РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2017г. до 31.03.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 3463/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-А.С.Д.
Ответник-Н.В.И.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 01.03.2017
в законна сила от 11.04.2017
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 4839/2016Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Д.М.Д.
Ответник-С.Г.Ч.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.03.2017
Изтегли: Определение
3Гражданско дело № 4898/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.Г.И.
Ответник-Г.Д.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 01.03.2017
в законна сила от 01.03.2017
Изтегли: Определение
4Гражданско дело № 3020/2010ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-РАЙЗ КЪМПАНИ ООД
Ответник-И.М.И.
Ответник-М.И.И.
Ответник-И.Г.А.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.03.2017
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 1437/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-Е.К.И.
Ищец-Д.К.И.
Ищец-Е.К.И.
Ищец-К.К.И.
Ответник-М.И.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.03.2017
в законна сила от 27.03.2017
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 3451/2016ИСКОВЕ ПО КТИщец-И.Д.М.
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.03.2017
в законна сила от 31.03.2017
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 3219/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗД БУЛ ИНС АД СОФИЯ
Ответник-И.М.И.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.03.2017
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 2336/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-М.К.Д.
Ищец-К.Д.М.
Ответник-С.Т.К.
Ответник-Ц.Т.С.
Ответник-А.Ю.Г.
Ответник-С.Г.Г.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 05.03.2017
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 2815/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Д.Г.Я.
Ответник-Г.Т.Я.
Ответник-И.Т.Т.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 05.03.2017
в законна сила от 18.04.2017
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 4042/2016ДелбаИщец-С.Н.Г.
Ответник-Ц.В.С.
Ответник-П.Е.Г.
Ответник-И.Н.Г.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.03.2017
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 4112/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Г.Д.Д.
Ответник-Ю.Г.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 06.03.2017
в законна сила от 25.03.2017
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 4333/2016Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-З.В.П.
Ищец-Ж.Г.П.
Ответник-ЕТ КЛАСИК 2000-ПЕНКА ТОНЕВА-ДАНИЕЛА ПАЛИКАРЕВА
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.03.2017
в законна сила от 29.03.2017
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 5475/2016Искове за трудово възнаграждениеИщец-Н.К.С.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 06.03.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 2046/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-П.С.П.
Ответник-Т.Й.Т.
Ответник-А.С.К.
Ответник-Р.П.М.
Ответник-Х.А.М.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.03.2017
в законна сила от 04.04.2017
Изтегли: Определение
15Гражданско дело № 3761/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-И.А.С.
Ответник-Л.Б.Р.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.03.2017
в законна сила от 15.03.2017
Изтегли: Определение
16Гражданско дело № 5823/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТ АЛБА - ИВАН АНДРЕЕВ
Ответник-АСКЕНТ ШОП ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 07.03.2017
в законна сила от 05.04.2017
Изтегли: Определение
17Гражданско дело № 5831/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-НЕДЕЛЧО МАНЕВ ЕТ
Ответник-СИПО ТРЕЙДИНГ ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.03.2017
в законна сила от 15.03.2017
18Гражданско дело № 6013/2016Искове по ЗОДОВИщец-Ц.А.Д.
Ищец-М.А.С.
Ищец-Н.А.П.
Ответник-ОКРЪЖЕН СЪД -ПЛОВДИВ
Ответник-ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 07.03.2017
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 936/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕКОС-МЕДИКА ООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.03.2017
в законна сила от 31.03.2017
Изтегли: Определение
20Гражданско дело № 4622/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.С.И.
Ответник-В.Х.Х.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.03.2017
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 1803/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-К.М.Р.
Ответник-Г.Г.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.03.2017
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 4404/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДЖИ ЕМ ФИНАНС ЕООД
Ответник-С-НАНС ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.03.2017
в законна сила от 09.03.2017
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 4912/2016ДелбаИщец-Ж.Г.Ж.
Ответник-Р.Г.П.
Ответник-К.Г.П.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.03.2017
в законна сила от 29.03.2017
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 5112/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Д.Д.А.
Ответник-С.А.Д.
Ответник-Д.Д.М.
Ответник-А.Д.А.
Ответник-Д.Р.Г.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.03.2017
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 1788/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-Т.И.П.
Ищец-Г.К.П.
Ответник-Л.Г.С.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.03.2017
в законна сила от 06.04.2017
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 4425/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-М.К.Е.
Ответник-Д.П.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.03.2017
в законна сила от 20.04.2017
27Гражданско дело № 4427/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГЛИКА ТРЕЙД ООД
Ответник-АСКЕНТ ШОП ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.03.2017
в законна сила от 06.04.2017
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 4936/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.И.С.
Ответник-И.И.М.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.03.2017
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 5544/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-Г.Д.Г.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 10.03.2017
в законна сила от 31.03.2017
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 2029/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-А.С.С.
Ответник-Р.Н.Т.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.03.2017
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 4277/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Т.Р.Г.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РАДНЕВО
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 13.03.2017
в законна сила от 01.04.2017
Изтегли: Решение
32Гражданско дело № 4519/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-РЕГАЛ ООД
Ответник-КОМЕРСИАЛ ЕООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.03.2017
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 4974/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЛОРИВ ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.03.2017
в законна сила от 07.04.2017
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 5644/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-КАСКАДАС РЕЗИДЪНС ЕООД
Ответник-В.А.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.03.2017
Изтегли: Определение
35Гражданско дело № 5708/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ИМПУЛС - МС АД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.03.2017
в законна сила от 13.03.2017
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 5780/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-МАНТИ КО ООД
Ответник-БРИКЕЛ ЕАД-ГЪЛЪБОВО
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.03.2017
Изтегли: Определение
37Гражданско дело № 807/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ИКОМ ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.03.2017
в законна сила от 29.03.2017
Изтегли: Определение
38Гражданско дело № 6010/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Ответник-ДКЦ-1 ЕООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.03.2017
в законна сила от 23.03.2017
Изтегли: Определение
39Гражданско дело № 1000/2016ДелбаИщец-И.Т.И.
Ищец-Е.И.И.
Ответник-Р.И.Б.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2017
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 1681/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-КЕТЕН ООД
Ответник-ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ответник-ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2017
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 3938/2016Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-Х.В.Х.
Ответник-СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2017
в законна сила от 08.04.2017
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 4876/2016Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-Т.И.В.
Ответник-К.Г.Ж.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.03.2017
в законна сила от 15.03.2017
Изтегли: Определение
43Гражданско дело № 5104/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.Н.К.
Ответник-С.И.М.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 15.03.2017
в законна сила от 15.03.2017
Изтегли: Определение
44Гражданско дело № 5680/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-СИЛВЪРТРАНС ЕООД
Ответник-ИНВЕСТГРУП ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 15.03.2017
в законна сила от 18.04.2017
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 2785/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД
Ответник-ИНВЕСТГРУП ЕООД
Ответник-Т.Н.Т.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.03.2017
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 4590/2016ДелбаИщец-Р.М.С.
Ответник-И.Д.С.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.03.2017
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 5208/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-А.В.А.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАНБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.03.2017
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 1139/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.Д.К.
Ответник-В.М.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.03.2017
в законна сила от 25.03.2017
Изтегли: Определение
49Гражданско дело № 5202/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Л.П.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.03.2017
Изтегли: Определение
50Гражданско дело № 4074/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-ЕНЕРГОПРИНТ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.03.2017
в законна сила от 19.04.2017
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 4358/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-В.Е.З.
Ответник-Б.Б.Ж.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.03.2017
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 4388/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Т.З.Т.
Ответник-М.Н.М.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 21.03.2017
в законна сила от 05.06.2017
Изтегли: Определение
53Гражданско дело № 5665/2016Искове за трудово възнаграждениеИщец-К.В.Б.
Ответник-АСО СИРИУС ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 21.03.2017
в законна сила от 21.03.2017
Изтегли: Определение
54Гражданско дело № 5344/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Т.Т.Л.
Ответник-Т.П.Л.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.03.2017
в законна сила от 22.03.2017
Изтегли: Определение
55Гражданско дело № 5500/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЗДРАВЕЦ ДИСТРИБЮШЪН АД
Ответник-АСКЕНТ ШОП ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.03.2017
в законна сила от 03.05.2017
Изтегли: Определение
56Гражданско дело № 5800/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-М.М.И.
Ответник-С.С.Д.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 22.03.2017
в законна сила от 22.03.2017
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 1051/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ФЕРТИКОМ АД
Ответник-ДЕМЕТРА АГРО ЕООД
Ответник-П.Г.Г.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.03.2017
Изтегли: Определение
58Гражданско дело № 1003/2017Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-ФЕРТИКОМ АД
Ответник-ЕТ ГРИЙН ТЕХ-ТЕОДОРА ПАУНОВА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.03.2017
Изтегли: Определение
59Гражданско дело № 2499/2016Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-Д.С.А.
Ответник-А.С.Т.
Ответник-М.З.Т.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.03.2017
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 4761/2016Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.03.2017
в законна сила от 18.04.2017
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 5228/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-В.А.Б.
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.03.2017
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 1214/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ХЕЛГА ИНВЕСТ ЕООД
Ответник-ЗАПРЯНОВИ ООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.03.2017
Изтегли: Решение
63Гражданско дело № 2019/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ТРЕЙД ТРАНС ООД
Ответник-СТРОЙКОМ ЕООД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.03.2017
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 4202/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД
Ответник-Д.В.Б.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.03.2017
в законна сила от 03.05.2017
Изтегли: Решение
65Гражданско дело № 94/2017Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичествоИщец-И.М.И.
Ответник-ИДА ТРАНС ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.03.2017
в законна сила от 28.03.2017
Изтегли: Определение
66Гражданско дело № 654/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-В.И.С.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 29.03.2017
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 1141/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Й.Й.Р.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 29.03.2017
в законна сила от 25.05.2017
Изтегли: Определение
68Гражданско дело № 4789/2016Искове по КЗИщец-БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.03.2017
в законна сила от 18.04.2017
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 5040/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Н.Д.Н.
Молител-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Ответник-Д.В.К.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 29.03.2017
в законна сила от 21.04.2017
Изтегли: Решение
70Гражданско дело № 268/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-И.Д.Г.
Ищец-С.Д.Г.
Ответник-Д.И.Г.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 29.03.2017
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 3742/2016Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследствоИщец-Д.М.Д.
Ответник-В.Н.М.
Ответник-Й.Р.М.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.03.2017
Изтегли: Решение
72Гражданско дело № 4587/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Е.И.М.
Ответник-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.03.2017
в законна сила от 27.04.2017
Изтегли: Решение
73Гражданско дело № 4784/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-М.В.М.
Ответник-Н.Б.Н.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.03.2017
Изтегли: Решение
74Гражданско дело № 5339/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-Т.С.И.
Ответник-И.Й.Л.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.03.2017
в законна сила от 27.04.2017
Изтегли: Решение
75Гражданско дело № 6120/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.03.2017
в законна сила от 19.04.2017
Изтегли: Определение
76Гражданско дело № 4733/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МАКС КОЛЕКТ ООД
Ответник-С.А.А.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 31.03.2017
Изтегли: Решение
77Гражданско дело № 5444/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Б.Г.С.
Ответник-С.Ю.Я.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 31.03.2017
в законна сила от 31.03.2017
Изтегли: Определение
78Гражданско дело № 649/2017Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.Д.Ж.
Ответник-Б.М.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 31.03.2017
Изтегли: Определение
79Гражданско дело № 1255/2017Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещИщец-М.Г.С.
Ищец-Р.А.Т.
Ответник-МЕТАЛИК АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 31.03.2017
Изтегли: Определение
последна актуализация: 30.06.2017г. 06:02ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra