РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2017г. до 30.06.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 5432/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ФОРМУЛА 2 ЕООД
Ответник-ЕТ ДИКОЛ-2-ГАЛИН МИХАЙЛОВ
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 01.06.2017
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 5970/2016Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-Н.С.Д.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.06.2017
в законна сила от 08.08.2017
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 213/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.Г.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.06.2017
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 561/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Т.П.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.06.2017
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 1502/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.И.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.06.2017
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 5103/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-Х.Г.П.
Ответник-С.Ц.Г.
Ответник-А.Г.С.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.06.2017
в законна сила от 02.06.2017
Изтегли: Определение
7Гражданско дело № 5325/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТРАВЪЛ ИН БГ ЕООД
Ответник-Т.В.В.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.06.2017
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 5436/2015ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-П.Г.Р.
Ответник-Д.Г.Д.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2017
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 3568/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИРЕМ ООД
Ответник-КМК ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2017
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 4147/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.Г.П.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2017
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 4408/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СТАНИЛОВ ЕООД
Ответник-ИНСТАЛГРУП ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2017
в законна сила от 11.08.2017
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 5167/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2017
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 5287/2016Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Ж.Х.М.
Ответник-РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 5331/2016ДелбаИщец-М.И.Г.
Ответник-И.Д.И.
Ответник-Г.Д.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.06.2017
в законна сила от 05.06.2017
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 252/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЮСИС СЕКЮРИТИ ЕООД
Ответник-АЙ ЕМ АЙ ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2017
в законна сила от 05.07.2017
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 692/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-Х.Г.Х.
Ответник-ИЗОТСЕРВИЗ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2017
в законна сила от 02.08.2017
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 742/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.Т.Н.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2017
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 1364/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-И.С.Р.
Ответник-ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.06.2017
в законна сила от 03.07.2017
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 1598/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ж.К.К.
Ответник-К.С.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.06.2017
в законна сила от 27.06.2017
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 5417/2016Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-И.Д.М.
Ответник-КОСТАЛ ЕСТЕЙТС ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.06.2017
в законна сила от 04.07.2017
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 6047/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Ц.К.Д.
Ищец-И.С.Д.
Ответник-К.Т.К.
Ответник-П.Т.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 07.06.2017
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 444/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Я.Ц.С.
Ищец-С.М.М.
Ответник-ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.06.2017
в законна сила от 07.06.2017
Изтегли: Определение
23Гражданско дело № 1460/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-А.Й.А.
Ответник-БАНКА ДСК ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.06.2017
Изтегли: Определение
24Гражданско дело № 1410/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ВИГАЛЕКС ООД
Ответник-З.Я.Х.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 08.06.2017
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 1246/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.М.Б.
Ответник-И.Б.И.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.06.2017
в законна сила от 02.08.2017
Изтегли: Определение
26Гражданско дело № 1533/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-АЛЕКС НАДЕЖДА ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.06.2017
в законна сила от 01.09.2017
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 2367/2016ДелбаИщец-Р.И.В.
Ответник-Н.С.М.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.06.2017
Изтегли: Определение
28Гражданско дело № 3370/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-Т.И.Д.
Ответник-Д.И.Т.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.06.2017
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 5837/2016Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-П.И.Т.
Ответник-ЕТ БОЙЧО СТОЕВ-РАЗЦВЕТ-СТОЕВ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.06.2017
в законна сила от 04.07.2017
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 536/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-М.И.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.06.2017
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 1370/2017Искове по КЗИщец-М.С.Г.
Ищец-Б.Ж.И.
Ответник-ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.06.2017
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 3559/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.А.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАНБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.06.2017
в законна сила от 07.07.2017
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 563/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.П.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.06.2017
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 808/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.И.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.06.2017
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 924/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.П.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 09.06.2017
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 1137/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.Г.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 09.06.2017
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 1472/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Ю.Н.Д.
Ответник-КУБИН ЛОДЖИСТИК ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.06.2017
Изтегли: Определение
38Гражданско дело № 1702/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ ООД
Ответник-Ф-СТРОЙ ГРУП ЕООД
Ответник-ПСТ ГРУП ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.06.2017
Изтегли: Определение
39Гражданско дело № 4608/2013ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-М.В.И.
Ищец-Т.В.Т.
Ищец-С.В.Г.
Ищец-Г.В.Д.
Ищец-Ж.Д.И.
Ищец-Г.Д.И.
Ответник-Г.К.Г.
Ответник-Д.К.И.
Ответник-С.Т.Т.
Ответник-И.Д.И.
Ответник-Д.Д.И.
Ответник-Г.К.И.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 12.06.2017
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 5886/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-М.Е.М.
Ответник-Д.П.Ч.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 12.06.2017
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 5075/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗАГОРА КОНСУЛТ ЕООД
Ответник-ИНВЕ СТРОЙ КП ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.06.2017
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 5077/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БЪЛГЕРИАН САЛТ КЪМПАНИ ЕООД
Ответник-БРИГС ТРАНС ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.06.2017
в законна сила от 12.06.2017
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 777/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.А.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.06.2017
Изтегли: Решение
44Гражданско дело № 1599/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Ю.К.К.
Ответник-М.Ж.З.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.06.2017
в законна сила от 27.06.2017
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 2101/2016АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Т.Н.Т.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА-СТАРА ЗАГОРА
Страна-А.Я.Н.
Страна-С.С.Р.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.06.2017
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 2324/2016ДелбаИщец-Т.Г.Д.
Ответник-С.Г.Д.
Ответник-В.З.Ш.
Ответник-В.З.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.06.2017
в законна сила от 03.08.2017
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 1029/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-НАСЛЕДНИЦИ НА ЛАЛКА ГАНЧЕВА ТОРЛЕВА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.06.2017
в законна сила от 22.07.2017
Изтегли: Определение
48Гражданско дело № 1042/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Н.Н.
Ответник-Н.Г.Н.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 13.06.2017
в законна сила от 29.06.2017
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 1055/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-М.М.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.06.2017
Изтегли: Решение
50Гражданско дело № 2189/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-К.П.К.
Ответник-ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.06.2017
в законна сила от 28.06.2017
Изтегли: Определение
51Гражданско дело № 3936/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Й.М.Й.
Ищец-Н.М.А.
Ищец-Т.М.А.
Ответник-М.М.И.
Ответник-Д.М.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.06.2017
в законна сила от 07.07.2017
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 1087/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.И.Д.
Ответник-И.К.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 14.06.2017
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 998/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.Г.И.
Ответник-Г.В.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.06.2017
в законна сила от 05.07.2017
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 1429/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-В.П.И.
Ответник-ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.06.2017
в законна сила от 07.07.2017
Изтегли: Определение
55Гражданско дело № 3129/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.Б.П.
Ищец-Г.Б.М.
Ищец-Б.Г.М.
Ответник-Н.Г.П.
Ответник-М.Е.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.06.2017
в законна сила от 17.07.2017
56Гражданско дело № 3318/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-А.Н.К.
 Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.06.2017
в законна сила от 29.06.2017
Изтегли: Определение
57Гражданско дело № 1449/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.И.И.
Ответник-КРОМ ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.06.2017
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 2419/2016Искове за недействителност на правни сделкиИщец-АЛФА ФИНАНС-1 ЕООД
Ответник-ТЕЕМ ООД
Ответник-Ж.М.Г.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.06.2017
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 2880/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕХ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД
Ответник-АГ ЕКО ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.06.2017
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 1116/2017Искове за трудово възнаграждениеИщец-М.Д.Я.
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.06.2017
в законна сила от 19.06.2017
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 1307/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-П.М.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 19.06.2017
в законна сила от 21.08.2017
Изтегли: Определение
62Гражданско дело № 5210/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-БИЛЧЕВ ЕЛЕКТРИК ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 20.06.2017
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 594/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.С.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 21.06.2017
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 1043/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ПАЛАЦО АД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.06.2017
Изтегли: Решение
65Гражданско дело № 1236/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКС КОЛЕКТ ООД
Ответник-И.Н.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 21.06.2017
в законна сила от 21.07.2017
Изтегли: Решение
66Гражданско дело № 1741/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.А.
Ответник-Й.Д.Т.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.06.2017
Изтегли: Определение
67Гражданско дело № 2899/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Н.Г.К.
Ответник-Г.Н.Г.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.06.2017
в законна сила от 06.07.2017
Изтегли: Определение
68Гражданско дело № 256/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Л.Д.Д.
Ответник-Б.Л.Т.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.06.2017
в законна сила от 25.07.2017
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 4013/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД
Ответник-ТЕРА ТУР ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.06.2017
в законна сила от 29.08.2017
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 2777/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Т.В.К.
Ответник-С.Д.К.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.06.2017
в законна сила от 06.07.2017
Изтегли: Определение
71Гражданско дело № 2876/2017ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Т.В.К.
Ответник-С.Д.К.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.06.2017
Изтегли: Определение
72Гражданско дело № 3471/2014ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-С.М.Н.
Ответник-Р.Г.Л.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.06.2017
Изтегли: Определение
73Гражданско дело № 1646/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ДЖЕБО ИМПЕКС ЕООД
Ищец-ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДАРИНА ТОДОРОВА ДИНЕВА
 Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.06.2017
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 3157/2016Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-С.Х.Х.
Ответник-Г.Й.И.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.06.2017
в законна сила от 18.07.2017
Изтегли: Определение
75Гражданско дело № 1253/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Ж.Т.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.06.2017
Изтегли: Решение
76Гражданско дело № 2109/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.А.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.06.2017
Изтегли: Решение
77Гражданско дело № 4418/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.М.А.
Ищец-А.М.А.
Ответник-И.М.А.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.06.2017
в законна сила от 04.07.2017
78Гражданско дело № 11/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-КЪЩА НА СПОРТА ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 26.06.2017
в законна сила от 03.08.2017
Изтегли: Решение
79Гражданско дело № 1410/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Т.Г.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.06.2017
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 1544/2017Искове по ЗОДОВИщец-И.С.М.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ответник-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.06.2017
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 1566/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.В.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.06.2017
Изтегли: Решение
82Гражданско дело № 2249/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Т.Г.Х.
Ответник-Х.П.Х.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.06.2017
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 5494/2015ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Н.Д.К.
Ответник-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОИСТВОТО
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.06.2017
Изтегли: Решение
84Гражданско дело № 153/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-П.К.Б.
Ответник-А.С.Г.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.06.2017
в законна сила от 18.07.2017
Изтегли: Решение
85Гражданско дело № 363/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.Й.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.06.2017
Изтегли: Решение
86Гражданско дело № 562/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Т.П.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.06.2017
Изтегли: Решение
87Гражданско дело № 1067/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Л.Ж.Т.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.06.2017
Изтегли: Решение
88Гражданско дело № 1129/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГРОКУЛТУРА ЕООД
Ответник-ПТК СЪГЛАСИЕ
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.06.2017
в законна сила от 27.06.2017
Изтегли: Определение
89Гражданско дело № 1136/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.А.А.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.06.2017
Изтегли: Решение
90Гражданско дело № 3412/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-И.Т.Г.
Ищец-П.Г.Г.
Ответник-Д.Т.В.
Ответник-Р.Р.В.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 27.06.2017
Изтегли: Определение
91Гражданско дело № 4308/2016Искове по ЗУЕСИщец-ИМПЕРИЯ ИНДЪСТРИ ЕООД
Ответник-К.Г.З.
Ответник-Х.Н.Х.
Ответник-А.Л.А.
Ответник-С.Г.П.
Ответник-В.Д.И.
Ответник-О.И.Л.
Ответник-Г.Ж.Г.
Ответник-И.В.И.
Ответник-П.Х.П.
Ответник-О.С.Х.
Ответник-С.С.Х.
Ответник-Н.С.К.
Ответник-Ж.И.Д.
Ответник-С.М.Ч.
Ответник-Г.Г.В.
Ответник-М.С.С.
Ответник-Е.С.И.
Ответник-И.И.С.
Ответник-А.С.К.
Ответник-В.Д.И.
Ответник-ДИНАМИК 2002 ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 28.06.2017
Изтегли: Определение
92Гражданско дело № 4356/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
Ответник-МКМ-БГ ГРУП ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.06.2017
в законна сила от 28.06.2017
Изтегли: Решение
93Гражданско дело № 5237/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТЕРАСОЛ ООД
Ответник-ИНВЕ СТРОЙ КП ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.06.2017
Изтегли: Решение
94Гражданско дело № 922/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.Г.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.06.2017
Изтегли: Решение
95Гражданско дело № 3881/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЗП ЙОРДАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ
Ответник-ОПТИКОМ ООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.06.2017
Изтегли: Решение
96Гражданско дело № 15/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЮСИС СЕКЮРИТИ ЕООД
Ответник-ТАНЯ И СТЕЛА ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.06.2017
в законна сила от 22.08.2017
Изтегли: Решение
97Гражданско дело № 648/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЮСИС ООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.06.2017
Изтегли: Решение
98Гражданско дело № 4398/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВИЖЪН ПАРК ООД
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.06.2017
Изтегли: Решение
99Гражданско дело № 4455/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН ГЕОРГИЕВ КАМБУРОВ
Ответник-Ж.И.Г.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.06.2017
Изтегли: Решение
100Гражданско дело № 6034/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД
Ответник-Г.И.Г.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.06.2017
в законна сила от 20.07.2017
Изтегли: Определение
101Гражданско дело № 1119/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БУЛПОЙНТ 2015 ЕОООД
Ответник-С.И.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.06.2017
Изтегли: Определение
последна актуализация: 30.09.2017г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra