РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2017г. до 31.05.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 1618/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ЧАРДАКЛИЕВ ЕООД
Ответник-ЕТ УД РЕСАЙКЛИНГ-ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.05.2017
в законна сила от 02.05.2017
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 2031/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Д.М.И.
Ответник-Л.Д.К.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.05.2017
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 3479/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Д.И.Н.
Ищец-Н.И.Б.
Ответник-ПРОКРЕДИТ БАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.05.2017
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 3641/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-П.Х.Х.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.05.2017
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 5197/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Г.П.Г.
Ищец-Д.Г.Л.
Ответник-АГРОТИМ ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.05.2017
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 56/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АЛНИ ООД
Ответник-АЛЕКС И ДЕСИ ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 02.05.2017
в законна сила от 06.06.2017
Изтегли: Определение
7Гражданско дело № 130/2017Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Б.Й.Т.
Ответник-ДЪРЖАВНА ОПЕРА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.05.2017
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 4720/2016Иск за нищожност на делбаИщец-И.С.Г.
Ответник-М.П.П.
Ответник-С.П.И.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 03.05.2017
в законна сила от 22.06.2017
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 693/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-НИКОМ-М ООД
Ответник-ГАРАНТ-ЯНКОВИ И СИЕ СД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.05.2017
в законна сила от 03.05.2017
Изтегли: Определение
10Гражданско дело № 1142/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Т.Г.
Ищец-Р.П.Т.
Ответник-Т.В.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.05.2017
в законна сила от 03.05.2017
Изтегли: Определение
11Гражданско дело № 2875/2016ДелбаИщец-Г.П.Д.
Ищец-И.П.И.
Ответник-Д.И.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.05.2017
в законна сила от 30.05.2017
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 4229/2016ДелбаИщец-Д.Н.Н.
Ответник-В.М.В.
Ответник-Ц.П.А.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 04.05.2017
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 4597/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СТАРА ЗАГОРА
Ответник-ЗАРА ФИШ ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.05.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 5046/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКС КОЛЕКТ ООД
Ответник-Ж.Г.Т.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.05.2017
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 5324/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕЙ БИ ДИ ЕСТРАНС ООД
Ответник-ОРОЗОВ ТРАНС ГРУП ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.05.2017
в законна сила от 04.05.2017
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 5476/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.Х.Ш.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.05.2017
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 5781/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Г.С.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.05.2017
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 7/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.И.Б.
Ответник-Г.С.Б.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.05.2017
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 3470/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Т.А.М.
Ищец-С.М.
Ответник-С.С.К.
Ответник-Д.М.К.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.05.2017
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 3998/2016Искове за трудово възнаграждениеИщец-И.Г.Д.
Ответник-КМБ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.05.2017
в законна сила от 05.05.2017
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 4790/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.М.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 05.05.2017
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 2498/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Р.М.И.
Ответник-Р.Д.Т.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.05.2017
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 271/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.Д.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.05.2017
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 391/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.В.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.05.2017
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 923/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.Г.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.05.2017
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 1704/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.И.Д.
Ответник-К.Г.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.05.2017
в законна сила от 01.06.2017
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 1912/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-И.К.Ч.
Ответник-ЗАПРЯНОВИ ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.05.2017
в законна сила от 30.06.2017
Изтегли: Определение
28Гражданско дело № 2681/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ДЗЗД ПЕИ-ИНЖЕНЕРИНГ
Ответник-В.Г.Г.
Ответник-П.А.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.05.2017
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 5050/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.Г.М.
Ответник-Д.Л.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.05.2017
в законна сила от 10.06.2017
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 4129/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БУЛПОЙНТ 2015 ЕОООД
Ответник-И.П.Д.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.05.2017
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 4912/2016ДелбаИщец-Ж.Г.Ж.
Ответник-Р.Г.П.
Ответник-К.Г.П.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.05.2017
в законна сила от 12.05.2017
Изтегли: Определение
32Гражданско дело № 5058/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Ю.С.Й.
Ответник-Б.М.М.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.05.2017
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 5194/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-З.Б.Б.
Ищец-К.Б.Б.
Ответник-АМБРОЗИЯ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 12.05.2017
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 5227/2016Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Е.И.И.
Ответник-ЕС ЕЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.05.2017
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 770/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Д.К.
Ответник-Д.Д.Д.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.05.2017
в законна сила от 15.07.2017
Изтегли: Определение
36Гражданско дело № 2517/2016Облигационни искове от/срещу владелецИщец-БИОТЕСТ 2012 ООД
Ответник-А.С.С.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.05.2017
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 4274/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-П.Д.Ж.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.05.2017
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 4829/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ФАРКОЛ АД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 15.05.2017
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 5809/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.Ж.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.05.2017
в законна сила от 13.06.2017
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 5845/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.Д.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.05.2017
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 6011/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЯНК ЕООД
Ответник-СТУБЕЛ М ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.05.2017
в законна сила от 15.05.2017
Изтегли: Определение
42Гражданско дело № 386/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.Д.Г.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.05.2017
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 2161/2017Искове по КЗИщец-В.К.М.
Ответник-БУЛ ИНС ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.05.2017
в законна сила от 29.05.2017
Изтегли: Определение
44Гражданско дело № 4822/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПАПАГАЛ ООД
Ответник-ИНВЕ СТРОЙ КП ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.05.2017
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 5235/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТНК КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АД
Ответник-М.П.Ж.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.05.2017
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 5620/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-И.Д.П.
Ответник-Т.И.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 16.05.2017
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 6112/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД
Ответник-П.Н.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.05.2017
в законна сила от 07.06.2017
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 559/2017ДелбаИщец-М.Ц.М.
Ответник-М.К.М.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.05.2017
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 1966/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Г.А.Б.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово определение
Определение от 16.05.2017
в законна сила от 09.06.2017
50Гражданско дело № 3494/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ФИНАНС ГРУП 1 ООД
Ответник-М.М.Д.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.05.2017
в законна сила от 17.05.2017
Изтегли: Определение
51Гражданско дело № 5374/2016АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Ж.Т.И.
Жалбоподател-И.Т.И.
Жалбоподател-И.В.И.
Ответник-ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 17.05.2017
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 1117/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-З.П.С.
Ответник-З.Т.З.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 17.05.2017
в законна сила от 31.05.2017
Изтегли: Определение
53Гражданско дело № 557/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Х.Г.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 18.05.2017
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 1957/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.Г.Л.
Ищец-А.Г.Г.
Ответник-С.М.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.05.2017
Изтегли: Определение
55Гражданско дело № 2089/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Г.М.К.
Ответник-В.Г.К.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.05.2017
Изтегли: Определение
56Гражданско дело № 216/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.И.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.05.2017
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 931/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Р.Е.Г.
Ищец-Г.Е.Г.
Ответник-Е.Г.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.05.2017
в законна сила от 19.05.2017
Изтегли: Определение
58Гражданско дело № 2248/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Т.Л.А.
Ответник-С.Р.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.05.2017
в законна сила от 29.05.2017
Изтегли: Определение
59Гражданско дело № 4975/2016Искове за трудово възнаграждениеИщец-Н.К.М.
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.05.2017
в законна сила от 07.07.2017
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 5375/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.05.2017
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 5622/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.К.Д.
Ответник-КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.05.2017
в законна сила от 29.06.2017
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 5677/2016Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-М.С.М.
Ответник-НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД-КЛОН ГОРНА ТУНДЖА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 22.05.2017
в законна сила от 19.06.2017
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 2441/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-БИОТЕСТ 2012 ООД
Ответник-Р.Т.Т.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.05.2017
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 4585/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Е.К.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.05.2017
Изтегли: Решение
65Гражданско дело № 4791/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Х.К.Х.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.05.2017
Изтегли: Решение
66Гражданско дело № 5306/2016Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-М.Д.Д.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 26.05.2017
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 743/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.Т.Н.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.05.2017
Изтегли: Решение
68Гражданско дело № 778/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Б.В.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.05.2017
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 779/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.П.Ш.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.05.2017
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 4396/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ТАБАКО ТРЕЙД СТАРА ЗАГОРА ООД
Ответник-Д.Т.Л.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.05.2017
в законна сила от 21.06.2017
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 5513/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД
Ответник-И.И.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.05.2017
в законна сила от 23.06.2017
Изтегли: Определение
72Гражданско дело № 5843/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТ ЗАРЗАГ-СВЕТОЗАР СЛАВОВ
Ответник-СТРОИТЕЛ ВД ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.05.2017
Изтегли: Решение
73Гражданско дело № 6035/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Й.Г.М.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.05.2017
в законна сила от 28.06.2017
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 362/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.И.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.05.2017
Изтегли: Решение
75Гражданско дело № 499/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КРИСТА ООД
Ответник-СЕЛЕКТ НЮТРИШЪН ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.05.2017
в законна сила от 14.06.2017
Изтегли: Определение
76Гражданско дело № 1553/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Е.О.Т.
Ответник-О.С.Т.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.05.2017
в законна сила от 30.05.2017
Изтегли: Определение
77Гражданско дело № 2877/2017Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-Г.К.М.
Ищец-М.А.Д.
Ответник-ЗАПРЯНОВИ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.05.2017
в законна сила от 27.06.2017
Изтегли: Определение
78Гражданско дело № 5367/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
Ответник-ДЕНИМА-2001 ООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.05.2017
в законна сила от 31.05.2017
Изтегли: Решение
79Гражданско дело № 849/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МАСТЪР ФИЙД ЕООД
Ответник-ЕТ ДЕЛЯНА МАВРОВА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 31.05.2017
в законна сила от 31.05.2017
Изтегли: Определение
последна актуализация: 31.08.2017г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra