РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2017г. до 30.09.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 1338/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Г.М.
Ответник-Г.Р.И.
Ответник-Н.В.К.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.09.2017
в законна сила от 25.09.2017
Изтегли: Определение
2Гражданско дело № 3613/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-С.И.Ж.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.09.2017
в законна сила от 06.11.2017
Изтегли: Определение
3Гражданско дело № 1655/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Х.Е.М.
Ответник-М.Х.Ж.
Ответник-Т.С.В.
Ответник-С.Т.Ж.
Ответник-Е.К.Е.
Ответник-Т.К.Е.
Ответник-С.Т.Р.
Ответник-И.Т.Н.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.09.2017
4Гражданско дело № 3296/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.Т.Й.
Ответник-Т.Ж.Й.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИМИТРОВГРАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.09.2017
Изтегли: Определение
5Гражданско дело № 4556/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-С.Х.Д.
Ответник-С.Т.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово определение
Определение от 11.09.2017
в законна сила от 25.09.2017
Изтегли: Определение
6Гражданско дело № 5022/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ТОПЛИФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Д.К.Д.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.09.2017
в законна сила от 25.09.2017
7Гражданско дело № 3934/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-П.А.П.
Ответник-Н.Д.А.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 13.09.2017
в законна сила от 27.09.2017
Изтегли: Определение
8Гражданско дело № 4032/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-Д.К.И.
Ответник-И.А.М.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 13.09.2017
в законна сила от 06.10.2017
Изтегли: Определение
9Гражданско дело № 4113/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-К.Ю.В.
Ответник-М.С.К.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 13.09.2017
в законна сила от 20.10.2017
Изтегли: Определение
10Гражданско дело № 1190/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ЕТ БАЛАНС 21-АНЕТА НИКОЛОВА
Ответник-СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА-ТАБАК АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.09.2017
в законна сила от 13.10.2017
11Гражданско дело № 4059/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Б.М.Б.
Ответник-И.Р.Я.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.09.2017
в законна сила от 26.09.2017
Изтегли: Определение
12Гражданско дело № 220/2017ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-З.К.С.
Ищец-М.З.К.
Ответник-В.Б.Ч.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.09.2017
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 2252/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-И.Ж.И.
Ответник-Н.М.Г.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.09.2017
в законна сила от 18.09.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 4596/2016ДелбаИщец-А.З.П.
Ответник-Т.Н.Д.
Ответник-Н.З.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 19.09.2017
в законна сила от 16.10.2017
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 5686/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-И.Й.К.
Ответник-В.Т.Г.
Ответник-Г.Н.Г.
Ответник-Т.К.Г.
Ответник-К.Т.Г.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.09.2017
в законна сила от 19.09.2017
Изтегли: Определение
16Гражданско дело № 2586/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.С.К.
Ответник-БАНКА ДСК ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.09.2017
в законна сила от 19.09.2017
Изтегли: Определение
17Гражданско дело № 3370/2017Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-М.Я.А.
Ответник-В.А.Б.
Ответник-А.А.Б.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.09.2017
Изтегли: Определение
18Гражданско дело № 4536/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-К.Р.Б.
Ответник-В.Р.А.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.09.2017
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 3470/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Т.А.М.
Ищец-С.М.
Ответник-С.С.К.
Ответник-Д.М.К.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.09.2017
в законна сила от 20.09.2017
Изтегли: Определение
20Гражданско дело № 1294/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-М.Д.М.
Ответник-АГРОТИМ ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 20.09.2017
в законна сила от 20.09.2017
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 2096/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Д.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 20.09.2017
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 2748/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Ц.С.
Ответник-Ц.Ц.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.09.2017
в законна сила от 20.09.2017
Изтегли: Определение
23Гражданско дело № 571/2017ДелбаИщец-М.И.Д.
Ответник-М.И.Р.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.09.2017
в законна сила от 25.09.2017
24Гражданско дело № 2196/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.Г.Ч.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.09.2017
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 5177/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛИФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-В.С.Д.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.09.2017
Изтегли: Определение
26Гражданско дело № 1633/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АУТОСТАРС ООД
Ответник-ЗАПРЯНОВИ ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.09.2017
в законна сила от 26.09.2017
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 3728/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-П.Н.Д.
Ответник-АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.09.2017
в законна сила от 18.10.2017
Изтегли: Определение
28Гражданско дело № 5387/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.Д.К.
Ответник-СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ВЕРЕЯ"
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.09.2017
в законна сила от 31.10.2017
Изтегли: Определение
29Гражданско дело № 5385/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.К.Г.
Ищец-М.П.Г.
Ответник-И.И.И.
Ответник-Д.И.И.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.09.2017
в законна сила от 23.10.2017
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 2354/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Ответник-СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.09.2017
в законна сила от 17.10.2017
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 2590/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-А.К.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.09.2017
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 2501/2016ДелбаИщец-Д.И.Н.
Ищец-Н.М.Н.
Ответник-М.К.Х.
Ответник-Ц.К.Ж.
Ответник-М.Й.М.
Ответник-Д.Й.Н.
Ответник-М.М.М.
Ответник-Н.И.Б.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.09.2017
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 554/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Б.Г.Д.
Ответник-М.И.И.
Ответник-Л.П.А.
Ответник-К.П.И.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.09.2017
в законна сила от 15.11.2017
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 3725/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕОС МАТРИКС ЕООД
Ответник-Д.П.Д.
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.09.2017
в законна сила от 28.09.2017
Изтегли: Определение
35Гражданско дело № 5430/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Н.М.
Ответник-Г.С.Т.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.09.2017
в законна сила от 29.09.2017
Изтегли: Определение
36Гражданско дело № 4702/2017Иск за обявяване на предварителен договор за окончателенИщец-И.С.И.
Ответник-Д.Г.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.09.2017
в законна сила от 21.11.2017
Изтегли: Определение
последна актуализация: 31.12.2017г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra