`П Р О Т О К О Л

 

Година 2012                                                          Град: Стара Загора

Старозагорски районен съд                              ПЪРВИ НАКАЗАТЕЛЕН състав

На 4 юни                                                               Година 2012

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                        Председател: БЛАГА БОЗОВА

 

Секретар:  М.П.

Прокурор: ПЕТЯ ДРАГАНОВА

 

сложи за разглеждане докладваното от съдия БОЗОВА

НАКАЗАТЕЛНО ОБЩ ХАРАКТЕР дело номер  1147  описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 15,40 часа се явиха:

 

За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СТАРА ЗАГОРА – редовно призовани, явява се прокурор ПЕТЯ ДРАГАНОВА.

 

ОБВИНЯЕМИ:

И.А.М.          – редовно призован, лично се явява

А.М.А.                      – редовно призован, лично се явява

 

За двамата обвиняеми се явява защитник адв. К.К. – редовно упълномощен с пълномощно, приложено на л.25, том 1 от досъдебно производство № 670/2012 г. по описа на ОД на МВР – гр. Стара Загора

 

ПРОКУРОР:          Да се даде ход на делото.

АДВ.К.:        Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ М.: Знам за какво е делото. Да се гледа делото.

ОБВИНЯЕМ А.:         Знам за какво е делото. Да се гледа делото.

 

Съдът НАМИРА,  че няма пречки за разглеждане на делото, ето защо и на основание чл.382, ал.3 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ЯВИЛИТЕ СЕ ЛИЦА.

 

Обвиняем  И.А.М. роден на *** ***, българин, български гражданин,  с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН  **********, без родство с другия обвиняем

 

Обвиняем  А.М.А. – роден на *** ***, българин, български гражданин,  със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН  **********, без родство с другия обвиняем

 

СЪДЪТ РАЗЯСНИ НА СТРАНИТЕ ПРАВОТО НА ОТВОДИ КЪМ  СЪСТАВА НА СЪДА, СЪДЕБНИЯ СЕКРЕТАР, ПРОКУРОРА И ЗАЩИТНИКА.

 

ПРОКУРОР:                                 Нямам искания за отводи.

АДВ.К.:                               Нямам искания за отводи.

ОБВИНЯЕМ М.:  Нямам искания за отводи.

ОБВИНЯЕМ А.:    Нямам искания за отводи.

 

ПРОЧЕТЕ СЕ ПРЕДСТАВЕНОТО И ПОДПИСАНО ОТ СТРАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ОТ 23.05.2012 г.

 

ПРОКУРОР:   Поддържам постигнатото споразумение и моля да бъде одобрено и да прекратите наказателното производство.

АДВ.К.: Поддържам постигнатото споразумение и моля да бъде одобрено и да прекратите наказателното производство.

ОБВИНЯЕМ М.: Съгласен съм със споразумението, което съм подписал и се прочете.

ОБВИНЯЕМ А.: Съгласен съм със споразумението, което съм подписал.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.382, ал.4 от НПК ОБВИНЯЕМИЯТ И.А.М.  ОТГОВАРЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ МУ ОТ СЪДА ВЪПРОСИ.

 

ОБВИНЯЕМ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.382, ал.4 от НПК ОБВИНЯЕМИЯТ А. М.А.  ОТГОВАРЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ МУ ОТ СЪДА ВЪПРОСИ.

 

ОБВИНЯЕМ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно подписах споразумението и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че съдържанието на постигнатото между страните и подписано от тях споразумение е пълно и в същото не се налагат промени, поради което следва да бъде вписано в съдебния протокол.

Предвид изложеното и на основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА съдържанието на постигнатото между страните и подписано от тях споразумение по чл. 381 от НПК, както следва:

 

Обвиняемият И.А.М.  признава, че:

 

Ø      в периода началото на месец октомври 2011 г. до 22.10.2011 г., в гр. Стара Загора, членувал в група заедно с А.М.А. и Д.П.П., образувана и ръководена от Г.Н. М., която си поставя за цел да извършва престъпления по раздел III, Глава 3 от НК - престъпления против политическите права на гражданите, в частност престъпления по чл.167, ал.2 и ал.3 от НК - престъпление по чл.169г, ал.2, във връзка с чл.167, ал.3, във  връзка с ал.2 от НК: 

Ø            в периода началото на месец октомври 2011 г. – 22.10.2011 г., в с. **************, в условията на продължавано престъпление, в съучастие с А. М.А. и Д.П.П., като съизвършител, организирал предлагането на М.В.М., от с.****; на Г.И.И., П.И.Р.,, И.И.Р., К.Г.Р., Т.В.К., Н.Г.П., Г.Г.Г., Е.В.Й., Н.Й.Г. - всички  от с. *****; на А.С. М., А. А.С. и Д.Д.С. - от с. *****; на Б.С.Ж., от с. *****; на М.А.И., Ф.Д.Я., З.Д.А., Д.А.Д., Р.А.А., А.Ж.А., К.Б.А., Д.Д.А., А.Б.Д., Т.А.Д. - всички от с. ******; и даването на имотна облага – пари на  М.В.М. от с. **** – 1500.00 лева; на Г.И.И. – 20.00 лева, на П.И.Р. – 20.00 лева, на И.И.Р. – 20.00 лв., на К.Г.Р. – 20.00 лева, на Т.В.К. – 20.00 лева, на Н.Г.П. – 20.00 лева, на Г.Г.Г. – 20.00 лева, на Е.В.Й. – 20.00 лева; на Н.Й.Г. – 20.00 лева - всички  от с. *****; на А.С. М. – 20.00 лева, на А.А.С. – 20.00 лева, на Д.Д.С. – 15.00 лева -  всички от с. *****; на М.А.И. – 25.00 лева, на Ф.Д.Я. – 25.00 лева, на З.Д.А. – 25.00 лева, на Д.А.Д. – 25.00 лева, на Р.А.А. – 25.00 лева, на А.Ж.А. – 25.00 лева, на К.Б.А. – 25.00 лева, на Д.Д.А. – 25.00 лева, на А.Б.Д. – 25.00 лева, на Т.А.Д. – 25.00 лева - всички от с. ******; пари в общ размер на 1985.00 лева, с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право при провеждане на местни избори на 23.10.2011 г. в полза на определен кандидат – Г.Н. М., независим кандидат за общински съветник в гр. Стара Загора, регистриран с № 61, с валидна регистрация, съгласно Изборния кодекс - престъпление по чл.167, ал.3 във връзка с ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК. 

 

Ø            в периода началото на месец октомври 2011 г. – 22.10.2011 г., в с. **************, в условията на продължавано престъпление, в съучастие с А. М.А. и Д.П.П., като съизвършител, предложил на М.В.М. от с. ****; на Г.И.И., П.И.Р.,, И.И.Р., К.Г.Р., Т.В.К., Н.Г.П., Т.В.К., Н.Г.П., Н.Й.Г. - всички  от с. *****; на А.С. М., А. А.С., Д.Д.С. - всички от с. *****; на Б.С.Ж., от с. *****; на М.А.И., Ф.Д.Я., З.Д.А., Д.А.Д., Р.А.А., А.Ж.А., К.Б.А., Д.Д.А., А.Б.Д., Т.А.Д. - всички от с. ******, и дал имотна облага – пари на М.В.М. от с. **** – 1500.00 лева; на Г.И.И. – 20.00 лева, на П.И.Р. – 20.00 лева, на И.И.Р. - 20.00 лв., на К.Г.Р. – 20.00  лева, на Т.В.К. – 20.00  лева, на Н.Г.П. – 20.00 лева, Г.Г.Г. – 20.00  лева, на Е.В.Й. – 20.00  лева, на Н.Й.Г. – 20.00 лева - всички от с. *****; на А.С. М. – 20.00  лева, на А. А.С. – 20.00  лева, на Д.Д.С. – 15.00 лева - всички от с. *****; на М.А.И. – 25.00 лева, на Ф.Д.Я. – 25.00  лева, на З.Д.А. – 25.00 лева, на Д.А.Д. – 25.00  лева, на Р.А.А. – 25.00  лева, на А.Ж.А. – 25.00  лева, на К.Б.А. – 25.00  лева, на Д.Д.А. – 25.00  лева, на А.Б.Д. – 25.00  лева, на Т.А.Д. – 25.00  лева - всички от с. ******; пари в общ размер на 1985.00 лева, с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право при провеждане на местни избори на 23.10.2011 г. в полза на определен кандидат – Г.Н. М., независим кандидат за общински съветник в гр. Стара Загора, регистриран с № 61, с валидна регистрация, съгласно Изборния кодекс - престъпление по чл.167, ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК. 

 

Обвиняемият А. М.А. признава, че:

Ø      в периода началото на месец октомври 2011 г. до 22.10.2011 г., в гр. Стара Загора, членувал в група заедно с И.А.М. и Д.П.П., образувана и ръководена от Г.Н. М., която си поставя за цел да извършва престъпления по раздел III, Глава 3 от НК - престъпления против политическите права на гражданите, в частност престъпления по чл.167, ал.2 и ал.3 от НК - престъпление по чл.169г, ал.2, във връзка с чл.167, ал.3, във  връзка с ал.2 от НК;

 

Ø            в периода началото на месец октомври 2011 г. – 22.10.2011 г., в с. **************, в условията на продължавано престъпление, в съучастие с И.А.М. и Д.П.П., като съизвършител, организирал предлагането на М.В.М., от с.****; на Г.И.И., П.И.Р.,, И.И.Р., К.Г.Р., Т.В.К., Н.Г.П., Т.В.К., Н.Г.П., Н.Й.Г. - всички  от с. *****; на А.С. М., А.А.С. и Д.Д.С. - от с. *****; на Б.С.Ж., от с. *****; на М.А.И., Ф.Д.Я., З.Д.А., Д.А.Д., Р.А.А., А.Ж.А., К.Б.А., Д.Д.А., А.Б.Д., Т.А.Д. - всички от с. ******; и даването на имотна облага – пари на  М.В.М. от с. **** – 1500.00 лева; на Г.И.И. – 20.00 лева, на П.И.Р. – 20.00 лева, на И.И.Р. – 20.00 лв., на К.Г.Р. – 20.00 лева, на Т.В.К. – 20.00 лева, на Н.Г.П. – 20.00 лева, на Г.Г.Г. – 20.00 лева, на Е.В.Й. – 20.00 лева; на Н.Й.Г. – 20.00 лева - всички  от с. *****; на А.С. М. – 20.00 лева, на А.А.С. – 20.00 лева, на Д.Д.С. – 15.00 лева -  всички от с. *****; на М.А.И. – 25.00 лева, на Ф.Д.Я. – 25.00 лева, на З.Д.А. – 25.00 лева, на Д.А.Д. – 25.00 лева, на Р.А.А. – 25.00 лева, на А.Ж.А. – 25.00 лева, на К.Б.А. – 25.00 лева, на Д.Д.А. – 25.00 лева, на А.Б.Д. – 25.00 лева, на Т.А.Д. – 25.00 лева - всички от с. ******; пари в общ размер на 1985.00 лева, с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право при провеждане на местни избори на 23.10.2011 г. в полза на определен кандидат – Г.Н. М., независим кандидат за общински съветник в гр. Стара Загора, регистриран с № 61, с валидна регистрация съгласно Изборния кодекс - престъпление по чл.167, ал.3 във връзка с ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК. 

 

Ø            в периода началото на месец октомври 2011 г. – 22.10.2011 г., в с. **************, в условията на продължавано престъпление, в съучастие с И.А.М. и Д.П.П., като съизвършител, предложил на М.В.М. от с. ****; на Г.И.И., П.И.Р.,, И.И.Р., К.Г.Р., Т.В.К., Н.Г.П., Т.В.К., Н.Г.П., Н.Й.Г. - всички  от с. *****; на А.С. М., А.А.С., Д.Д.С. - всички от с. *****; на Б.С.Ж., от с. *****; на М.А.И., Ф.Д.Я., З.Д.А., Д.А.Д., Р.А.А., А.Ж.А., К.Б.А., Д.Д.А., А.Б.Д., Т.А.Д. - всички от с. ******, и дал имотна облага – пари на М.В.М. от с. **** – 1500.00 лева; на Г.И.И. – 20.00 лева, на П.И.Р. – 20.00 лева, на И.И.Р. - 20.00 лв., на К.Г.Р. – 20.00  лева, на Т.В.К. – 20.00  лева, на Н.Г.П. – 20.00 лева, Г.Г.Г. – 20.00  лева, на Е.В.Й. – 20.00  лева, на Н.Й.Г. – 20.00 лева - всички от с. *****; на А.С. М. – 20.00  лева, на А.А.С. – 20.00  лева, на Д.Д.С. – 15.00 лева - всички от с. *****; на М.А.И. – 25.00 лева, на Ф.Д.Я. – 25.00  лева, на З.Д.А. – 25.00 лева, на Д.А.Д. – 25.00  лева, на Р.А.А. – 25.00  лева, на А.Ж.А. – 25.00  лева, на К.Б.А. – 25.00  лева, на Д.Д.А. – 25.00  лева, на А.Б.Д. – 25.00  лева, на Т.А.Д. – 25.00  лева - всички от с. ******; пари в общ размер на 1985.00 лева, с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право при провеждане на местни избори на 23.10.2011 г. в полза на определен кандидат – Г.Н. М., независим кандидат за общински съветник в гр. Стара Загора, регистриран с № 61, с валидна регистрация съгласно Изборния кодекс - престъпление по чл.167, ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК. 

 

СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ, ЧЕ ДЕЯНИЯТА са извършени ВИНОВНО от обвиняемите при ПРЯК УМИСЪЛ.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ за извършеното престъпление на обвиняемия И.А.М.  на основание чл.169г, ал.2, във връзка с чл.167, ал.3, във  връзка с ал.2 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ за извършеното престъпление на обвиняемия И.А.М.  на основание чл.167, ал.3 във връзка с ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ на основание чл.55, ал.3 от НК за извършеното деяние на обвиняемия И.А.М. да не бъде налагано наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ за извършеното престъпление на обвиняемия И.А.М.  на основание чл.167, ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ на основание чл.55, ал.3 от НК за извършеното деяние на обвиняемия И.А.М. да не бъде налагано наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ на основание чл.23 от НК на обвиняемия И.А.М. да бъде наложено едно общо наказание, а именно най-тежкото ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ на основание чл.55, ал.3 от НК за извършеното деяние на обвиняемия И.А.М. да не бъде налагано наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ за извършеното престъпление на обвиняемия А.М.А. на основание чл.169г, ал.2, във връзка с чл.167, ал.3, във  връзка с ал.2 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ за извършеното престъпление на обвиняемия А.М.А. на основание чл.167, ал.3 във връзка с ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ на основание чл.55, ал.3 от НК за извършеното деяние на обвиняемия А.М.А. да не бъде налагано наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ за извършеното престъпление на обвиняемия А.М.А. на основание чл.167, ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК да му бъде наложено наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ на основание чл.55, ал.3 от НК за извършеното деяние на обвиняемия А.М.А. да не бъде налагано наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ на основание чл.23 от НК на обвиняемия А.М.А. да бъде наложено едно общо наказание, а именно най-тежкото ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТ на основание чл.55, ал.3 от НК за извършеното деяние на обвиняемия А.М.А. да не бъде налагано наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

СТРАНИТЕ приемат, че с деянието не са причинени имуществени вреди.

 

СТРАНИТЕ  СЕ СПОРАЗУМЯВАТ, че направените разноски по делото следва да се възложат на обвиняемите.

 

 

 

 

 

 

ОБВИНЯЕМ И.А.М.: Декларирам, че разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Доброволно съм подписал споразумението. Разбирам последиците от споразумението, съглА.съм с тях и се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

ДЕКЛАРАТОР: …………………………………….

                                                                /И.А.М./

 

ОБВИНЯЕМ А.М.А.: Декларирам, че разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Доброволно съм подписал споразумението. Разбирам последиците от споразумението, съглА. съм с тях и се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

ДЕКЛАРАТОР: …………………………………….

                                                                /А. М.А./

 

 

   ОБВИНЯЕМ:……………………………………. 

                                                                   /И.А.М./

 

   ОБВИНЯЕМ:……………………………………. 

/А.М.А./

                   

                                      ЗАЩИТНИК:………………………………………

                                                                    /адв. К.К./

 

                                          ПРОКУРОР: ……………………………………….

                                                                                 /Петя Драганова/

 

СЪДЪТ НАМИРА, че споразумението не противоречи на закона или морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство следва да бъде прекратено.

 

Водим от изложените съображения и на основание чл.382, ал.7 и ал. 9 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото между прокурор ПЕТЯ ДРАГАНОВА и адв. К.К. *** в качеството му на защитник на обвиняемите И.А.М. и А. М.А. споразумение за решаване на делото в досъдебното производство, съгласно което:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.А.М. роден на *** ***, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН  **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че:

Ø            в периода началото на месец октомври 2011 г. до 22.10.2011 г., в гр. Стара Загора, членувал в група заедно с А. М.А. и Д.П.П., образувана и ръководена от Г.Н. М., която си поставя за цел да извършва престъпления по раздел III, Глава 3 от НК - престъпления против политическите права на гражданите, в частност престъпления по чл.167, ал.2 и ал.3 от НК, поради което и на основание чл.169г, ал.2, във връзка с чл.167, ал.3, във  връзка с ал.2 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

Ø            в периода началото на месец октомври 2011 г. – 22.10.2011 г., в с. **************, в условията на продължавано престъпление, в съучастие с А.М.А. и Д.П.П., като съизвършител, организирал предлагането на М.В.М., от с.****; на Г.И.И., П.И.Р.,, И.И.Р., К.Г.Р., Т.В.К., Н.Г.П., Т.В.К., Н.Г.П., Н.Й.Г. - всички  от с. *****; на А.С. М., А. А.С. и Д.Д.С. - от с. *****; на Б.С.Ж., от с. *****; на М.А.И., Ф.Д.Я., З.Д.А., Д.А.Д., Р.А.А., А.Ж.А., К.Б.А., Д.Д.А., А.Б.Д., Т.А.Д. - всички от с. ******; и даването на имотна облага – пари на  М.В.М. от с. **** – 1500.00 лева; на Г.И.И. – 20.00 лева, на П.И.Р. – 20.00 лева, на И.И.Р. – 20.00 лв., на К.Г.Р. – 20.00 лева, на Т.В.К. – 20.00 лева, на Н.Г.П. – 20.00 лева, на Г.Г.Г. – 20.00 лева, на Е.В.Й. – 20.00 лева; на Н.Й.Г. – 20.00 лева - всички  от с. *****; на А.С. М. – 20.00 лева, на А. А.С. – 20.00 лева, на Д.Д.С. – 15.00 лева -  всички от с. *****; на М.А.И. – 25.00 лева, на Ф.Д.Я. – 25.00 лева, на З.Д.А. – 25.00 лева, на Д.А.Д. – 25.00 лева, на Р.А.А. – 25.00 лева, на А.Ж.А. – 25.00 лева, на К.Б.А. – 25.00 лева, на Д.Д.А. – 25.00 лева, на А.Б.Д. – 25.00 лева, на Т.А.Д. – 25.00 лева - всички от с. ******; пари в общ размер на 1985.00 лева, с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право при провеждане на местни избори на 23.10.2011 г. в полза на определен кандидат – Г.Н. М., независим кандидат за общински съветник в гр. Стара Загора, регистриран с № 61, с валидна регистрация съгласно Изборния кодекс, поради което и на основание чл.167, ал.3 във връзка с ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година, като на основание чл.55, ал.3 от НК за извършеното деяние НЕ НАЛАГА на обвиняемия И.А.М. наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

Ø            в периода началото на месец октомври 2011 г. – 22.10.2011 г., в с. **************, в условията на продължавано престъпление, в съучастие с А.М.А. и Д.П.П., като съизвършител, предложил на М.В.М. от с. ****; на Г.И.И., П.И.Р.,, И.И.Р., К.Г.Р., Т.В.К., Н.Г.П., Г.Г.Г., Е.В.Й.,, Н.Й.Г. - всички  от с. *****; на А.С. М., А. А.С., Д.Д.С. - всички от с. *****; на Б.С.Ж., от с. *****; на М.А.И., Ф.Д.Я., З.Д.А., Д.А.Д., Р.А.А., А.Ж.А., К.Б.А., Д.Д.А., А.Б.Д., Т.А.Д. - всички от с. ******, и дал имотна облага – пари на М.В.М. от с. **** – 1500.00 лева; на Г.И.И. – 20.00 лева, на П.И.Р. – 20.00 лева, на И.И.Р. - 20.00 лв., на К.Г.Р. – 20.00  лева, на Т.В.К. – 20.00  лева, на Н.Г.П. – 20.00 лева, Г.Г.Г. – 20.00  лева, на Е.В.Й. – 20.00  лева, на Н.Й.Г. – 20.00 лева - всички от с. *****; на А.С. М. – 20.00  лева, на А. А.С. – 20.00  лева, на Д.Д.С. – 15.00 лева - всички от с. *****; на М.А.И. – 25.00 лева, на Ф.Д.Я. – 25.00  лева, на З.Д.А. – 25.00 лева, на Д.А.Д. – 25.00  лева, на Р.А.А. – 25.00  лева, на А.Ж.А. – 25.00  лева, на К.Б.А. – 25.00  лева, на Д.Д.А. – 25.00  лева, на А.Б.Д. – 25.00  лева, на Т.А.Д. – 25.00  лева - всички от с. ******; пари в общ размер на 1985.00 лева, с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право при провеждане на местни избори на 23.10.2011 г. в полза на определен кандидат – Г.Н. М., независим кандидат за общински съветник в гр. Стара Загора, регистриран с № 61, с валидна регистрация съгласно Изборния кодекс, поради което и на основание чл.167, ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година, като на основание чл.55, ал.3 от НК за извършеното деяние НЕ НАЛАГА на обвиняемия И.А.М. наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

на основание чл.23 от НК НАЛАГА на обвиняемия И.А.М., с посочена по – горе самоличност,  едно общо наказание, а именно най-тежкото ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА и ДВА МЕСЕЦА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

НА основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия И.А.М. наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.М.А. – роден на *** ***, българин, български гражданин,  със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН  **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че:

Ø            в периода началото на месец октомври 2011 г. до 22.10.2011 г., в гр. Стара Загора, членувал в група заедно с И.А.М. и Д.П.П., образувана и ръководена от Г.Н. М., която си поставя за цел да извършва престъпления по раздел III, Глава 3 от НК - престъпления против политическите права на гражданите, в частност престъпления по чл.167, ал.2 и ал.3 от НК, поради което и на основание  чл.169г, ал.2, във връзка с чл.167, ал.3, във  връзка с ал.2 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

Ø            в периода началото на месец октомври 2011 г. – 22.10.2011 г., в с. **************, в условията на продължавано престъпление, в съучастие с И.А.М. и Д.П.П., като съизвършител, организирал предлагането на М.В.М., от с.****; на Г.И.И., П.И.Р.,, И.И.Р., К.Г.Р., Т.В.К., Н.Г.П., Г.Г.Г., Е.В.Й.,, Н.Й.Г. - всички  от с. *****; на А.С. М., А.А.С. и Д.Д.С. - от с. *****; на Б.С.Ж., от с. *****; на М.А.И., Ф.Д.Я., З.Д.А., Д.А.Д., Р.А.А., А.Ж.А., К.Б.А., Д.Д.А., А.Б.Д., Т.А.Д. - всички от с. ******; и даването на имотна облага – пари на  М.В.М. от с. **** – 1500.00 лева; на Г.И.И. – 20.00 лева, на П.И.Р. – 20.00 лева, на И.И.Р. – 20.00 лв., на К.Г.Р. – 20.00 лева, на Т.В.К. – 20.00 лева, на Н.Г.П. – 20.00 лева, на Г.Г.Г. – 20.00 лева, на Е.В.Й. – 20.00 лева; на Н.Й.Г. – 20.00 лева - всички  от с. *****; на А.С. М. – 20.00 лева, на А.А.С. – 20.00 лева, на Д.Д.С. – 15.00 лева -  всички от с. *****; на М.А.И. – 25.00 лева, на Ф.Д.Я. – 25.00 лева, на З.Д.А. – 25.00 лева, на Д.А.Д. – 25.00 лева, на Р.А.А. – 25.00 лева, на А.Ж.А. – 25.00 лева, на К.Б.А. – 25.00 лева, на Д.Д.А. – 25.00 лева, на А.Б.Д. – 25.00 лева, на Т.А.Д. – 25.00 лева - всички от с. ******; пари в общ размер на 1985.00 лева, с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право при провеждане на местни избори на 23.10.2011 г. в полза на определен кандидат – Г.Н. М., независим кандидат за общински съветник в гр. Стара Загора, регистриран с № 61, с валидна регистрация съгласно Изборния кодекс, поради което и на основание чл.167, ал.3 във връзка с ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година, като на основание чл.55, ал.3 от НК за извършеното деяние НЕ НАЛАГА на обвиняемия А.М.А. наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

Ø            в периода началото на месец октомври 2011 г. – 22.10.2011 г., в с. **************, в условията на продължавано престъпление, в съучастие с И.А.М. и Д.П.П., като съизвършител, предложил на М.В.М. от с. ****; на Г.И.И., П.И.Р.,, И.И.Р., К.Г.Р., Т.В.К., Н.Г.П., Г.Г.Г., Е.В.Й., Н.Й.Г. - всички  от с. *****; на А.С. М., Асен А.С., Д.Д.С. - всички от с. *****; на Б.С.Ж., от с. *****; на М.А.И., Ф.Д.Я., З.Д.А., Д.А.Д., Р.А.А., А.Ж.А., К.Б.А., Д.Д.А., А.Б.Д., Т.А.Д. - всички от с. ******, и дал имотна облага – пари на М.В.М. от с. **** – 1500.00 лева; на Г.И.И. – 20.00 лева, на П.И.Р. – 20.00 лева, на И.И.Р. - 20.00 лв., на К.Г.Р. – 20.00  лева, на Т.В.К. – 20.00  лева, на Н.Г.П. – 20.00 лева, Г.Г.Г. – 20.00  лева, на Е.В.Й. – 20.00  лева, на Н.Й.Г. – 20.00 лева - всички от с. *****; на А.С. М. – 20.00  лева, на Асен А.С. – 20.00  лева, на Д.Д.С. – 15.00 лева - всички от с. *****; на М.А.И. – 25.00 лева, на Ф.Д.Я. – 25.00  лева, на З.Д.А. – 25.00 лева, на Д.А.Д. – 25.00  лева, на Р.А.А. – 25.00  лева, на А.Ж.А. – 25.00  лева, на К.Б.А. – 25.00  лева, на Д.Д.А. – 25.00  лева, на А.Б.Д. – 25.00  лева, на Т.А.Д. – 25.00  лева - всички от с. ******; пари в общ размер на 1985.00 лева, с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право при провеждане на местни избори на 23.10.2011 г. в полза на определен кандидат – Г.Н. М., независим кандидат за общински съветник в гр. Стара Загора, регистриран с № 61, с валидна регистрация съгласно Изборния кодекс, поради което и на основание чл.167, ал.2, във връзка с чл.20, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, във  връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква ”б”, във връзка с чл.42а, ал.2, т.т.1, 2 и 6, във връзка с ал.3, т.1 и т.3  от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година, като на основание чл.55, ал.3 от НК за извършеното деяние НЕ НАЛАГА на обвиняемия АСЕН М.А. наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

на основание чл.23 от НК НАЛАГА на обвиняемия АСЕН М.А. едно общо наказание, а именно най-тежкото ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност 2 пъти седмично; Задължителни периодични срещи с пробационен служител  за срок от  ЕДНА ГОДИНА; Безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа за една календарна година.

 

НА основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на обвиняемия АСЕН М.А. наказанието „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието Лишаване от свобода.

 

ОСЪЖДА всеки от обвиняемите И.А.М. и АСЕН М.А., с посочена по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ сума в размер на 95.00 (деветдесет и пет) лв., представляваща направени  по делото разноски.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.дело № 1147/2012 г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

            Заверен препис от протокола ведно с материалите по Досъдебно производство № 670/2011 година по описа на ОД на МВР – гр. Стара Загора да се изпратят на Районна прокуратура – гр. Стара Загора за произнасяне по компетентност за другите обвиняеми.

 

            ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание, което приключи в 16.00 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: