РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2017г. до 31.08.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 269/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТАНЬО ВИДЕВ 62 ЕООД
Ответник-Н.И.К.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.08.2017
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 1703/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ПЕСТИЦИД ЕООД
Ответник-Д.Т.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.08.2017
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 1544/2017Искове по ЗОДОВИщец-И.С.М.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ответник-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.08.2017
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 4253/2016Искове по КЗИщец-И.Р.И.
Ответник-ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД-СОФИЯ
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.08.2017
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 4709/2016Искове за недействителност на правни сделкиИщец-Т.Ж.П.
Ответник-ДОНЕВ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.08.2017
в законна сила от 26.09.2017
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 4710/2016Искове за недействителност на правни сделкиИщец-Т.Ж.П.
Ответник-Н.И.Я.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.08.2017
в законна сила от 03.10.2017
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 675/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ХИДРОТЕК ЕООД
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.08.2017
в законна сила от 23.10.2017
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 1118/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РОМБУЛ ЕООД
Ответник-МЕТАЛИК АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.08.2017
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 5376/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ФИДИ КОНСУЛТ ООД
Ответник-ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ПРЕДСТАВЛЯНА ОТ КМЕТА ГОСПОДИН А.ГОСПОДИНОВ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.08.2017
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 1220/2014ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ПРО АГРО 2000
Ответник-СД АВИТА-ВА-ТЕНЕВИ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.08.2017
в законна сила от 03.11.2017
11Гражданско дело № 836/2017Иск за обявяване на предварителен договор за окончателенИщец-СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ ООД
Ответник-М.С.Б.
Ответник-Д.Л.М.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 07.08.2017
Изтегли: Определение
12Гражданско дело № 1012/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Ответник-В.А.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.08.2017
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 2480/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.Л.Х.
Ответник-С.П.Х.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.08.2017
в законна сила от 10.08.2017
Изтегли: Определение
14Гражданско дело № 1271/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Л.Т.Г.
Ответник-Т.Д.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.08.2017
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 789/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Р.М.Р.
Ответник-М.Р.Р.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 13.08.2017
в законна сила от 16.10.2017
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 2728/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.Х.Х.
Ответник-Х.П.Х.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 13.08.2017
в законна сила от 02.10.2017
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 2973/2016Облигационни искове от/срещу владелецИщец-ТИНТЯВА АГРО ООД
Ответник-АВРОРА К АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 14.08.2017
в законна сила от 04.10.2017
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 3780/2017ДелбаИщец-И.Х.И.
Ответник-С.И.И.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово определение
Определение от 14.08.2017
в законна сила от 28.08.2017
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 1427/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-К.Р.К.
Ответник-РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 15.08.2017
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 3450/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.П.П.
Ответник-П.С.П.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 16.08.2017
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 132/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-К.И.Д.
Ответник-И.Б.И.
Ответник-В.Б.П.
Ответник-Б.С.Б.
Ответник-Ж.С.Р.
Ответник-Д.В.Д.
Ответник-Д.В.Д.
Ответник-Е.К.А.
Ответник-Ж.К.П.
Ответник-К.К.К.
Ответник-Б.Д.Т.
Ответник-Д.В.Д.
Ответник-М.А.В.
Ответник-Г.А.В.
Ответник-Д.Т.Т.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 17.08.2017
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 341/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Н.П.К.
Ищец-С.П.К.
Ищец-П.К.Д.
Ответник-В.С.С.
Ответник-Й.И.К.
Ответник-И.К.К.
Ответник-Д.И.Д.
Ответник-Т.И.Д.
Ответник-С.С.П.
Ответник-С.С.Г.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.08.2017
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 730/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СИРИУС 9 ООД
Ответник-РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 17.08.2017
в законна сила от 23.10.2017
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 1247/2016Облигационни искове между съсобственициИщец-П.Г.Б.
Ищец-С.И.К.
Ищец-В.Д.К.
Ищец-И.С.И.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.08.2017
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 2843/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БУЛМИЛК ТОНУС ООД
Ответник-Г.Р.Г.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.08.2017
Изтегли: Определение
последна актуализация: 30.11.2017г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra