РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 2174/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.П.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.10.2017
в законна сила от 12.01.2018
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 2192/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.К.Й.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.10.2017
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 2193/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-З.С.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.10.2017
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 2208/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Н.М.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.10.2017
в законна сила от 08.12.2017
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 2746/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-П.С.К.
Ответник-СММ ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.10.2017
в законна сила от 31.10.2017
Изтегли: Определение
6Гражданско дело № 4555/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-Е.И.М.
Ответник-ПЕТКО ПЕТКОВ-24 ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.10.2017
в законна сила от 18.10.2017
Изтегли: Определение
7Гражданско дело № 559/2017ДелбаИщец-М.Ц.М.
Ответник-М.К.М.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.10.2017
в законна сила от 03.10.2017
Изтегли: Определение
8Гражданско дело № 2346/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.Н.Ш.
Ответник-Г.С.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 03.10.2017
в законна сила от 18.10.2017
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 2608/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.М.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.10.2017
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 2242/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СТАРА ЗАГОРА
Ответник-СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ"
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.10.2017
в законна сила от 04.10.2017
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 2781/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Н.Н.Н.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.10.2017
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 3765/2017ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАМолител-БАНКА ДСК ЕАД
Ответник-А.Г.Г.
Ответник-М.Г.А.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.10.2017
в законна сила от 06.12.2017
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 616/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-ЙОАНА-КР ЕООД
Ответник-Р.Д.С.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.10.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 2212/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-И.Д.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.10.2017
в законна сила от 12.01.2018
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 3576/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-М.Е.М.
Ответник-УЕБСТАР БГ ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.10.2017
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 3843/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.С.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.10.2017
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 881/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ИТАЛМОДАЛУЧЕ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.10.2017
в законна сила от 06.10.2017
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 887/2017Искове по ЗОДОВИщец-К.Б.К.
Ответник-ОКРЪЖЕН СЪД ХАСКОВО
Ответник-АПЕЛАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ
Страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.10.2017
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 1278/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ПАЛАЦО АД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.10.2017
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 1596/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ММВТ ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.10.2017
в законна сила от 06.10.2017
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 2191/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Л.Р.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.10.2017
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 3249/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Д.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.10.2017
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 3483/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕОС МАТРИКС ЕООД
Ответник-Д.К.Х.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово определение
Определение от 06.10.2017
в законна сила от 06.11.2017
Изтегли: Определение
24Гражданско дело № 3574/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-З.Г.М.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.10.2017
в законна сила от 30.10.2017
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 1000/2016ДелбаИщец-И.Т.И.
Ищец-Е.И.И.
Ответник-Р.И.Б.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.10.2017
в законна сила от 22.12.2017
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 769/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-К.К.Д.
Ищец-П.Д.К.
Ищец-К.Д.К.
Ответник-ДАБЪЛ 2 ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.10.2017
в законна сила от 07.11.2017
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 2295/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЛИВЕДА МЕД-2000 ООД
Ответник-ЕС ПИ ФАРМ ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.10.2017
в законна сила от 07.11.2017
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 2826/2017ДелбаИщец-К.И.Д.
 Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.10.2017
в законна сила от 03.11.2017
Изтегли: Определение
29Гражданско дело № 2498/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Е.С.М.
Ответник-ЮНИВЪРС ГРУП ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.10.2017
в законна сила от 18.10.2017
Изтегли: Определение
30Гражданско дело № 3001/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.Б.С.
Ответник-И.С.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.10.2017
в законна сила от 31.10.2017
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 3421/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Х.Г.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.10.2017
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 3703/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-В.Г.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.10.2017
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 4066/2017Искове по ЗЗПотр.Ищец-Т.С.Ц.
Ответник-ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 10.10.2017
в законна сила от 25.10.2017
Изтегли: Определение
34Гражданско дело № 1336/2017Искове по КЗИщец-К.Д.П.
Ответник-ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.10.2017
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 1915/2017Искове по КЗИщец-Д.Д.Г.
Ответник-ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.10.2017
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 2031/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.И.С.
Ответник-Г.Ж.Г.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.10.2017
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 2095/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Д.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.10.2017
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 3291/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-В.В.Л.
Ответник-М-ГРУП ООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.10.2017
в законна сила от 26.10.2017
Изтегли: Определение
39Гражданско дело № 5345/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Х.Р.Г.
Ответник-Р.Д.Г.
Ответник-М.Х.Ц.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.10.2017
в законна сила от 05.12.2017
Изтегли: Определение
40Гражданско дело № 3088/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Р.Й.Г.
Ищец-Д.Й.Г.
Ответник-И.Ж.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.10.2017
41Гражданско дело № 4151/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.Д.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.10.2017
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 593/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-М.Б.Б.
Ответник-Д.М.Б.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.10.2017
в законна сила от 06.11.2017
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 1252/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТРЕЙД ТРАНС ООД
Ответник-ЕМ ДИ ТРАНС ГРУП ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 13.10.2017
в законна сила от 13.10.2017
Изтегли: Решение
44Гражданско дело № 1908/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Ж.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.10.2017
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 2312/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
Ответник-СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ"
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 13.10.2017
в законна сила от 13.10.2017
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 3349/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-И.М.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.10.2017
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 255/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-З.Л.М.
Ответник-М.Е.А.
Ответник-С.Н.А.
Ответник-Н.Д.А.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.10.2017
48Гражданско дело № 959/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-НА"ПЪТНА ИНФРАСТРУКТОРА"-СОФИЯ
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2017
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 1088/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Р.Х.С.
Ответник-БУЗЛУДЖА ЛЕС ООД
Ответник-Д.И.Д.
Ответник-М.Ш.Б.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.10.2017
в законна сила от 16.10.2017
Изтегли: Определение
50Гражданско дело № 1791/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-П.Г.Р.
Ответник-АСО СИРИУС ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2017
в законна сила от 10.11.2017
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 1866/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПИ ЕМ ОЙЛ ЕООД
Ответник-КЛАС ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2017
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 1918/2017ДелбаИщец-Д.А.А.
Ответник-И.И.И.
Ответник-М.И.И.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2017
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 3086/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Д.И.Д.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 16.10.2017
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 4155/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Д.П.Д.
Жалбоподател-С.Д.А.
Жалбоподател-Ц.С.Х.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Жалбоподател-Д.Х.Д.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.10.2017
в законна сила от 31.10.2017
Изтегли: Определение
55Гражданско дело № 1502/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Д.Г.П.
Ответник-Д.И.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2017
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 2308/2016ДелбаИщец-Д.П.Г.
Ответник-Р.Ц.К.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.10.2017
в законна сила от 25.10.2017
57Гражданско дело № 4520/2016ДелбаИщец-М.Д.Д.
Ответник-Г.Н.Д.
Ответник-Е.В.И.
Ответник-Д.В.Д.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2017
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 5621/2016АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Ж.Л.А.
Жалбоподател-Л.Е.А.
Жалбоподател-С.Е.А.
Жалбоподател-А.К.А.
Жалбоподател-Д.С.Ж.
Ответник-КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2017
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 1877/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БЕЛИЙВ КОМЕРС 2014 ЕООД
Ответник-АКВА БИЛД ГРУП ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2017
в законна сила от 17.10.2017
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 2813/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2017
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 2863/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-НИКОМ-М ООД
Ответник-ЗП ТИХОМИР ЖЕЛЯЗКОВ КАНЕВ
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.10.2017
в законна сила от 17.10.2017
Изтегли: Определение
62Гражданско дело № 3123/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ ООД
Ответник-Ж.Д.Б.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2017
в законна сила от 01.12.2017
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 3131/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Д.Я.Б.
Ответник-ТЕХХА ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2017
в законна сила от 17.10.2017
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 3358/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-С.С.Й.
Ответник-И.Г.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.10.2017
в законна сила от 17.10.2017
Изтегли: Определение
65Гражданско дело № 4670/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.Д.Д.
Ответник-Д.Х.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2017
в законна сила от 01.11.2017
Изтегли: Решение
66Гражданско дело № 4671/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ц.Д.Д.
Ответник-Д.Х.Д.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.10.2017
в законна сила от 01.11.2017
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 5619/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Р.В.Г.
Ответник-ДИ ЕН СИ-ГРУП ООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.10.2017
Изтегли: Решение
68Гражданско дело № 2094/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.М.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.10.2017
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 2314/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР
Ответник-СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ"
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.10.2017
в законна сила от 15.11.2017
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 3089/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-С.К.С.
Ответник-ПЕРФЕКТЮП ПАКЕДЖИНГ БГ ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.10.2017
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 450/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Й.Ч.Г.
Ответник-И.Д.И.
Ответник-Е.Й.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.10.2017
Изтегли: Определение
72Гражданско дело № 2385/2016ДелбаИщец-Е.Г.Г.
Ответник-Л.Г.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.10.2017
Изтегли: Решение
73Гражданско дело № 2614/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-Р.Г.С.
Ответник-С.И.Б.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.10.2017
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 235/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-В.Ж.К.
Ответник-Н.И.К.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.10.2017
в законна сила от 24.11.2017
Изтегли: Решение
75Гражданско дело № 3708/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.М.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.10.2017
Изтегли: Решение
76Гражданско дело № 4553/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-Д.С.М.
Ответник-СИРИУС СЕРВИЗ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 19.10.2017
в законна сила от 15.11.2017
Изтегли: Определение
77Гражданско дело № 397/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-П.С.П.
Ответник-Х.К.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.10.2017
Изтегли: Решение
78Гражданско дело № 3959/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-С.Д.Б.
Ответник-К.Й.К.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.10.2017
в законна сила от 02.11.2017
Изтегли: Определение
79Гражданско дело № 4053/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.Г.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.10.2017
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 5650/2013ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Т.Т.Т.
Ищец-К.П.С.
Ищец-М.Г.Л.
Ищец-Д.Т.Д.
Ищец-Д.Т.Д.
Ищец-А.Т.К.
Ищец-К.И.Д.
Ищец-В.И.Т.
Ищец-В.С.Я.
Ищец-Ц.С.В.
Ищец-И.В.С.
Ищец-Н.С.К.
Ищец-В.И.В.
Ищец-З.Т.Т.
Ищец-К.Т.Г.
Ответник-К.Т.Д.
Ответник-Н.Т.А.
Ответник-Т.А.Т.
Ответник-К.Т.К.
Ответник-С.Т.К.
Ответник-Т.Т.Ж.
Ответник-С.Т.К.
Ответник-Р.Т.К.
Ответник-П.М.Т.
Ответник-Н.М.Т.
Ответник-Л.А.Е.
Ответник-А.Л.А.
Ответник-Н.П.К.
Ответник-Е.М.Т.
Ответник-Д.Г.Д.
Ответник-И.Г.Д.
Ответник-М.Д.Т.
Ответник-М.Р.Д.
Ответник-Р.В.Я.
Ответник-В.Б.П.
Ответник-И.Б.И.
Ответник-Т.Д.В.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 1713/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Н.А.Н.
Ответник-Д.М.Б.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
в законна сила от 13.11.2017
Изтегли: Решение
82Гражданско дело № 387/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.Г.С.
Ответник-С.Д.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 1270/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП ЕАД
Ответник-А.П.П.ЗООХРАНИВНЕСТ ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
в законна сила от 23.10.2017
Изтегли: Решение
84Гражданско дело № 1449/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Д.К.К.
Ответник-А.Н.И.
Ответник-И.Л.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.10.2017
Изтегли: Определение
85Гражданско дело № 1595/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
в законна сила от 14.11.2017
Изтегли: Решение
86Гражданско дело № 1900/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Е.К.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
Изтегли: Решение
87Гражданско дело № 2181/2017ДелбаИщец-Я.И.И.
Ответник-Р.И.Р.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
Изтегли: Решение
88Гражданско дело № 2260/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Я.П.М.
Ищец-П.И.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
в законна сила от 10.11.2017
Изтегли: Решение
89Гражданско дело № 2277/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Г.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
Изтегли: Решение
90Гражданско дело № 2288/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.М.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
в законна сила от 10.01.2018
Изтегли: Решение
91Гражданско дело № 2433/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Д.Х.Д.
Ответник-ГД-ДАСКАЛОВ И СИЕ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
Изтегли: Решение
92Гражданско дело № 2585/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.П.Е.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
Изтегли: Решение
93Гражданско дело № 2667/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КОМСОМОЛ ЕООД
Ответник-ПАПА ДЬОНЕР ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.10.2017
Изтегли: Определение
94Гражданско дело № 3347/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Г.С.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
Изтегли: Решение
95Гражданско дело № 3455/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-А.К.К.
Ответник-К.А.К.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.10.2017
в законна сила от 09.11.2017
Изтегли: Решение
96Гражданско дело № 3727/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-С.С.С.
Ответник-АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.10.2017
в законна сила от 17.11.2017
Изтегли: Определение
97Гражданско дело № 3041/2016ДелбаИщец-Д.В.А.
Ответник-Й.П.Й.
Ответник-Н.Й.П.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.10.2017
в законна сила от 10.11.2017
Изтегли: Определение
98Гражданско дело № 5068/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-П.Ц.Д.
Ответник-Т.Ц.Д.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.10.2017
в законна сила от 01.12.2017
Изтегли: Решение
99Гражданско дело № 993/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Ответник-В.Н.И.
Ответник-И.Г.И.
Ответник-Ц.Д.Б.
Ответник-ЕЛЕОН-2014 ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.10.2017
в законна сила от 17.11.2017
Изтегли: Определение
100Гражданско дело № 3153/2017ДелбаИщец-Е.В.Д.
Ответник-А.В.М.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.10.2017
в законна сила от 14.11.2017
Изтегли: Решение
101Гражданско дело № 3306/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СИТИ КЕШ ООД
Ответник-Я.И.К.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.10.2017
в законна сила от 16.11.2017
Изтегли: Решение
102Гражданско дело № 3622/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-РУДИН ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.10.2017
в законна сила от 03.11.2017
Изтегли: Определение
103Гражданско дело № 3957/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.Г.Г.
Ответник-Г.В.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 24.10.2017
в законна сила от 08.11.2017
Изтегли: Решение
104Гражданско дело № 4661/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-К.П.П.
Ответник-П.К.П.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.10.2017
в законна сила от 15.11.2017
Изтегли: Решение
105Гражданско дело № 4711/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.В.Н.
Ответник-В.И.Н.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.10.2017
в законна сила от 15.11.2017
Изтегли: Решение
106Гражданско дело № 39/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ТОШЕВ, КАТО ЕТ "РЕМО НИКОЛАЙ ТОШЕВ"
Ответник-ХОУС МЕЙДИНГ ООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.10.2017
Изтегли: Решение
107Гражданско дело № 2478/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Л.М.А.
Ищец-Т.Г.А.
Ответник-СММ ЕООД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.10.2017
в законна сила от 21.11.2017
Изтегли: Решение
108Гражданско дело № 3091/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.П.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.10.2017
Изтегли: Решение
109Гражданско дело № 3438/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-СИД ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.10.2017
Изтегли: Решение
110Гражданско дело № 3444/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВЪЛКОВ-ТЕХНОСВЕТ ЕООД
Ответник-МАРТИНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.10.2017
в законна сила от 28.11.2017
Изтегли: Определение
111Гражданско дело № 1533/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-К.А.И.
Ответник-Е.Н.А.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.10.2017
в законна сила от 15.11.2017
Изтегли: Решение
112Гражданско дело № 2878/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕЛПАК-ЛИЗИНК ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.10.2017
Изтегли: Решение
113Гражданско дело № 3267/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-СОКОЛ-ХАН АСПАРУХОВО ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.10.2017
Изтегли: Решение
114Гражданско дело № 4156/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.К.Р.
Ответник-А.В.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.10.2017
в законна сила от 10.11.2017
Изтегли: Решение
115Гражданско дело № 4625/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РОМФАРМ КОМПАНИ ООД-СОФИЯ
Ответник-Д.Г.И.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.10.2017
в законна сила от 14.11.2017
Изтегли: Определение
116Гражданско дело № 5019/2017Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-М.Т.Г.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.10.2017
в законна сила от 20.11.2017
Изтегли: Определение
117Гражданско дело № 1810/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АЛФАМАРКЕТ ПРИМ ЕООД
Ответник-ПРОМО ГИФТС ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.10.2017
в законна сила от 30.10.2017
Изтегли: Решение
118Гражданско дело № 2607/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-Н.Й.Б.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.10.2017
Изтегли: Решение
119Гражданско дело № 220/2017ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-З.К.С.
Ищец-М.З.К.
Ответник-В.Б.Ч.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.10.2017
Изтегли: Решение
последна актуализация: 31.01.2018г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra