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-М.К.М.
Жалбоподател-Р.И.М.
Ответник-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.11.2017
в законна сила от 02.01.2018
Изтегли: Определение
91Гражданско дело № 3817/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕОС МАТРИКС ЕООД
Ответник-С.С.З.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 24.11.2017
Изтегли: Решение
92Гражданско дело № 4289/2017Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-Й.С.П.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 24.11.2017
Изтегли: Решение
93Гражданско дело № 4903/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-Д.С.П.
Ответник-Т.И.И.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.11.2017
в законна сила от 24.11.2017
Изтегли: Решение
94Гражданско дело № 5180/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-П.Й.С.
Ответник-ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ-СОФИЯ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.11.2017
Изтегли: Определение
95Гражданско дело № 3626/2016Иск за изкупуване на част от съсобствен имотИщец-Х.М.Х.
Ищец-М.Ж.Х.
Ответник-А.И.К.
Ответник-К.Д.Т.
Ответник-Д.К.Т.
Ответник-С.К.Т.
Ответник-К.И.К.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.11.2017
Изтегли: Решение
96Гражданско дело № 3958/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Н.М.
Ответник-Г.С.Т.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.11.2017
в законна сила от 27.11.2017
97Гражданско дело № 1706/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД
Ответник-ДИБ-АРТ ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.11.2017
Изтегли: Решение
98Гражданско дело № 1720/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-КОРЕКТ КРЕДИТ ГРУП БГ ЕООД
Ответник-И.Ж.Н.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.11.2017
Изтегли: Решение
99Гражданско дело № 2134/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-А.Г.Д.
Ответник-В.Н.Н.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.11.2017
в законна сила от 14.12.2017
Изтегли: Решение
100Гражданско дело № 2614/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД
Ответник-Д.П.К.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.11.2017
Изтегли: Решение
101Гражданско дело № 3137/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
Ответник-В.М.Г.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.11.2017
Изтегли: Решение
102Гражданско дело № 3917/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Й.Г.М.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.11.2017
в законна сила от 16.12.2017
Изтегли: Решение
103Гражданско дело № 5860/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.М.С.
Ответник-ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.11.2017
Изтегли: Определение
104Гражданско дело № 4345/2010ДелбаИщец-М.М.М.
Ответник-М.К.М.
Ответник-К.М.К.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.11.2017
в законна сила от 12.12.2017
Изтегли: Определение
105Гражданско дело № 2880/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Н.Т.М.
Ответник-ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.11.2017
Изтегли: Решение
106Гражданско дело № 4658/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Ответник-СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.11.2017
в законна сила от 18.12.2017
Изтегли: Решение
107Гражданско дело № 5130/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.И.К.
Ответник-А.Д.Л.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.11.2017
Изтегли: Решение
108Гражданско дело № 2875/2016ДелбаИщец-Г.П.Д.
Ищец-И.П.И.
Ответник-Д.И.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 29.11.2017
Изтегли: Решение
109Гражданско дело № 4554/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Д.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.11.2017
Изтегли: Решение
110Гражданско дело № 4708/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.В.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.11.2017
Изтегли: Решение
111Гражданско дело № 5233/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеМолител-Т.В.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.11.2017
Изтегли: Решение
112Гражданско дело № 4103/2016Искове за недействителност на правни сделкиИщец-АЛФА ФИНАНС-1 ЕООД
Ответник-Ж.М.Г.
Ответник-К.В.Н.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 30.11.2017
Изтегли: Определение
113Гражданско дело № 2662/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-С.Ж.Б.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.11.2017
в законна сила от 02.01.2018
Изтегли: Решение
114Гражданско дело № 3731/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Е.П.З.
Жалбоподател-З.П.С.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.11.2017
Изтегли: Решение
115Гражданско дело № 5010/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Ж.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.11.2017
Изтегли: Решение
116Гражданско дело № 5859/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.М.С.
Ответник-ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: РОСЕН Т. ЧИЛИКОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.11.2017
Изтегли: Определение
последна актуализация: 28.02.2018г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra