РАЙОНЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2017г. до 31.01.2017г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбоподателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния съставРезултат
1Гражданско дело № 1247/2016Облигационни искове между съсобственициИщец-П.Г.Б.
Ищец-С.И.К.
Ищец-В.Д.К.
Ищец-И.С.И.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 03.01.2017
Изтегли: Решение
2Гражданско дело № 4428/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Р.А.Р.
Ответник-Г.В.Т.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.01.2017
в законна сила от 27.01.2017
Изтегли: Определение
3Гражданско дело № 5359/2016Искове за трудово възнаграждениеИщец-Н.Ц.Н.
Ответник-СИРИУССЕРВИЗ ЕООД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 03.01.2017
в законна сила от 25.01.2017
Изтегли: Определение
4Гражданско дело № 6009/2015Облигационни искове между съсобственициИщец-К.К.В.
Ответник-ЗК ЛЕВ ИНС АД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 04.01.2017
Изтегли: Решение
5Гражданско дело № 1263/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-И.Д.К.
Ищец-Д.Д.И.
Ответник-Д.С.С.
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 04.01.2017
Изтегли: Решение
6Гражданско дело № 5315/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-Б.П.А.
Ответник-Н.Д.М.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 04.01.2017
в законна сила от 27.02.2017
Изтегли: Определение
7Гражданско дело № 1007/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Ю.М.Д.
Ответник-ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.01.2017
Изтегли: Решение
8Гражданско дело № 1116/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-В.И.Д.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.01.2017
Изтегли: Решение
9Гражданско дело № 3745/2016Искове по КЗИщец-ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.01.2017
в законна сила от 27.01.2017
Изтегли: Решение
10Гражданско дело № 4592/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Д.П.Д.
Ищец-А.Б.Ф.
Ответник-ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 05.01.2017
Изтегли: Решение
11Гражданско дело № 3020/2010ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-РАЙЗ КЪМПАНИ ООД
Ответник-И.М.И.
Ответник-М.И.И.
Ответник-И.Г.А.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 06.01.2017
Изтегли: Решение
12Гражданско дело № 3951/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Й.Т.Т.
Ищец-Д.Й.Б.
Ищец-И.Д.Г.
Ищец-Т.Д.К.
Ищец-С.Г.И.
Ищец-М.Г.И.
Ищец-К.Д.К.
Ищец-Ж.Д.Ж.
Ищец-Т.Ж.Т.
Ищец-П.Г.М.
Ищец-В.Т.В.
Ищец-П.В.А.
Ищец-Т.В.В.
Ищец-Т.И.Т.
Ищец-М.Т.М.
Ищец-Т.И.Т.
Ответник-П.Г.В.
Ответник-Д.Г.Д.
Ответник-Т.Г.Д.
Ответник-З.Т.П.
Ответник-Р.В.Д.М.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 06.01.2017
в законна сила от 15.02.2017
Изтегли: Решение
13Гражданско дело № 3539/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА БЛ.5-В,ЖК "ДИАНАБАД"-СОФИЯ
Ответник-ИНТЕРФАРМА ООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 06.01.2017
в законна сила от 10.03.2017
Изтегли: Решение
14Гражданско дело № 3792/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-И.Ф.А.
Ответник-Р.Д.Д.
Ответник-Н.А.Х.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 06.01.2017
в законна сила от 01.02.2017
Изтегли: Решение
15Гражданско дело № 6040/2015ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-АЛУМЕКС ЕООД
Ответник-Н.К.К.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.01.2017
Изтегли: Решение
16Гражданско дело № 6742/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ИДИЦА ЕООД
Ответник-ЗАРА ГАЗ ООД
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.01.2017
Изтегли: Решение
17Гражданско дело № 3206/2016Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-М.Д.П.
Ответник-Д.К.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.01.2017
Изтегли: Решение
18Гражданско дело № 3660/2016Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-И.П.Й.
Ищец-Р.П.Й.
Ответник-А.И.П.
Ответник-М.Д.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.01.2017
в законна сила от 31.01.2017
Изтегли: Решение
19Гражданско дело № 3732/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ТРЕЙД ТРАНС ООД
Ответник-Г.П.П.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 09.01.2017
в законна сила от 03.02.2017
Изтегли: Решение
20Гражданско дело № 3758/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Н.И.С.
Ответник-Д.Х.К.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.01.2017
в законна сила от 26.01.2017
Изтегли: Решение
21Гражданско дело № 3978/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТИТАНИКА 2008 ЕООД
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 09.01.2017
в законна сила от 02.03.2017
Изтегли: Решение
22Гражданско дело № 5803/2016Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Ю.В.С.
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 09.01.2017
Изтегли: Определение
23Гражданско дело № 381/2014ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Н.С.Н.
Ищец-Г.Т.Ж.
Ищец-Д.Г.Я.
Ответник-М.Г.К.
Ответник-П.Г.Д.
Ответник-Я.К.И.
Ответник-Ж.Г.Ж.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.01.2017
Изтегли: Решение
24Гражданско дело № 3160/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-И.Г.Х.
Ответник-М.К.М.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 10.01.2017
в законна сила от 04.02.2017
Изтегли: Решение
25Гражданско дело № 5310/2016Искове за обезщетение по чл. 200 КТИщец-К.А.К.
Ответник-ПРОФИЛИНК ООД - ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 10.01.2017
26Гражданско дело № 725/2016ИСКОВЕ ПО КТИщец-Н.Т.М.
Ответник-ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.01.2017
Изтегли: Решение
27Гражданско дело № 2860/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГРО ФИНАНС АДСИЦ
Ответник-ЗП ДАРИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.01.2017
Изтегли: Решение
28Гражданско дело № 3207/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-НОВОТЕХПРОМ ООД
Ответник-СТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.01.2017
в законна сила от 24.02.2017
Изтегли: Решение
29Гражданско дело № 3416/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГРОКУЛТУРА ЕООД
Ответник-АГРО ИВЕКС 2002 ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.01.2017
Изтегли: Решение
30Гражданско дело № 4118/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-С.Б.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 11.01.2017
Изтегли: Решение
31Гражданско дело № 5352/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВРО СЕРВИЗ 2013 ЕООД
Ответник-ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: Прекратява делото
Определение от 11.01.2017
Изтегли: Определение
32Гражданско дело № 6758/2015ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-МОРСКИ ХОРИЗОНТИ ЕООД
Ответник-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000 ЕООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.01.2017
Изтегли: Решение
33Гражданско дело № 2328/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-БАНКА ДСК ЕАД
Ответник-Н.К.Д.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.01.2017
Изтегли: Решение
34Гражданско дело № 2560/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-В.Ж.Г.
Ответник-А.Г.А.
Ответник-Д.Г.А.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 12.01.2017
в законна сила от 21.03.2017
Изтегли: Решение
35Гражданско дело № 2764/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-А.Т.Т.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 12.01.2017
Изтегли: Решение
36Гражданско дело № 3092/2013ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-Ж.П.Г.
Ищец-К.Я.Г.
Ищец-М.Д.М.
Ищец-Н.Д.С.
Ищец-Я.Е.С.
Ищец-П.К.Я.
Ответник-Д.Т.М.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 13.01.2017
Изтегли: Решение
37Гражданско дело № 897/2015ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Д.М.Д.
Ответник-М.Д.П.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.01.2017
в законна сила от 21.02.2017
Изтегли: Решение
38Гражданско дело № 1137/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-КРИС ТРАНС ООД
Ответник-АГРОЛИНК ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.01.2017
в законна сила от 07.02.2017
Изтегли: Решение
39Гражданско дело № 1887/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-Д.М.В.
Ответник-И.Б.М.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.01.2017
Изтегли: Решение
40Гражданско дело № 2546/2016Искове, основани на неоснователно обогатяванеИщец-Р.Р.С.
Ищец-С.И.С.
Ищец-Д.Р.Р.
Ответник-Д.Б.Г.
Ответник-ЕТ ГЕНДИС-ГЕНО ГЕНОВ-ДАМЯН ГЕНОВ
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.01.2017
Изтегли: Решение
41Гражданско дело № 2558/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.Д.А.
Ответник-Х.Д.Н.
Председател и докладчик: МИЛЕНА К. КОЛЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 13.01.2017
Изтегли: Решение
42Гражданско дело № 3189/2016Искове по КЗИщец-ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ
Ответник-С.М.С.
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 13.01.2017
в законна сила от 16.02.2017
Изтегли: Решение
43Гражданско дело № 2964/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-И.С.И.
Ответник-Н.П.П.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.01.2017
в законна сила от 15.03.2017
Изтегли: Решение
44Гражданско дело № 1515/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ЗА ВСИЧКИ ЕООД
Ответник-КОМЕРСИАЛ ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.01.2017
Изтегли: Решение
45Гражданско дело № 1597/2016ВЕЩНИ ИСКОВЕИщец-АТЕК 1 ЕООД
Ответник-ЗЛАТЕКС ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.01.2017
Изтегли: Решение
46Гражданско дело № 1782/2016ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Г.И.М.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.01.2017
Изтегли: Решение
47Гражданско дело № 3640/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД
Ответник-Д.К.Х.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 16.01.2017
Изтегли: Решение
48Гражданско дело № 4937/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-З.Т.У.
Ищец-С.Т.У.
Ответник-Т.С.У.
Страна-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 16.01.2017
в законна сила от 21.04.2017
Изтегли: Решение
49Гражданско дело № 5802/2016Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарениеИщец-М.Ж.С.
Ответник-К.Т.С.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 16.01.2017
Изтегли: Определение
50Гражданско дело № 3272/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СТ.ЗАГОРА
Ответник-УМБАЛ ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 18.01.2017
Изтегли: Решение
51Гражданско дело № 5335/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-Х.Н.К.
Ответник-Й.Х.Й.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 18.01.2017
Изтегли: Определение
52Гражданско дело № 4087/2014ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-С.А.А.
Ищец-Т.А.Г.
Ищец-Б.Ж.Д.
Ищец-Д.И.Д.
Ответник-П.М.П.
Ответник-Х.Т.К.
Ответник-К.И.Ж.
Ответник-Д.И.Ж.
Ответник-Д.Ж.И.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 19.01.2017
Изтегли: Решение
53Гражданско дело № 2805/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-ЗАВОД ЗА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 19.01.2017
Изтегли: Решение
54Гражданско дело № 4586/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-АФК-2012 ЕООД
Ответник-ПИ ЕС АЙ АД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 19.01.2017
в законна сила от 09.03.2017
Изтегли: Решение
55Гражданско дело № 2439/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ТРЕЙД ТРАНС ООД
Ответник-ПИНОКИО ООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 20.01.2017
Изтегли: Решение
56Гражданско дело № 2690/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
 Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.01.2017
в законна сила от 09.02.2017
Изтегли: Определение
57Гражданско дело № 4357/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ЕООД
Ответник-ТОП КЪМПАНИ ИНВЕСТ ЕООД
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 20.01.2017
в законна сила от 20.01.2017
Изтегли: Определение
58Гражданско дело № 4620/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Т.И.
Ответник-Т.Д.И.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 20.01.2017
в законна сила от 02.03.2017
Изтегли: Решение
59Гражданско дело № 4207/2015ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛАИщец-СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Ответник-С.Д.Х.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.01.2017
Изтегли: Решение
60Гражданско дело № 2196/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Д.П.Д.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.01.2017
в законна сила от 21.02.2017
Изтегли: Решение
61Гражданско дело № 2363/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-П.Н.Д.
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 23.01.2017
в законна сила от 10.02.2017
Изтегли: Решение
62Гражданско дело № 2777/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-М.Д.Д.
Ответник-ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 23.01.2017
в законна сила от 31.01.2017
63Гражданско дело № 2831/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-М.П.А.
Ответник-И.Н.И.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.01.2017
в законна сила от 20.02.2017
Изтегли: Решение
64Гражданско дело № 3210/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-ИЗОЛИНВЕСТ ЕООД
Ответник-МОНОЛИТ МП ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.01.2017
в законна сила от 23.01.2017
Изтегли: Решение
65Гражданско дело № 3816/2016Искове за трудово възнаграждениеИщец-З.Д.Д.
Ответник-ПЪТСТРОЙ ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 23.01.2017
в законна сила от 10.02.2017
Изтегли: Решение
66Гражданско дело № 4831/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-Д.Н.Н.
Ответник-Н.В.Н.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 23.01.2017
Изтегли: Решение
67Гражданско дело № 2321/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
Ответник-М.Д.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.01.2017
в законна сила от 17.02.2017
Изтегли: Решение
68Гражданско дело № 2761/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ ЕООД
Ответник-МБАЛ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 24.01.2017
Изтегли: Решение
69Гражданско дело № 4724/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-П.И.Й.
Ответник-И.Г.Й.
Страна-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 24.01.2017
в законна сила от 24.01.2017
Изтегли: Определение
70Гражданско дело № 5166/2016Искове по СК - издръжка, изменениеИщец-В.Х.Х.
Ответник-И.П.И.
Ответник-ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 24.01.2017
в законна сила от 08.02.2017
Изтегли: Решение
71Гражданско дело № 4827/2015АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВАИщец-Ц.М.Л.
Ответник-В.Н.Л.
Ответник-М.В.Л.
Ответник-И.Н.К.
Ответник-Н.Н.К.
Ответник-П.К.П.
Ответник-М.К.Т.
Ответник-Б.И.К.
Ответник-М.К.Я.
Ответник-И.В.Н.
Ответник-Н.Г.Г.
Ответник-В.Г.Н.
Ответник-В.И.К.
Ответник-П.Г.В.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.01.2017
в законна сила от 10.03.2017
Изтегли: Решение
72Гражданско дело № 2227/2016Искове по КЗИщец-ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД
Ответник-Д.Д.К.
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 25.01.2017
в законна сила от 20.02.2017
Изтегли: Решение
73Гражданско дело № 2361/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-К.Г.М.
Ответник-Т.Г.Т.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.01.2017
Изтегли: Определение
74Гражданско дело № 2462/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-М.Н.П.
Ответник-ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ДАРИНА ТОДОРОВА ДИНЕВА
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 25.01.2017
Изтегли: Решение
75Гражданско дело № 3625/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТЕКСИМ БАНК АД
Ответник-М.Д.С.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 25.01.2017
в законна сила от 25.01.2017
Изтегли: Определение
76Гражданско дело № 2126/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-В.К.В.
Ищец-И.К.В.
Ищец-Т.С.В.
Ищец-С.Г.К.
Ищец-Т.Т.В.
Ищец-Д.К.В.
Ищец-А.В.Д.
Ищец-Д.В.П.
Ищец-М.К.М.
Ищец-В.Г.Т.
Ищец-Л.Д.Т.
Ищец-Д.Г.Б.
Ответник-М.П.П.
Ответник-САТЕЛИТ ПМ ЕООД
Председател и докладчик: ГЕНЧО К. АТАНАСОВРезултат: С готово решение
Решение от 26.01.2017
Изтегли: Решение
77Гражданско дело № 2781/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-МЕГА ОЙЛ ИНВЕСТ ЕООД
Ответник-БЕТИНА-2000 ЕООД
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 26.01.2017
Изтегли: Решение
78Гражданско дело № 3042/2016ДелбаИщец-С.Н.А.
Ищец-К.Г.К.
Ответник-М.П.П.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 26.01.2017
в законна сила от 10.02.2017
Изтегли: Определение
79Гражданско дело № 5995/2013ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Т.Г.А.
Ответник-К.П.К.
Ответник-П.А.С.
Страна-Ж.А.С.
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: С готово решение
Решение от 27.01.2017
Изтегли: Решение
80Гражданско дело № 2826/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-АГРОКУЛТУРА ЕООД
Ответник-АГРО ИВЕКС 2002 ЕООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 27.01.2017
в законна сила от 17.02.2017
Изтегли: Решение
81Гражданско дело № 5360/2016Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решениеИщец-ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ АД
Ответник-ЕТ "ДИМИТЪР БОЖКОВ"
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: С готово определение
Определение от 27.01.2017
Изтегли: Определение
82Гражданско дело № 127/2017Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ТРЕЙД ТРАНС ООД
Ответник-ХЛ - ТОПМИКС ООД
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 27.01.2017
в законна сила от 08.02.2017
Изтегли: Определение
83Гражданско дело № 2692/2015ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-И.П.И.
Ответник-М.Д.М.
Ответник-М.И.М.
Ответник-Н.В.И.
Ответник-Ж.Н.И.
Ответник-В.И.Х.
Ответник-Н.И.И.
Ответник-М.П.Д.
Ответник-М.П.Е.
Ответник-П.Д.М.
Ответник-Г.Д.М.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.01.2017
в законна сила от 23.02.2017
Изтегли: Решение
84Гражданско дело № 3314/2015Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-А.А.Х.
Ответник-М.Х.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.01.2017
Изтегли: Решение
85Гражданско дело № 1604/2016ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗНИщец-Н.И.К.
Ответник-А.Г.К.
Председател и докладчик: ЕМИЛИЯ К. ЕНЧЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.01.2017
в законна сила от 09.02.2017
Изтегли: Определение
86Гражданско дело № 1621/2016Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”Ищец-Б.Й.Й.
Ответник-АГРОИН ООД
Председател и докладчик: АЛЕКСАНДЪР Д. ГЕОРГИЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.01.2017
в законна сила от 21.02.2017
Изтегли: Решение
87Гражданско дело № 2494/2016Искове за недействителност на правни сделкиИщец-СИТИ ГРУП 1 ЕООД
Ответник-М.Г.Б.
Ответник-Д.М.Б.
Ответник-Г.М.Б.
Председател и докладчик: ИВАН Х. РЕЖЕВРезултат: С готово решение
Решение от 30.01.2017
в законна сила от 01.03.2017
Изтегли: Решение
88Гражданско дело № 3482/2016ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕИщец-Р.М.Д.
Ответник-ЗАПРЯНОВИ ООД
Председател и докладчик: ТАНЯ ИЛКОВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.01.2017
в законна сила от 10.02.2017
89Гражданско дело № 3741/2016Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014Ищец-Г.Х.Г.
Ответник-Н.Т.А.
Председател и докладчик: ВЕСЕЛИНА К. МИШОВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.01.2017
в законна сила от 05.04.2017
Изтегли: Решение
90Гражданско дело № 3754/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Ответник-Ц.Р.Р.
Председател и докладчик: ОЛГА И. ЗЛАТЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 30.01.2017
Изтегли: Решение
91Гражданско дело № 4421/2016Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължениеИщец-ДИ ЕС СТРОЙ ООД
Ответник-К.И.И.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 30.01.2017
в законна сила от 30.01.2017
Изтегли: Определение
92Гражданско дело № 3913/2016Облигационни искове между съсобственициИщец-Д.Г.Д.
Ищец-С.Г.Д.
Ищец-И.В.Д.
Ищец-Ц.М.К.
Ищец-И.Д.Н.
Ищец-Д.Д.Д.
Ищец-М.Г.Т.
Ищец-Д.С.М.
Ищец-И.Б.И.
Ищец-С.Д.С.
Ищец-М.Д.
Ищец-Я.Д.
Ищец-Д.Д.П.
Ищец-Д.Б.Д.
Ищец-М.В.К.
Ищец-Р.В.Р.
Ищец-С.В.Д.
Ищец-В.И.Б.
Ищец-М.И.Б.
Ищец-Д.И.Ч.
Ищец-И.Д.Д.
Ищец-Т.Г.Д.
Ищец-Д.П.Д.
Ищец-Г.П.Д.
Ответник-Б.К.П.
Ответник-П.А.Л.
Ответник-А.П.Л.
Ответник-З.П.Ж.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.01.2017
в законна сила от 28.02.2017
Изтегли: Решение
93Гражданско дело № 4082/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-СТРОЙРЕНТ ЕООД
Ответник-АЛОФТ ЕООД
Ответник-М.Г.Б.
Председател и докладчик: АНТОНИЯ И. ТОНЕВАРезултат: С готово решение
Решение от 31.01.2017
в законна сила от 01.03.2017
Изтегли: Решение
94Гражданско дело № 5968/2016Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнениеИщец-КРЕДИСИМО АД
Ответник-М.Т.Т.
Председател и докладчик: ВАНЯ Ж. ТЕНЕВАРезултат: Прекратява делото
Определение от 31.01.2017
в законна сила от 15.03.2017
Изтегли: Определение
последна актуализация: 30.04.2017г. 06:01ч.
Webdesing & Programming: Georgi Spasov - Sysadmin of OS-Silistra