РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2017г. до 30.04.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 7541/2010ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-Ж.Г.В.
Ответник-И.И.Н.
Ответник-Д.Н.Н.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.04.2017
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 2086/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-МАСТЪР ФИЙД ЕООД
Ответник-ЗП КРЕМЕНА АТАНАСОВА АНЕСТЕВА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 02.04.2017
в законна сила от 18.05.2017
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 4560/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-К.К.К.
Ответник-Х.К.Ж.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.04.2017
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 2782/2016Облигационни искове от/срещу владелецИщец-ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР.МАРТЕН
Ответник-ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.04.2017
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 3015/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Ответник-ПЕТОКЛАДЕНЦИ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.04.2017
в законна сила от 03.04.2017
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 3108/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ.ГЕНЕРАЛ ГУРКО 86
Ответник-Г.Д.Р.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.04.2017
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 3660/2016Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-И.П.Й.
Ищец-Р.П.Й.
Ответник-А.И.П.
Ответник-М.Д.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.04.2017
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 4617/2016Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-С.П.К.
Ответник-СК ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.04.2017
в законна сила от 25.05.2017
Изтегли: Определение
9Гражданско дело № 4662/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.И.А.
Страна-Ж.Щ.С.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.04.2017
в законна сила от 03.04.2017
10Гражданско дело № 5654/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МАСТЪР ФИЙД ЕООД
Ответник-АГРО-44 ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.04.2017
в законна сила от 03.04.2017
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 882/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ИТАЛМОДАЛУЧЕ ФАСИЛИТИ ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.04.2017
Изтегли: Определение
12Гражданско дело № 1636/2017Искове по ЗОДОВМолител-Т.Г.Б.
 Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.04.2017
в законна сила от 03.05.2017
Изтегли: Определение
13Гражданско дело № 5076/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-Н.Т.В.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.04.2017
в законна сила от 04.05.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 597/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Е.Н.К.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 04.04.2017
в законна сила от 02.06.2017
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 880/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.04.2017
в законна сила от 04.04.2017
Изтегли: Определение
16Гражданско дело № 5423/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-ФИНАНС ГРУП 1 ООД
Ответник-С.Б.П.
Ответник-Г.С.Б.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.04.2017
в законна сила от 03.05.2017
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 5230/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.Ж.Б.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 05.04.2017
в законна сила от 17.07.2017
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 5758/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Ответник-КАСТЕЛО ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.04.2017
в законна сила от 05.04.2017
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 201/2017АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАЖалбоподател-Н.Т.Р.
Жалбоподател-Т.Н.С.
Жалбоподател-Т.Н.П.
Ответник-ОБЩИНСКА СЛУЖБА"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.04.2017
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 1450/2017ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАМолител-АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛЕВЕН
Страна-М.Г.Х.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 05.04.2017
Изтегли: Определение
21Гражданско дело № 3159/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-П.Г.Г.
Ответник-П.И.П.
Ответник-И.Г.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.04.2017
в законна сила от 09.05.2017
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 4672/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МБАЛ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ
Ответник-И.А.С.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.04.2017
в законна сила от 22.05.2017
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 4691/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-И.Н.Д.
Ответник-БТК АД - "ВИВАКОМ"
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.04.2017
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 13/2017ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Ответник-НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР ПЕТКОВ НАНЕВ
Ответник-К.Д.Д.
Ответник-В.Д.П.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.04.2017
Изтегли: Определение
25Гражданско дело № 1291/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-БУЛАГРО МАШИНИ АД
Ответник-НАЙДЕНОВ АГРО 86 ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.04.2017
в законна сила от 03.05.2017
Изтегли: Определение
26Гражданско дело № 3609/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.И.С.
Ищец-С.Р.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.04.2017
в законна сила от 03.05.2017
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 4726/2016Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-С.Р.С.
Ответник-Н.С.В.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 07.04.2017
в законна сила от 04.05.2017
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 6417/2015ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-ИНТЕРФАРМА ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.04.2017
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 1626/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-И.З.Х.
Ответник-Т.Г.Т.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 10.04.2017
в законна сила от 06.05.2017
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 2643/2016ДелбаИщец-Ж.К.Х.
Ответник-С.О.Х.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.04.2017
в законна сила от 10.04.2017
Изтегли: Определение
31Гражданско дело № 3517/2016Искове за трудово възнаграждениеИщец-В.П.Т.
Ответник-СТАР ИНВЕСТ.БГ ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.04.2017
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 4717/2016Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-М.Ж.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.04.2017
в законна сила от 17.05.2017
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 95/2017Облигационни искове от/срещу владелецИщец-И.Г.Д.
Ответник-Г.Г.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.04.2017
в законна сила от 20.04.2017
Изтегли: Определение
34Гражданско дело № 501/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МАЛ - ЖАН ЕООД
Ответник-ВЕРЕЯ ИНВЕСТ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.04.2017
в законна сила от 10.04.2017
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 1095/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Б.Б.Б.
Ответник-Б.И.Б.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.04.2017
в законна сила от 10.04.2017
Изтегли: Определение
36Гражданско дело № 1235/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-Д.К.К.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 10.04.2017
в законна сила от 05.05.2017
37Гражданско дело № 3498/2016ДелбаИщец-Д.К.П.
Ответник-Н.М.Н.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.04.2017
в законна сила от 11.04.2017
Изтегли: Определение
38Гражданско дело № 4946/2016Искове за трудово възнаграждениеИщец-Ц.В.Ф.
Ответник-ТУДЖАРОВИ-77 ЕООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 11.04.2017
в законна сила от 27.04.2017
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 5305/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.П.П.
Ответник-ВЕГЕ-ИНТЕРКОМЕРС ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.04.2017
в законна сила от 11.04.2017
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 741/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-С.А.К.
Ответник-Д.А.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ"-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.04.2017
в законна сила от 11.04.2017
Изтегли: Определение
41Гражданско дело № 1851/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Ж.Г.Г.
Ответник-З.Д.В.
Ответник-М.П.В.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.04.2017
Изтегли: Определение
42Гражданско дело № 5971/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД
Ответник-ЗП ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.04.2017
Изтегли: Определение
43Гражданско дело № 1459/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.И.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.04.2017
в законна сила от 03.05.2017
Изтегли: Определение
44Гражданско дело № 1886/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-С.И.М.
Ищец-И.М.И.
Ищец-К.М.И.
Ищец-И.Т.И.
Ответник-М.П.П.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 12.04.2017
Изтегли: Определение
45Гражданско дело № 670/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-М.К.Т.
Ответник-П.К.Т.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.04.2017
в законна сила от 12.05.2017
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 1876/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-Й.С.Й.
Ответник-Д.С.Р.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.04.2017
в законна сила от 02.05.2017
Изтегли: Определение
47Гражданско дело № 2430/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД
Ответник-Д.П.Д.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 18.04.2017
в законна сила от 18.05.2017
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 4224/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-И.Ж.И.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.04.2017
в законна сила от 17.05.2017
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 4409/2016Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-И.С.И.
Ответник-ЕТ ПЕТКО ХРИСТОВ
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.04.2017
в законна сила от 18.04.2017
Изтегли: Решение
50Гражданско дело № 4848/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД
Ответник-Д.Ж.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 18.04.2017
в законна сила от 22.05.2017
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 4945/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Н.Х.В.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.04.2017
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 5723/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Т.И.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 18.04.2017
в законна сила от 17.07.2017
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 103/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БУЛПОЙНТ 2015 ЕООД
Ответник-Н.Н.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.04.2017
в законна сила от 21.06.2017
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 799/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.Х.Х.
Ответник-В.Л.В.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.04.2017
Изтегли: Решение
55Гражданско дело № 798/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.С.Т.
Ответник-Ж.С.Ж.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 19.04.2017
в законна сила от 18.05.2017
Изтегли: Определение
56Гражданско дело № 4775/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.М.Д.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.04.2017
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 5084/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-К.И.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.04.2017
Изтегли: Решение
58Гражданско дело № 5322/2016Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-Н.В.Й.
Ответник-РЕМАТРА ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 20.04.2017
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 6007/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-С.П.Д.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.04.2017
в законна сила от 17.05.2017
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 8/2017Искове за недействителност на правни сделкиИщец-Ю.Н.П.
Ответник-А.С.П.
Ответник-В.Т.Д.
Ответник-И.К.Д.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.04.2017
Изтегли: Определение
61Гражданско дело № 4355/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.Н.Д.
Ответник-Н.П.Д.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.04.2017
в законна сила от 08.05.2017
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 4878/2016ДелбаИщец-Т.Н.Н.
Ответник-М.Г.К.
Ответник-П.Н.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.04.2017
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 4902/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Т.И.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 21.04.2017
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 282/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ПРОФОН
Ответник-ЕС ТИ ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.04.2017
в законна сила от 21.04.2017
Изтегли: Определение
65Гражданско дело № 4087/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.А.А.
Ищец-Т.А.Г.
Ищец-Б.Ж.Д.
Ищец-Д.И.Д.
Ответник-П.М.П.
Ответник-Х.Т.К.
Ответник-К.И.Ж.
Ответник-Д.И.Ж.
Ответник-Д.Ж.И.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово определение
Определение от 24.04.2017
в законна сила от 24.04.2017
Изтегли: Определение
66Гражданско дело № 2295/2016Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.С.К.
Ответник-С.И.Т.
Ответник-С.В.Н.
Ответник-М.К.Н.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 24.04.2017
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 2362/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Р.Л.
Ищец-Т.И.Л.
Ищец-С.Т.Л.
Ответник-КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.04.2017
Изтегли: Решение
68Гражданско дело № 4722/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РУТЕЛСАТ ООД
Ответник-КУАНТИС ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.04.2017
в законна сила от 24.04.2017
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 4751/2016Искове по КЗИщец-М.Й.П.
Ответник-ЗАД АРМЕЕЦ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.04.2017
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 4753/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.04.2017
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 5219/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Р.С.Н.
Ответник-С.М.Н.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.04.2017
в законна сила от 25.05.2017
Изтегли: Решение
72Гражданско дело № 2310/2016Искове по ЗОДОВИщец-Н.Д.Д.
Ищец-А.Д.Д.
Ищец-З.Д.К.
Ответник-ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ответник-РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.04.2017
в законна сила от 13.07.2017
Изтегли: Определение
73Гражданско дело № 4792/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.С.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 25.04.2017
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 51/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-НИБОСТРОЙ-БОСОЛОВ ЕООД
Ответник-И.С.К.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.04.2017
75Гражданско дело № 270/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.Д.П.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.04.2017
Изтегли: Решение
76Гражданско дело № 803/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Г.Г.М.
Ответник-Г.Й.К.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.04.2017
Изтегли: Решение
77Гражданско дело № 1281/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Е.Д.
Ответник-Е.Д.Я.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.04.2017
в законна сила от 26.04.2017
Изтегли: Определение
78Гражданско дело № 1603/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИТТ БЪЛГАРИЯ ООД
Ответник-В.И.П.-ПОЧИСТВАЩИ СИСТЕМИ ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.04.2017
в законна сила от 10.05.2017
79Гражданско дело № 2176/2017ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАМолител-ТОНИ 49 ЕООД
Молител-РПК НАРКООП
 Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 26.04.2017
Изтегли: Определение
80Гражданско дело № 2274/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-К.Д.П.
Ответник-Д.Д.А.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.04.2017
Изтегли: Определение
81Гражданско дело № 4199/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Ж.М.Ж.
Ответник-Р.Г.В.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.04.2017
Изтегли: Решение
82Гражданско дело № 6037/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-В.П.П.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 27.04.2017
в законна сила от 27.05.2017
Изтегли: Решение
83Гражданско дело № 6113/2016Искове по ЗОДОВИщец-В.Г.Р.
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 27.04.2017
Изтегли: Решение
84Гражданско дело № 1756/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.К.Щ.
Ответник-Г.С.У.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.04.2017
в законна сила от 12.05.2017
Изтегли: Определение
85Гражданско дело № 4171/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-З.Х.Д.
Ответник-В.Д.П.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.04.2017
в законна сила от 25.05.2017
Изтегли: Решение
86Гражданско дело № 5835/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-КООПЕРАЦИЯ "МЕТАЛУРГИЯ"
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.04.2017
в законна сила от 16.06.2017
Изтегли: Решение
87Гражданско дело № 1424/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ГРАДУС-1 ООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАНБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.04.2017
Изтегли: Определение
последна актуализация: 31.07.2017г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra