РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2017г. до 28.02.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 2324/2016ДелбаИщец-Т.Г.Д.
Ответник-С.Г.Д.
Ответник-В.З.Ш.
Ответник-В.З.Д.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 01.02.2017
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 3757/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Т.С.Д.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.02.2017
в законна сила от 14.03.2017
Изтегли: Решение
3Гражданско дело № 4134/2016Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Т.Г.Т.
Ответник-ПЕТ ТРАНС ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 02.02.2017
Изтегли: Решение
4Гражданско дело № 4155/2016Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-Г.Д.Д.
Ответник-ЗАУБА АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 02.02.2017
в законна сила от 24.03.2017
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 2076/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-М.И.М.
Ищец-Д.В.М.
Ответник-М.И.И.
Ответник-И.М.И.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 03.02.2017
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 3220/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД
Ответник-М.Т.Т.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 03.02.2017
Изтегли: Решение
7Гражданско дело № 2518/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЪРГОВСКА БАНКА "ВИКТОРИЯ" ЕАД
Ответник-М.М.А.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.02.2017
в законна сила от 04.04.2017
Изтегли: Определение
8Гражданско дело № 4616/2016Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-М.П.С.
Ответник-СК ГАЗИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 06.02.2017
в законна сила от 18.03.2017
Изтегли: Определение
9Гражданско дело № 218/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СВЕ ФЛЕКС ЕООД
Ответник-МЕСОКОМБИНАТ ВАРНА АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 06.02.2017
Изтегли: Определение
10Гражданско дело № 2697/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Р.Г.Ж.
Ответник-Н.В.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.02.2017
в законна сила от 09.03.2017
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 3551/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ЕИМ ОЙЛ ЕООД
Ответник-ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ДЕТЕЛИНА С.ТРАПОКЛОВО
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.02.2017
в законна сила от 07.02.2017
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 4546/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-И.Н.Й.
Ответник-А.Ж.Д.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.02.2017
в законна сила от 15.02.2017
13Гражданско дело № 4735/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-КРЕДАТОР ООД
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 07.02.2017
в законна сила от 06.03.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 5047/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МОБИЛТЕЛ ЕАД
Ответник-В.С.Б.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 07.02.2017
в законна сила от 02.03.2017
15Гражданско дело № 394/2017Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ГАБРОВСКИ ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 07.02.2017
в законна сила от 27.02.2017
Изтегли: Определение
16Гражданско дело № 2800/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ФЕРМЕР 2000 АД
Ответник-ТРАКИЯ ОЙЛ ООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.02.2017
в законна сила от 07.03.2017
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 3836/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД-СОФИЯ
Ответник-Ц.М.А.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 08.02.2017
в законна сила от 03.05.2017
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 4452/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-НАСЛЕДНИЦИТЕ НА СРЕБКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 08.02.2017
в законна сила от 02.03.2017
Изтегли: Определение
19Гражданско дело № 2600/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.И.М.
Ответник-Т.П.И.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.02.2017
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 4843/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-В.А.Т.
Ответник-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.ГЕН.СТ.ТОШЕВ 8, ВХ.0
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.02.2017
Изтегли: Определение
21Гражданско дело № 1704/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-Д.Д.Д.
Ответник-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОИСТВОТО
Ответник-К.К.К.
Ответник-Г.И.К.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.02.2017
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 2441/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-СУАБ-СБА ЕООД
Ответник-ЕТ РОСИ-53-ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.02.2017
в законна сила от 10.02.2017
Изтегли: Решение
23Гражданско дело № 4518/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-А.А.М.
Ищец-Б.С.К.
Ищец-Б.Г.Ц.
Ищец-Б.Б.М.
Ищец-В.И.И.
Ищец-Г.П.Н.
Ищец-Г.Х.Г.
Ищец-Г.А.Г.
Ищец-Г.Б.Р.
Ищец-Д.С.Ц.
Ищец-Д.И.И.
Ищец-Д.Д.А.
Ищец-Д.Н.Д.
Ищец-Д.Г.С.
Ищец-Д.Г.Д.
Ищец-Д.Д.Д.
Ищец-Д.И.Х.
Ищец-Д.И.К.
Ищец-Д.Д.П.
Ищец-А.Й.Д.
Ищец-А.А.В.
Ищец-Е.К.Д.
Ищец-Ж.К.Д.
Ищец-Ж.Т.Д.
Ищец-Ж.В.Д.
Ищец-Ж.К.С.
Ищец-З.К.С.
Ищец-З.И.А.
Ищец-З.Г.К.
Ищец-И.Х.К.
Ищец-И.Ц.И.
Ищец-И.Д.Т.
Ищец-Й.С.И.
Ищец-Д.П.Д.
Ищец-Г.В.И.
Ищец-К.Ж.С.
Ищец-К.С.К.
Ищец-К.Х.Г.
Ищец-М.Й.М.
Ищец-М.Н.Ч.
Ищец-М.И.К.
Ищец-М.Т.Б.
Ищец-М.Г.К.
Ищец-М.К.С.
Ищец-М.Д.Ч.
Ищец-М.Г.Т.
Ищец-И.Д.Т.
Ищец-Й.Н.Н.
Ищец-М.Х.П.
Ищец-Н.И.Г.
Ищец-Н.Н.Д.
Ищец-П.Г.Х.
Ищец-П.И.Л.
Ищец-П.Д.П.
Ищец-Р.С.П.
Ищец-Р.Н.Б.
Ищец-Р.И.Н.
Ищец-Р.К.Р.
Ищец-С.К.Д.
Ищец-С.Ж.Д.
Ищец-С.Е.Г.
Ищец-С.Н.Н.
Ищец-С.Д.С.
Ищец-С.Х.Т.
Ищец-С.А.К.
Ищец-Т.Г.Т.
Ищец-Т.Ж.Т.
Ищец-И.В.П.
Ищец-Т.Ж.И.
Ищец-Т.С.П.
Ищец-Т.И.К.
Ищец-Х.Д.Х.
Ищец-Х.К.Х.
Ищец-Я.П.Я.
Ищец-Я.Г.П.
Ищец-С.Т.Г.
Ответник-К.А.А.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.02.2017
в законна сила от 10.02.2017
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 2827/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Ответник-Д.Н.Н.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.02.2017
в законна сила от 13.02.2017
25Гражданско дело № 1197/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-С.Х.С.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.02.2017
Изтегли: Решение
26Гражданско дело № 1385/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-ТД НА НАП - ИРМ СТАРА ЗАГОРА
Ищец-ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП - ПЛОВДИВ
Ответник-Е.М.К.
Ответник-Н.А.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.02.2017
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 2311/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ЗАЛЪМОВ ЕООД
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.02.2017
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 2436/2016Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-К.П.Ж.
Ответник-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.02.2017
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 3702/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-С.Т.Г.
Ответник-Г.В.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 13.02.2017
в законна сила от 23.03.2017
Изтегли: Определение
30Гражданско дело № 2601/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.В.П.
Ответник-В.Д.П.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.02.2017
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 4673/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-МБАЛ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ
Ответник-С.С.Р.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 14.02.2017
в законна сила от 20.02.2017
Изтегли: Определение
32Гражданско дело № 5100/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Ответник-Ж.И.К.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 14.02.2017
в законна сила от 13.03.2017
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 1044/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-М.Р.С.
Ответник-Н.М.Б.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 15.02.2017
в законна сила от 06.03.2017
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 4758/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ИМТ-ГЪРКОВ ЕООД
Ответник-ДЖИ АР ПИ ТЕХ ООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.02.2017
в законна сила от 21.03.2017
35Гражданско дело № 180/2017Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-С.К.С.
Ответник-БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД
Ответник-КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ ЕАД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.02.2017
в законна сила от 07.03.2017
Изтегли: Определение
36Гражданско дело № 4663/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ГБС - ПЛОВДИВ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 17.02.2017
в законна сила от 10.03.2017
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 755/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-ИВА-КРИС ООД
Ответник-ЧСИ ПОЛЯ РУЙЧЕВА
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 17.02.2017
Изтегли: Определение
38Гражданско дело № 3630/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА-ГЛАГОЛИЦА ООД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.02.2017
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 4139/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-АЙ ВИ ДИ БЪЛГАРИЯ ООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.02.2017
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 4203/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТИМ-55 ЕООД
Ответник-СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.02.2017
в законна сила от 23.03.2017
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 4542/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-М.Р.Р.
Ответник-В.А.Т.
Ответник-Ж.Б.Т.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.02.2017
в законна сила от 20.02.2017
Изтегли: Определение
42Гражданско дело № 4059/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Н.Б.Н.
Ответник-И.Р.Н.
Ответник-Б.Н.Б.
Ответник-Д.Н.Н.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 21.02.2017
в законна сила от 03.04.2017
Изтегли: Определение
43Гражданско дело № 5140/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТРЕЙД ТРАНС ООД
Ответник-АГРОХИМИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ-Я-97 АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 22.02.2017
в законна сила от 07.03.2017
Изтегли: Определение
44Гражданско дело № 905/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-М.М.Т.
Ответник-К.Н.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.02.2017
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 1034/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.П.Г.
Ответник-Г.П.Г.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.02.2017
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 1832/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД
Ответник-Д.П.Т.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 23.02.2017
в законна сила от 28.03.2017
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 3997/2016Искове по КЗИщец-ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-Д.В.Д.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 23.02.2017
в законна сила от 24.03.2017
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 4447/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Й.Ж.К.
Ответник-К.И.К.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 23.02.2017
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 4495/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-М.Г.М.
Ответник-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.02.2017
Изтегли: Решение
50Гражданско дело № 2667/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СТ.ЗАГОРА
Ответник-МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.02.2017
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 3567/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Т.И.Т.
Ответник-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ГР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 24.02.2017
в законна сила от 24.03.2017
Изтегли: Решение
52Гражданско дело № 3212/2016ДелбаИщец-П.П.С.
Ответник-А.И.С.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.02.2017
53Гражданско дело № 5761/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.Е.Г.
Ответник-З.Х.Т.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.02.2017
в законна сила от 16.03.2017
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 3059/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГРОКУЛТУРА ЕООД
Ответник-АГРО ИВЕКС 2002 ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 28.02.2017
Изтегли: Решение
55Гражданско дело № 3808/2016Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-С.П.К.
Ответник-Д.М.Г.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.02.2017
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 4419/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-И.Т.К.
Ответник-БУСБГ.КОМ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 28.02.2017
в законна сила от 28.02.2017
Изтегли: Решение
57Гражданско дело № 5778/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Н.К.С.
Ответник-КОМПАКТ ФАРМ СИСТЕМ - КФС ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.02.2017
в законна сила от 15.03.2017
Изтегли: Определение
58Гражданско дело № 677/2017Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Р.К.К.
Ищец-М.Д.С.
Ответник-ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
Ответник-ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РБ
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 28.02.2017
в законна сила от 21.03.2017
Изтегли: Определение
последна актуализация: 31.05.2017г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra