РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2017г. до 31.07.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 600/2016ИСКОВЕ ПО КТИщец-Х.П.Р.
Ответник-ДИБ-АРТ ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.07.2017
в законна сила от 11.09.2017
Изтегли: Определение
2Гражданско дело № 5238/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СНЕЖАНКА-2003 ЕООД
Ответник-САРП ЛОГИСТИК ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2017
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 5265/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Я.Г.Я.
Ответник-Д.Р.С.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2017
в законна сила от 07.08.2017
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 254/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БЪДЕЩНОСТ АД
Ответник-ИРБИС ПЛАСТ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2017
в законна сила от 03.07.2017
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 930/2017Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2017
в законна сила от 28.07.2017
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 941/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКС КОЛЕКТ ООД
Ответник-И.А.Х.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2017
в законна сила от 16.08.2017
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 1277/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-П.Б.Т.
Ответник-Р.М.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.07.2017
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 3786/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-В.Х.П.
Ответник-Д.П.Д.
Ответник-В.П.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.07.2017
в законна сила от 03.08.2017
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 798/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-К.Г.М.
Ответник-Т.Г.Т.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.07.2017
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 970/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АНЖЕЛ 2003 ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.07.2017
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 2861/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БАНКА ДСК ЕАД
Ответник-В.С.М.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.07.2017
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 5647/2016Облигационни искове от/срещу владелецИщец-Н.Т.Г.
Ответник-ЕТ ДИНАМО-КОНКИЛЕВ
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 05.07.2017
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 1154/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-И.Д.И.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.07.2017
в законна сила от 26.08.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 1716/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-З.Г.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.07.2017
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 3566/2016ДелбаИщец-Ж.И.К.
Ищец-Д.Г.К.
Ищец-К.Г.С.
Ищец-Н.Г.Д.
Ищец-Д.И.Ч.
Ответник-Д.Г.К.
Ответник-Г.И.Г.
Ответник-Р.И.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2017
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 5203/2016ДелбаИщец-С.Д.Б.
Ответник-К.С.З.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2017
в законна сила от 26.07.2017
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 694/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2017
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 1289/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-И.Р.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2017
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 2587/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БРАДЪРС КОМЕРС ООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.07.2017
в законна сила от 24.10.2017
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 2589/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.В.Г.
Ответник-К.Д.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЖЕНЯ Т. ИВАНОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.07.2017
в законна сила от 06.07.2017
Изтегли: Определение
21Гражданско дело № 5239/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СНЕЖАНКА-2003 ЕООД
Ответник-БАЛКАН ГРУП МЕТАЛ ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 07.07.2017
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 1003/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ФЕРТИКОМ АД
Ответник-ЕТ ГРИЙН ТЕХ-ТЕОДОРА ПАУНОВА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.07.2017
Изтегли: Определение
23Гражданско дело № 2310/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Г.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.07.2017
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 2583/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-АГРОПРОМ СЕРВИЗ ООД
Ответник-К.И.И.
Страна-А.Х.Х.
Страна-Р.Х.Х.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.07.2017
в законна сила от 07.07.2017
Изтегли: Определение
25Гражданско дело № 2591/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Г.Т.П.
Ответник-К.И.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.07.2017
Изтегли: Определение
26Гражданско дело № 59/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.И.А.
Ответник-ЗАПРЯНОВИ ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 10.07.2017
в законна сила от 10.07.2017
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 1126/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.И.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.07.2017
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 1647/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.Д.К.
Ответник-В.М.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.07.2017
в законна сила от 03.08.2017
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 2340/2016Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-М.К.Щ.
Ответник-Г.С.У.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.07.2017
в законна сила от 04.10.2017
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 2860/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГРО ФИНАНС АДСИЦ
Ответник-ЗП ДАРИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.07.2017
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 2194/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.П.Ш.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.07.2017
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 2278/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-С.Д.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.07.2017
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 5264/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-З.К.С.
Ответник-Х.М.Х.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.07.2017
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 1550/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Е.К.А.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.07.2017
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 1865/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Л.Ж.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.07.2017
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 3888/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Г.Г.Х.
Ответник-ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.07.2017
Изтегли: Определение
37Гражданско дело № 3550/2016ДелбаИщец-Н.Д.Й.
Ответник-Д.Т.П.
Ответник-Ц.П.П.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.07.2017
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 1173/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Й.А.А.
Ответник-Р.Т.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.07.2017
в законна сила от 31.07.2017
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 1886/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-С.И.М.
Ищец-И.М.И.
Ищец-К.М.И.
Ищец-И.Т.И.
Ответник-М.П.П.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 14.07.2017
Изтегли: Определение
40Гражданско дело № 3328/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ-104 ЕТ
Ответник-ТРАНС ГРУП КЪМПАНИ ЕООД
Ответник-Г.Р.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 14.07.2017
в законна сила от 12.09.2017
Изтегли: Определение
41Гражданско дело № 393/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-СТРОЙ-КОНСУЛТ ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.07.2017
в законна сила от 17.07.2017
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 688/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.Т.Т.
Ответник-Т.Г.Т.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.07.2017
в законна сила от 08.08.2017
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 759/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ ЕАД
Ответник-ЕВРО БЛЯСЪК ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.07.2017
в законна сила от 17.07.2017
Изтегли: Решение
44Гражданско дело № 969/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АНЖЕЛ 2003 ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.07.2017
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 1476/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.И.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.07.2017
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 1779/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СТАРОЗАГОРСКА ОДИТОРСКА КЪЩА" ЕКСПЕРТ" ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.07.2017
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 1094/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-К.И.Х.
Ответник-ВЕ-ТРАНСПОРТ ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.07.2017
в законна сила от 01.09.2017
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 1996/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.Г.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 18.07.2017
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 3128/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-К.Т.М.
Ответник-М.П.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.07.2017
в законна сила от 18.07.2017
Изтегли: Определение
50Гражданско дело № 4453/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Е.А.С.
Ответник-В.Г.С.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.07.2017
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 4732/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Г.М.К.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.07.2017
в законна сила от 22.08.2017
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 5543/2016Искове по ЗОДОВИщец-М.Г.Х.
Ответник-СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
Ответник-СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ответник-ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Страна-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.07.2017
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 1143/2017Искове по КЗИщец-Р.Г.Д.
Ответник-ЗАД АРМЕЕЦ АД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.07.2017
в законна сила от 17.10.2017
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 2090/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Б.И.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.07.2017
Изтегли: Решение
55Гражданско дело № 2136/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-П.Г.С.
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.07.2017
в законна сила от 26.08.2017
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 2195/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Т.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.07.2017
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 2290/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Й.И.А.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.07.2017
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 4489/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.С.Б.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.07.2017
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 4822/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПАПАГАЛ ООД
Ответник-ИНВЕ СТРОЙ КП ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.07.2017
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 1893/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПК СЪЕДИНЕНИЕ
Ответник-ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.07.2017
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 2107/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-С.С.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.07.2017
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 2300/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЛИВЕДА МЕД-2000 ООД
Ответник-ИНТЕРФАРМА ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.07.2017
63Гражданско дело № 2593/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.И.И.
Ответник-П.Б.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.07.2017
в законна сила от 08.08.2017
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 100/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.П.Л.
Ответник-Д.Д.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.07.2017
в законна сила от 14.08.2017
Изтегли: Определение
65Гражданско дело № 1064/2017Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-Д.С.К.
Ответник-ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.07.2017
в законна сила от 31.08.2017
Изтегли: Решение
66Гражданско дело № 1531/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.К.Й.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 24.07.2017
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 1926/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.И.К.
Ищец-М.И.К.
Ответник-И.П.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.07.2017
в законна сила от 21.08.2017
Изтегли: Решение
68Гражданско дело № 2108/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Л.Т.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 24.07.2017
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 2293/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.Т.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 24.07.2017
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 2311/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.И.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 24.07.2017
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 3689/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АЛМОТТ ООД
Ответник-ПОЛИМЕТА ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.07.2017
Изтегли: Решение
72Гражданско дело № 1362/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-К.К.К.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 25.07.2017
Изтегли: Решение
73Гражданско дело № 2280/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-З.С.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 25.07.2017
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 2370/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Г.П.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 26.07.2017
в законна сила от 07.09.2017
Изтегли: Решение
75Гражданско дело № 3553/2017Владелчески искове, иск за изваждане от жилище в ЖСКИщец-И.М.И.
Ответник-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 27.07.2017
в законна сила от 14.08.2017
Изтегли: Определение
76Гражданско дело № 3934/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-Б.Т.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.07.2017
Изтегли: Решение
77Гражданско дело № 1166/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Н.В.П.
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 28.07.2017
Изтегли: Решение
78Гражданско дело № 3141/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ГЛОБУС ЕООД
Ответник-СТРОЙКОМЕРС ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.07.2017
Изтегли: Определение
79Гражданско дело № 2869/2015ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Г.Б.Т.
Ответник-Г.С.С.
Ответник-Н.Г.С.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.07.2017
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 5336/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-И.Д.Д.
Ответник-П.А.П.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.07.2017
в законна сила от 25.09.2017
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 1322/2017Искове по ЗОДОВИщец-И.Х.И.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.07.2017
Изтегли: Решение
последна актуализация: 31.10.2017г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra